Đề thi HSG địa lý lớp 12 tỉnh thanh hóa năm học 2014 2015

đề thi HSG tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)

đề thi HSG tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)
... your answer -THE END Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH – THPT (Đáp án gồm 02 trang) A LISTENING ... jeopardy some years ago, but now, after (3) the most influential symbol of nature conservation, things are looking up Their plight highlights how (4) _ can impact natural (5) _ and should ... destroys rocks Salt breaks rocks apart principally by a process called crystal prying and wedging This happens not by soaking the rocks in salt water, but by moistening their bottoms with salt water...
 • 7
 • 348
 • 2

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 12 tinh quang binh nam hoc 2014 2015

de thi hoc ki 2 mon vat ly lop 12 tinh quang binh nam hoc 2014 2015
... câu 20 câu 0 ,25 điểm Câu 10 ĐA C D C A C B B C D C 11 B 12 A 13 D 14 A 15 C 16 D 17 B 18 D 19 B 20 A 16 B 17 B 18 C 19 D 20 C Phần 2: Từ câu 21 đến câu 30 câu 0,5 điểm Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 28 29 30 ĐA D B C C D B A C A A Mã đề 02 Phần 1: Từ câu đến câu 20 câu 0 ,25 điểm Câu 10 ĐA B A D A C D B D B A 11 C 12 D 13 C 14 A 15 C Phần 2: Từ câu 21 đến câu 30 câu 0,5 điểm Câu 21 22 23 24 ... 99 ,22 MeV Hết C 7,68 MeV D 92, 22 MeV VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KI M TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 14 – 20 15 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: VẬT LÍ LỚP 12, ...
 • 7
 • 220
 • 0

Học sinh giỏi Vật lớp 12 tỉnh Lâm Đồng năm học 2014-2015

Học sinh giỏi Vật Lý lớp 12 tỉnh Lâm Đồng năm học 2014-2015
... gốc tọa độ vị trí cân vật, gốc thời gian lúc thả vật Cho g = 10m/s2 Coi vật dao động điều hòa a) Viết phương trình dao động b) Tính thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm vật qua vị trí lò xo ... dạng lần thứ c) Thực tế trình dao động vật chịu tác dụng lực cản có độ lớn trọng lực tác dụng lên vật Coi biên độ dao động vật giảm chu kì.Tính 50 số lần vật qua vị trí cân kể từ thả đến lúc dừng ... b) Vật AB, thấu kính vị trí có ảnh cao 2cm Giữ vật cố định Hỏi phải dịch chuyển thấu kính dọc theo trục phía đoạn để lại có ảnh rõ nét màn? Trong dịch chuyển thấu kính ảnh vật AB dịch...
 • 2
 • 259
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 2015 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Lâm Đồng năm học 2014 2015 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
... ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH VÀO ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2014- 2015 Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 20/9 /2014 Câu ... ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH VÀO ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2014- 2015 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 20/9 /2014 Câu ... TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) Câu (3,0 điểm) KỲ THI CHỌN HỌC SINH VÀO ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: Địa lí Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: ...
 • 12
 • 634
 • 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG VẬT LỚP 12 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP 12 TỈNH KIÊN GIANG
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG -ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( Đề thi gồm trang ) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 MÔN THI: VÂT LÝ Thời gian làm 180 ... MÔN THI: VÂT LÝ Thời gian làm 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi 03/10/2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC ξ1 , r Câu 1: ξ , r2 C k C2 C1 A I B D R2 R1 F 1/ Cường độ dòng ... ZL không đổi, ban đầu ZL – ZC = Bây ZL – ZC = ±100Ω => ZC biến thi n ± 100Ω (0,5đ) Trị ban đầu ZC: ZC = ZL = Lω = L (0,5đ) Biến thi n tương đối ZC; đủ nhỏ nên ΔZC = dZC ZC = góc cần quay kim...
 • 73
 • 233
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2006 - 2007 pps

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2006 - 2007 pps
... biên độ 2.1 0-3 (m) pha ban đầu dao động - /3 (rad) Gia tốc cực đại 8.103 (m/s2) Hãy: a) Viết biểu thức lực tác dụng vào hạt dạng hàm thời gian b) Tính toàn phần dao động hạt Điện học (6,5 điểm): ... ? Quang học (6,0 điểm): Cho thấu kính hội tụ thủy tinh dạng hình tròn có chiết suất n, có hai mặt lồi bán kính cong R Một vật sáng AB đoạn thẳng đặt trước thấu kính 1/ Chứng minh đặt vật nhỏ ... ruồi đậu vào bề mặt thấu kính ảnh A'B' AB bị ảnh hưởng nào? 3/ Hãy xác định độ tụ thấu kính phẳng-lõm có bán kính mặt lõm bán kính lồi thấu kính hội tụ cho 4/ Hãy vẽ xác định ảnh AB đặt AB nghiêng...
 • 5
 • 350
 • 3

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 2 pptx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 2 pptx
... 20 .10 -5 J = Li2 (0,5đ) 2E t 2. 20.10 5 i= = = 0,04 A (0,5đ) L 50.10 3 I R d/ P = Pnhiệt = I2R = (0,5đ) 2 CU 1 C U0 = LI  I =  (0,5đ) 0 L 2 C.R.U 5.10 6.10 2 . 12 = 72. 10 -6 W (0,5đ) 2L 2. 50.10 ... ð /2) (cm) (0,5đ) Bài (4,0 điểm): 1 a/ f = =  100π (Hz) (0,5đ) 2 LC P π 50.10 3.5.10 6 1 b/ E = C U = 5.1 0-6 . 12 = 36.1 0-5 J (0,5đ) 2 1 c/ Eđ = Cu2 = 5.1 0-6 . 82 = 16.1 0-5 J (0,5đ) 2 Et = Eđ - ... công thức TK ta có:     (0,5đ) f x  (x  24 ) x  24 48  x P=  24 72   f x ( x  24 ) ( x  24 )( 48  x ) x ( x  24 ) = 18 cm (0,5đ) 24 2/ a Bề rộng quang phổ bậc k/c từ v/s tím bậc...
 • 3
 • 232
 • 2

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 1 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 1 pdf
... = 12 V Tính lượng mạch 3/Tại thời điểm hiệu điện tụ u = 8V Hãy tìm lượng điện , lượng từ, dòng điện mạch 4/ Nếu mạch có điện trở R = 1 0-2  để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại tụ U0 = 12 V, ... đầu 1) Chứng minh vật M dao động điều hoà 2) Viết phương trình dao động vật M Bài (4,0 điểm): Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH tụ điện có điện dung C = 5F Lấy π  10 Hình 1/ ... loại 6V- W A B R1 Nêu cách mắc đèn Bài (4,0 điểm): Cho hệ gồm vật M, ròng rọc R1, R2 dây treo R khối có lượng không M đáng kể, ghép với hình Các điểm A B gắn cố định vào giá đỡ Vật M có khối lượng...
 • 5
 • 372
 • 2

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011 doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011 doc
... chuyển động vật rời giá B b Chọn trục tọa độ có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân vật, gốc thời gian lúc vật rời giá B Viết phương trình dao động điều hòa vật Câu ... nhiêu? Cho biết số: c = 3.108 m/s; h = 6,625.1 0-3 4 J.s; e = 1,6.1 0-1 9 C; g = 10 m/s2 HẾT - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích thêm ... động Tính gia tốc vật lực căng dây treo Câu (2,5 điểm) Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1kg, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m Đặt giá B nằm ngang đỡ vật m để lò xo có...
 • 6
 • 310
 • 3

Đề thi học kì I môn địa lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2014 - 2015(có đáp án và ma trận)

Đề thi học kì I môn địa lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2014 - 2015(có đáp án và ma trận)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: ĐỊA LÝ; LỚP 12 Th i gian làm b i: 45 phút, không kể th i gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (3,5 i m) GIÓ MÙA Ở BẮC BỘ “Vào mùa đông, ... liệu khác Cán coi thi không gi i thích thêm Họ tên học sinh:…………………………………………… Số báo danh:…………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: ĐỊA LÝ; KH I 12 (HDC ... feralit vùng đ i n i thấp chiếm 60% diện tích tự nhiên nước, phần lớn đất feralit đỏ vàng, đất feralit nâu đỏ 0,5 phát triển đá mẹ badan đá v i - Đai cận nhiệt đ i gió mùa n i: + Ở độ cao 600 -...
 • 4
 • 893
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2013 2014

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2013  2014
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học: 2013 - 2014 Môn thi: NGỮ VĂN Lớp 12 - THPT Ngày thi: 20 tháng năm 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC I Yêu cầu chung ... trước thi n nhiên, sống trái tim thấm đẫm tình đời, tình người hai thi sĩ, góp phần tạo nên hấp dẫn sức sống lâu bền tác phẩm Câu (8.0 điểm) Yêu cầu kĩ năng: - Biết cách làm nghị luận văn học: ... Sông Hương miêu tả chiều sâu giá trị văn hóa: + Hình ảnh so sánh lạ: trường ca rừng già, vẻ đẹp trầm mặc triết lí, cổ thi, điệu slow tình cảm, không gian sinh thành nuôi dưỡng âm nhạc cổ điển...
 • 5
 • 535
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 tỉnh thanh hóađề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh lâm đồng năm học 2014 2015 các môn toán vật lý hóa học tin học ngữ văn lịch sử địa lýde thi hsg tieng anh lop 9 tinh thanh hoade thi hsg mon sinh 9 cap tinh khanh hoa nam hoc 20152016đề thi chọn giáo viên giỏi thcs tỉnh thanh hóa năm học 08 09đề thi môn địa lý lớp 12đề thi môn địa lý lớp 12 học kì 1đề thi hsg vật lý lớp 12de thi hsg dia ly lop 9 cap huyende thi mon dia ly lop 12 hoc ki 2đề thi hsg địa lý 9 cấp tỉnhde thi mon dia ly lop 12 hk1ề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh quang ninh năm 2013 2014de thi giai toan bang may tinh cam tay mon hoa hoc lop 12 tinh thanh hoa nam 2013đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh thanh hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả