Bài tập chuyên đề phương trình bất phương trình hệ phương trình lượng giác

Bài tập chuyên đề phương trình bất phương trình hệ phương trình lượng giác

Bài tập chuyên đề phương trình  bất phương trình  hệ phương trình lượng giác
... tam giác vuông ABC nghiệm phương trình : sin3 x  sin x sin 2x  3cos3 x  Chứng minh tam giác ABC tam giác vuông 139) VẤN ĐỀ : GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 141) Cho phương trình lượng ... VẤN ĐỀ - MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC 150) Giải phương trình : 4cos2 x  3tan x  cos x  tan x   151) Giải phương trình : cos3x   cos 3x  1  sin 2 x  152) Giải phương trình ... 157) 158) 159) 160) Giải phương trình : cos x 1   cos3x 1  cos x cos3x VẤN ĐỀ - HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 161)     tan x  cot x  sin  y      Giải hệ phương trình :   tan y  cot...
 • 10
 • 44
 • 0

bài tập chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11

bài tập chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11
... DangTuan09@Gmail.com VII Tổng hợp phương pháp giải phương trình lượng giác Đặt ẩn phụ Áp dụng cho loại phương trình : • Phương trình bậc hai, bậc ba… với hàm số lượng giác Phương trình bậc hai, bậc ba ... e tan x + cot x + g + tan x + + cot x = sin x VI Phương trình lượng giác khác Bài 19 Giải phương trình a cos5xcos3 = cosxcos7x c cosx + cos11x = cos6x e tanx + tan2x = tan3x b sin2x - cos5x ... + sin(2 x + ) sin x + cos x + cos x + + sin x Bài 11 Tìm giá trị x để y = số nguyên + cos x IV Phương trình bậc sinx cosx Bài 12 Giải phương trình: a sin x + s inxcosx - cos x = b sin 2 x −...
 • 6
 • 2,972
 • 102

Hệ thống bài tập chuyên đề phương trình lượng giác pot

Hệ thống bài tập chuyên đề phương trình lượng giác pot
... cos24x = VII Tổng hợp phương pháp giải phương trình lượng giác Đặt ẩn phụ Áp dụng cho loại phương trình : • Phương trình bậc hai, bậc ba… với hàm số lượng giác Phương trình bậc hai, bậc ba ... Coppyright©dtruonghd@yahoo.com ) ( ) Hoàng Đức Trường THPT LÊ XOAY BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 V Phương trình đối xứng với sinx cosx, đối xứng với tanx cotx Bài 16 Gải phương trình a ( s inx+cosx ) + sin x + = b s ... XOAY BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 Phương trình đối xứng với sinx, cosx (đặt t = s inx ± cosx ) ; đối xứng với tanx cotx (đặt t = tanx ± cotx ) • Một số phương trình khác…… x x VD1 Giải phương...
 • 6
 • 346
 • 4

lý thuyết và bài tập chuyên đề phương tích

lý thuyết và bài tập chuyên đề phương tích
... Định 1.5 Cho hai đường thẳng AB, MN cắt M Nếu M A.M B = M N đường tròn ngoại tiếp tam giác ABN tiếp xúc với MN N 1.2 Trục đẳng phương hai đường tròn Định 1.6 Tập hợp điểm M có phương tích ... trục đẳng phương (O1 ) (O2 ) Định nghĩa 1.3 Điểm đồng quy đường thẳng l1 , l2 , l3 gọi tâm đẳng phương đường tròn (O1 ), (O2 ), (O3 ) 1.3 Phương tích, trục đẳng phương hệ toạ độ Định 1.7 Trên ... đẳng phương (w1 ) (w2 ), BC trục đẳng phương (O) (w2 ), T S trục đẳng phương (O) (w1 ) Theo định tâm đẳng phương IIa , T S, BC đồng quy A’ Vậy T,A’,S thẳng hàng (đpcm) Ví dụ 2.8 (Định Brianchon):...
 • 28
 • 866
 • 0

