Kinh nghiệm dạy chương trình con

Sáng kiến kinh nghiệm tin học kinh nghiệm dạy chương trình con

Sáng kiến kinh nghiệm tin học kinh nghiệm dạy chương trình con
... chương trình khác nằm bên (các Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON Trang: chương trình lồng nhau) Biến cục tồn chương trình ... Tổ: Tin – Công nghệ Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON Trang: Writeln (‘ Ta thấy, a không đổi b thay đổi ! ) ; Readln; END IV TÍNH ĐỆ QUI CỦA CHƯƠNG TRÌNH CON Một chương trình ... có) Các qui tắc lời gọi chương trình con: · Trong thân chương trình thân chương trình con, ta gọi tới chương trình trực thuộc · Trong chương trình con, ta gọi chương trình ngang cấp thiết lập...
 • 9
 • 861
 • 4

Kinh nghiệm dạy chương trình con

Kinh nghiệm dạy chương trình con
... lời gọi chương trình thông qua tên chương trình danh sách tham số tương ứng (nếu có) Các qui tắc lời gọi chương trình con: Trong thân chương trình thân chương trình con, ta gọi tới chương trình ... chương trình con: Trong viết chương trình ta thường gặp đoạn chương trình lặp lặp lại nhiều lần chỗ khác Để tránh rườm rà làm cho chương trình dễ đọc, dễ hiểu, đoạn chương trình thay chương trình ... sau tên chương trình Biến cục bộ: Là biến khai báo đầu chương trình con, sử dụng bên thân chương trình bên thân chương trình khác nằm bên (chương trình lồng nhau) Biến cục tồn chương trình hoạt...
 • 7
 • 175
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON môn TIN học lớp 11 ở TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

sáng kiến kinh nghiệm gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON môn TIN học lớp 11 ở TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
... lời gọi chương trình con: Người viết: Thái Huy Tâm 10 Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ + Trong thân chương trình ... cứu: Học sinh lớp 11 (được phân lớp theo lực học sinh từ lớp 11A1  11A7) Trường THPT Trần Phú Người viết: Thái Huy Tâm Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ... sau thoát khỏi chương trình v n với Người viết: Thái Huy Tâm 11 Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ giá trị tham...
 • 26
 • 193
 • 0

KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ

KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ
... mẫu số phân số (2 phân số có mẫu số khác nhau) - Muốn thực cộng phân số này, ta phải làm gì? (Đưa phân số phân số có mẫu số cách quy đồng mẫu số phân số) - Sau đó, học sinh tự quy đồng mẫu số phân ... giải nhiệm vụ học Ví dụ: Khi dạy bài: “ So sánh phân số mẫu số Nhiệm vụ học học sinh phải xét xem hai phân số có hay không không phân số bé hơn, phân số lớn Khi dạy này, cho học sinh cắt hình ... trên, học sinh rút cách cộng phân số mẫu số cách lấy tử số cộng với giữ nguyên mẫu số * Ở bài: “ Phép cộng phân số ” (Tiếp theo) tiết 115 phép cộng phân số khác mẫu số Từ ví dụ SGK, lúc học sinh...
 • 7
 • 693
 • 12

SKKN - Gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con

SKKN - Gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con
... Thành PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON Gợi động làm cho học sinh có ý thức ý nghĩa hoạt động đối tượng hoạt động Gợi động nhằm làm cho mục tiêu ... tài em xin đưa số giải pháp gợi động hoạt động việc giảng dạy chương trình ngôn ngữ lập trình Pascal theo giai đoạn CHƯƠNG I: GỢI ĐỘNG CƠ MỞ ĐẦU Để Gợi động mở đầu gợi động xuất phát từ thực tế ... ĐỀ TÀI: GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON Giáo viên hướng dẫn: Đào Tố Mai Sinh viên thực hiện: Đỗ Trung Thành Trong việc giảng dạy cho học sinh, việc giúp học...
 • 32
 • 445
 • 4

