BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH - BÀI TOÁN TRÒ CHƠI MA TRẬN

BÀI TOÁN PHÂN PHỐI

BÀI TOÁN PHÂN PHỐI
... KHMT.K28 Hệ hỗ trợ định Bài toán phân phối Việc giải toán tối ưu hoá phân phối chi phí cho độ tin cậy phần mềm tồn hai loại biến nguyên nhị phân biến thực khó giải Một phương án đề xuất phân hoạch toán ... 13 Hệ hỗ trợ định Bài toán phân phối trích phần B’ để mua module, phần lại B-B’ dùng vào việc phát triển module công ty V.2 Bài toán tối ưu hóa V.2.1 Bài toán tối ưu hóa module mua Nhiệm vụ toán ... luận Bài toán phân phối chi phí cho độ tin cậy phần mềm toán mở, có nhiều cách để giải quyết, với nhiều phương pháp đưa ra, có HVTH: Đặng Thị Thanh Thúy – KHMT.K28 17 Hệ hỗ trợ định Bài toán phân...
 • 21
 • 406
 • 0

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE
... phải phân tích luồng hệ hỗ trợ định phải cân nhắc đến PROMETHEE I PROMETHEE II Việc hoàn thành xếp thứ hạng thực chất đơn giản , SVTH: Đào Lê Tùng – KHMT K28 Trang Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn ... K28 Trang Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn Văn Hiệu đưa thêm PROMETHEE III IV Trong năm 1992 1994 J.P.Brans B.Mareschal đưa thêm phần mở rộng PROMETHEE V VI Việc áp dụng thành công phương pháp ... pháp PROMETHEE, phương pháp tiếng Bên cạnh đưa vài ví dụ dẫn chứng cho việc ứng dụng phương pháp vào toán thực tế để giải chúng cách triệt để SVTH: Đào Lê Tùng – KHMT K28 Trang 11 Hệ hỗ trợ định...
 • 13
 • 517
 • 1

PHƯƠNG PHÁP AHP ĐA MỨC TIÊU CHÍ

PHƯƠNG PHÁP AHP ĐA MỨC TIÊU CHÍ
... MỤC LỤC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Hệ hỗ trợ định 1.2 Quá trình định 1.3 Các thành phần hệ hỗ trợ định .3 1.4 Phương pháp định 1.4.1 Ra định đa mục tiêu ... 10 HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Hệ hỗ trợ định Khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support Systems – DSS) Scott Morton đưa vào đầu năm 70 với thuật ng Hệ thống hỗ trợ quản lý Management ... phần sau: Phân hệ quản lý liệu, phân hệ quản lý mô hình, phân hệ quản lý phân hệ giao diện người dùng 1.4 Phương pháp định 1.4.1 Ra định đa mục tiêu Trên thực tế, lựa chọn thể đa tiêu chí phổ biến...
 • 16
 • 470
 • 0

BÀI TOÁN VẬN TẢI

BÀI TOÁN VẬN TẢI
... sang nút cầu đủ nhu cầu toán vận tải gọi toán vận tải mở Có thể Học viên: Lê Thị Kim Ngân – KHMT K28 Trang Tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ định đưa toán vận tải mở toán vận tải (đóng) cách thêm vào ... tải ta thường liên hệ đến toán vận tải hai số, toán vận tải kinh điển có phương pháp giải hay Bên cạnh đó, người ta xét số toán vận tải mở rộng toán vận tải ba số, toán vận tải khoảng, toán vận ... luận môn học Hệ hỗ trợ định Tổng quan Bài toán vận tải toán quan trọng toán quy hoạch tuyến tính Người ta tổng kết 85% toán quy hoạch tuyến tính gặp ứng dụng toán vận tải mở rộng Thuật ngữ toán vận...
 • 19
 • 451
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ELECTRE I, II, III

PHƯƠNG PHÁP ELECTRE I, II, III
... trình định 1.3 Các loại định 2 Mục đích phương pháp ELECTRE Nội dung phương pháp ELECTRE I, II, III 3.4 Phương pháp ELECTRE I 3.5 Phương ... cụ thể họ Thật vậy, phương pháp lúc vừa đơn giản vừa tổng quát Nội dung phương pháp ELECTRE I, II, III 3.4 Phương pháp ELECTRE I Mục đích mô tả phương pháp lý thuyết Phương pháp lợi ích thực tế ... Hình 1-1 : Phương pháp truyền thống tạo lập định Hình 1-2 : Tạo lập định có sử dụng tri thức Hình 4-1 : Biểu đồ Kernels xác định lựa chọn 12 Báo cáo Hệ hỗ trợ định GVHD:...
 • 19
 • 644
 • 1

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES
... Trang 38 Phương pháp Smart Choices TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Văn Hiệu, Bài giảng Hệ hỗ trợ định, Đà Nẵng, 2015 [2] John S Hammond, Ralph L Keeney, and Howard Raiffa , Smart Choices: A Practical ... số định, đặc biệt người phức tạp, đòi hỏi phải phân tích thêm Đó định hữu ích Một GVHD: TS Nguyễn Văn Hiệu Trang 21 Phương pháp Smart Choices định cung cấp representation- đồ họa tranh - chất định, ... nhiều khía cạnh phương pháp Từ phương pháp công bố, có số cách diễn đạt, diễn dịch hay bổ sung khác nhau, tảng phương pháp ban đầu GVHD: TS Nguyễn Văn Hiệu Trang Phương pháp Smart Choices Chương...
 • 39
 • 422
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES

PHƯƠNG PHÁP SMART CHOICES
... với hội, thách thức, không chắn sống - Ra định kỹ sống bản: Học viên: Nguyễn Việt Vương - K28.KHMT Trang Tiểu luận môn học: Hệ hỗ trợ định Ra định đắn yếu tố định quan trọng nhất, cho biết đáp ... ràng", bạn có khả định cuối tốt Nắm vững nghệ thuật xác định mục tiêu Học viên: Nguyễn Việt Vương - K28.KHMT Trang Tiểu luận môn học: Hệ hỗ trợ định Xác định mục tiêu nghệ thuật, nghệ thuật mà bạn ... Khi bạn trau dồi kỹ định bạn, dựa học sách này, tin sống bạn thay đổi theo hướng tốt II Phương pháp Thực phương pháp Smart Choices - Vấn đề định – Một cách tiếp cận chủ động: Quyết định định hình...
 • 23
 • 467
 • 1

BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN

BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN
... Bài Toán Đinh Tuyến MỤC LỤC MỤC LỤC I TỔNG QUAN: II BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN : Phát biểu toán .3 Bài toán đường ngắn 3 Bài toán đường ... giải toán Thế nhưng, thông thường, thuật toán xây dựng dựa sở lý thuyết đồ thị tỏ thuật toán có hiệu cao Trong phạm vi đề tài môn học « Hệ hỗ trợ định » tìm hiểu nội dung thuật toán giải toán định ... nút đích Bài toán đường ngắn Bài toán: Cho đồ thị = (V, E) hai đỉnh a, b Tìm đường ngắn (nếu có) từ đỉnh a đến đỉnh b đồ thị Trần Tấn Phước Trang Bài Toán Đinh Tuyến Ý nghĩa thực tế: Bài toán giúp...
 • 13
 • 405
 • 0

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE

PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE
... phải phân tích luồng hệ hỗ trợ đị cũ p ải cân nhắc đến PROMETHEE I PROMETHEE II Việc hoàn thành xếp thứ hạng thực chất cũ SVTH: Tr Qua K a – KHMT K28 ản , Trang Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn ... Hệ hỗ trợ định GVHD: TS Nguyễn Vă Hiệu MỤC LỤC Tổng quan 2 Mục đích Phương pháp PROMETHEE 3.1 PROMETHEE I 3.2 PROMETHEE ... tính chất tiề đề cho hệ định 3.2 PROMETHEE II PROMETHEE II thành phần thứ bậc (PII, III) đ ợc xếp Nó t ờng xuất nhữ tr ờng hợp hệ hỗ trợ định yêu cầu thứ bậc đ ợc x c định cách hoàn chỉnh Một...
 • 13
 • 448
 • 1

Phương pháp AHP đa mức tiêu chí

Phương pháp AHP đa mức tiêu chí
... độ ưu tiên tiêu chí TIÊU CHÍ TB hàng PRICE 0,1993 DISTANCE 0,6535 LABOR 0,0860 WAGE 0,0612 11 Phương pháp AHP đa mức tiêu chí Bước 7:Nhân ma trận tiêu chí với véctơ độ ưu tiên tiêu chí LOCATION ... cứu giúp nhiều việc định hướng nghiên cứu khoa học trình học tập công việc sau 13 Phương pháp AHP đa mức tiêu chí TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài giảng Phương pháp trợ giúp định - PGS.TS Nguyễn Thống ... chí X2, tiêu chí X2 quan trọng gấp lần tiêu chí X3, tiêu chí X1 quan trọng gấp lần tiêu chí X3 Tuy nhiên, ý kiến chuyên gia thực Phương pháp AHP đa mức tiêu chí tế họ không bao quát tính logic ma...
 • 14
 • 512
 • 2

Báo cáo tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ ra quyết định Phương pháp Smart Choices

Báo cáo tiểu luận môn học Hệ hỗ trợ ra quyết định Phương pháp Smart Choices
... 1.1.2 Ra định gì? 1.1.3 Tại phải hỗ trợ định? 1.1.4 Bản chất hỗ trợ định 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến định 1.1.6 Người định 1.2 Hệ hỗ trợ định ... người định quản lý, kinh doanh lại cần thông tin dạng “tri thức” rút từ nguồn liệu liệu cho việc định Quá trình định cần có nhiều phương pháp hỗ trợ, số phương pháp phương pháp Smart Choices ... nhóm định phức tạp, thường cần máy tính hỗ trợ 1.2 Hệ hỗ trợ định Khái niệm Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support Systems - DSS) Ông định nghĩa DSS hệ...
 • 22
 • 458
 • 0

Báo cáo " Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp " potx

Báo cáo
... thnh hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Kết nghiên cứu l việc thiết lập thnh công hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với chức năng: quản trị hệ thống, ... lựa định KếT QUả NGHIÊN CứU THIếT LậP MÔ HìNH QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT SảN XUấT NÔNG NGHIệP 4.1 Các liệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông Trên địa bn huyện Tam Nông có mục đích sử dụng ... tớch Thit k h h tr quyt nh phc v quy hoch s dng t KếT LUậN V Đề NGHị Bi báo ny trình by kết đạt đợc thiết kế v xây dựng hệ hỗ trợ định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bn cấp...
 • 13
 • 320
 • 2

Báo cáo " Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp " pot

Báo cáo
... thnh hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Kết nghiên cứu l việc thiết lập thnh công hệ hỗ trợ định quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với chức năng: quản trị hệ thống, ... lựa định KếT QUả NGHIÊN CứU THIếT LậP MÔ HìNH QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT SảN XUấT NÔNG NGHIệP 4.1 Các liệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tam Nông Trên địa bn huyện Tam Nông có mục đích sử dụng ... tớch Thit k h h tr quyt nh phc v quy hoch s dng t KếT LUậN V Đề NGHị Bi báo ny trình by kết đạt đợc thiết kế v xây dựng hệ hỗ trợ định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bn cấp...
 • 13
 • 281
 • 0

Báo cáo " Ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định trong lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp " docx

Báo cáo
... cứu: ứng dụng hệ hỗ trợ định dựa vào liệu với phương pháp xử lý phân tích trực tuyến để hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Bố cục luận văn: Toàn luận văn trình bày chương:  Chương 1: Hệ hỗ trợ định ... trình bày chương:  Chương 1: Hệ hỗ trợ định & Hệ hỗ trợ định dựa vào  Chương 2: Tổng quan ERP  Chương 3: Mô tả toán quản lý sản xuất giải pháp hoạch định nhu liệu cầu nguyên vật liệu  Chương ... diễn đàn có nhiều báo giới thiệu, phân tích ưu điểm nhược điểm hệ thống ERP, phương pháp luận nhằm đảm bảo triển khai thành công dự án ERP, chưa thấy đề xuất cụ thể cho phần hoạch định nhu cầu nguyên...
 • 3
 • 350
 • 5

TIỂU LUẬN MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MÔ HÌNH HÓA VÀ QUẢN LÝ MÔ HÌNH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MÔ HÌNH HÓA VÀ QUẢN LÝ MÔ HÌNH
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHÓM – CAO HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH B (NĂM HỌC 2010 – 2012) MÔ HÌNH HÓA VÀ QUẢN LÝ MÔ HÌNH TIỂU LUẬN MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH GIÁO VIÊN HƯỚNG ... đưa định đa điều kiện (xem phần 5.15 Phụ lục 5-B) 5.10 hình không định lượng Cho đến nay, phương pháp tiếp cận hình hóa vấn đề thảo luận tập trung vào hình định lượng Tuy nhiên, hình ... dựng giả định chắn, không chắn, nguy hiểm (phần 5.3) Để giải việc xây dựng hình người ta dùng ngôn ngữ hình (phần 5.11-5.14) Quản hình hình, gần liệu, cần quản lí Việc quản lí làm...
 • 27
 • 425
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo môn học hệ điều hành linuxbáo cáo môn họcbáo cáo môn học hóa dầutài liệu báo cáo môn triếtquan hệ sản xuấtbáo cáo môn học tương tựbáo cáo môn học umlbáo cáo môn học lttccách viết báo cáo môn họcmẫu báo cáo môn họcbìa báo cáo môn họcbáo cáo môn tư tưởng hồ chí minhbáo cáo môn học hybridbáo cáo tổng kết quỹ hỗ trợ nông dânbáo cáo khoa học về vai trò phụ nữ trong gia đìnhbao cao mon hoc tham quanngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệpNguyên tắc kế toán hạch toán hợp đồng quyền chọnNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP công thương việt nam – chi nhánh lê chânPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần vĩnh hoàn ngành thủy sảnPhân tích thực trạng năng lượng gió ở việt nam và giải phápquản lý rủi ro trong tổ chức tài chínhquỹ đầu tư và công ty quản lý quỹSử dụng hợp đồng phái sinh để phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoáiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThực trạng phân đoạn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của samsung vinatrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10tiểu luận nguyên nhân, cách khắc phục và phòng ngừa bệnh timtìm hiểu các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhântìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acb