38732 en la clase (2)

Kiểm tra 15 pút lần 2- 4 mã đề

Kiểm tra 15 pút lần 2- 4 mã đề
... tên gọi ? A Vũ Đại B Đông Xá C Đờng Lâm D Đại Hoàng Câu 4: Tiểu thuyết "Số đỏ" đợc đăng "Hà Nội báo" từ số ? A Số 39 B Số 40 C Số 41 D Số 42 Câu 5: Với Nam Cao, nghệ thuật là: A Những tiếng nói ... nông dân nghèo, Nam Cao tập trung vào vấn đề ? A Bức tranh chân thực nông thôn Việt Nam nghèo đói, xơ xác đờng phá sản, bần vào năm 1 940 - 1 945 B Số phận bi thảm ngời thấp cổ bé họng bị chà đạp, ... phèng" C Xã hội vô nghĩa lý D Cả đáp án Câu 3: Dòng sau nói năm sinh Nam cao ? A 1 915 B 1916 C 1917 D 1918 Câu 4: Thành tựu đặc sắc sáng tác Vũ Trọng Phụng chủ yếu thể loại ? A Truyện ngắn bút...
 • 8
 • 330
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học Khối B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học Khối B
... 16 D; 17 C; 18 C; 19 D; 20< /b> D; 21< /b> D; 22< /b> D; 23< /b> D; 24< /b> B; 25< /b> C; 26< /b> B; 27< /b> D; 28< /b> A; 29< /b> D; 30 A; 31 A; 32 < /b> C; 33 C; 34 D; 35 D; 36 D; 37 B; 38 A; 39 A; 40 D; 41 A; 42 < /b> D; 43 C; 44 B; 45 C; 46 D; 47 D; 48 ... Giải pháp phát triển b n vững hoạt động A (1) (2)< /b> B (3) (4) C (2)< /b> (3) D (1) (3) Câu 59 Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0, 422< /b> 5BB + 0,4550Bb + 0, 122< /b> 5bb = Khi quần thể này, ... loại giao tử tối đa? Biết trình sinh < /b> học diễn b nh thường A 12 < /b> B 16 12 < /b> C 12 < /b> 16 D 12 < /b> 32 < /b> Câu 21< /b> Trong ao, kiểu quan hệ xảy hai loài cá có ổ sinh < /b> thái trùng nhiều A ký sinh < /b> B ức chế cảm nhiễm C...
 • 9
 • 390
 • 6

Không phải 80/20 mà 80/2

Không phải 80/20 mà là 80/2
... yếu làm việc với chuỗi siêu thị bỏ qua công ty bán lẻ có quy mô lớn tăng trưởng nhanh Wal-mart, hộp đêm, cửa hàng đồng giá USD có nhiều chuỗi cửa hàng chăm sóc thú nuôi, bán rượu bia, nơi ... lợi ích công trình nghiên cứu mang lại để không bán dịch vụ công ty phiếu thưởng thay tiền mặt (cash-register coupon) hay mẫu quảng cáo kích thích sức mua công cụ hoạch định để hướng đến biện ... phẩm đóng gói nhỏ bé đa dạng phần lớn chúng không phản ánh qua phương tiện truyền thông thống Trong nhiều trường hợp, nửa số lượng khách hàng lớn công ty không nằm kế hoạch mục tiêu họ Để chuẩn bị...
 • 9
 • 174
 • 0

NF EN ISO 5167-2

NF EN ISO 5167-2
... Ref No EN ISO 5167-2: 2003 E SAGAWEB pour : TECHNIP FRANCE le 20/1/2004 - 9:49 EN ISO 5167-2: 2003 (E) Foreword This document (EN ISO 5167-2: 2003) has been prepared by Technical Committee ISO/ TC ... - 9:49 NF EN ISO 5167-2: 2003 National foreword References to French standards The correspondence between the standards figuring in the clause "Normative references" and the identical French standards ... von Fluiden mit Drosselgerọten in voll durchstrửmten Leitungen mit Kreisquerschnitt - Teil 2: Blenden (ISO 5167-2: 2003) This European Standard was approved by CEN on 20 February 2003 CEN members...
 • 56
 • 502
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10
... thư mục gốc d Mỗi máy tính cài hệ điều hành PHẦN TRA LỜI Câu Đáp án 10 11 12 13 14 Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II PHẦN TỰ LUẬN (3đ) Hãy vẽ thư mục cấp thư mục ... TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0 .25 điểm Câu Đáp án 10 11 12 13 14 c d c b C c c a a b a c a c Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 a d b a B b d d d a a d d a II PHẦN ... Câu 11 / Tên tệp sau không hợp lệ hệ điều hành Windows? a bai/tap.pas b câu cá mùa thu.doc c bai2.in d thotinh Câu 12 / Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc biệt phần mở rộng b Mục lục để tra cứu...
 • 4
 • 372
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 2
... quản lý tệp d Mỗi máy tính cài hệ điều hành PHẦN TRA LỜI Câu Đáp án 10 11 12 13 14 Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II PHẦN TỰ LUẬN (3đ) Hãy vẽ thư mục cấp thư mục ... ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 b d a d d a b d c c c b c d 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 c a c d a a b b c c b b a c ... hành có chương trình để quản lý nhớ Câu 11 / Tên tệp sau không hợp lệ hệ điều hành Windows? a bai2.in b câu cá mùa thu.doc c bai/tap.pas d thotinh Câu 12 / Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc...
 • 4
 • 811
 • 29

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 4

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 10 đề 4
... điều hành PHẦN TRA LỜI Câu Đáp án 10 11 12 13 14 Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II PHẦN TỰ LUẬN (3đ) Hãy vẽ thư mục cấp thư mục chứa tệp đó có tệp Lop10.PDF Viết đường ... Lop10.PDF thư mục ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0 .25 điểm Câu Đáp án 10 11 12 13 14 c a c c b d a b b b d d d d Câu Đáp án 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Câu 11 / Tên tệp sau không hợp lệ hệ điều hành Windows? a thotinh b câu cá mùa thu.doc c bai2.in d bai/tap.pas Câu 12 / Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc biệt phần mở rộng b Mục lục để tra cứu...
 • 4
 • 286
 • 0

Bài soạn * ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. CÓ CẢ ĐÁP ÁN

Bài soạn * ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. CÓ CẢ ĐÁP ÁN
... dung + MXĐ: D = ¡ + Sự biến thi n • Giới hạn: xlim y = +∞; xlim y = +∞ →−∞ →+∞ • x = y ' = x − x = x ( x − 1) ; y ' = ⇔   x = ±1 • Điểm 2,00 1,00 0,25 Bảng biến thi n 0,25 0,25 yCT = y ( −1) ... Thay x = vào (1) ta được: 2 m = 1 + m − = m3 ⇒  2  m = ±1 * Với m = 0; (1) trở thành: x − 1− x = ⇔ x = Phương trình có nghiệm * Với m = -1; (1) trở thành x + − x − x ( − x ) − x ( − x ) = ... +( x − 1− x ) =0 0,25 + Với x − − x = ⇔ x = Trường hợp này, (1) có nghiệm + Với x − 1− x = ⇔ x = * Với m = (1) trở thành: x + 1− x − 24 x ( 1− x) = 1− x ( 1− x) ⇔ ( Ta thấy phương trình (1) có...
 • 7
 • 251
 • 0

