Giao trinh kinh te tai nguyen

Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường
... 18 Kinh tế tài nguyên môi trường nghiên cứu vấn đề tài nguyên môi trường với viễn cảnh ý tưởng phân tích kinh tế từ hai giác độ kinh tế vĩ mô kinh tế vi mô từ kinh tế vĩ mô nhiều Kinh tế tài nguyên ... thiệu môn học Kinh tế tài nguyên môi trường Phần I: Khái quát kinh tế tài nguyên môi trường Bài 1: Tài nguyên môi trường phát triển kinh tế Bài 2: Nguyên nhân gây suy thoái môi trường ... quát kinh tế tài nguyên môi trường Bài 1: Tài nguyên môi trường phát triển kinh tế Bài 2: Nguyên nhân gây suy thoái môi trường Phần II: Các phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trường Bài...
 • 153
 • 441
 • 0

Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường

Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường
... 18 Kinh tế tài nguyên môi trường nghiên cứu vấn đề tài nguyên môi trường với viễn cảnh ý tưởng phân tích kinh tế từ hai giác độ kinh tế vĩ mô kinh tế vi mô từ kinh tế vĩ mô nhiều Kinh tế tài nguyên ... thiệu môn học Kinh tế tài nguyên môi trường Phần I: Khái quát kinh tế tài nguyên môi trường Bài 1: Tài nguyên môi trường phát triển kinh tế Bài 2: Nguyên nhân gây suy thoái môi trường ... quát kinh tế tài nguyên môi trường Bài 1: Tài nguyên môi trường phát triển kinh tế Bài 2: Nguyên nhân gây suy thoái môi trường Phần II: Các phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trường Bài...
 • 153
 • 274
 • 2

Giáo trình kinh tế tài nguyên đất phần 1 TS đô thị lan, TS đô anh tài

Giáo trình kinh tế tài nguyên đất phần 1  TS đô thị lan, TS đô anh tài
... hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 10 năm 2006 Tập thể tác giả Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT 1. 1 KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN VÀ PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN 1. 1 .1 Khái niệm tài nguyên Tài nguyên dạng ... tượng 19 80 19 85 19 90 19 94 2000 20 01 2003 9.345,3 9.382,5 9.5 31, 8 Đất nông nghiệp 6.933,4 6.944,2 6.933,2 7.367,2 Đất lâm nghiệp 11 .866,8 9.6 41, 7 9.395,2 9. 915 ,1 11. 575,4 11 .823,8 12 .402,2 Đất chuyên ... hồ Đất hoang mạc Đất núi 11 ,0 8,7 16 ,3 Đất tài nguyên Đất podzol Đất nâu rừng Đất đỏ (laterit) Đất đen Đất màu hạt dẻ Đất xám Đất phù sa 4,0 9,2 3,5 17 ,0 5,2 8,6 9,4 3,9 (Nguồn: FAO, 19 90) Đất...
 • 92
 • 369
 • 3

Giáo trình kinh tế tài nguyên đất phần 2 TS đô thị lan, TS đô anh tài

Giáo trình kinh tế tài nguyên đất phần 2  TS đô thị lan, TS đô anh tài
... cầu tổ chức quản lý kinh tế, hiệu phân loại sau: - Hiệu kinh tế quốc dân - Hiệu kinh tế vùng lãnh thổ - Hiệu kinh tế khu vực sản xuất vật chất, phi vật chất - Hiệu kinh tế doanh nghiệp * Căn vào ... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10 82, 03 61,39 46, 32 38,55 24 ,71 20 67,30 37,69 1,45 14,86 7,56 25 60,95 39,53 14,60 9 ,23 7,05 40 45 ,29 14 ,20 4,60 2, 21 0,57 60 30,48 5,35 0,99 0,33 0,04 100 ... quy định thể Điều 23 Luật Đất đai năm 1993 98 4.5 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG KINH TẾ ĐẤT 4.5.1 Mục đích Phân tích tài việc đánh giá kế hoạch sử dụng đất hay quy hoạch sử dụng đất quan điểm người...
 • 112
 • 362
 • 3

