Đề thi khảo sát chất lượng môn lịch sử lớp 12 lần 4 trường THPT yên lạc 2 vĩnh phúc năm học 2015 2016

Đề thi học2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)
... Trang 4/13 - Mã đề thi 1 32 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 20 15 – 20 16 Thời gian ... Trang 6/13 - Mã đề thi 1 32 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 20 15 – 20 16 Thời gian ... Mã đề thi 1 32 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 12 MÔN HÓA HỌC.NĂM HỌC 20 15 – 20 16...
 • 13
 • 461
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn lịch sử lớp 10 trường THPT đồng đậu, vĩnh phúc năm 2015 2016 (lần 1)

Đề thi khảo sát chất lượng môn lịch sử lớp 10 trường THPT đồng đậu, vĩnh phúc năm 2015  2016 (lần 1)
... Những đồng ven sông ruộng, đất đai phì nhiêu, mềm xốp , dễ canh tác, lượng mưa đặn, phân bố theo mùa, có khí hậu ấm nóng Vào mùa mưa hàng năm, nước sông dâng cao, phủ lên chân ruộng thấp lớp đất ... 2000 năm TCN, cư 0.5 dân tập trung đông theo lạc thềm đất cao để sinh sống… * Các ngành kinh tế 0.5 - Cư dân lưu vực dòng sông lớn châu Á châu phi sống chủ yếu nghề nông, họ biết trồng năm hai ... cổ đại phương Đông phương Tây ? Giống : 0.75 Đều có giai cấp thống trị bị trị Giai cấp thống trị nắm toàn quyền hành kinh tế, trị, xã hội Nô lệ tầng lớp thấp xã hội bị bóc lột Khác 0.75 Phương...
 • 5
 • 330
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Trường THPT Đô Lương 3 pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Trường THPT Đô Lương 3 pot
... Trang 21/ 23 - Mã đề thi 999 - HẾT Trường THPT Đô Lương ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN - MÔN VẬT LÝ Trang 22/ 23 - Mã đề thi 999 Mã đề thi 999 1D 2C 3D 4D 5D 6B 7A 8A 9A 10A 11D 12A 13A 14C ... 20C 21B 22B 23A 24C 25D 26B 27C 28C 29A 30 B 31 C 32 B 33 C 34 B 35 C 36 C 37 A 38 A 39 B 40B 41A 42A 43A 44D 45D 46C 47B 48C 49A 50B 51C 52B 53A 54D 55B 56D 57A 58A 59C 60A v CHÚC CÁC EM THI THẬT TỐTvvvvvvvvvvvvvvvv ... điện trường xoáy Trang 12/ 23 - Mã đề thi 999 C Tương tác điện tích điện tích với điện trường từ trường D Mối quan hệ biến thi n theo thời gian điện trường từ trường Câu 36 : Một lắc lò xo đặt nằm...
 • 23
 • 261
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - T1 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - T1 pps
... Anh-xtanh lượng khối lượng vật có khối lượng g có lượng nghỉ A 18.1 012 J B 18.1013 J C 9.1010 J D 9.1011 J 21 Trong phản ứng hạt nhân điều sai A Số khối bảo toàn B Điện tích bảo toàn C Năng lượng ... Biết số Plăng h = 6,625.1 0-3 4 J.s vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Công thoát electron khỏi kim loại A 39,75.1 0-1 7 J B 39,75.1 0-1 9 J C 3,975.1 0-1 9 J D 3,975.1 0-1 5 J 17 Hiện tượng quang ... khỏi mối liên kết chất bán dẫn chiếu sáng thích hợp C giải phóng êlectron khỏi kim loại cách đốt nóng D giải phóng êlectron khỏi chất cách dùng ion bắn phá 18 Chọn phát biểu thuyết lượng tử ánh sáng...
 • 5
 • 157
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - T2 potx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - T2 potx
... Anh-xtanh lượng khối lượng vật có khối lượng g có lượng nghỉ A 18.1 012 J B 18.1013 J 10 C 9.10 J D 9.1011 J 25 Trong phản ứng hạt nhân điều sai A Số khối bảo toàn B Điện tích bảo toàn C Năng lượng ... 6,625.1 0-3 4 J.s vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Công thoát electron khỏi kim loại A 39,75.1 0-1 7 J B 39,75.1 0-1 9 J -1 9 C 3,975.10 J D 3,975.1 0-1 5 J BÀI LÀM: Chọn đáp điền vào bảng Câu 10 11 12 ... Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm Khi chiếu sáng hai khe hẹp ánh sáng có bước sóng 0,75ỡm quan sát đo khoảng vân bằng1,5mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến quan sát...
 • 5
 • 200
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 pps
... Anh-xtanh lượng khối lượng vật có khối lượng g có lượng nghỉ A 18.1 012 J B 18.1013 J 10 C 9.10 J D 9.1011 J 30 Trong phản ứng hạt nhân điều sai A Số khối bảo toàn B Điện tích bảo toàn C Năng lượng ... mối liên kết chất bán dẫn chiếu sáng thích hợp C giải phóng êlectron khỏi kim loại cách đốt nóng D giải phóng êlectron khỏi chất cách dùng ion bắn phá 27 Chọn phát biểu thuyết lượng tử ánh sáng ... sóng ánh sáng lam D Tia tử ngoại có chất sóng điện từ 22 Chọn phát biểu sai tia X A Trong chân không, bước sóng tia X nhỏ bước sóng tia sáng vàng B Tia X có chất sóng điện từ C Tia X có tần số...
 • 5
 • 167
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 10 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 10 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh
... Trang 3/3 - Mã đề 136 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN VẬT LÝ - 10 (Hướng dẫn chấm – thang điểm có 02 trang) I PHẦN ... thay đổi C Động vật không thay đổi D Thế vật không thay đổi Câu 22 : Hệ thức liên hệ động Wđ động lượng vật khối lượng m là: A 2Wđ = mp2 B Wđ = mp2 C 2mWđ = p2 D 4mWđ = p2 Câu 23 : Trong chuyển ... Áp dụng định biến thi n Ams = W2 – W1 - Fms ( x1 – x3 ) = ½ k x 32 + ½ mv2 – ½ k x 12 v = 0,9m/s HẾT 2/ 2 ĐIỂM 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ...
 • 5
 • 568
 • 2

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 - Trường THPT Lê Xoay tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 - Trường THPT Lê Xoay tỉnh Vĩnh Phúc
... từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có lượng điện trường ba lần lượng từ trường -5 -6 A ᄃ(s) B ᄃ (s) π.1 0-8 C π.1 0-7 (s) D ᄃ(s) Câu 44: Một vật khối lượng m gắn vào đầu 15 lò xo treo mặt phẳng ... cực đại 1A Tìm R C? A ᄃ 2.1 0-3 1 0-3 R=50Ω; C= R=40Ω; C= FF π B ᄃ C ᄃ 2.1 0-3 1 0-3 R=40Ω; C= R=50Ω; C= FF π D ᄃ - HẾT Trang 5/5 - đề thi 061 ... C sóng dọc D mang lượng Câu 21: Chọn kết luận lắc đơn lắc lò xo? Khi tăng khối lượng vật chu kỳ Trang 2/5 - đề thi 061 dao động của: A Con lắc đơn không thay đổi lắc lò xo tăng B Con lắc đơn...
 • 5
 • 261
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 - Trường THPT Lê Xoay tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 - Trường THPT Lê Xoay tỉnh Vĩnh Phúc
... the tanks lay C lay the tanks D did the tanks lie Trường THPT Xoay Năm học 201 1-2 012 Thi Thử Đại Học Lần M«n: TiÕng Anh Thêi gian : 90 Mã đề: 183 Mark the letter A, B, C, or D on your answer ... vibrations D They all affect the cells of the body Trường THPT Xoay Năm học 201 1-2 012 Thi Thử Đại Học Lần M«n: TiÕng Anh Thêi gian : 90 Mã đề: 217 Read the following passage and mark the letter ... for children written D It was written for children Trường THPT Xoay Năm học 201 1-2 012 Thi Thử Đại Học Lần M«n: TiÕng Anh Thêi gian : 90 Mã đề: 251 Mark the letter A, B, C, or D on your answer...
 • 37
 • 318
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 số 60