Tài liệu Sản xuất thuốc phần 2 ppt

Tài liệu Sản xuất thuốc lá phần 2 ppt
... dụng thuốc sản xuất đầu mẩu thuốc lá, vỏ bao thuốc vỏ kiện thuốc Chỉ tính đến năm 1995, ước tính có tới 5.535 triệu tỷ đầu mẩu thuốc lá, 27 .675 triệu vỏ kiện thuốc 27 6.753 triệu vỏ bao thuốc ... mục đích sản xuất thuốc 1,4 diện tích rừng hàng năm dùng để lấy gỗ sấy thuốc + Ngoài rừng bị phá cho mục đích sản xuất giấy thuốc bao bì thuốc Chất thải: + Trong qua trình sản xuất thuốc nhiều ... với người lứa tuổi không hút thuốc -2- Nhóm Nhà máy sản xuất thuốc Biểu da thuốc lá: Thuốc làm cho da bị lão hóa sớm: Gương mặt điển hình người da trắng nghiện thuốc lá: nhiều nếp nhăn lớn, nhỏ,...
 • 7
 • 509
 • 17

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học
... 0,994 429 99 Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT www.thuvien360.net Câu 42 Ở ... 01. C;  02.  A; 03. A; 04. A; 05. B; 06. A; 07. A; 08. C; 09. C; 10. D; 11. D;  12.  A; 13. C;  14. A; 15. B;  16. D; 17. C; 18. C; 19. D; 20 . D; 21 . D; 22 . D; 23 . D; 24 . B; 25 . C; 26 . B; 27 . D; 28 . A;  ... Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT www.thuvien360.net B Ở Việt Nam, hàng năm...
 • 10
 • 640
 • 4

Tài liệu Không phải 80/20 mà 80/2: 80% doanh số thực chất được tạo ra bởi 2% khách hàng doc

Tài liệu Không phải 80/20 mà là 80/2: 80% doanh số thực chất được tạo ra bởi 2% khách hàng doc
... giặt Tide.” Trên thực tế, Tide sản phẩm có sở khách hàng lớn nhất: 12 ,2% khách hàng mang đến cho nhãn hàng 80% doanh số Nhưng nhãn hàng Tide có sở khách hàng nhỏ nhiều, chẳng hạn số Tide to Go 1,4%, ... nghề kinh doanh Trong số 1.364 nhãn hàng nghiên cứu, có 25 có sở khách hàng theo quy luật: 80% doanh số đến từ 10% lượng khách hàng trở lên Cái đuôi dài Theo lời ông Morris, nhóm khách hàng nhỏ ... 80% doanh số sản phẩm Còn với Budweiser, nhóm 1 ,2% khách hàng đóng góp 80% doanh số sản phẩm chi hết 170 USD năm cho loại bia mang thương hiệu Bud (Những số thực tế cao Catalina, với doanh số...
 • 5
 • 142
 • 0

Nghiên cứu hình thái của 2 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái lá của 2 loài thuộc họ Bông (Malvaceae) tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
... tài liệu nghiên cứu hình thái loài Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu hình thái l loài thuộc họ Bông (Malvaceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh nhằm phân biệt khác loài thông ... 1 72, 694 165,0 52 94,5 82 113 ,28 3 168,3 52 104,584 125 ,23 2 121 ,6 42 61,938 134,6 52 160,0 62 169,9 82 122 ,474 72, 226 145 ,23 6 164,784 86, 924 95,4 92 65,708 145,085 93,976 70 ,21 4 98, 728 155,9 82 69,5 02 146,834 ... CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2. 1 Hình biểu thị tiêu Tra bụp Hình 2. 2 Hình 2. 3 Hình 2. 4 Hình 3.1: Hình thái loài 10 Hình 3 .2: Đồ thị biểu thị mức tỷ lệ L/W loài 12 Hình 3.3 13 Hình 3.4 14 vii DANH SÁCH...
 • 36
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tên của sản phẩm chính khi cộng hcl vào 2 metylbut 1 en làđịnh lý 1 6 2 cho f g t —■ en là khả tích và x € rn thì i f f g ỉf ịg iì ịf ịfla bàn 2 con quayquảng bá thương hiệu là gì 2010cặp đôi kỳ lạ tập 2luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2013hàng hóa hữu hình là gì 2010chiến lược là gì 2009luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2013khách hàng tiềm năng là gì 2010đô la hóa 2011đô la hóa 2012sốc phản vệ là gì 2010dịch vụ khách hàng là gì 2010Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả