43576 on board the aircraft

Báo cáo y học: "Surgical and medical emergencies on board European aircraft: a retrospective study of 10189 cases"

Báo cáo y học:
... medications and equipment on board In Germany, the regulations of the National Federal Aviation Agency (Luftfahrt-Bundesamt, Braunschweig, Germany) and the European Joint Aviation Authorities (JAA; ... Germany) regulate aviation on the national and continental level They regulate by law the contents of an on- board dispensary and the MFK However, in Europe, the regulations regarding equipment and ... 2007 on board European aircraft Materials and methods This study originates from the surgical department of an academic teaching hospital (Department of General and Visceral Surgery, Augusta Krankenanstalt,...
 • 6
 • 378
 • 0

Lesson19- The Application of Electricity on Board

Lesson19- The Application of Electricity on Board
... that, the power supply for the outdoor illumination shall originate from the distribution box fitted in the wheel-house so that it can be easily cut off from the wheel house for the sake of convenient ... necessary to display its position and working condition for the purpose of safety Therefore, various kinds of navigational lights are to be armed with on board General navigational lights are fore and ... automatically if the main network or emergency network fails, or the voltage drops to 40 % of the rated value On the contrary, the circuit will be open automatically as well when the main network...
 • 5
 • 248
 • 0

Tài liệu Sound On-Board làm việc như thế nào? – Phần 1 ppt

Tài liệu Sound On-Board làm việc như thế nào? – Phần 1 ppt
... (2, 4, kênh) Nghĩa số lượng đầu cho loa riêng biệt, 5 .1 đồng nghĩa 6, 7 .1 có nghĩa Cũng có cách khác đề cập tới vấn đề Với âm kênh (có nghĩa 7 .1) Trong này, bạn thấy có lỗ cắm hình thứ thể theo ... nguồn âm gốc dạng Stereo (2 kênh) Với loa analog thông thường bạn có tín tương tự thông qua việc dùng phần mềm mà Thứ ba: với kết nối digital, bạn cần dùng sợi cáp kết nối từ máy tính tới Home ... mainboard kênh có lỗ cắm Và bạn dùng loa 5 .1 cắm trực tiếp mà Còn muốn hưỡng thụ âm kênh có cách du dùng kết nối digital với hệ thống Home Theater 7 .1 Loa Digital mà còn tiếp… ...
 • 5
 • 307
 • 1

Sound On-Board làm việc như thế nào? Phần 1 potx

Sound On-Board làm việc như thế nào? Phần 1 potx
... ADC (Analog to Digital Converter) Ở loSound card nào, kể sound on-board ta thấy hai loại kết nối analog digital Đầu analog (thường jack 3.5mmmm) kết nối sound trực tiếp loa (có nghĩa “Loa analog”) ... (2, 4, kênh) Nghĩa số lượng đầu cho loa riêng biệt, 5 .1 đồng nghĩa 6, 7 .1 có nghĩa Cũng có cách khác đề cập tới vấn đề Với âm kênh (có nghĩa 7 .1) Trong này, bạn thấy có lỗ cắm hình thứ thể theo ... nguồn âm gốc dạng Stereo (2 kênh) Với loa analog thông thường bạn có tín tương tự thông qua việc dùng phần mềm mà Thứ ba: với kết nối digital, bạn cần dùng sợi cáp kết nối từ máy tính tới Home...
 • 6
 • 124
 • 0

Ôn tập thể tích khối tròn xoay

Ôn tập thể tích khối tròn xoay
... Khối tròn xoay thông dụng đời sống Sử dụng thuận tiện Có tính thẩm mỹ Dễ sản xuất b a Làm để tìm thể tích khối tròn xoay ? A ÔN TẬP GIÁO KHOA Cho hình thang cong ... g(y)  x =  b x=g(y) a Thể tích khối tròn xoay sinh cho S quay xung quanh Oy tính công thức : b x=g(y) a b b V = π∫ g (y)dy = π∫ x dy a a 3.Gọi V thể tích khối tròn xoay sinh cho quay quanh ... [a,b] b y=f(x) y=g(x) a b V tính công thức : b V = π ∫  f (x) − g (x) dx  a  b 2 V = π∫ [ BPLN − BPLT ] dx a B ĐỀ TOÁN ÔN THI Đề Tính thể tích khối tròn xoay sinh cho quay quanh Ox hình phẳng...
 • 59
 • 865
 • 7

DE CUONG ON SU THE GIOI 9

DE CUONG ON SU THE GIOI 9
... Ngày độc lập 198 4 8- 194 5 10- 194 5 8- 195 7 1- 194 8 7- 194 6 2- 9- 194 5 Thời gian gia nhập ASEAN 198 4 4- 199 9 8- 8- 196 7 9- 199 7 8- 8- 196 7 9- 199 7 8- 8- 196 7 8- 8- 196 7 7- 199 5 8- 8- 196 7 Từ sau ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Thời gian 18- 5- 194 5 2- 9- 194 5 12- 10- 194 5 8- 1- 194 9 4- 194 9 1- 10- 194 9 18- 6- 195 3 5- 195 5 195 7 1- 1- 195 9 196 0 196 1 8- 8- 196 7 7- 196 9 2- 197 6 12- 197 8 3- 198 5 ... 196 0 196 1 8- 8- 196 7 7- 196 9 2- 197 6 12- 197 8 3- 198 5 28- 6- 199 1 1- 7- 199 1 21- 12- 199 1 25- 12- 199 1 4- 199 4 7- 199 5 9- 199 7 4- 199 9 Nội dung kiện lịch sử In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập Việt...
 • 11
 • 184
 • 0

On tap the tich khoi tron xoay

On tap the tich khoi tron xoay
... Khối tròn xoay thông dụng đời sống Sử dụng thuận tiện Có tính thẩm mỹ Dễ sản xuất b a Làm để tìm thể tích khối tròn xoay ? A ÔN TẬP GIÁO KHOA Cho hình thang cong S giới hạn đường ... y =  y=f(x) a b Thể tích khối tròn xoay sinh cho S quay xung quanh Ox tính công thức : y=f(x) a b y=0 b b V = π∫ f (x)dx = π∫ y dx a a 2 Cho hình thang cong S giới hạn đường : y = a y = b ... =  b x=g(y) a Thể tích khối tròn xoay sinh cho S quay xung quanh Oy tính công thức : b x=g(y) a b b V = π∫ g (y)dy = π∫ x dy a a 3.Gọi V thể tích khối tròn xoay sinh cho quay quanh Ox hình phẳng...
 • 59
 • 519
 • 2

Tài liệu Thuật ngữ FOB - Free on board ppt

Tài liệu Thuật ngữ FOB - Free on board ppt
... phải trả: Phải trả: -mọi chi phí liên quan đến hàng -mọi chi phí liên quan đến hàng kể từ hàng qua lan can tàu cảng bốc quy hàng quan lan can tàu cảng bốc quy định: định; và -mọi khoản thuế XK ... thuận trao đổi thông tin phương tiện điện tử, chứng từ nói đoạn thay liệu truyền thống điện tử (EDI) tương đương A9 Kiểm tra-Bao bì-Ký mã hiệu: B9.Kiểm định hàng: Chịu chi phí kiểm tra (như kiểm tra ... chi phí phát sinh mà người bán phải chịu việc giúp người mua thực điều -Nhận xét đặc điểm FOB: Khi xuất hàng theo điều kiện FOB người bán có lợi sau đây: + Không phải chiụ chi phí tổn thất hàng...
 • 4
 • 314
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn tập thể tích khối đa diện docx

Tài liệu Tài liệu ôn tập thể tích khối đa diện docx
... Cho khối tứ diện có cạnh a Tính thể tích khối tám mặt mà đỉnh trung điểm cạnh khối tứ diện a Giải Khối tám mặt tạo thành có cạnh Thật : Gọi P,Q,R trung điểm cạnh AB,CD,BC Khi : PQ vuông góc ... lăng trụ : h = 6 80 Áp dụng công thức Hê-rông , diện tích đáy khối lăng trụ : S = 40(40  37)(40  13)(40  30)  180 Vậy thể tích khối lăng trụ : V = S.h = 1080 Một khối lăng trụ tam giác có cạnh ... SB SB  (AHK) a3 2a3 21 Tính thể tích khối hộp ABCD.ABCD Biết khối chóp C.CBD tứ diện cạnh a c) Tính thể tích khối chóp S.AHK VH.ABC  V= - 11 - a3 2 Ơn tập chương I Cho hình chóp tam...
 • 12
 • 1,142
 • 20

Tài liệu High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector docx

Tài liệu High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector docx
... sheets Nonetheless, the differences in the size of the banking sector in Europe partly reflect the greater dependence on bank intermediation of the European economy, with bank credit being the main ... at consolidated level 2.3.4 Sector consolidation and the emergence of very large institutions The EU banking sector has undergone continuous consolidation (chart 2.3.13) The largest institutions ... onto the alleged degree of competition, or the lack thereof, of the sector The latter will also, and importantly, depend on the contestability of the sector, i.e the ability of new entrants to enter...
 • 153
 • 208
 • 0

Tài liệu Capitalizing On Innovation: The Case of Japan ppt

Tài liệu Capitalizing On Innovation: The Case of Japan ppt
... “Toward a theory of jurisdictional competition: the case of the Japanese FTC,” Journal of Competition Law and Economics 1(2):247-277, 2005 Miyagawa Tsutomu The Industrial Structure and the Revitalization ... innovation altogether (e.g software) Second, they can limit valuable innovations to the domestic market (e.g anime and mobile telephony) From these case studies, we can draw some lessons on the steps ... international competitiveness of the hardware part of its consumer electronics sector, the weakness (indeed, the non-existence) of Japan s packaged software industry looks puzzling Indeed, software...
 • 45
 • 220
 • 0

Tài liệu A NOTE ON MEASURING THE ECONOMIC IMPACT OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ppt

Tài liệu A NOTE ON MEASURING THE ECONOMIC IMPACT OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ppt
... make sense, since in either case the economic impact on the state and, thus, the size of the state's economy, is the same After all, the source of the impact is the new job (an expansion of the ... probably a small fraction of the total amount calcu- ECONOMIC IMPACT OF HIGHER EDUCATION 237 lated by Bluestone and others This is because the Beeson and Montgomery results show an effect on one ... (1983) The economic impact of higher education in the Yorkshire and Humberside region of England Higher Education 12: 591-596 Gana, R (1994) Estimating the Regional Economic Impact of a University...
 • 12
 • 222
 • 0

How to Get on in the World A Ladder to Practical Success doc

How to Get on in the World A Ladder to Practical Success doc
... provided, always, that the husband's circumstances warrant him in establishing and maintaining a home Granting, then, the right kind of a wife, and the ability to make a home, the young man, with the ... with the ambition to be a sailor; and springing into a boat, he rowed off to the squadron, gained the admiral's ship, and was accepted as a volunteer Years after, he returned to his native village ... as not to indicate in any way the great abilities he was to display Humbert was a scapegrace when a youth; at sixteen he ran away from home and was by turns servant to a tradesman at Nancy, a...
 • 111
 • 354
 • 0

On Estimating the Size of a Statistical Audit potx

On Estimating the Size of a Statistical Audit potx
... sand grains are white, but a fraction f of the grains are black, you may only need to sample a handful of the sand to be confident of obtaining a black grain, no matter whether the amount of sand ... optimal sample size are the ones we are trying to approximate here (There is much earlier relevant work on sampling theory, particularly the notion of “lot acceptance sampling” in statistical quality ... is also a nice associated audit size calculation utility on a web site [7] Stanislevic [11] also examines the issue of choosing a sufficient audit size; he gives a particularly nice treatment of...
 • 20
 • 148
 • 0

Xem thêm