BÀI THUYẾT TRÌNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN

BÀI THUYẾT TRÌNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN
... Việt Nam, bên cạnh thành phố Hà Nội Nó nằm Khu kinh tế Bắc, nơi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Trong năm gần đây, Bắc Ninh đạt tăng trưởng kinh tế đáng kể Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng gấp ... 40-50 40-50 TÌNH HÌNH Ô NHIỄM  Mặc dù làm ngành công nghiệp giấy đóng góp nhiều vào phát triển kinh tế xã, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực việc xả khối lượng nước thải lớn Không khí ... mẫu thử nghiệm Thiếu kinh phí để thực thi   hợp tác yêú từ quyền xã   Ngân sách hàng năm cho môi trường thực DONRE nhỏ, 1,5 tỷ đồng (hay khoảng 90.000 USD 4) Ngân sách cho tài khoản thực thi...
 • 36
 • 403
 • 0

Giáo trình môn KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giáo trình môn KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
... nguyên môi trường Kinh tế tài nguyên môi trường môn khoa học nghiên cứu vấn đề tài nguyên môi trường với cách nhìn phương pháp phân tích kinh tế học Đôi nghĩ kinh tế học nói định kinh doanh làm ... thành kinh tế vi mô- nghiên cứu hành vi cá nhân hay nhóm nhỏ kinh tế vĩ mô- nghiên cứu kết kinh tế toàn kinh tế Kinh tế môi trường có nguồn gốc từ hai ngành yếu từ kinh tế vi mô Nghiên cứu kinh tế ... quan đến môi trường tài nguyên lại có nhiều tác động vào môi trường sách môi trường tài nguyên Như suy thoái môi trường lệ thuộc vào thị trường tự không hoạt động cách có hiệu (thất bại thị trường) ...
 • 119
 • 921
 • 6

Giáo trình kinh tế Fulbright: Các tỷ lệ chiết khấu tài chính trong Thẩm định dự án

Giáo trình kinh tế Fulbright: Các tỷ lệ chiết khấu tài chính trong Thẩm định dự án
... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khố 2005-2006 Thẩm định đầu tư phát triển Bài đọc Các Tỉ lệ Chiết khấu Tài Thẩm đònh Dự án Các Tỉ lệ Chiết khấu Tài Thẩm định Dự án Joseph Tham ... Loan/ Lửa Hạ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Các Tỉ lệ Chiết khấu Tài Thẩm đònh Dự án Thẩm định đầu tư phát triển Bài đọc Trong phần này, ta giả định khơng có thuế Trong phần tiếp theo, ... quan điểm khác cách đáng kể Mục đích viết ứng dụng số ý tưởng từ tài liệu chun mơn tài cơng ty để làm sáng tỏ cách tính tốn tỉ lệ chiết khấu tài phù hợp việc thẩm định dự án thực tế Báo cáo Ngân...
 • 35
 • 368
 • 1

Tài liệu GIáo trình: " Kinh tế vĩ mô_ Chương 3" doc

Tài liệu GIáo trình:
... phạm trù khái niệm kinh tế học mô Tiếp tục củng cố thêm kiến thức trang bị Kt cu: Nhng c im v bin ng KT Tng cu ca nn kinh t Tng cung ca nn kinh t S cõn bng ca s/lng v mc giỏ Chương Tổng cầu tổng ... 2.2 Tng cu nn kinh t m (vi s tham gia ca tt c cỏc tỏc nhõn) Khỏi nim: L tng sn lng nc m cỏc tỏc nhõn kinh t sn sng v cú kh nng mua mi mc giỏ AD = C + I + G + NX Như vậy, kinh tế mở, tổng cầu ... Sản lượng cân kinh tế giản đơn ( C+ I ) AS P2 Sản lượng cân bằngtrong kinh tế đóng( C = I + G) P0 P1 AD Sản lượng cân kinh tế mở (C + I + G + NX) Q0 3.5 Sự thay đổi tình trạng cân bằng(cú sốc...
 • 21
 • 282
 • 0

Tài liệu Giáo trình: Kinh tế quốc tế doc

Tài liệu Giáo trình: Kinh tế quốc tế doc
... Tuy nhiên, nhà kinh tế đặt vấn đề ngành công nghiệp quốc gia lại khả tự chủ hoạt động lại cần bảo hộ phủ Nếu kinh tế qui mô nước nhận từ việc mở rộng sản xuất, nhà sản xuất kinh tế thị trường ... thuế quan nhân cho lượng hàng nhập Còn hạn ngạch điều không xảy thực tế, khác giá quốc tế giá nước hàng nhập phí hạn ngạch kinh tế nhà nhập bán lẻ nước, nhà cung cấp nước phủ, phân chia số ba tác ... hưởng phụ Bởi ảnh hưởng phụ ảnh hưởng gián tiếp thường quan trọng, nên nhà kinh tế cố gắng để xem xét ảnh hưởng sách kinh tế mô hình cân chung Trong mô hình thị trường tất sản phẩm phân tích cách...
 • 65
 • 399
 • 6

Tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 9 ppt

Tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 9 ppt
... Anh 9. 1 Khái niệm đo lường  Ví dụ: Tính Chỉ số giá tiêu dùng CPI? - Giá thực phẩm tăng • Ngân sách cho: 8%, - 60% thực phẩm; - y tế tăng 7%, - 20% cho y tế; - giáo dục tăng 5% so - 20% cho giáo ... Nội dung chương • • • • • • • • 9. 1 Khái niệm đo lường 9. 2 Các nguyên nhân gây lạm phát - Lạm phát cầu kéo - Lạm phát chi phí đẩy - Lạm phát ỳ - Tiền tệ lạm phát 9. 3 Những tổn thất ... Hải Anh 13 Nội dung chương • • • • • • • • 9. 1 Khái niệm đo lường 9. 2 Các nguyên nhân gây lạm phát - Lạm phát cầu kéo - Lạm phát chi phí đẩy - Lạm phát ỳ - Tiền tệ lạm phát 9. 3 Những tổn thất...
 • 77
 • 404
 • 0

Tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Thất nghiệp pptx

Tài liệu Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Thất nghiệp pptx
... tế b) Thất nghiệp 32 Thất nghiệp Chu kỳ Nội dung chương ất Th iệp h ng 5.1 Khái niệm đo lường thất nghiệp 5.2 Phân loại thất nghiệp Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Thất nghiệp cấu Thất ... nghiệp Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Thất nghiệp cấu Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Thất nghiệp chu kỳ 5.3 Tác động cuả thất nghiệp Tác động thất nghiệp tự nhiên Tác động thất nghiệp ... nghiệp Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Thất nghiệp cấu Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Thất nghiệp chu kỳ 5.3 Tác động cuả thất nghiệp Tác động thất nghiệp tự nhiên Tác động thất nghiệp...
 • 68
 • 624
 • 9

Tài liệu Giáo trình: Kinh tế lượng docx

Tài liệu Giáo trình: Kinh tế lượng docx
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế1 Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... khác nào? 1.4 Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng Có ba dạng liệu kinh tế bản: liệu chéo, liệu chuỗi thời gian liệu bảng Dữ liệu chéo bao gồm quan sát cho nhiều đơn vị kinh tế thời điểm cho...
 • 70
 • 497
 • 5

Tài liệu Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravl docx

Tài liệu Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravl docx
... nghĩa 10% Nếu phần dư hình a) có tượng phương sai sai số thay đổi, sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui hình : BUSTRAVL = β1 + β ... POP + β DENSITY + u t BUSTRAVL = 3612.539 -0 .249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY + ut dùng kiểm định White để kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi hình vừa ước lượng theo trọng số ... phương sai thay đổi Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi hình câu 1) với mức ý nghĩa α = 10% theo: • Kiểm định theo Breusch-Pagan: σ t2 = α + α INCOME + α POP + α DENSITY  H o :α = α...
 • 7
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kinh tế tài nguyên đấtgiáo trình kinh tế tài nguyên và môi trườnggiáo trình kinh tế tài nguyên môi trườnggiáo trình kinh tế lượng nguyễn quang đônggiáo trình kinh tế lượng nguyễn quang dongdownload giáo trình kinh tế lượng nguyễn quang donggiáo trình môn kinh tế tài nguyên và môi trườnggiáo trình kinh tế phát triển học viện tài chínhgiáo trình kinh tế quản lý nguyễn thị thu thủytải giáo trình kinh tế phát triểngiáo trình kinh tế vi mô học viện tài chínhgiáo trình kinh tế đầu tư học viện tài chínhgiáo trình kinh tế vĩ mô học viện tài chínhgiáo trình kinh tế lượng học viện tài chínhgiáo trình kinh tế quốc tế học viện tài chínhTiểu luận tốt nghiệp Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nộivn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyetvn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 The bieu quyetVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 69-QD-BNN-VPDPGAY XUONG DUI - Bong CT (10-03-2014)TTN - DV2 (04-03-2014)ICTHYOSIS K. Nội TH - 25.03.20146.Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-20157.Mẫu số BC01-AC ban hành TT26-2015Nghị định 37 về xúc tiến thương mại (20.48KB)Thông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ReferencesTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit2Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit11Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 10Đồ án thiết kế dây chuyền cô đặc mía đường