skkn kinh nghiệm dạy chương 1 vẽ kỹ thuật cơ sở môn công nghệ 11

skkn kinh nghiệm dạy chương 1 vẽ kỹ thuật cơ sở môn công nghệ 11
... kim tra li) C th: GII Lp 11 A1 Lp 11 A2 Lp 11 A3 Lp 11 A4 Lp 11 A5 Lp 11 A6 KH TRUNG BINH (%) 73,5 87,2 82,6 80,7 77 ,1 74 LP (%) 26,5 12 ,8 17 ,4 19 ,3 21, 9 24,5 (%) 0 0 1, 5 Vi bi thc hnh ch mt lp ... TL 1: 1 31 Cỏc hỡnh chiu 14 23 31 x/ 68 O/ 28 12 14 y/ 16 30 16 1- V HCT Cỏch 1: V bao ngoi, thc hin ct b tng phn 22 - V bao ngoi y/ Giỏo viờn: BI XUN CH Trng THPT Phự C Nm hc 2 012 - 2 013 0/ 11 KINH ... hc 2 012 - 2 013 Trng THPT Phự C 32 KINH NGHIM DY CHNG I: V K THUT C S MễN CễNG NGH 11 Hai hỡnh chiu đề trang 36 Gỏ mt nghiờng TL 1: 1 30 10 20 16 10 72 V hỡnh chiu cnh 30 30 10 10 26 20 16 10 72...
 • 43
 • 1,442
 • 1

Đề tài Gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con trong dạy học lập trình

Đề tài Gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con trong dạy học lập trình
... Trang 14 ĐỀ TÀI: GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TRONG DẠY HỌC LẬP TRÌNH PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON Gợi động làm ... gợi động hoạt động việc giảng dạy chương trình ngôn ngữ lập trình Pascal theo giai đoạn CHƯƠNG I: GỢI ĐỘNG CƠ MỞ ĐẦU Trang 15 ĐỀ TÀI: GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON ... đẳng, trung học phổ thông Trang ĐỀ TÀI: GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TRONG DẠY HỌC LẬP TRÌNH 4.1 Trong vấn đề Tin học đưa vào giảng dạy chương trình bậc học phổ thông...
 • 49
 • 669
 • 5

SKKN cong nghe 11: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG I: VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ MÔN CÔNG NGHỆ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SKKN cong nghe 11: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG I: VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ MÔN CÔNG NGHỆ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... thi phi luụn i mi, rỳt kinh nghim sau mi bi ging thu c kt qu tt hn Vi trn tr trờn, qua nhiu nm dy hc b mụn, tụi xin a mt s ý kin trao i rỳt kinh nghim v ging dy chng I: V k thut c s ca phn v ... riờng ng thi trao i cựng ng nghip dng thc hin Sau mi bi ging li ỳc kt rỳt kinh nghim v trao i a cỏch dy phự hp nht Kt qu c i chng qua cỏc ln kim tra, lm bi thc hnh ri tip tc rỳt kinh nghim ... theo h ớng chiếu, tiến hành vẽ hình chiếu a) Vẽ hình chiếu đứng Bề mặt thấy Lỗ khuất Hng chiu t trc Rãnh khuất 29 b) Vẽ hình chiếu Hng chiu t trờn Bề mặt thấy Lỗ khuất c) Vẽ hình chiếu cạnh Bề mặt...
 • 40
 • 933
 • 6

Kinh nghiệm dạy Phương trình bậc nhất một ẩn và quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Kinh nghiệm dạy Phương trình bậc nhất một ẩn và quy về phương trình bậc nhất một ẩn
... 3, -3 phơng trình nghiệm x = a3 Nếu a = PT có nghiệm x -3, Nếu a = - PT vô nghiệm Phần 3: Kết luận A- Tóm tắt kết Việc nghiên cứu phơng pháp dạy giải phơng trình bậc nhất, quy bậc giúp cho ... phơng trình ? tìm nghiệm phơng trình suy x + = (1) Hoặc x = (2) Giải (1): suy x = - Giải (2): suy x = Vậy phơng trình có tập nghiệm S = - 2, 2, 2.x2 x = ? có nhận xét phơng trình ? Đa phơng trình ... ) = trình tích x = x= Vậy phơng trình có tập nghiệm S = 0, Loại : Giải phơng trình chứa ẩn mẫu Loại toán gặp nhiều lớp 8,9 thi vào THPT Học sinh phải thành thạo phép biến đổi để đa phơng trình...
 • 5
 • 187
 • 0

SKKN Kinh nghiệm dạy Phương trình lượng giác ở THPT

SKKN Kinh nghiệm dạy Phương trình lượng giác ở THPT
... kinh nghiệm trình giảng dạy Nhiệm vụ nghiên cứu: I, Nhiệm vụ: Những nội dung phần phương trình lượng giác: - Phương trình lượng giác bản: + Phương trình: sinx = a + Phương trình: cosx = a + Phương ... + Phương trình: tanx = a + Phương trình: cotx = a - Một só phương trình lượng giác thường gặp: + Phương trình bậc hàm số lượng giác + Phương trình bậc hai hàm số lượng giác + Phương trình bậc ... giải hệ phương trình lượng giác: Cách giải: * Cách 1: Giải phương trình hệ tìm nghiệm chung phương trình * Cách 2: Giải phương trình đơn giản hệ thay nghiệm tìm vào phương trình lại để tìm nghiệm...
 • 21
 • 315
 • 0

SKKN MOT SO KINH NGHIEM DAY LAP TRINH

SKKN MOT SO KINH NGHIEM DAY LAP TRINH
... trang b Một số kinh nghiệm tạo tình có vấn đề phương pháp dạy thuyết trình: trang c Kinh nghiệm để học sinh dễ tiếp thu toán câu lệnh lặp .trang d Kinh nghiệm so n giảng giáo án điện ... tính tổng S cho d Kinh nghiệm so n giảng giáo án điện tử học: Cần xây dựng giảng trực quan, sinh động, có video dẫn đến tính học (liên quan đến học) giúp học sinh nắm Ví dụ so n học câu lệnh ... sáng tạo Lợi ích kinh tế- xã hội a Lợi ích kinh tế: + Trong lớp học có nhiều em học ham học Nên lợi ích đáng kể cho em học sinh yếu hỏi thuận lợi cho giáo viên giảng dạy + Các kinh nghiệm đúc...
 • 23
 • 178
 • 0

skkn gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON môn TIN học lớp 11 ở TRƯỜNG THPT

skkn gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON môn TIN học lớp 11 ở TRƯỜNG THPT
... Tâm Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - Một chương trình có chứa chương trình có Phần : + Phần khai báo + Phần chương ... báo đầu chương trình con, sử dụng bên thân chương trình Người viết: Thái Huy Tâm Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN ... phối chương trình thời gian Người viết: Thái Huy Tâm 23 Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ giảng dạy ít, học sinh...
 • 25
 • 228
 • 0

skkn gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON

skkn gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON
... pascal khó khăn III Nội dung đề tài gợi động hoạt động việc giảng dạy chương trình Gợi động làm cho học sinh có ý thức ý nghĩa hoạt động đối tượng hoạt động Gợi động nhằm làm cho mục tiêu sư phạm ... pháp gợi Trang động hoạt động việc giảng dạy chương trình ngôn ngữ lập trình Pascal theo giai đoạn Gợi động mở đầu: Để Gợi động mở đầu gợi động xuất phát từ thực tế xuất phát từ nội Tin học Việc ... ĐỀ TÀI: GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài - Trong bối cảnh Công nghệ thông tin ngày phát triển, việc sử dụng rộng rãi máy...
 • 31
 • 181
 • 0

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con
... 10 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình d) Xây dựng hệ thống chi tiết chương trình con: Để giúp học sinh nắm bắt kiến thức chương trình cách có hệ thống Sau học xong chương trình ... lớp 11 Đó vấn đề để nêu số kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình con , phần chương trình – SGK lớp 11 Nhằm giúp em học sinh noi chung học sinh trường THPT Nông ... Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình thời, chương trình giúp cho người lập trình dễ sửa chữa, dễ kiểm tra Đặc biệt, học chương trình con, học sinh hiểu cách...
 • 30
 • 483
 • 3

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con
... – 2012 lớp 11A3 11A6 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình o Giai đoạn 2: Năm học 2012 – 2013 lớp 11B3 11B1 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình B PHẦN NỘI DUNG ... thành chương trình lớn vượt toán bình thường chương trình chương trình tổng hợp kiến thức em học năm học lớp 11 Đó vấn đề để nêu số kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương ... Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình Qua năm dạy học, áp dụng phương pháp dạy học nhận thấy có hiệu chưa thật cao tư gắn kết suốt trình học năm lớp 11 Các em ý học kỳ...
 • 41
 • 607
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm về chương trình rèn luyện đội viênsáng kiến kinh nghiệm dạy môn thủ công lớp 3bài học kinh nghiệm về chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của một số nước trên thế giớimột số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình conđề tài kinh nghiệm dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình ngữ văn thcskinh nghiệm dạy văn học nước ngoài trong chương trình ngữ văn thcssang kien kinh nghiem day hoc theo chuong trinh vnen bac tieu hocmột số kinh nghiệm dạy mệnh đề quan hệ tiếng anh lớp 11 – chương trình chuẩnmột số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình sinh 8kinh nghiệm dạy conkinh nghiệm dạy con học chữkinh nghiệm dạy dỗ con cáikinh nghiệm lập dự toán công trìnhkinh nghiệm dạy con học toán lớp 1kinh nghiệm dạy tiếng anh cho conchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học