bài tập chuyên đề chương trình chuyên toán

bài tập chuyên đề chương trình chuyên toán
... Mệnh đề - Tập hợp, tập hợp số - Ánh xạ - Hàm số; Phương trình, bất phương trình - Hệ phương trình, hệ bất phương trình Phần Hình học: Vectơ - Toạ độ - Ứng dụng  Các chuyên đề: - Các Chuyên đề ... dung "Số gần sai số" mệnh đề - Tập hợp số tự nhiên Phép quy nạp hai tập hợp, tìm phần bù tập hợp trình bày chương trình nâng cao toán học THPT môn Toán - Một số tập hợp tập số thực - Biết sử dụng ... học Chuyên đề) - Số thứ tự Chuyên đề trình tự giảng dạy Chuyên đề Hơn nữa, giảng dạy Chuyên đề xen kẽ với việc giảng dạy nội dung phần “Nội dung bắt buộc” Chẳng hạn, bố trí giảng dạy chuyên đề...
 • 79
 • 249
 • 0

bài giảng chuyên đề phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình

bài giảng chuyên đề phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình
... y = p PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG Cho phương trình x + (1 − 2a ) x + a2 − = Đònh tham số để: Pt vô nghiệm Phương trình có nghiệm Phương trình có hai nghiệm Phương trình có nghiệm Phương trình ... Giải phương trình m = Giải biện luận Bài tập18: Cho phương trình : x − x + x + = a Giải phương trình a = 132 Giải biện luận Bài tập19: Cho phương trình : x − x + x + = a Giải phương trình ... luận Bài tập20: Cho phương trình mx − x − x + 8m = Đinh m để: Phương trình có nghiệm phân biệt Phương trình có nghiệm bội Phương trình có nghiệm phân biệt bé -1 ĐỊNH LÝ VIÉT CHO PHƯƠNG TRÌNH...
 • 30
 • 121
 • 1

Bài tập chuyên đề áp dụng cho các phương pháp giải nhanh

Bài tập chuyên đề áp dụng cho các phương pháp giải nhanh
... thu đợc 1,12 l khí NO đktc Nếu cho lợng hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd HNO thu đợc lít N2 Các thể tích khí đo đktc Bài 16 Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dd HNO thu đợc hỗn ... gam đợc chia lm phần - Phần 1, cho tan hết dung dịch HCl thấy thoát 13,44 lít khí - Phần 2, cho tác dụng với dung dịch NaOH d thu đợc 3,36 lít khí - Phần 3, cho tác dụng với dung dịch CuSO d, lọc ... 10 Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm oxit Fe 2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ 300 ml dung dịch H 2SO4 0,1M khối lợng hỗn hợp muối sunfat khan tạo l A 3,81 gam B 4,81 gam C 5,21 gam D 4,86 gam Phơng pháp áp dụng...
 • 7
 • 497
 • 19

Bai tap chuyen de ap dung cho cac phuong phap giai nhanh

Bai tap chuyen de ap dung cho cac phuong phap giai nhanh
... chia lm phần - Phần 1, cho tan hết dung dịch HCl thấy thoát 13,44 lít khí - Phần 2, cho tác dụng với dung dịch NaOH d thu đợc 3,36 lít khí - Phần 3, cho tác dụng với dung dịch CuSO d, lọc lấy ... trị II) v o nớc đợc dung dịch X Để lm kết tủa hết ion Cl - có dung dịch X ngời ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO thu đợc 17,22 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thu đợc dung dịch Y Cô cạn ... v 64,4 gam Bi Cho gam hỗn hợp A gồm Mg v Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO đến phản ứng kết thúc, thu đợc 12,4 gam chất rắn B v dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH...
 • 7
 • 435
 • 1

Bài giảng chuyên đề phương trinh

Bài giảng chuyên đề phương trinh
... 4x| = Giải phương trình 1 a) | x2 - x + | = |2x – 6| ; b) | x2 - x + | = |2 – x| 4 Giải phương trình a) | x2 - x - | = |x 2– 2x -2| ; b) | x2 - x -1| = |-x2 +3x - | 4 B) ĐẶT ẨN PHỤ I PHƯƠNG TRÌNH ... PHỤ I PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG Giải phương trình sau a) x4 -12x2 +27 = ; b) x4 –x2 -12 = ; c) x4 +8x2 +15 = ; d) x4 – 7x2 + = e) 27x4 -12x2 +1 = ; f ) x2 - x -1 = Giải phương trình sau a) 3x4 ... ; c) x2 +1 - = ; d) x2 + = x x -1 II PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN Giải phương trình sau : a) x - + x - - 20 = ; b) x - x - + = ; c) - x + x - - = Giải phương trình sau : a) x - 2x - x - 2x...
 • 2
 • 218
 • 2

Bài soạn Chuyen de- Phuong trinh nghiem nguyen

Bài soạn Chuyen de- Phuong trinh nghiem nguyen
... (x, y, z, t) = (4, 2, 1, 1) hoán vò i) x + y + z + t = xyzt (x, y, z, t∈Z ) b) Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang Bài 70 : Giải phương trình sau tập số nguyên : a) j) x3 - 3y3 - 9z3 = k) 3 5x + ... trình : 1+ 2y - x z= x2 − x +2 xy + Ta có yz = x - + xy + ⇒ + 2y - x = + 2y - x ≥ xy + Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang Nếu + 2y - x = yz = x - nên yz = 2y ⇒ z = ; y = t ∈ N* ; x = + 2t 2y Nếu ... 48y2 = 1003 + 30xy (1) 2 Xem (1) phương trình bậc II theo x : 3x - 30xy + 48y - 1003 = Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang ⇒ ∆‘ = 81y2 + 3009 = k2 : số phương để có x nguyên ( k∈Z+) ⇒ k2 - 81y2 =...
 • 10
 • 2,205
 • 43

Bài soạn Chuyên đề Phương trình - cực HOT

Bài soạn Chuyên đề Phương trình - cực HOT
... ; c) - x + x - - = Giải phương trình sau : a) x - 2x - x - 2x - = ; b) x2 - x - x - x +1 + = Giải phương trình sau : x +1 -2 x -1 = ; b) = -5 ; c) x -1 - + =0 a) 2x - x-4 x -1 III PHƯƠNG TRÌNH ... x -1 = Giải phương trình sau a) 3x4 = 4x 2-1 ; b) -1 2x4 = 7x2 + ; c) x2 +1 - = ; d) x2 + = x x -1 II PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN Giải phương trình sau : a) x - + x - - 20 = ; b) x - x - ... trình sau : x -1 x -1 2x - 2x - ) -6 | | + = ; b) ( ) + 6| | = 16 a) ( x x x -1 x -1 IV PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG Giải phương trình sau : 1 1 a) (x + )2 - 12(x + ) + 20 = ; b) (x - )2 + 12(x - ) -...
 • 2
 • 198
 • 0

Bài soạn Chuyên đề Phương trình - cực HOT

Bài soạn Chuyên đề Phương trình - cực HOT
... ; c) - x + x - - = Giải phương trình sau : a) x - 2x - x - 2x - = ; b) x2 - x - x - x +1 + = Giải phương trình sau : x +1 -2 x -1 = ; b) = -5 ; c) x -1 - + =0 a) 2x - x-4 x -1 III PHƯƠNG TRÌNH ... x -1 = Giải phương trình sau a) 3x4 = 4x 2-1 ; b) -1 2x4 = 7x2 + ; c) x2 +1 - = ; d) x2 + = x x -1 II PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN Giải phương trình sau : a) x - + x - - 20 = ; b) x - x - ... trình sau : x -1 x -1 2x - 2x - ) -6 | | + = ; b) ( ) + 6| | = 16 a) ( x x x -1 x -1 IV PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG Giải phương trình sau : 1 1 a) (x + )2 - 12(x + ) + 20 = ; b) (x - )2 + 12(x - ) -...
 • 2
 • 185
 • 0

Bài soạn Chuyen de Phuong trinh duong thang

Bài soạn Chuyen de Phuong trinh duong thang
... phân giác góc A ∆ABC Bài Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) C(6; -2) a) Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh tam giác b) Lập phương trình đường cao AH trung tuyến AM Bài Cho tam giác ABC ... trực cạnh BC Bài Biết hai cạnh hình bình hành có phương trình x + 3y = 2x - 5y + = 0, đỉnh hình bình hành C(4; 1) Viết phương trình cạnh lại hình bình hành Một số toán giải tam giác Bài Cho tam ... cạnh tam giác Bài Cho tam giác ABC có B(2; -7), phương trình đường cao qua A : 3x + y + 11 = 0, phương trình trung tuyến vẽ từ C x + 2y + = Viết phương trình cạnh tam giác ABC Bài Trong mặt phẳng...
 • 3
 • 890
 • 21

Xem thêm