Đề thi HSG ngữ văn lớp 12 tỉnh thanh hóa năm học 2010 2011

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2013 2014

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2013  2014
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học: 2013 - 2014 Môn thi: NGỮ VĂN Lớp 12 - THPT Ngày thi: 20 tháng năm 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC I Yêu cầu chung ... trước thi n nhiên, sống trái tim thấm đẫm tình đời, tình người hai thi sĩ, góp phần tạo nên hấp dẫn sức sống lâu bền tác phẩm Câu (8.0 điểm) Yêu cầu kĩ năng: - Biết cách làm nghị luận văn học: ... Sông Hương miêu tả chiều sâu giá trị văn hóa: + Hình ảnh so sánh lạ: trường ca rừng già, vẻ đẹp trầm mặc triết lí, cổ thi, điệu slow tình cảm, không gian sinh thành nuôi dưỡng âm nhạc cổ điển...
 • 5
 • 537
 • 7

đề thi HSG tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)

đề thi HSG tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016 (có đáp án)
... your answer -THE END Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH – THPT (Đáp án gồm 02 trang) A LISTENING ... jeopardy some years ago, but now, after (3) the most influential symbol of nature conservation, things are looking up Their plight highlights how (4) _ can impact natural (5) _ and should ... destroys rocks Salt breaks rocks apart principally by a process called crystal prying and wedging This happens not by soaking the rocks in salt water, but by moistening their bottoms with salt water...
 • 7
 • 350
 • 2

Đáp án đề thi chọn HSG môn sinh học lớp 9 tỉnh Thanh hóa năm học 2010-2011

Đáp án đề thi chọn HSG môn sinh học lớp 9 tỉnh Thanh hóa năm học 2010-2011
... thuộc toán vận dụng cấp độ thấp, học sinh biết chọn ruồi đực F1 cho lai phân tích cho điểm tối đa Nếu chọn ruồi F1 chọn giới tính F1 để tiến hành lai phân tích trừ số điểm ý Nếu học sinh cho ... F1 x F1 sau dựa vào tỉ lệ kiểu hình F2 để xác định cho điểm tối đa lớp HS chưa học HGV 2) Học sinh giải cách khác, cho điểm đáp án ... B: Chịu nhiệt hẹp, sống nơi quanh năm nước đóng băng 0,25 0,25 a) Sau lưới thức ăn thỏa mãn điều kiện trên: E B A (2,0 đ) 1,0 F C D H G I - Trong lưới thức ăn D sinh vật phân giải b) Ốc bươu vàng...
 • 4
 • 241
 • 3

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LỚP 12 Môn: Tieng Anh12 – Năm học 2010-2011 ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LỚP 12 Môn: Tieng Anh12 – Năm học 2010-2011 ppsx
... 38 A one three B threefold C one thirds D one third 39 A live B living C to live D lives 40 A who B they C whose D whom Answer keys: B A C A B B B B A 10.C 11 C 12 D 13 B 14 D 15 A 16 A 17 C 18 ... fit the traditional mould and another third consists of married couples who either have no children or have none still (39) …….at home Of the final one third, about 20 percent of the total number ... His original land purchased of sixteen blocks expanded to more than one hundred acres near Tampa This newly developed area was called Ybor city in his honour With the demand for factory workers...
 • 4
 • 193
 • 0

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - THPT THANH HOÁ Năm học 2010-2011 ppt

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - THPT THANH HOÁ Năm học 2010-2011 ppt
... in B- for C- at D- on A- none B- anything C- not any D- nothing A- Except B- But C- Apart D- Besides A- much B- too C- very D- plenty A- creates B- causes C- affects D- makes A- complete B- all ... C- entire D- altoghether 10 A- shelter B- cover C- protect D- safety 11 A- for B- during C- when D- while 12 A- fact B- matter C- knowledge D- event 13 A- great B- big C- strong D- large 14 A- ... giám thị: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - HDC ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - THPT Năm học 200 3-2 004 Môn: Tiếng Anh THANH HOÁ Đề thức Question 1: ( 20 points ) was had gone...
 • 8
 • 228
 • 0

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT THANH HOÁ NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Tiếng Anh pdf

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT THANH HOÁ NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Tiếng Anh pdf
... ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT THANH HOÁ NĂM HỌC 2007 - 2008 Môn thi: Tiếng Anh Lớp 12 THPT Ngày thi: 28 tháng năm 2008 ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐỀ CHÍNH THỨC) Question 1: (10 ... in this holiday our summer for we go shall where one that I shall dress or buy this milk should buy how tins of think you many we Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT ... suspect, and say this under my (11) , that most of us work rather as Mr Micawber lived, hoping for something to (12) up We’ll win the pools, and tell the boss what we really think We’ll scrape...
 • 5
 • 121
 • 0

Đề thi học kì I môn ngữ văn lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2014 - 2015(có đáp án)

Đề thi học kì I môn ngữ văn lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2014 - 2015(có đáp án)
... & ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: NGỮ VĂN (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Phần Ý N i dung i m I Đọc đoạn trích trả l i câu h i 4,0 Đoạn thơ l i nhắn ... đoạn văn n i trách nhiệm hệ trẻ hôm v i đất nước - Hình thức: Viết đoạn văn quy định v i số câu theo yêu cầu 0,5 đề - N i dung: Học sinh trình bày suy nghĩ riêng trách nhiệm hệ trẻ hôm v i đất ... Quỳnh B i thơ sáng tác năm 1967 chuyến thực tế Xuân Quỳnh vùng biển Diêm i n - Th i Bình in tập Hoa dọc chiến hào (1968) Phân tích * N i dung - Sóng cảm nhận v i hai tính chất, trạng th i mâu...
 • 4
 • 1,778
 • 1

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn (Có đáp án)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12 CẤP TỈNH Môn: Ngữ văn Thời gian: 180 phút Năm học 2010 - 2011 (Hướng dẫn chấm này gồm có 04 trang) I ... làm sáng tỏ đề - - điểm: Chưa đảm bảo ý bản, chưa biết cách phân tích dẫn chứng, mắc nhiều lỗi diễn đạt - 1- điểm: Bài viết chưa rõ ý, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi tả dùng từ - Điểm 0: viết ... mạch lạc, mắc nhiều lỗi tả dùng từ - Điểm 0: viết vô nghĩa sai lệch hoàn toàn Câu 2: - - điểm: Đảm bảo đầy đủ ý, viết có bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc - - điểm: đảm bảo khoảng ½ số ý, viết...
 • 5
 • 364
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015- 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: NGỮ VĂN – THPT (Gồm 04 trang) A YÊU CẦU CHUNG - Giám khảo cần nắm nội dung trình bày làm thí sinh, tránh ... sáng tạo - Học sinh làm theo nhiều cách đáp ứng yêu cầu đề, diễn đạt tốt cho điểm tối đa - Điểm thi làm tròn đến 0,25 điểm B YÊU CẦU CỤ THỂ Câu (3,0 điểm) a Về kĩ năng: - Biết cách làm văn nghị ... lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp b Về kiến thức: Học sinh bày tỏ suy nghĩ khác nhau, cần đảm bảo ý sau: Ý Nội dung Điểm Dẫn dắt giới thi u vấn đề 0,25 Giải thích ý kiến 0,5 0,25 - Văn hóa: Một khái...
 • 6
 • 1,298
 • 8

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Ngữ văn
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Môn: Ngữ Văn (Thời gian làm 180 phút) (Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang) I Yêu cầu Câu (4 điểm): Yêu cầu chung: Viết thành văn có bố cục ... làm sáng tỏ đề - 4-5 điểm: Chưa đảm bảo ý bản, chưa biết cách phân tích dẫn chứng, mắc nhiều lỗi diễn đạt - 1-3 điểm: Bài viết chưa rõ ý, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi tả dùng từ - điểm: viết ... dẫn chứng để làm sáng tỏ đề - - điểm: Chưa đảm bảo ý bản, chưa biết cách phân tích dẫn chứng, mắc nhiều lỗi diễn đạt - điểm: Bài viết vô nghĩa sai lệch hoàn toàn Câu 3: - 10 điểm: Đảm bảo đầy đủ...
 • 5
 • 76
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án)
... SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN THI: TOÁN LỚP: 12 THPT Ngày thi: 24 - - 2011 (Gồm có trang) Câu Câu I ... điểm cực tiểu đồ thị (1; −1) Bảng biến thi n: x −∞ y' + −1 y +∞ − 0,5 + +∞ 0,5 −1 −∞ Đồ thị qua điểm (-2 ; -1 ) (2; 3) y Điểm uốn I(0; 1) tâm đối xứng -2 -1 O -1 0,5 x 2) Ta có y ' = x − 2(m + 1) ... ⎝ 0,75 π 0,5 π⎞2 3 3 ⎛ = + = = tan ⎜ x − ⎟ + 16 ⎠ 12 12 12 ⎝ Câu IV 6,0đ 1) Kẻ DH ⊥ MN , (DMN) ⊥ (ABC) suy DH ⊥ (ABC) 2,0đ Mà ABCD tứ diện đều, nên suy H tâm tam giác ABC 0,5 Ta có: SAMN = AM.AN.sin600...
 • 5
 • 263
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Vật lý (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Vật lý (Có đáp án)
... HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 201 0- 2011 ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án gồm trang, ý gắn với chấm tròn • ứng với 0.5 điểm) Câu Môn thi: Vật Lớp 12. THPT Ngày thi: 24/03 /2011 Câu (2,5 đ) r ... 6,625.1 0-3 4 J.s; e = 1,6.1 0-1 9 C; g = 10 m/s2 HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ... lên Ox: mg - N - k Δl = ma Khi vật rời giá N = 0, gia tốc vật a = m/s2 • Suy ra: 0,5 B O 0,5 x 0,5 b Viết phương trình at = 0,08 m Tọa độ ban đầu vật là: x0 = 0,08 - 0,1 = - 0,02 m = -2 cm r Fdh...
 • 6
 • 476
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Tiếng Anh (Có đáp án)
... 4- A 5- A b ( 5p ) 1- D 2- B 3- A 4- C 5- B Question 2: ( 20p ) 1- C 2- B 3- C 4- B 5- A 6- C 7- D 8- D 9- B 1 0- A 1 1- D 1 2- C 1 3- B 1 4- D 1 5- B 1 6- A 1 7- C 1 8- D 1 9- A 2 0- A Question 3: ( 10p ... -END S GIO DC V O TO THANH HO Đáp án v biểu chấm đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THpt Năm học 2010 2011 Môn thi: Tiếng Anh Question 1: (10p) a ( 5p ) 1- C 2- D 3- B 4- A 5- A ... 1.C 2.B 3.A 4.D 5.B Question 8: ( 25 p ) a ( 5p ) too -> so to repair -> how to repair what -> which knew -> had known have ordered -> have been ordered b ( 10p ) It was not until midnight...
 • 7
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg ngữ văn lớp 12de thi hsg tieng anh lop 9 tinh thanh hoade thi hsg mon sinh 9 cap tinh khanh hoa nam hoc 20152016đề thi chọn giáo viên giỏi thcs tỉnh thanh hóa năm học 08 09de thi hsg ngu van lop 9 cap tinh thanh hoađề thi hsg anh văn lớp 12đề thi môn ngữ văn lớp 12 học kì 1đề thi môn ngữ văn lớp 12 học kì 2đề thi hsg môn văn lớp 12de thi hsg ngu van lop 7đề thi hsg ngữ văn lớp 7đề thi hsg ngữ văn lớp 9đề thi hsg ngữ văn 9 cấp tỉnhđề thi môn ngữ văn lớp 12ngân hàng đề thi môn ngữ văn lớp 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học