BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH - Phương pháp AHP đa mức tiêu chí

Báo cáo tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ ra quyết định Phương pháp Smart Choices

Báo cáo tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ ra quyết định Phương pháp Smart Choices
... 1.1.2 Ra định gì? 1.1.3 Tại phải hỗ trợ định? 1.1.4 Bản chất hỗ trợ định 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến định 1.1.6 Người định 1.2 Hệ hỗ trợ định ... người định quản lý, kinh doanh lại cần thông tin dạng “tri thức” rút từ nguồn liệu liệu cho việc định Quá trình định cần có nhiều phương pháp hỗ trợ, số phương pháp phương pháp Smart Choices ... nhóm định phức tạp, thường cần máy tính hỗ trợ 1.2 Hệ hỗ trợ định Khái niệm Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support Systems - DSS) Ông định nghĩa DSS hệ...
 • 22
 • 439
 • 0

Báo cáo " Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp " potx

Báo cáo
... thnh hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Kết nghiên cứu l việc thiết lập thnh công hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với chức năng: quản trị hệ thống, ... lựa định KếT QUả NGHIÊN CứU THIếT LậP MÔ HìNH QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT SảN XUấT NÔNG NGHIệP 4.1 Các liệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông Trên địa bn huyện Tam Nông có mục đích sử dụng ... tớch Thit k h h tr quyt nh phc v quy hoch s dng t KếT LUậN V Đề NGHị Bi báo ny trình by kết đạt đợc thiết kế v xây dựng hệ hỗ trợ định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bn cấp...
 • 13
 • 307
 • 2

Báo cáo " Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp " pot

Báo cáo
... thnh hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Kết nghiên cứu l việc thiết lập thnh công hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với chức năng: quản trị hệ thống, ... lựa định KếT QUả NGHIÊN CứU THIếT LậP MÔ HìNH QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT SảN XUấT NÔNG NGHIệP 4.1 Các liệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông Trên địa bn huyện Tam Nông có mục đích sử dụng ... tớch Thit k h h tr quyt nh phc v quy hoch s dng t KếT LUậN V Đề NGHị Bi báo ny trình by kết đạt đợc thiết kế v xây dựng hệ hỗ trợ định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bn cấp...
 • 13
 • 266
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC
... Hệ hỗ trợ định GVHD: PGS.TS ĐỖ PHÚC TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC I Tổng quan đề tài Từ lâu người quen với việc sử dụng máy ... công nghệ nhận dạng tự quang học OCR có thêm nhiều chế nhận dạng tiêu biểu khác ứng CH1301013 – LÂM LONG HẬU Page Hệ hỗ trợ định GVHD: PGS.TS ĐỖ PHÚC dụng vào thực tế như: nhận dạng tự thông ... neural lớp đầu vào : 150 neural Giải thích : Việc huấn luyện cho mạng học vòng lặp duyệt qua tự ảnh giúp mạng neural nhớ nhận dạng tự ảnh này.Với vòng lặp, tự đưa vào giảng dạy cho mạng...
 • 32
 • 226
 • 0

Tiểu luận môn Toán khoa học máy tính Hệ hỗ trợ ra quyết định

Tiểu luận môn Toán khoa học máy tính Hệ hỗ trợ ra quyết định
... (cost) khác c Cây định mở rộng Oblivious Decision Trees Cây định oblivious định mà tất nút cấp tính Mặc dù có hạn chế, song định 15 Hệ hỗ trợ định oblivious hiệu việc lựa chọn tính [Almuallim Deitterich ... Return Cây định có nút Root gắn với nhãn lớp ≡ Majority_Class_Label(Training Set) 21 Hệ hỗ trợ định A ← Thuộc tính tập Attributes có khả phân loại “tốt nhất” Training_Set Thuộc tính kiểm tra cho ... Gain(“student”) = 0.151 Gain(“credit_rating”) = 0.048 Như vậy, thuộc tính “Age” thuộc tính có số Gain lớn nên chọn thuộc tính phân chia Kết phân chia định sau [1]: Hệ hỗ trợ định  Gini Index  Chỉ số...
 • 25
 • 203
 • 0

Mô hình dự báo kinh tế - Hệ hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp

Mô hình dự báo kinh tế - Hệ hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp
... dẫn đến nhảy vọt kinh tế Nội dung phơng pháp bao gồm giai đoạn quan trọng sau: - Xử lý chuỗi thời gian kinh tế - Phát xu đối tợng kinh tế - Xây dựng hàm xu - Kiểm định hàm xu - Dự báo hàm xu Xử ... dự báo Vy 10% hàm f(t) sử dụng cho dự báo Dự báo hàm xu kiểm định: - Xác định khoảng cách dự báo thích hợp (l): Thông thờng để đảm bảo xác lấy lmax nh sau: http://www.ebook.edu.vn l max n - ... Lý dựng HHTQ Nhu cu v HHTQ Vo cỏc nm 1980, 1990 iu tra cỏc cụng ty ln cho thy: - Kinh t thiu n nh - Khú theo dừi hnh ca doanh nghip - Cnh tranh gay gt - Xut hin thng mi in t (e-commerce) - B...
 • 70
 • 1,267
 • 25

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định Hệ hỗ trợ ra quyết định

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định Hệ hỗ trợ ra quyết định
... nữa, định chuyển sang tập luật Vì vậy, định xem dễ hiểu Cây định xử lý thuộc tính tên số đầu vào Thể định đủ đa dạng để biểu diễn cho giá trị rời rạc Cây định có khả xử lý liệu mà gây lỗi Cây định ... suy luận dựa việc giải xung đột hệ thống dựa theo luật phương pháp suy luận gần hiệu Olaru Wehenkel (2003) thực định mờ gọi định mềm Cách tiếp cận vừa kết hợp việc phát triển tỉa cây, để xác định ... Positives; double RatePositves = (double)Positives / total; double RateNegatives = (double)Negatives / total; Entropy = -RatePositves * Math.Log(RatePositves, 2) - RateNegatives * Math.Log(RateNegatives,...
 • 35
 • 297
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH VỀ TIM SỬ DỤNG CÁC KĨ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH VỀ TIM SỬ DỤNG CÁC KĨ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... thích cho bệnh nhân không bị bệnh tim Hình 12 Hình 13 Kết luận Một nguyên mẫu hệ thống hỗ trợ định chẩn đoán bệnh tim dựa web phát triển cách sử dụng ba kỹ thuật mô hình phân loại khai thác liệu ... chưa khai thác Các mô hình thuật khai thác liệu tiên tiến giúp khắc phục tình trạng Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ định bênh tim (HDDSS) dựa web sử dụng thuật phân loại khai thác liệu, ... dù khai phá liệu khoảng hai thập kỷ, tiềm nhận Khai phá liệu kết hợp phân tích thống kê, máy học thuật sở liệu để trích xuất mẫu ẩn mối quan hệ từ sở liệu lớn Fayyad định nghĩa khai phá liệu...
 • 20
 • 320
 • 1

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHẦN MỀM EXSYS CORVID

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định TÌM HIỂU HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG PHẦN MỀM EXSYS CORVID
... hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu Hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng phần mềm Exsys Corvid CHƯƠNG IV KẾT LUẬN Với mức độ tìm hiểu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng hỗ trợ ... CH1301057 Trang Bài thu hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu Hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng phần mềm Exsys Corvid CHƯƠNG II GIỚI THIỆU PHẦN MỀM EXSYS CORVID GIỚI THIỆU Exsys Corvid phần mềm hỗ trợ định ... CH1301057 Trang 22 Bài thu hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu Hệ hỗ trợ định xây dựng ứng dụng phần mềm Exsys Corvid HVTH: Lê Thị Thu Thảo CH1301057 Trang 23 Bài thu hoạch môn Hệ hỗ trợ định Tìm hiểu...
 • 26
 • 431
 • 1

Hệ hỗ trợ ra quyết định

Hệ hỗ trợ ra quyết định
... 1.1.7 Thỏch thc i vi quyt nh qun lý Ra quyt nh: quỏ trỡnh chn la phng ỏn nhm t c mc tiờu Ra quyt nh qun lý = ton b quỏ trỡnh qun lý (theo Simon, 1977) p lc cnh tranh, cỏc ngun lc kinh t v thi gian ... hàm xu kiểm định: - Xác định khoảng cách dự báo thích hợp (l): Thông thờng để đảm bảo xác lấy lmax nh sau: http://www.ebook.edu.vn l max n - Dự báo điểm với khoảng cách dự báo đợc xác định: + ... Lý dựng HHTQ Nhu cu v HHTQ Vo cỏc nm 1980, 1990 iu tra cỏc cụng ty ln cho thy: - Kinh t thiu n nh - Khú theo dừi hnh ca doanh nghip - Cnh tranh gay gt - Xut hin thng mi in t (e-commerce) - B...
 • 70
 • 2,386
 • 22

XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHẨN ĐOÁN BỆNH

XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHẨN ĐOÁN BỆNH
... thứ tư xây dựng hệ định chẩn đoán bệnh thông qua bước xử lý liệu đầu vào, xây dựng bước suy luận, thiết lập mô hình hệ định, xây dựng chương trình mô thực trình xây dựng hệ định chẩn đoán bệnh; ... tập sở luật Xây dựng hệ hỗ trợ định chẩn đoán bệnh 136 cách bổ sung luật vào sở luật ban đầu 4.3 Hệ hỗ trợ định chẩn đoán bệnh Giao diện chuyên gia Giao diện người dùng Giá trị kết định lượng ... Chương trình chẩn đoán mạch vành suy tim Kết luận Trong báo thực trình xây dựng hệ hỗ trợ định áp dụng vào trường hợp cụ thể trình chẩn đoán bệnh lý tim mạch Quá trình xây dựng hệ hỗ trợ định kết...
 • 11
 • 670
 • 10

những hệ hỗ trợ ra quyết định trong môi trường mua bán trực tuyến

những hệ hỗ trợ ra quyết định trong môi trường mua bán trực tuyến
... chung hệ hỗ trợ định Chương nêu định nghĩa “Một định gì?” “Một hệ hỗ trợ định gì?” Đây kiến thức tảng hệ thống hỗ trợ định trình định, giai đoạn trình định, mô hình hệ hỗ trợ định, công nghệ thông ... ứng dụng hệ hỗ trợ định Chương khảo sát so sánh đặc điểm hệ hỗ trợ định môi trường mua bán trực tuyến Chương trình bày cách tiếp cận để áp dụng hệ hỗ trợ định vào trình lựa chọn sản phẩm mua hàng ... niệm Hệ hỗ trợ định 2.3.2 Các thành phần Hệ hỗ trợ định 2.3.3 Mô hình định 2.3.4 Phân loại Hệ hỗ trợ định 2.4 Tìm kiếm đánh giá lựa chọn phần quan trọng hỗ trợ định...
 • 74
 • 594
 • 6

Hệ hỗ trợ ra quyết định

Hệ hỗ trợ ra quyết định
... kiến thức tảng hệ thống hỗ trợ định trình định, giai đoạn trình định, mô hình hệ hỗ trợ định, công nghệ thông minh ứng dụng hệ hỗ trợ định Chương khảo sát so sánh đặc điểm hệ hỗ trợ định môi trường ... niệm Hệ hỗ trợ định 2.3.2 Các thành phần Hệ hỗ trợ định 2.3.3 Mô hình định 2.3.4 Phân loại Hệ hỗ trợ định 2.4 Tìm kiếm đánh giá lựa chọn phần quan trọng hỗ trợ định ... mức hỗ trợ DSS hỗ trợ theo hướng truy cập, hỗ trợ theo hướng giao dịch hỗ trợ theo hướng quan hệ Bảng 3.2 - Phân loại hệ hỗ trợ định E-Commerce Mức hỗ trợ Hướng truy cập Hướng Đặc điểm Tất trang...
 • 74
 • 649
 • 6

