Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

SKKN: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

SKKN: Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
... tài xin trình bày vấn đề: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp 1 I.5 Phương pháp nghiên cứu Trong trình hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh kết hợp phương pháp ... luyện nói cho học sinh chưa cao Đề xuất, áp dụng số nội dung kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp giúp học sinh học tốt phần luyện nói môn học Tiếng Việt môn học khác sống ... cho học sinh, giúp em trở thành người có ích cho xã hội Thực nhiệm vụ năm học 2 012 -2 013 , phân công đạo nhà trường mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho...
 • 27
 • 1,767
 • 1

skkn một số KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH bồi DƯỠNG kỹ NĂNG nói CHO học SINH lớp 1

skkn một số KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH và bồi DƯỠNG kỹ NĂNG nói CHO học SINH lớp 1
... vấn đề: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp 1 Người thực hiện: Hoàng Thị Hồng Vân ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP I.5 ... luyện nói cho học sinh chưa cao Đề xuất, áp dụng số nội dung kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp giúp học sinh học tốt phần luyện nói môn học Tiếng Việt môn học khác sống ... đề luyện nói, giúp học sinh hiểu rõ chủ đề gợi ý cho tất học sinh nói Người thực hiện: Hoàng Thị Hồng Vân 19 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP * Các...
 • 25
 • 247
 • 0

Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
... tài xin trình bày vấn đề: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp 1 I.5 Phương pháp nghiên cứu Trong trình hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh kết hợp phương pháp ... luyện nói cho học sinh chưa cao Đề xuất, áp dụng số nội dung kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp giúp học sinh học tốt phần luyện nói môn học Tiếng Việt môn học khác sống ... cho học sinh, giúp em trở thành người có ích cho xã hội Thực nhiệm vụ năm học 2 012 -2 013 , phân công đạo nhà trường mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho...
 • 10
 • 218
 • 0

SKKN phương pháp hình thành bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh dân tộc lớp 1

SKKN phương pháp hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh dân tộc lớp 1
... nm hc 2 011 - 2 012 Tng s LP Loai gii Loi khỏ Loi TB Loi yu HS SL TL% SL TL% SL TL% SL 23,8% 38% 38% 21 1A1 21 1A2 23,8% 33,3% 39 ,1% 21 1A3 14 ,2% 28,5% 11 52,3% Hc kỡ I Nm hc 2 012 2 013 16 TL% 4,7% ... khỏ Loi TB Loi yu LP 33 SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 21, 2 24,2 17 51, 1 4,0 15 30 45 10 19 19 12 57,7 4,7 1A1 20 1A2 1A3 21 tỡm hng gii quyt hc sinh hc tt hn v nht l phõn mụn Ting Vit thờm phong ... nm ging dy lp tụi ó ỏp dng cho nm hc 2 010 -2 011 v nm hc 2 011 - 2 012 , tụi thy hc sinh th hin núi mt cỏch sỏng to , bc l c cỏ tớnh mi bi núi Kt qu cho thy cỏc lp hc sinh t núi c trc ỏm ụng , trc...
 • 22
 • 53
 • 0

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp 4 có ý thức bảo vệ môi trường (B Tỉnh)

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp 4 có ý thức bảo vệ môi trường (B Tỉnh)
... số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp ý thức bảo vệ môi trường Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp ý thức bảo vệ môi trường Một ... kịp thời, biện pháp khen thưởng 13 Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp ý thức bảo vệ môi trường học sinh việc làm tốt môi trường, tránh hình thức la rầy ... tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp ý thức bảo vệ môi trường Vấn đề môi trường diễn hàng ngày, hàng xung quanh Hơn tách rời giáo dục môi trường khỏi hệ thống giáo dục Học sinh cần có...
 • 14
 • 2,011
 • 39

Hình thành phát triển kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn Đạo đức ppsx

Hình thành và phát triển kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn Đạo đức ppsx
... dục sống cho học sinh lớp môn Đạo đức - Đề xuất biện pháp hình thành phát triển kỹ sống môn đạo đức cho học sinh lớp 3. 1 Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh khối trường Tiểu học Cát Linh năm học ... dục sống cho học sinh lớp môn Đạo đức - Đề xuất biện pháp hình thành phát triển kỹ sống môn đạo đức cho học sinh lớp 3. 1 Đối tượng nghiên cứu:- Học sinh khối trường Tiểu học Cát Linh năm học ... môn Đạo đức lớp 1, 2, 3: 33 Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh Hình thành phát triển sống cho học sinh lớp thông qua môn Đạo đức _ * Chương trình môn...
 • 66
 • 1,953
 • 22

Hình thành củng cố kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học văn học việt nam trung đại

Hình thành và củng cố kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học văn học việt nam trung đại
... HèNH THNH, CNG C K NNG SNG CHO HC SINH TRUNG HC PH THễNG QUA DY HC VN HC VIT NAM TRUNG I 2.1 Xỏc nh cỏc k nng sng cú th giỏo dc cho hc sinh THPT qua dy hc hc Vit Nam trung i 2.1.1 Nguyờn tc xac ... Vit Nam trung i iu ny nh hng n vic cung cp kin thc th loi cho hc sinh Ngoi ra, mt iu d nhn thy l hin rt ớt hc sinh yờu thớch cỏc tỏc phm hc Vit Nam trung i Qua kho nghim ca chỳng tụi ba trng trung ... v dy hc hc Vit Nam trung i núi riờng T nhng trờn, cú th thy vic cung cp k nng sng cho hc sinh qua gi dy hc vn, c bit l hc trung i Vit Nam l ht sc quan trng v cn thit Tuy nhiờn cho n nay, cha...
 • 126
 • 282
 • 1

kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1.trường tiểu học 1 khánh bình đông

kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1.trường tiểu học 1 khánh bình đông
... Số học sinh nói đủ ý SL % Số học sinh nói chưa đủ ý SL % Số học sinh nhút nhát, phát biểu SL % 26.9 10 38.5 19 .2 11 44.0 16 .0 12 .0 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm ... chất lượng nói học sinh trước sau áp dụng sáng kiến: Số học sinh nói mạch lạc, diễn đạt tốt SL % Năm học TS Thời điểm 2 011 -2 012 26 Cuối năm 15 .4 25 Cuối năm 28 (Trước áp dụng) 2 012 -2 013 (Sau áp ... nghe, bé) Dành cho học sinh trung bình – yếu + Bê nghé ăn ? (bê nghé ăn cỏ) Dành cho học sinh trung bình – yếu + Bê ? (Bê bò) Dành cho học sinh + Nghé ? (Nghé trâu) Dành cho học sinh + Ba nhân vật...
 • 6
 • 630
 • 5

Kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

Kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
... gian Sau bảng so sánh chất lượng nói học sinh trước sau áp dụng sáng kiến: Số học sinh Năm học TS Thời điểm Số học Số học Số học sinh nói mạch lạc, sinh nói sinh nói nhút nhát, chưa đủ ý SL % phát ... 2 011 -2 012 26 Cuối năm 15 .4 25 Cuối năm 28 đủ ý SL % 26.9 10 38.5 19 .2 11 44.0 16 .0 12 .0 (Trước áp dụng) 2 012 -2 013 (Sau áp dụng) Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm ... nghé ăn cỏ) Dành cho học sinh trung bình – yếu + Bê ? (Bê bò) Dành cho học sinh + Nghé ? (Nghé trâu) Dành cho học sinh + Ba nhân vật tranh có chung ? (Ba nhân vật nhỏ) Dành cho học sinh giỏi - Nếu...
 • 11
 • 249
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1 Trường TH 1 Khánh Bình Đông

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1 Trường TH 1 Khánh Bình Đông
... Sau bảng so sánh chất lượng nói học sinh trước sau áp dụng sáng kiến: Năm học TS Th i điểm Số học sinh Số học Số nói mạch sinh nói sinh lạc, diễn học Số học sinh nói nhút nhát, chưa đủ ý phát ... % 15 .4 26.9 10 38.5 19 .2 28 11 44.0 16 .0 12 .0 SL % SL % 2 011 -2 012 Cuối (Trước 26 năm áp dụng) 2 012 2 013 (Sau áp dụng) 25 Cuối năm Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm ... II PHẠM VI TRIỂN KHAI TH C HIỆN: Đề tài áp dụng lớp 1A, trường Tiểu học Khánh Bình Đông, năm học 2 012 -2 013 III MÔ TẢ SÁNG KIẾN: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh nói chưa tốt: a Nguyên...
 • 8
 • 286
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
... Tuyết  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ nói cho học sinh lớp Việc rèn kĩ nói đã giúp cho học sinh có khả giao tiếp, có khả nhìn nhận và nhận xét sự vật, sự việc Vậy để học sinh luyện nói ... đỡ, rèn luyện nói cho học sinh của lớp tôi, song thời gian vốn kiến thức và kinh nghiệm hạn chế đề Giáo viên thực hiện: Đoàn Thị Tuyết 11 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ nói cho học sinh ... ràng 15 13 08 06 06 08 13 15 19 12 10 08 05 12 16 Lợi ích kinh tế – xã hội : Qua kết quả thống kê cho thấy chất lượng diễn đạt và giao tiếp của học sinh tiến bộ rõ rệt, học sinh...
 • 15
 • 188
 • 0

