Giáo án tin học 7 mới nhất

Giáo án tin học 7 mới nhất

Giáo án tin học 7 mới nhất
... Giỏo ỏn Tin hc Hc kỡ I (20 tit) 28,29 29,30 32,33 Phần mềm học 26, 27 tập 30,31 (8 tiết) (6 tit) ,32 28 34 35 36 37 56, 57 58, 59 64, 65, 66, 67 51, 52, 53, 54 60, 61, 62, 63 55 68 69 70 ,71 72 Bài ... hành 10 Thực hành tổng hợp Học toán với Toolkit math Học vẽ hình học động với GeoGebra Kiểm tra tiết Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập lý thuyết Ôn tập thực hành Kiểm tra học kì II Giao viờn: ụ ... mụi ụ HS ghe giang tinh trờn bang tinh ờu co - a ch ụ bng tờn ct v tờn mụt ia chi o cp tờn cụt dũng va tờn hang tao nờn ụ tinh o Trong cụng thc tinh toan vi d liờu a co sn ụ tinh, Excel cho thng...
 • 106
 • 238
 • 0

GIÁO ÁN TIN HỌC 7 -MỚI

GIÁO ÁN TIN HỌC 7 -MỚI
... 14 Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học ... 15 16 17 18 Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần ... vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Tập viết Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Trần Thị Thu...
 • 76
 • 75
 • 0

GIAO AN TIN HOC 6 MOI NHAT

GIAO AN TIN HOC 6 MOI NHAT
... & xử Thơng tin trước xử lí lí thơng tin) gọi thơng tin vào, thơng tin nhận sau xử HS ý lắng nghe lí đựơc gọi thơng tin Mơ hình q trình xử lí thơng tin GV đưa khái niệm xử lý thơng tin VD: Chế ... Các dạng thơng tin GV: Lâm Thị Bé Bỏ  Trang  Trường THCS Vĩnh Gia 20’ 18’ thơng tin Em nhắc lại khái niệm thơng tin? - Phát vấn học sinh dạng thơng tin quen biết - Thơng tin quanh ta phong phú ... đơng thơng tin Trường THCS Vĩnh Gia Giáo án Tin Học Củng cố: (2’) Hãy cho biết thơng tin gì? Hãy cho biết hoạt động thơng tin bao gồm việc gì? Cơng việc quan trọng nhất? - Hoạt động thơng tin người...
 • 160
 • 328
 • 1

Giáo án tin học 7 cả năm mới nhất

Giáo án tin học 7 cả năm mới nhất
... Typing test? Giáo viên: 27 Năm học 2014-2015  :Giáo án Tin học Trường Bài mới: - Giới thiệu bài: Trực tiếp - Các hoạt động dạy – học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt ... Bài mới: - Giới thiệu bài: - Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Giáo viên: 12 Năm học 2014-2015  :Giáo án Tin học Trường HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Khởi động Excel HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ... Bài mới: - Giới thiệu bài: - Các hoạt động dạy – học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Bảng tính Giáo viên: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bảng tính 14 Năm học 2014-2015  :Giáo án Tin học...
 • 186
 • 543
 • 9

giáo án tin học 7 theo ppct mới

giáo án tin học 7 theo ppct mới
... (144/6-3)x5; -HS thc hnh 144/(6-3)x5; d)152/4; (2 +7) 2 /7; (32 -7) 2-(6+5)3; (188-122) /7 -GV quan sỏt HS thc hnh Bi 2: To trang tớnh v nhp cụng thc 27 Giỏo ỏn tin hc M trang tớnh mi v nhp cỏc d liu nh trờn ... lng Turbo pascal 50 Tin hc VP 150 Turbo C/C++ 40 Foxpro 200 Office 2000 90 n Thnh giỏ tin 32000 16000 40000 270 00 25000 Tng s cun sỏchcun Tng s tin ng a.Tớnh ct thnh tin theo cụng thc bng s lng ... lng Turbo pascal 50 Tin hc VP 150 Turbo C/C++ 40 Foxpro 200 Office 2000 90 n Thnh giỏ tin 32000 16000 40000 270 00 25000 Tng s cun sỏchcun Tng s tin ng a.Tớnh ct thnh tin theo cụng thc bng s lng...
 • 75
 • 444
 • 8