Tổng quan về hệ hỗ trợ ra quyết định

Tổng quan về hệ hỗ trợ ra quyết định
... thành nên công cụ hỗ trợ định Decision Support Systems Hệ hỗ trợ định hệ phương pháp xử lý liệu để lấy tri thức nhằm lựa chọn phương án tối ưu theo mục tiêu Mục đích hỗ trợ việc định nhà quản lý ... Lựa chọn Quyết định Phương án Phương án Phương án Ràng buộc Phương pháp truyền thống tạo lập định Ra định Tri thức Mục đích Phương án n Phương án n-1 Tri thức Thiết lập Lựa chọn PA Quyết định Xử ... thức cho người dùng - Ra định dạng hỗ trợ Hệ thống thể Hệ thống xử lý - Lấy liệu - Lấy tri thức - Chọn lọc - Chuẩn hóa - - Đo lường - So sánh - Điều khiển - Suy diễn Hệ thống tri thức - Mô...
 • 35
 • 654
 • 3

Tài liệu BÀI 2. CẤU TRÚC CỦA HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH docx

Tài liệu BÀI 2. CẤU TRÚC CỦA HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH docx
... thân hệ thống có khả ảnh hưởng lên gây tiến hóa khuôn mẫu sử dụng Bài Cấu trúc hệ hỗ trợ định Feb-2004 Hệ Hỗ Trợ Quyết Định 3/30 NĂNG LỰC CỦA HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH Tích hợp nối kết WEB (14) Bài ... Người dùng Bài Cấu trúc hệ hỗ trợ định Feb-2004 Hệ Hỗ Trợ Quyết Định 8/30 PHÂN LOẠI HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH THEO KẾT XUẤT HỆ THỐNG (Alter, 1980) Hạng mục Kiểu vận hành Truy xuất hạng mục liệu Kiểu ... thập liệu cho hệ hỗ trợ định (Arinze & Banerjee, 1992) Bài Cấu trúc hệ hỗ trợ định Feb-2004 Hệ Hỗ Trợ Quyết Định 11/30 Vấn đề liên quan đến liệu (Alter, 1980) Vấn đề Nguồn gốc điển hình Dữ liệu...
 • 30
 • 530
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hệ hỗ trợ ra quyết định pdfhệ hỗ trợ ra quyết định là gìhệ hỗ trợ ra quyết định dsshệ hỗ trợ ra quyết định lê văn dựckhái niệm về hệ hỗ trợ ra quyết địnhphân loại hệ hỗ trợ ra quyết địnhvai trò của hệ hỗ trợ ra quyết địnhhe ho tro ra quyet dinhhệ hỗ trợ ra quyết đinhtài liệu hệ hỗ trợ ra quyết địnhbài tập hệ hỗ trợ ra quyết địnhso sánh hệ thống thông tin quản lý với hệ hỗ trợ ra quyết địnhhệ hỗ trợ ra quyết định và ứng dụng trong bán hàng trực tuyếnii hệ hỗ trợ ra quyết địnhkhái niệm hệ hỗ trợ ra quyết địnhThe bieu quyet DHCD 2016BC Ban Kiem soat (2)Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016BCTChop nhat 9 thang daunam2014Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy I nam 2013BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Công bố thông tin số 697 TB-TMT-HĐQT ngày 30 6 2017Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhtmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetCông bố thông tin số 517 TB-TMT-HĐQT ngày 09 05 2016Nghị quyết số 1193 NQ-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1229 TB-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015NQ so 864 ngay 11 09 2014CBTT số 556 ngày 12 06 2014Giai trinh KQSX kinh doanh 6thang dau nam 2014CBTT thay doii DKKD 04 8 2014Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013