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 số 60
... a third of those aboard died B the Carpathia rescued the survivors C the S.S Titanic sank near Newfoundland D the S.S Titanic was the fastest ship afloat in 1 912 80 What is the main idea of this ... mishap, another ship, the Carpathia, rescued the 705 survivors The infamous Titanic enjoyed only two days of sailing glory on its maiden voyage in 1 912 before plunging into 12, 000 feet of water near ... asleep D so as people began to fall asleep Câu 56-70: Chọn từ/ cụm từ thích hợp số gợi ý A,B,C, D để điền vào số khoảng trống đoạn văn sau When I first arrived here to take up my new job, I stayed...
 • 4
 • 307
 • 2

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 số 59

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 số 59
... 28 “Why are you staring out the windows? What _ about?” “Nothing.” A you are thinking B you think C are you thinking D you are thinking 29 It is hoped that all present-day communicable diseases ... museums A B C D Câu 51-55: Chọn từ/ cụm từ thích hợp số gợi ý A,B,C, D để điền vào số khoảng trống câu văn sau 51 _ says there will be no apples this year A My neighbor, who is very pessimistic, ... cụm từ thích hợp số gợi ý A,B,C, D để hoàn tất số khoảng trống sau If you’re an environmentalist, plastic is a word you tend to say with a sneer (cười khinh bỉ) or a snarl (tiếng gầm gừ) It has...
 • 4
 • 219
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 số 58

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 số 58
... thích hợp số gợi ý A,B,C, D để điền vào số khoảng trống câu văn sau 51 _ have to wear uniform A The boy who attends this school B Boys who attend this school C The boys whom attend this school ... Harder, which is the professor for this class, will be absent this week because of illness A B C D 40 These televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return ... him D lest someone shouldn't recognize him Câu 56-70: Chọn từ/ cụm từ thích hợp số gợi ý A,B,C, D để điền vào số khoảng trống đoạn văn sau In most capital cities, which were built (56 long) before...
 • 4
 • 950
 • 8

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 (Lần 2)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 (Lần 2)
... C hearing three short D about food 31 This car is too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later A this B too expensive C we D this time 32 Had Peter driven more carefully, ... Never mind B Really? C I am glad you like it I bought it yesterday D Don’t say that again 24 Something _ immediately to prevent teenagers from _ in factories and mines A should be done / ... Alan: “ Excuse me! Where is the nearest post police station?” You: _ A Yes, I think so B It’s over there C I’m afraid not D Don’t worry 21 The children were quite attracted by...
 • 9
 • 273
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 có đáp án
... chất rắn Câu 47: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng màu sắc khác Đó tượng: A khúc xạ ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tán sắc ánh ... ánh sáng D tán sắc ánh sáng Câu 48: Một ánh sáng đơn sắc màu cam tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có: A màu tím tần số f ... giao thoa ánh sáng khe Y-âng Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 0,6 μm mà quan sát, ta thấy vân sáng liên tiếp trải dài bề rộng 9mm Nếu dùng ánh sáng hỗn tạp gồm hai bước xạ bước sóng...
 • 12
 • 574
 • 2

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Môn: Tiếng Anh-Khối 12 (Lần 1) - TRƯỜNG THPT PHÙ NINH potx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Môn: Tiếng Anh-Khối 12 (Lần 1) - TRƯỜNG THPT PHÙ NINH potx
... 72, The flight lasts twenty-four hours A, It is a twenty-four-hour flight B, It is a twenty-four-hours flight C, It is twenty-four-hour flight D, It is twenty-four-hours flight 73, They installed ... wait in the snow D, If I didn’t lose my key, I wouldn’t have had to wait in the snow -The end - Keys: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B D A A D B C B A D D B B B C D A B 21 22 23 24 25 26 ... sixty-seven years after the first awards ceremony Nobel’s original legacy of nine million dollars was invested, and the interest on this sum is used for the awards which vary from $30.000 to $125 .000...
 • 5
 • 294
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Ngày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biChương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu