100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lí lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lí lớp 12
... trúc địa chất D Điều kiện khí hậu thuận lợi Câu 96: Tài nguyên khoáng sản cảu Việt Nam tập trung nhiều ở: A Miền Nam B Miền đồng C Miền Bắc D Miền Trung Câu 97: Trong nguồn lực sau, nguồn lực quan ... thấp Câu 35: Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động có vai trò quan trọng là: A Hoạt động xuất- nhập B Hợp tác quốc tế du lịch C Hợp tác quốc tế đầu tư D Hợp tác quốc tế lao động Câu 36: ... nợ nước Câu 38: Kết quan trọng đổi kinh tế nước ta là: A Xây dựng kinh tế tự chủ B Cơ cấu ngành điều chỉnh phù hợp với nguồn lực có C Cơ cấu lãnh thổ có chuyển biến D Đẩy lùi nạn đói Câu 39:...
 • 9
 • 176
 • 0

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan địalớp 8

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lý lớp 8
... C Câu Đ 081 8CSB Hồ lớn Campuchia có tên là: A Mê Nam B Baican C Ban Khát D Biển Hồ PA: D Câu Đ 081 8CSB Địa hình Campuchia là: A Núi cao nguyên B Núi đồng C Đồng D Đồng cao nguyên PA: C Câu Đ 081 8CSH ... PA: D Câu 16 Đ 081 8CSB Ngôn ngữ phổ biến Lào là: A Thái B Lào C Khơ me D Anh PA: B Câu 17 Đ 081 8CSB Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên Lào khoảng: A 0,3% B 1.3% C 2,3% D 3,3% PA: C Câu 18 Đ 081 8CSB Lào ... PA: C Câu 12 Đ 081 8CSB Những cao nguyên lớn Lào: A Bô Keo, Chơ Lông, Khăm Muộn B Xiêng Khoảng, Khăm muộn, Bôlôven C Bô Keo, Lang Biang D Bôlôven, Xiêng Khoảng, Plâycu PA: B Câu 13 Đ 081 8CSH Địa hình...
 • 10
 • 109
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp địa lý: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan địalớp 11 THPT ( cơ bản) bằng phần mềm VIOLET

Khóa luận tốt nghiệp địa lý: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lý lớp 11 THPT ( cơ bản) bằng phần mềm VIOLET
... tự câ hỏi để gâ thê cột câ hỏi không nên ng nha , để S cân nhắc 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lớp 11 (ban bản) Cá y tắ xây dự â â ỏ trắ hi â ựng hệ thống câ hỏi trắc nghiệ ... ÂY D NG BỘ CÂU H I TRẮC NGHI M KHÁCH N ÔN Đ A LÍ L 11 (B N CƠ BẢN) BẰNG PHẦN MỀM VIOLET 24 2.1 Giới thiệu phần m m Violet 24 2.1.1 Gi i thi u chung v phần m m Violet ... nghi m khách quan 1.1.3.1 Khái niệm v trắc nghiệm khách quan Ư điểm hạn chế phương pháp trắc nghiệm 1.1.3.3 Các loại trắc nghiệm 10 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệ khách...
 • 66
 • 549
 • 0

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địalớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12
... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 11: Vùng chuyên môn hoá lương thực thực phẩm lớn nước ta là: A Đồng sông Hồng B Đông Nam Bộ C Tây Nguyên D Đồng Bằng sông Cửu Long Câu 12: Giá trị sản lượng công ... trọt? A 35% B 11% C 14% D 12% Câu 13: Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua thời kỳ, tăng nhanh thời kỳ: A 1931- 1960 B 1965- 1975 C 1990- 2000 D 1979- 1989 Câu 14: Hướng quan trọng chiến lược phát ... trúc địa chất D Điều kiện khí hậu thuận lợi Câu 96: Tài nguyên khoáng sản cảu Việt Nam tập trung nhiều ở: A Miền Nam B Miền đồng C Miền Bắc D Miền Trung Câu 97: Trong nguồn lực sau, nguồn lực quan...
 • 12
 • 475
 • 3

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn địalớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lý lớp 12
... Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 11: Vùng chuyên môn hoá lương thực thực phẩm lớn nước ta là: A Đồng sông Hồng B Đông Nam Bộ C Tây Nguyên D Đồng Bằng sông Cửu Long Câu 12: Giá trị sản lượng công ... trọt? A 35% B 11% C 14% D 12% Câu 13: Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua thời kỳ, tăng nhanh thời kỳ: A 1931- 1960 B 1965- 1975 C 1990- 2000 D 1979- 1989 Câu 14: Hướng quan trọng chiến lược phát ... trúc địa chất D Điều kiện khí hậu thuận lợi Câu 96: Tài nguyên khoáng sản cảu Việt Nam tập trung nhiều ở: A Miền Nam B Miền đồng C Miền Bắc D Miền Trung Câu 97: Trong nguồn lực sau, nguồn lực quan...
 • 12
 • 224
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Vật lý lớp 10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Vật lý lớp 10
... µ P 32 Câu 5: Áp dụng phương trình pV = Chọn câu C Câu 6: Câu A p1V1 = p 2V2 ⇔ p1 Hay: p1 ρ = p ρ1 Câu 7: Câu D Câu 8: Câu A Câu 9: Câu C Câu 10: Câu A Ta có m m = p2 ρ1 ρ2 m1 RT1 ; µ m m T p ... D 0,5at; ĐÁP ÁN: Câu 1:C Câu 2:C Câu 3: D Câu 4: Ta có: P1 T1 T 360 = ⇒ P2 = P1 = = 2,4atm P2 T2 T1 300 Chọn câu B m RT µ m RT 10 8, 2 .10- 2.392 = = 3.754 (l ) => V = µ P 32 Câu 5: Áp dụng phương ... V3>V2 >V1; Câu 8: Nén đẳng nhiệt khối lượng khí xác định từ 12 lít đến lít, áp suất khí tăng lên lần? A lần; B lần; C lần; D Áp suất không đổi Câu 9: Cùng khối lượng khí đựng...
 • 3
 • 296
 • 0

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa lí
... benzen cú cu to mch vũng B benzen cú lng phõn t ln hn C iu kin thng, benzen trng thỏi lng cũn etilen trng thỏi khớ D benzen cú h liờn hp khộp kớn, cỏc electron gii to ton phõn t PA: D Cõu HH1128NCB ... NaOH C Dung dch mui CuSO4 D Dung dch mui Na2CO3 PA: C Cõu 15 HH1107NCB Nguyờn t P cú Z = 15 trng thỏi c bn, nguyờn t P cú s electron ngoi cựng l A B C D PA: B Cõu 16 HH1107NCB Cho cỏc phn ng sau: ... < I C II < I < III D II < III < I PA: B Cõu HH1119NCB Trong phõn t ankan nguyờn t cacbon trng thỏi lai hoỏ A sp B sp d C sp D sp PA: C Cõu HH1119NCB Trong s cỏc cht sau: X 2,2-imetylbutan M...
 • 41
 • 123
 • 0

SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật 9

SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9
... thủ biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn : 1.4.1- Các quy tắc biên soạn liên quan đến việc cân đối câu hỏi với mục dích hỏi: Quy tắc 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa ... đánh ta đặt Cần tránh câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ta cần đặt loại câu hỏi nh: + Câu hỏi mở + Câu hỏi dành cho việc đánh giá khả tóm tắt hệ thống kiến thức + Câu hỏi dành cho việc đánh ... Chơng I- sở luận thực tiễn đề tài 1- luận kĩ thuật soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn : 1.1- Trắc nghiệm khách quan gì? Trắc nghiệm công cụ dùng để đánh giá mức độ mà...
 • 17
 • 526
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lí lớp 11
... GDP PA: D Câu 22 ĐL 1114 NCB Cây lương thực Braxin A ngô B lúa C sắn D ý PA: D Câu 23 ĐL 1114 NCB Nước đứng đầu giới sản lượng càfê A Êtiôpia B Braxin C Inđônêxia D Việt Nam PA: B Câu 24 ĐL 1114 NCB Nước ... B Câu 69 ĐL 1116 CBB Tỉ trọng xuất GDP năm 2004 EU A 7,0% B 12,2% C 25,6% D 26,5% PA: D Câu 70 ĐL 1116 CBB Năm 2004, tỉ trọng EU xuất giới chiếm A 17,5% B 27,6% C 31,6% D 37,7% PA: D Câu 71 ĐL 1116 CBB ... ti C công ti D 11 công ti PA: C Câu 106 ĐL 1118 CBH Cộng hòa liên bang Đức có vị trí cầu nối quan trọng A Đông Âu Tây Âu B Trung Âu Nam Âu C Bắc Âu Nam Âu D Ý A C PA: D Câu 107 ĐL 1119 CBH Quốc gia...
 • 38
 • 3,123
 • 2

358 câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn địa lớp 11

358 câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn địa lí lớp 11
... lượng cá tăng biến động PA : A Câu 323 ĐL1122CBB Năm 1985 sản lượng khai thác cá Nhật Bản đạt khoảng A gần 11 triệu B 11 triệu C gần 12 triệu D 12 triệu PA : B Câu 324 ĐL1125CBB Năm 2003 sản lượng ... km PA : A Câu 347 ĐL1127CBH Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc trải dài từ vùng duyên hải vào đất liền, đến kinh tuyến A 1000 Đông B 1050 Đông C 107 Đông D 111 0 Đông PA : B Câu 348 ĐL1123CBB Phần ... Braxin PA : C Câu 299 ĐL1125CBB Ngành giao thông vận tải biển Nhật Bản có vị trí đắc biệt quan trọng đứng A thứ giới B thứ nhì giới C thứ ba giới D thứ tư giới PA : C Câu 300 ĐL1125CBB Các hải...
 • 34
 • 2,563
 • 2

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học
... hp dn nh i vi nhng thớ sinh cha nm rừ Vớ d: Hot ng ca mụ phõn sinh ngn lm cho cõy: a tng trng theo chiu ngang b c quan sinh dng di v to c phỏt sinh g v li be s cp d phỏt sinh g v li be th cp e ... chớnh v cỏc c im cu to ca cỏc c quan cõy cú hoa, hóy chn nhng mc tng ng gia chc nng v cu to ca mi c quan ri ghi vo s hỡnh 36.1 (trang 116) Chc nng chớnh ca mi c quan Bo v ht v gúp phn phỏt tỏn ... mi quan h ny, quỏ trỡnh dy hc, GV bit s dng kt hp cõu hi t lun v cõu hi TNKQ tớch cc hoỏ hot ng nhn thc cho HS 1.2 Mi quan h ca cỏc loi cõu hi TNKQ 1.2.1 Cỏc dng cõu hi TNKQ TN c gi l khỏch quan...
 • 12
 • 3,679
 • 15

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích
... pháp dùng câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra - đánh giá kiến thức chương cân chuẩn độ axit bazơ Hóa Phân Tích, hệ Cao đẳng Đại học Sư phạm Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan ... độ khó độ phân biệt câu hỏi trắc nghiệm khách quan Đối tƣợng nghiên cứu Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra - đánh giá kiến thức, kỹ Hóa phân tích, chương axit bazơ (tính ... thuyết chương cân axit bazơ chuẩn độ axit bazơ, Hóa phân tích - Nghiên cứu sở lý thuyết nguyên tắc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Phân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thành loại...
 • 124
 • 1,125
 • 5

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học không gian lớp 11 thpt

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học không gian lớp 11 thpt
... kết học tập dạy học 1.4 Trắc nghiệm 1.5 Vấn đề sử dụng Trắc nghiệm dạy học Việt Nam 1.6 Kết luận chƣơng CHƢƠNG – BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TNKQ TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 THPT ... chọn là: Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạy hoc Hình học không gian lớp 11 THPT MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Biên soạn đƣợc hệ thống câu hỏi TNKQ ... dung Hình học không gian lớp 11 THPT giúp xây dựng câu hỏi TNKQ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN...
 • 127
 • 2,889
 • 14

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 thpt

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 thpt
... Chƣơng II HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 2.1 Câu hỏi trắc nghiệm dùng dạy học Hệ tọa độ không gian 43 2.2 Câu hỏi trắc nghiệm dùng dạy học “Phƣơng ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THU HẰNG BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN LỚP 12 THPT Chuyên ... thức biên soạn câu hỏi trắc nghiệm - Biên soạn đƣợc hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phƣơng pháp tọa độ không gian - Chọn phần mềm kiểm tra trắc nghiệm để sử dụng cho hệ thống câu hỏi biên soạn -...
 • 107
 • 1,498
 • 3

Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng mcq trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 – chương trình nâng cao)

Nghiên cứu quy trình kiểm định độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng mcq trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10 – chương trình nâng cao)
... pháp kiểm định độ khó độ phân biệt câu trắc nghiệm MCQ 34 2.3 Quy trình kiểm định độ khó độ phân biệt câu hỏi trắc nghiệm MCQ phần Sinh học tế bào (Sinh học 10 - Chƣơng trình nâng cao) ... Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận kiểm định độ khó độ phân biệt câu hỏi MCQ - Đề xuất quy trình kiểm định độ khó độ phân biệt câu hỏi trắc nghiệm MCQ phần Sinh học tế bào (Sinh học 10 - ... tƣợng nghiên cứu: Quy trình kiểm định độ khó độ phân biệt câu hỏi MCQ phần Sinh học tế bào (Sinh học 10 - Chƣơng trình nâng cao) - Khách thể nghiên cứu: Quá trình KT - ĐG dạy học Sinh học 10 trƣờng...
 • 79
 • 1,315
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cau hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lí lớp 11 bài hiệp hội các nước đông nam áphần mêm trộn câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quancâu hỏi trắc nghiệm khách quan là gìcác loại câu hỏi trắc nghiệm khách quanphân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quanhệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quancách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanđánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quancác dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quansử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm phát huy tính tích cực tự lực của học sinh trong quá trình dạy học chươngsử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chươngSonHa Corporation20170527 BSC Vietnam Weekly Review Week 20 (29 05 02 06 2017)Giay moi hop DHDCD bat thuongSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012CV so 525 va QD so 522Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBáo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonCông bo thông tin so 125Thong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTTB so 967 cua So GDCKTPHCM ve ngay dang ky cuoi cung du DHDCD thuong nien 2012DXG Ti%e1%ba%bfp t%e1%bb%a5c duy tr%c3%ac m%e1%bb%a9c t%c4%83ng tr%c6%b0%e1%bb%9fng cao Company Visit Note 23 08 2017SonHa Corporation