33 thi online tổng ôn phi kim p1

tổng ôn phi kim tài liệu học tập

tổng ôn phi kim tài liệu học tập
... B C D Bài20 dung dịch H2 SO4 loãng kim loại Cu dung dịch Na2 SO kim loại Cu dung dịch H2 SO loãng kim loại Cu Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO đặc, ... Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu khí không màu T xit X H2 SO4 đặc HNO H3 PO4 H2 SO4 loãng Phát biểu sau không ? Muối gI không tan nước, muối gF tan nước Flo có tính oxi hoá mạnh ... trắng không khí Bài2 A B C D Đốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh cacbon (thể tích không đáng kể) bình kín đựng oxi dư, sau đưa bình nhiệt độ ban đ u áp suất bình so với trước đốt tăng giảm không đổi tăng...
 • 61
 • 179
 • 0

chuyên đề ôn thi lý thuyết phần phi kim

chuyên đề ôn thi lý thuyết phần phi kim
... 194:Một hỗn hợp bột kim loại Mg R chia thành phần + Phần : cho tác dụng với HNO3 dư thu 1,68 lít N2O + Phần : hòa tan hết 400 ml HNO3 loãng 0,7M, dư thu V lit khí không màu, hóa nâu không khí Giá trị ... không xạ vũ trụ Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 118: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất sau không thuộc công ... tối thi u cần dùng để kết tủa hết Cu2+ X A 4,48 lít 1,2 lít B 5,60 lít 1,2 lít C 4,48 lít 1,6 lít D 5,60 lít 1,6 lít Câu 186: Chia m gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Fe thành hai phần Phần...
 • 10
 • 132
 • 0

Lí thuyết phi kim p1 p2 (2)

Lí thuyết phi kim p1 p2 (2)
... học sinh dự kiến dẫn hỗn hợp khí qua lượng dư hoá chất đây: (a) dung dịch KMnO4; P2O5 khan (b) dung dịch AgNO3; P2O5 khan (c) dung dịch NaOH đặc; dung dịch H2SO4 đặc (d) dung dịch NaCl bão hoà; ... Số mệnh đề là: A: B: C: D: Cho phát biểu sau : (1) Nguyên tử nguyên tố halogen có electron lớp (2) Các nguyên tố halogen có số oxi hóa -1 hợp chất (3) Các nguyên tố halogen có độ âm điện giảm ... D: Cho nhận xét sau: (1) Sục Ozon vào dung dịch KI thu dung dịch có khả làm hồ tinh bột hoá xanh (2) Hiđro peoxit hiđro sunfua làm màu dung dịch thuốc tím môi trường H2SO4 loãng (3) Sục hiđro sunfua...
 • 11
 • 188
 • 1

100 câu hỏi tổng hợp ôn thi đại học cao đẳng 2016 phần Phi Kim

100 câu hỏi tổng hợp ôn thi đại học cao đẳng 2016 phần Phi Kim
... nguyên tố khác (trừ flo) B.Oxi phi kim hoạt động hoá học, có tính oxi hoá mạnh C.Oxi tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt ) *D.Oxi tác dụng với hầu hết phi kim (trừ N2, khí hiếm) Oxi tác ... trắng tan nước Không có hạt nâu đỏ bắn 40 Sản xuất oxi từ không khí cách : A.hoá lỏng không khí B.chưng cất không khí lỏng C.chưng cất phân đoạn không khí *D.chưng cất phân đoạn không khí lỏng Đáp ... phẩm nhuộm Đáp án B 34 X2 chất khí, không màu, không mùi, nặng không khí X : A.Nitơ *B.Oxi C.Clo D.Agon Nặng không khí có oxi clo, clo có mùi, màu oxi không mùi, màu 35 Trong protein thể sống,...
 • 18
 • 191
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI CÔNG NGHỆ ĐÓNG SỬA PHI KIM LOẠI doc

TỔNG HỢP ĐỀ THI CÔNG NGHỆ ĐÓNG SỬA PHI KIM LOẠI doc
... lực cao, cần thi công nhanh ( tạo nên chiều dày lớn), phải đ-ợc sử dụng xen kẽ với CSM Có nhiều loại WR, nhiên phổ biến loại sau: - Loại có trọng l-ợng 600g/m2, ký hiệu WR600 - Loại có trọng ... cao, khu vực khó thi công, nơi có góc cạnh bé Th-ờng dùng làm lớp đầu tiên, lớp trung gian lớp cuối vỏ tàu Phổ biến hai loại sau: - Loại có trọng l-ợng 300g/m2 , ký hiệu CSM300 - Loại có trọng l-ợng ... 13: Ti ngi ta khụng thi cụng v tu composite theo phng phỏp ỳp? TL: - Ch yu s dng khuụn cỏi (1) - Khú thi cụng hn (1) Cõu 14: Ti ngi ta khụng thi cụng trỏt lp liờn tc (v mt thi gian) trờn tm composite...
 • 8
 • 465
 • 7

