Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường Chuyên quốc học huế lần 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 môn SINH học đề số 01

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 môn SINH học đề số 01
... -HẾT Khóa Pro S _Sinh Moon.vn để tự tin kỳ thi THPT QG năm 2017 đề thi 001 - Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ: 001 Câu 10 Đáp án B C B B D A C C A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 ... cặp nhiễm sắc thể Aa Bb Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST mẹ không mang gen trao đổi chéo bố là: Khóa Pro S _Sinh Moon.vn để tự tin kỳ thi THPT QG năm 2017 đề thi 001 - Trang 4/8 A 159 B ... hoàn toàn Khóa Pro S _Sinh Moon.vn để tự tin kỳ thi THPT QG năm 2017 đề thi 001 - Trang 5/8 Biết không xảy đột biến quần thể người đạt trạng thái cân di truyền với tần số alen trội 0,4 Xác...
 • 7
 • 889
 • 0

Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học 2016 lần 2 trường thpt chuyên quốc học huế

Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học 2016 lần 2 trường thpt chuyên quốc học huế
... D Câu 20 A A D B Câu 21 D A A B Câu 22 C C A C Câu 23 A D B D Câu 24 C D A D Câu 25 D A D B Câu 26 D A C B Câu 27 B B B B Câu 28 B C D C Câu 29 C B B A Câu 30 A C A A Câu 31 B D A C Câu 32 B D ... Mã đề thi 1 32 ĐÁP ÁN ĐỀ 1 32 ĐỀ 20 9 ĐỀ 357 ĐỀ 485 Câu Câu C B B C C C B C Câu D D A B Câu C D C B Câu A B C D Câu A B B B Câu A B D D Câu B C A A Câu B A D B Câu 10 D A C D Câu 11 A C C D Câu 12 ... phân tạo 22 4 tế bào Theo lý Trang 7/8 - Mã đề thi 1 32 thuyết lần nguyên phân xảy đột biến tỷ lệ tế bào 4n so với tế bào 2n sinh lần cuối A 1/6 B 1/7 C 1/7 D 1/6 Câu 49: Ở ruồi giấm NST 2n = Có...
 • 10
 • 175
 • 0

Đè thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh học trường THPT Trực Ninh docx

Đè thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh học trường THPT Trực Ninh docx
... quan sinh sản loài động vật, vùng sinh sản có tế bào sinh dục thời gian phân chia liên tiếp môi trường nội bào cung cấp 702 NST đơn Các tế bào sinh chuyển qua vùng chín giảm phân đòi hỏi môi trường ... tạng vừa mù màu Trong trường hợp đột biến xảy ra, kiểu gen mẹ, bố A DdXMXm x dd XM Y B Dd XM XM x Dd XM Y M M M C Dd X X x dd X Y D dd XM Xm x Dd XM Y AB De Câu 28: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi ... Tương tác bổ sung B Liên kết gen C Phân li D Hoán vị gen Câu 35: Tế bào sinh dưỡng loài A có NST 2n = 20 Một cá thể tế bào sinh dưỡng có tổng số NST 19 hàm lượng ADN không đổi Tế bào xảy tượng...
 • 5
 • 403
 • 5

ĐỀ THI THỬ TN NĂM 2010 MÔN SINH HỌCđề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4 docx

ĐỀ THI THỬ TN NĂM 2010 MÔN SINH HỌC Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4 docx
... 36 D 132 37 C 132 38 B 132 39 C 132 40 B 132 41 B 132 42 C 132 43 B Trang 16/17 - đề thi 132 132 44 C 132 45 D 132 46 D 132 47 A 132 48 A Trang 17/17 - đề thi 132 ... thi 132 - HẾT - Câu Đáp đề hỏi án 132 D 132 A 132 C 132 A 132 A 132 C 132 B 132 B 132 A 132 10 A 132 11 B Trang 14/ 17 - đề thi 132 132 12 B 132 13 D 132 14 C 132 15 A 132 16 B 132 ... 132 18 C 132 19 C 132 20 B 132 21 C 132 22 C 132 23 B 132 24 D 132 25 D 132 26 D 132 27 B Trang 15/17 - đề thi 132 132 28 D 132 29 A 132 30 A 132 31 D 132 32 D 132 33 A 132 34 A 132 35 D 132...
 • 17
 • 255
 • 0

bộ đề thi thử thpt qg 2015 môn sinh có lời giải p1

bộ đề thi thử thpt qg 2015 môn sinh có lời giải p1
... Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 7/7 - Mã đề thi 169 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA ĐỢI III NĂM 2015 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: ... www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ BẢO THẮNG KỲ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: SINH – LẦN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề đề: 486 ( Đề thi ... cacbon sinh A phân giải mùn bã hữu đất B tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học C tái sinh phần lượng hệ sinh thái D tái sinh...
 • 43
 • 372
 • 0

đề thi thử thpt qg 2015 môn sinh có lời giải p2

đề thi thử thpt qg 2015 môn sinh có lời giải p2
... www.MATHVN.com - Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 7/7 - Mó thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc TRNG THPT SễNG Lễ ( thi cú trang) KTCL ễN THI THPT QUC GIA LN NM 2015 Mụn : SINH HC Thi gian lm bi: ... www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc S GD V T NGH AN TRNG THPT NGHI LC THI TH K THI THPT QUC GIA (LN 2) NM HC 2014 - 2015 Mụn : Sinh hc Thi gian: 90 phỳt ( 50 cõu trc nghim ) ( Khụng k thi gian ... -Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm FaceBook.com/ThiThuDaiHoc Trang 6/8 - Mó thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc TRNG THPT SễNG Lễ P N KTCL ễN THI THPTQG...
 • 29
 • 526
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... đáp án đề kiểm tra môn sinh lớp năm học 2014 - 2015 Câu 1: a) 0,5 điểm SGK trang 141 b) 0,5 điểm Quần thể - Tập hợp cá thể loài - Đơn vị cấu trúc cá thể - Mối quan hệ chủ yếu sinh sản: loài - Độ ... điểm - Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh Có trẻ sinh đôi trứng sinh đôi khác trứng - ồng sinh trứng từ hợp tử ban đầu phân tách thành nhiều phôi, phôi phát triển thành thể nên trẻ đồng sinh ... Có cấu trúc phân tầng - Có tượng khống chế sinh học Câu 2: điểm a) 0,5 điểm - Các yếu tố vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, mùa ,năm - Các yếu tố hữu sinh vật ăn thịt – mồi, kí sinh – vật chủ, cạnh...
 • 6
 • 254
 • 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... đáp án đề kiểm tra môn sinh lớp năm học 2014 - 2015 Câu 1: a) 0,5 điểm SGK trang 141 b) 0,5 điểm Quần thể - Tập hợp cá thể loài - Đơn vị cấu trúc cá thể - Mối quan hệ chủ yếu sinh sản: loài - Độ ... điểm - Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh Có trẻ sinh đôi trứng sinh đôi khác trứng - ồng sinh trứng từ hợp tử ban đầu phân tách thành nhiều phôi, phôi phát triển thành thể nên trẻ đồng sinh ... Độ đa dạng cao - Có cấu trúc phân tầng - Có tượng khống chế sinh học a) 0,5 điểm - Các yếu tố vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, mùa ,năm - Các yếu tố hữu sinh vật ăn thịt – mồi, kí sinh – vật chủ,...
 • 6
 • 324
 • 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... ý đáp án đề kiểm tra môn sinh lớp năm học 2014 - 2015 Câu 1: a) 0,5 điểm SGK trang 141 b) 0,5 điểm Quần thể Quần xã - Tập hợp cá thể loài - Đơn vị cấu trúc cá thể - Tập hợp QT loài - Đơn vị cấu ... tượng khống chế sinh học - Có tượng khống chế sinh học Câu 2: điểm a) 0,5 điểm - Các yếu tố vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, mùa ,năm - Các yếu tố hữu sinh vật ăn thịt – mồi, kí sinh – vật chủ, ... điểm - Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh Có trẻ sinh đôi trứng sinh đôi khác trứng - ồng sinh trứng từ hợp tử ban đầu phân tách thành nhiều phôi, phôi phát triển thành thể nên trẻ đồng sinh...
 • 6
 • 219
 • 1

Đề Thi Thử THPT Lớp 12 Môn Sinh Trường THPT Mỹ Đức A

Đề Thi Thử THPT Lớp 12 Môn Sinh Trường THPT Mỹ Đức A
... ước Aa Nếu cặp nhiễm sắc thể không phân li kì sau giảm phân II tạo loại giao tử nào? A Aa, O B Aa, a C AA, Aa, A, a D AA, O, aa FB.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/7 - Mã đề thi 134 www.DeThiThuDaiHoc.com ... toàn Xét phép lai: (1) aaBbDd x AaBBdd (2) AaBbDd x aabbDd (3) AAbbDd x aaBbdd (4) aaBbDD x aabbDd (5) AaBbDD x aaBbDd (6) AABbdd x AabbDd Theo lý thuyết, phép lai có phép lai mà đời có loại kiểu ... Trang 6/7 - Mã đề thi 134 A www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Toán, Lý, H a, Sinh, Văn, Sử, Đ a, Tiếng Anh B C D Câu 50: Loài người xuất vào đại sau ? A Đại Tân sinh (kỉ thứ 4) B Đại cổ sinh...
 • 7
 • 190
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2016 môn sinh có giải thích chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2016 môn sinh có giải thích chi tiết
... chồng kiểu hình bình thường.bên vợ anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng mẹ bị điếc bẩm sinh. Những người lại gia đình kiểu hình bình thường Xác suất cặp vợ chồng sinh ... quy định vị thơm, alen d quy định vị thơm Khi cho hai (P) kiểu gen giao phấn với thu F1 tỉ lệ phân li kiểu hình là: 540 tròn, ngọt, vị thơm; 180 tròn, ngọt, vị thơm; 180 bầu ... nhân chuẩn, nhiều điểm khởi đầu chép phân tử ADN, sinh vật nhân sơ điểm đoạn Okazaki hình thành trình chép ADN sinh vật nhân sơ dài đoạn Okazaki sinh vật nhân chuẩn mạch ADN sinh vật nhân...
 • 30
 • 397
 • 0

Tài liệu Đáp án và đề thi thử ĐH đợt 1 môn Sinh học năm 2010 docx

Tài liệu Đáp án và đề thi thử ĐH đợt 1 môn Sinh học năm 2010 docx
... bao nhiờu kiu gen d hp t? A 10 kiu gen, kiu gen d hp t B 15 kiu gen, 10 kiu gen d hp t C 15 kiu gen, kiu gen d hp t D 21 kiu gen, 15 kiu gen d hp t Cõu 14 : Cú t bo sinh tinh ca mt cỏ th cú kiu ... bin t nhõn ụi liờn tip ln l: A A = T = 10 74 ; G = X = 717 B A = T = 10 80 ; G = X = 720 C A = T = 14 32 ; G = X = 956 D A = T = 14 40 ; G = X = 960 Cõu 20: F1 cú kiu gen AB Dd cỏc gen tỏc ng riờng ... : 24% A_,bb : 24% aa,B_ : 1% aa,bb B 54% A_,B_ : 21% A_,bb : 21% aa,B_ : 4% aa,bb C 70%A_,B_ : 5% A_,bb : 5% aa,B_ : 20% aa,bb D 60% A_,B_ : 15 % A_,bb : 15 % aa,B_ : 10 % aa,bb - HT ...
 • 5
 • 279
 • 5

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau
... nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ C sinh vật phân giải D sinh vật bậc cao Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động nhóm A sinh ... sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 49: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học ... tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 44: Giới hạn sinh thái nhiệt...
 • 5
 • 464
 • 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên nguyễn quang diêu, đồng tháp

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên nguyễn quang diêu, đồng tháp
... C B D D D D D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A D D A D C A D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B D C A D D B D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C D A D C C C D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... mắt đỏ F1 đồng loạt mắt đỏ Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% đực mắt đỏ; 25 % đực mắt vàng; 6 ,25 % đực mắt trắng; 37,5% mắt đỏ; 12, 5% mắt vàng Cho đực mắt đỏ F2 giao phối với ... (180cm) lai với thấp ( 120 cm) F1 Cho F1 giao phối tự F2 có kiểu hình tính trạng chiều cao Ở F2, loại có chiều cao 140 cm chiếm tỉ lệ: Trang 6/7- Mã đề 1 32 A 1/64 B 6/64 C.15/64 D .20 /64 Câu 46: Xét...
 • 7
 • 630
 • 7

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 2 năm 2015 có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 2 năm 2015 có lời giải chi tiết
... khuôn mạch 2: 420 ) 540 =3 180 (vì mạch A = 420 , 540 không chia hết cho T2 = A1 = 420 ; X2 = 120 0 – 360 – 420 – 180 = 24 0 => Số nu loại mARN: U= A2 = 180; A= T2 = 420 ; X = G2= 360; G =X2= 24 0 Chọn ... 28 5 nhiễm sắc thể Tế bào sinh dục sơ khai nhiễm sắc thể nào? A Tế bào NST 2n +1 B Tế bào NST 2n + C Tế bào NST 2n D.Tế bào NST 2n -1 Câu 42: Qui trình tạo tế bào thể sinh vật ... anhdungdevelopment@gmail.com 12 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải: Tật túm lông tai gen Y quy định => Tất trai ( NST XY) túm lông tai Chọn A Câu 2: Lời giải: Tỷ lệ kiểu hình cặp gen...
 • 22
 • 2,832
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử vào lớp 10 môn sinh họcđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà mauđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015de thi thu thpt quoc gia 2015 mon tieng anhđề và giải chi tiet de thi thu thpt quoc gia 2015 mon hóa nguyen anh phongcac de thi thu thpt quoc gia mon toanđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệtổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 121Trả lời các câu hỏi lý thuyết tàu thủytìm hiểu về một số lỗi thường gặp trên notebookBài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệpđộc tính của các chất phụ giatruyền hình lai ghép hbb tvtổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnkĩ thuật điều chế viên baoCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMTrình bày tóm lược các nguyên tắc kế toán, cho ví dụ minh hoạ việc vận dụng các nguyên tắc kế toán trong hoạt động ngân hànghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmephương pháp phân tích báo cáo tài chínhTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuthấu kính mỏng VAVấn đề mô hình hoá phần cứngQuan hê công chúng (PR)