Tài liệu Trao đổi kinh nghiệm - Hình thành bồi dưỡng năng lực giải bài toán có lời văn pdf

Tài liệu Trao đổi kinh nghiệm - Hình thành và bồi dưỡng năng lực giải bài toán có lời văn pdf
... sai: từ 25 %-3 0% Vì vấn đề đặt là: Hình thành bồi dưỡng lực giải toán lời văn cho học sinh để giảm bớt khó khăn cần thiết Giải vấn đề Dạy học tốt giải toán (có văn) ý nghĩa định thành công ... lường tỉ lệ thuận - Bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch - Bài toán chuyển động chiều - Bài toán chuyển động ngược chiều - Toán phần trăm - Toán nội dung hình học Biết trình bày giải qui định (SGK) ... dưỡng lực giải toán lời văn số kết A Tác dụng: - Học sinh hiểu nhanh đề - Học sinh cần phân loại toán dạng - Học sinh nhanh chóng tìm phương pháp để giải toán Kỹ tính toán học sinh thành...
 • 9
 • 396
 • 2

skkn một số kinh nghiệm chọn lọc bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn ở các lớp ban khtn để đạt kết quả cao

skkn một số kinh nghiệm chọn lọc và bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn ở các lớp ban khtn để đạt kết quả cao
... số kinh nghiệm chọn lọc và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn ở các lớp ban KHTN để đạt kết cao ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỌN LỌC VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN CÁC LỚP ... giỏi môn Văn ở các lớp ban KHTN để đạt kết cao Cụ thể số học sinh đạt học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn ở các lớp ban KHTN là: Năm học 2011-2012 Họ và tên học sinh ... Hoằng Hóa Một số kinh nghiệm chọn lọc và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn ở các lớp ban KHTN để đạt kết cao II THỰC TRẠNG HỌC SINH GIỎI VĂN Ở CÁC LỚP BAN KHTN Những năm gần...
 • 22
 • 374
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS
... đề tài: Một số kinh nghiệm lựa chọn bồi dưỡng ban huy Liên, Chi đội trường THCS II MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu: - Mục đích đề tài "Một số kinh nghiệm lựa chọn bồi dưỡng ... thân mở lớp bồi dưỡng ban huy liên, chi đội hai tháng lần Các học soạn kỹ phê duyệt Ban Giám Hiệu nhà trường THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn bồi dưỡng ban huy Liên, Chi đội TrườngTHCS: ... dưỡng Ban huy Liên, Chi Đội trường THCS" nhằm: + Tìm nội dung, phương pháp lựa chọn bồi dưỡng BCH liên, chi đội phù hợp với khả nhận thức em BCH Liên, chi đội THCS1 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn...
 • 21
 • 448
 • 1

Một số kinh nghiệm phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán ở tiểu học nguyễn hoàng nam

Một số kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán ở tiểu học  nguyễn hoàng nam
... (tuổi) Nguyễn Hoàng Nam sưu tầm biên soạn Một số kinh nghiệm phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán Tiểu học Nguyễn Hoàng Nam sưu tầm biên soạn Một số kinh nghiệm phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán Tiểu ... nên chữ số thứ 103 dãy số cho chữ số số hạng thứ dãy số 100, 102, …, 138 Nguyễn Hoàng Nam sưu tầm biên soạn Một số kinh nghiệm phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán Tiểu học Số hạng thứ dãy số1 00, ... bể?” Nguyễn Hoàng Nam sưu tầm biên soạn Một số kinh nghiệm phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán Tiểu học Chương II: CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI § CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN Bài 1: Tìm số...
 • 69
 • 238
 • 3

Xem thêm