Chuyên Đề PHI KIM Ôn Thi Đại Học

Chuyên Đề PHI KIM Ôn Thi Đại Học
... không xạ vũ trụ Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 118: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất sau không thuộc công ... nhận định sau sai A Độ âm điện giảm dần B Tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần C Bán kính nguyên tử giảm dần D Số oxi hoá cao +4 Câu 103: Kim cương than chì dạng: A đồng hình cacbon B ... hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (ở đktc) Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không khí)...
 • 20
 • 493
 • 1

ôn thi đại học - phi kim

ôn thi đại học - phi kim
... 2CrO − + 2H+ ¬  Cr2O − + H2O  TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC - LỚP A1 CHUYÊN ĐỀ PHI KIM – Halogen + O + S + N + P + C V Đề cao đẳng Dạng 1: Hỏi phản ứng hóa học Câu 1(CĐKA.07): Các khí tồn hh là: ... (NH4)2HPO4 V Đề đại học khối B Dạng 1: Hỏi phản ứng hóa học t Câu 1(ĐHKB.07): Cho phản ứng: (1) Cu2O + Cu2S  → (2) Cu(NO3)2 o to  → t (3) CuO + CO  → (4) CuO + o NH3  → Số phản ứng tạo kim loại ... CaSO4 B Supephotphat đơn có Ca(H2PO4)2 C Urê có công thức (NH2)2CO D Phân lân cung cấp nitơ cho trồng V Đề đại học khối A Dạng 1: Hỏi phản ứng hóa học Câu 1(ĐHKA.08): Cho phản ứng sau: t t (1) Cu(NO3)2...
 • 12
 • 161
 • 0

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 CHUYÊN ĐỀ: 2: HÓA PHI KIM docx

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 CHUYÊN ĐỀ: 2: HÓA PHI KIM docx
... Gi a l lng ban u ca mi kim loi v x l s mol ca mi kim loi ó tham gia phn ng (1) v (2) i vi kim loi X, cú: (P n 64 ).x = 1.a 100 (5) i vi kim loi Y, cú: ( m 207 Q).x 152.a 100 (6) T (5) v (6) cú: ... (2,4n 0,044) 100 Gii cú n = 0,0204 Vậy m' A 0,894 100 0,0204 32 11,647(g) 8,132 b Tớnh % lng cỏc cht A Theophản ứng(1) : n KClO3 122,5 0,012 1,47(g) 1,47 .100 11,7% 12,53 %KMnO 100 11,7 ... C Ly 100 ml dung dch A v 100 ml dung dch B cho tỏc dng ht vi Fe thỡ lng H2 thoỏt t hai dung dch chờnh lch 0,448 lớt (ktc) Tớnh nng mol/l ca cỏc dung dch A, B Cho: Cl = 35,5 ; Ag = 108 10 13...
 • 187
 • 427
 • 2

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 25_TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CHUNG CỦA PHI KIM ppt

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 25_TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CHUNG CỦA PHI KIM ppt
... Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit C + O2 t   S + O2 t   4P + 5O2 o CO2 o SO2 o t   2P2O5 Mức độ hoạt động hoá học phi kim Mức độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu phi kim ... + S o t   FeS Tác dụng với hidro - Oxi tác dụng với hidro tạo thành nước 2H2 + O2 o t   2H2O - Một số phi kim khác tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí H2 + Cl2 t   o 2HCl H2 + ... hay yếu phi kim xét dựa khả mức độ phản ứng chúng với kim loại hidro Flo, oxi clo phi kim hoạt động mạnh, lưu huỳnh, photpho, cacbon phi kim hoạt động yếu ...
 • 3
 • 235
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN HÓA HỌC 4: PHI KIM docx

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN HÓA HỌC 4: PHI KIM docx
... kết ba bền D phân tử nitơ không phân cực Câu 155: Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học) , thấy thoát khí không màu hóa nâu không khí Mặt khác, X tác dụng ... Câu 81: Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học) , thấy thoát khí không màu hóa nâu không khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai thoát Chất ... không xạ vũ trụ Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 118: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất sau không thuộc công...
 • 58
 • 325
 • 0