Giáo án tin học 7

Giáo án tin học 7
... toán Mỗi phép toán GV lấy VD lu ý cho HS ký hiệu phép + Với biểu thức có dấu ngoặc: Ngoặc ( ) { } ngoặc nhọn + Các phép toán luỹ thừa -> phép nhân, phép chia phép cộng, phép trừ 23 Tin Học Giáo ... 27 Tin Học Giáo viên: Ngô Long Kiến Tiết 15 - 16 Bài thực hành Bảng điểm em I - Mục tiêu Kiến thức - Học sinh sử dụng công thức trang tính Kĩ - Học sinh biết nhập sử dụng ... trái, từ xuống dới, từ dới lên theo yêu cầu giáo - Yêu cầu học sinh chọn nớc Việt Nam viên sử dụng nút phóng to, thu nhỏ để quan sát - Đa nhận 47 Tin Học Giáo viên: Ngô Long Kiến - Làm ẩn, quần đảo,...
 • 132
 • 887
 • 22

giáo an tin học 7 không soan gộp

giáo an tin học 7 không soan gộp
... II.Chuẩn bị: Giáo viên: Máy tính, tranh vẽ phóng to hình 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa Học sinh: Sách giáo khoa, đọc trớc III Tiến trình lên lớp: 1/ ổn định: 2/ Bài củ: Giới thiệu chơng trình Tin học Giới ... trang tính? Làm để nhận biết đợc trang tính đó? 3/ Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thêm bảng 1/ Bảng tính: tính Quan sát hình 13 mà giáo ... hình 13 có Có trang tính trang tính HS: Thảo luận tên ? Hãy rõ tên trang tính trang tính: Sheet1, Sheet2, Sheet3 hình vẽ Trang tính đợc kích hoạt (đang GV: Hớng dẫn rõ cho HS trang đợc mở sẵn...
 • 20
 • 374
 • 7

GIÁO ÁN TIN HỌC 7 ĐÚNG THEP PPCT

GIÁO ÁN TIN HỌC 7 ĐÚNG THEP PPCT
... 16 Giáo án Tin Học 17 Giáo án Tin Học Tuần Tiết Bài 4: sử dụng hàm để tính toán I - Mục tiêu Kiến thức - HS hiểu đợc hàm công ... tính theo nội dung Thái độ - Yêu thích môn tin học thấy đợc tầm quan trọng tin học đời sống II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh Học sinh: Học chuẩn bị nhà III - Phơng pháp Thực ... kẻ đờng biên ô tính Thái độ - Yêu thích môn tin học thấy đợc tầm quan trọng tin học đời sống II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo trình, phòng máy Học sinh: Học chuẩn bị nhà III - Phơng pháp Thực hành...
 • 112
 • 637
 • 13

giáo án tin học 7

giáo án tin học 7
... trình bảng tính E - Hướng dẫn nhà - Học lý thuyết, đọc trước phần 3, V - Rút Kinh Nghiệm - Học sinh nắm tốt - Thời gian đảm bảo - Hoàn thành nội dung giáo án d) Sắp xếp lọc liệu - Sắp xếp theo...
 • 2
 • 333
 • 1

giao an tin hoc 7 co D­uong QXK

giao an tin hoc 7 co D­uong QXK
... Trên bảng tính hình 13 có Có trang tính trang tính HS: Thảo luận tên ? Hãy rõ tên trang tính trang tính: Sheet1, Sheet2, Sheet3 hình vẽ Trang tính đợc kích hoạt (đang GV: Thái Thị Thuỳ Dơng (11) ... động: Tools -> AutoCorect Options GV: Hớng dẫn HS cách chọn phông chữ cho trang tính tránh thời gian cho tiết thực hành: Chọn trang tính cách nhần tổ hợp phím Ctrl+A nháy nút trái trang tính, sau ... tính nhu cầu xử lí thông tin nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng dạng bảng GV: Lần lợt treo tranh vẽ phóng to hình1, 2, nh sách giáo khoa ? Quan sát hình cho biết: Bảng Quan sát hình vẽ tính giúp...
 • 117
 • 295
 • 1

Giáo án Tin học 7 cả năm

Giáo án Tin học 7 cả năm
... Chuẩn bị giáo viên:  Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải cài đặt sẳn phần mềm Typing Test Chuẩn bị học sinh:  SGK, vở, bút IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ... cho tháng phải làm nào? - GV nhận xét, đánh giá - Làm để tính lãi suất tháng 2? - GV hướng dẫn nhóm tính lãi suất tháng =Số tiền tháng trước+Số tiền tháng trước x lãi suất - Tương tự, từ tháng ... - Học sinh thực thao tác theo trình tự mà giáo viên yêu cầu Sau bước thực hành, học sinh trả lời kết - Cho học sinh thay phiên thực hành máy trang tính - Học sinh thực quan sát theo yêu cầu giáo...
 • 88
 • 1,043
 • 15

Giáo án Tin học 7 Học kì 1

Giáo án Tin học 7 Học kì 1
... 2 .1 Tại ô D1 gõ công thức: =A1+B1+C1 kết là: a 20 b 17 c 13 d 22 2.2 Tại ô D2 gõ công thức: =C2*B2+A2 kết là: a 56 b 11 0 c 65 d 80 2.3 Tại ô D3 gõ công thức: =D1+D2+B3 kết là: a b 31 c 87 d 16 ... cơng thức để có kết xác c) 14 4/6 – x 5; 14 4/(6 – 3) x 5; (14 4/6 – 3) x 5; 14 4/(6 – x 5) HS: Nhận xét trả lời kết d) 15 2/4; (2 + 7) 2 /7; (32 – 7) 2 – (6 + 5)3; (18 8 – 12 2) /7 Bài tập 2: Tạo trang tính ... Cho bảng điểm môn tin học trình bày sau: Điểm trung bình tính theo công thức: (điểm Word + điểm Excel):2 Vậy công thức sau đúng: a =C1+D1/2 b =(C1+D1/2) c =C1+(D1/2) d =(C1+D1)/2 Lập bảng tính...
 • 49
 • 341
 • 4

giáo án tin học 7 ket hop thuc hanh

giáo án tin học 7 ket hop thuc hanh
... nội dung thực hành Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 38 Giáo án Tin học kì II Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động 2: Nội dung thực hành Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 39 Giáo án Tin học kì II II Nội dung ... song song C Tiến trình giảng dạy I Tổ chức 7a 7b 7c II KT cũ - Xen III Bài Ghi bảng Hoạt động dạy học Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 31 Giáo án Tin học kì II Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động 1: Kiến ... Tiến trình giảng dạy I Tổ chức 7a 7b 7c II KT cũ - Xen III Bài Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 25 Giáo án Tin học kì II Ghi bảng Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiến thức cần...
 • 60
 • 284
 • 0

GIÁO AN TIN HỌC 7 CHUAN FULL

GIÁO AN TIN HỌC 7 CHUAN FULL
... HS : Quan sát ghi HS : Quan sát ghi HS : Trả lời HS quan sát HS quan sát trả lời HS quan sát ghi HS quan sát HS quan sát HS thực Hoạt động 3:Sử dụng địa công thức GV nhắc lại địa ô: A2; D7; H12 ... tự: Lớp 7A ; Diem thi ; Que an Tiết 7- 8 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI CÁC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I/Mục tiêu:Phân biệt bảng tính,trang tính thành phần trang tính -Mở lưu bảng tính trang tính ... hoạt động dạy học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Tiết 17- 18 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I/Mục tiêu: II/Chuẩn bị: III/Thiết kế hoạt động dạy học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Tiết...
 • 55
 • 536
 • 7

giáo án tin hoc 7

giáo án tin hoc 7
... dụ thông tin dạng bảng Gv nhận xét, đánh giá cho điểm Giáo Viên: Đinh Thị Thiên Nga Hoạt Động Của Học Sinh Cán lớp báo cáo sĩ số cho giáo viên hs lên bảng Hs khác nhận xét, bổ Giáo Án Tin Học ... toán trang tính công thức hàm kĩ • Thực tính toán công thức số hàm thông dụng thái độ • Tích cực học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH giáo viên Giáo Viên: Đinh Thị Thiên Nga 24 Giáo Án ... sgk Giáo Viên: Đinh Thị Thiên Nga Hoạt Động Của Học Sinh Cán lớp báo cáo sĩ số hs lên bảng Hs khác nhận xét bổ sung Học sinh làm theo yêu cầu thực hành Hs làm theo yêu cầu giáo viên Giáo Án Tin...
 • 29
 • 224
 • 0

Xem thêm