Chuyên đề ôn thi đọa học môn hóa phi kim

Chuyên đề ôn thi đọa học môn hóa  phi kim
... kết ba bền D phân tử nitơ không phân cực Câu 155: Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học) , thấy thoát khí không màu hóa nâu không khí Mặt khác, X tác dụng ... Câu 81: Cho Cu dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học) , thấy thoát khí không màu hóa nâu không khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai thoát Chất ... không xạ vũ trụ Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 118: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất sau không thuộc công...
 • 10
 • 123
 • 0

Đề ôn thi HSG Hóa chuyên đề: Phi kim

Đề ôn thi HSG Hóa chuyên đề: Phi kim
... 2YClm + m H2O (4) Gi a l lng ban u ca mi kim loi v x l s mol ca mi kim loi ó tham gia phn ng (1) v (2) i vi kim loi X, cú: (P n 64 ).x = 1.a 100 (5) i vi kim loi Y, cú: ( m 207 Q).x 152.a 100 ... v kim loi R (húa tr khụng i) vo 200ml dung dch HCl 3,5M thu c 6,72 lớt khớ ( ktc) v dung dch B Mt khỏc nu cho 3,6 gam kim loi R tan ht vo 400 ml dung dch H2SO4 1M thỡ H2SO4 cũn d Xỏc nh : Kim ... hp gm st v mt kim loi A thuc nhúm IIA hũa tan hon ton dung dch HCl d thy to 0,672 lớt khớ (o ktc) Mt khỏc 0,95 gam kim loi A núi trờn khụng kh ht gam CuO nhit cao a Hóy xỏc nh kim loi A b Tớnh...
 • 187
 • 345
 • 5

Chuyên đề phi kim ôn thi quốc gia năm 2016

Chuyên đề phi kim ôn thi quốc gia năm 2016
... nắm vững Liên hệ môn: bmhoahoc.123cbook@gmail.com 123cbook.com – Chuyên đề Phi kim _ Tài liệu luyện thi Quốc Gia năm 2016 kiến thức cách sâu sắc Bộ tài liệu Chuyên đề Phi kim công trình tập thể ... CAO .135 VẤN ĐỀ 4: CÁCBON – SILIC 138 Liên hệ môn: bmhoahoc.123cbook@gmail.com 123cbook.com – Chuyên đề Phi kim _ Tài liệu luyện thi Quốc Gia năm 2016 Nhóm Cacbon: ... CH2Cl hữu Liên hệ môn: bmhoahoc.123cbook@gmail.com 123cbook.com – Chuyên đề Phi kim _ Tài liệu luyện thi Quốc Gia năm 2016 500 C  CH2=CH – CH3 + Cl2  → CH2=CH – CH2Cl + HCl amôniac CH + Cl askt...
 • 151
 • 1,127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện thi đại học hoá phi kimbài tập ôn thi hoá phi kimchuyen de phi kim ôn thi hsgôn tập chương phi kimtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríon thi dai hoc hoa loai kimbài tâp ôn thi đại họcdowaload miễn phíđề cương ôn thi môn tổng quan du lịchtổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2012tài liệu ôn thi vào tổng cục thuế năm 2012hệ thống bài tập có sử dụng đồ thị sơ đồ hình vẽ phần phi kim hóa họcnâng cao năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ sơ đồ đồ thị phần phi kim hoá học 10 thpt nâng caobài tập trắc nghiệm tổng ôn điện phân kim loại kiềm kiềm thổchuyên đề tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế phí và lệ phígiải bài thưc hành 33 tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chungNghi quyet DHDCD bang van ban 2017Bien ban kiem phieu lay y kien co dong bang van banBao cao quan tri 6 thang 2017 DHG PharmaMau giay uy quyen du DH 2013DHG Bien ban DHDCD 2013 ngay 28.4.2014DHG Bien ban DHDCD 2014 ngay 20.4.2015DHG Nghi quyet DHDCD 2014 ngay 20.4.20153. The le kiem phieu va bieu quyetBTCTC DHG Quy 3.2016 meBao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 2.2017Thong bao de cu ung cu thanh vien HDQT BKS nhiem ky IIIMau don de cu ung cu SYLLBản tin IR kỳ 14 - 2014 - DHG PHARMA IR NEWS DHG No. 14Ban tin IR DHG ky 15Ban tin IR DHG ky 16 1Giai trinh chenh lech 10 LNST Kiem toanPDR Company Visit Note Ho%c3%a0n th%c3%a0nh t%c3%a1i c%c6%a1 c%e1%ba%a5u n%e1%bb%a3 trong n%c4%83m 2017Bản tin IR kỳ 9 - 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 9Công bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương