Ôn tập hinh học không gian học kỳ 2 lớp 11

ôn tập thi học kỳ 2 lớp 11 đầy đủ

ôn tập thi học kỳ 2 lớp 11 đầy đủ
... D+ ∆ ; d2 = ∆ = D2 – 4fD > ⇒ d1 = 2 có vị trí thấu kính : d2 – d1 = l ⇒ ∆ = l D2 − l D2 – 4fD = l2 ⇒ f = 4D * Hệ hai thấu kính có độ tụ D1 , D2 ghép sát , độ tụ tương đương : D = D1 + D2 CẬN ... trường chân không n2 v1 c = n= ( chiết suất tuyệt đối chất lớn 1) c) Chiết suất tỉ đối: n21 = n1 v v * Định luật khúc xạ viết: n1 sin i1 = n2 sin i2 2) Hiện tượng phản xạ toàn phần : a) Công thức ... sáng truyền hai môi trường có chiết suất n1 n2 góc giới hạn giữa2 n2 môi trường sin igh = (n2 < n1) n1 Nếu ánh sáng từ môi trường có chiết suất n rakhông khí thì:sin igh = n b) Điều kiện phản...
 • 9
 • 248
 • 0

bai tap on tap hoa hoc ky 2 lop 11 co dap an

bai tap on tap hoa hoc ky 2 lop 11 co dap an
... 2/ C6H12O6 men n C6H12O6 men rửụùu, 30 - 32 C CH -CH OH t 3/ CH3-CH2OH + O2 + CO2 CO2 + H2O H SO ,170 C CH2=CH2 + H2O CH2=CH2 + H2O H CH3-CH2OH , t 4/ CH3-CH2OH 5/ + Chui 3: boọt ... 30 - 32 C CH -CH OH 3/ CH3-CH2OH + O2 men m giaỏ + CO2 CH3COOH + H2O 4/ CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O 5/ CH3COONa + HCl 6/ CH3COOH + CH3OH 7/ CH3-CH2OH + CuO 8/ CH3CHO + O2 CH3COOH ... 5/ CH3-CH2OH + HBr 6/ CH3-CH2Br + NaOH H2SO4 ủaởc,t0 t CH3-CH2Br + H2O CH3-CH2OH + NaBr H SO ủaởc, 140 C CH3-CH2-O-CH2-CH3 + H2O 7/ CH3-CH2OH Chui 2: 1/ (C6H10O5)n + n H2O 2/ C6H12O6 men...
 • 5
 • 329
 • 4

Đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 năm học 2015 2016

Đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 năm học 2015 2016
... mp (SMC) ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài : Tính giới hạn sau 2x − 3x + a) lim x →1 x − x − x + x− x +2 x 2 4x + − − 2x 3x − − c) lim d) xlim → −∞ x 2 x2 − x x2 +1 Bài : Xét tính liện tục f (x) x = x 2   f ... vuông góc chúng hai đường thẳng AD SC ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài : Tính giới hạn sau: 2x − 5x + x + x + − x 20 10x 20 11 − x − = a) lim b) xlim →+∞ x → 2 x + x − ( ) x +1+ x + x − x − 4x + d) lim x → 2 ... định tính độ dài đoạn vuông góc chung AD SB ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài 1: Tính giới hạn sau: a) x + 3x − 9x − x 2 x3 − x − lim b) 2x + + − x x →−3 2x − 18 lim ( + x + 9x − 2x + x2 + x + + x − d) xlim →−...
 • 8
 • 395
 • 0

Ôn tập hình học chương 2 lớp 9

Ôn tập hình học chương 2 lớp 9
... hai tiếp tuyến cắt Bài tập 41: l) Chứng minh: BC tiếp tuyến đường tròn đường kính EF Bài tập 42, 43 SGK/ 128 Bài tập 83, 84 SBT/ 141 Tiết sau tiếp tục ôn tập chương II hình học M E I A C F H D O ... dài lớn IE.KF k)* Chứng minh EF = A F B E B O HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Ôn tập lý thuyết chương II Tóm tắt kiến thức cần nhớ SGK/ 126 & 127 Nêu vị trí tương đối đường thẳng & đường tròn Ứng với vị trí ... Bài tập: (Phỏng theo 41SGK) • a) b) c) d) e) Cho đường tròn (O) đường kính BC, dây AD vuông góc với BC H Chứng minh: HA = HD Chứng minh: ∆ ABC vuông E Gọi E, F theo thứ tự chân đường thẳng vuông...
 • 9
 • 2,598
 • 18

10 đề ôn tập thi học kỳ 2 lớp 12

10 đề ôn tập thi học kỳ 2 lớp 12
... Fe(NO3 )2 B.Fe(NO3 )2 + AgNO3 C.Fe (dư)+ HNO3 đặc nóng D Fe + NH4NO3 12. Fe có số thứ tự 26 Fe3+ có cấu hình electron A.1s22s22p63s23p63d6 B.1s22s22p63s23p64s23d3 C.1s22s22p63s23p63d5 D.2s22s22p63s23p63d64s2 ... D.31,8g 20 .Cấu hình e viết đúng? 2 6 C 26 Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 A 26 Fe: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Fe2+: 1s22s22p63s23p64s23d4 D 24 Cr: 1s22s22p63s23p63d44s2 B 26 21 .Phản ứng cặp chất khơng thể dùng ... C 4,48 D 13,44 Câu 13: Cho biết Cr có Z =24 Cấu hình electron ion Cr3+ là: A 1s22s22p63s23p63d4 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 1s22s22p63s23p63d3 Câu 14: Hợp chất sau sắt vừa có tính...
 • 31
 • 332
 • 1

18 đề thi ôn tập Toán học kỳ 2 lớp 10

18 đề thi ôn tập Toán học kỳ 2 lớp 10
... - 2b = x2 - 2bx + - 2a = b) Chng minh: a2( + b2) +b2( + c2) + c2( + a2) 6abc 7) Cho sina =1/4 vi 0 x2 Bi 2: Cho phng...
 • 10
 • 173
 • 0

de on tap ktra hoc ky 2 lop 10 hot

de on tap ktra hoc ky 2 lop 10 hot
... of London B far from London C.outside London D on the outskirts of London VII Make questions for the underlined parts of the following sentences: 85 I was watching television when the phone rang ... d.international 22 The loser will be out of the ……………… a match b game c round d.tournament 23 Ronaldo ……………………… one goal himself and made two for Brazil a made b kicked c scored d.played 24 The ... d.championships 25 The match was eventually won on ………………………… a draw b goals c score d.penalties 26 She brought to her country as an Olympic medal-winner a honour b victory c champion d.promotion 27 ...
 • 12
 • 114
 • 0

de cuong on tap toan hoc ky 2 lop 10 hay

de cuong on tap toan hoc ky 2 lop 10 hay
... ; a2 b2 c2 a1 b1 c1 = = a2 b2 c2 (v i a , b2 , c khỏc 0) ng trũn bỏn kớnh cú d ng : Phng trỡnh ng trũn tõm 2 (x a) + (y b) = R (1) hay x2 + y2 2ax 2by + c = (2) v i c = a2 + b2 R2 ... b) mx2 10x < d) (m + 1)x2 2( m 1)x +3m < c) m(m + 2) x2 + 2mx + >0 Tỡm giỏ tr c a tham s bpt sau vụ nghi m: a) 5x2 x + m b) mx2 10x Ô Ê Ơ Ô Ư Ô i Ă i Ă i Ă B T PHNG TRèNH CH A CN: (10NC) ... x 1|< x f | x2 5x + | x2 TèM GI TR M Tỡm cỏc giỏ tr m phng trỡnh: a) x2 + 2( m + 1)x + 9m = cú hai nghi m phõn bi t b) x2 6m x + 2m + 9m2 = cú nghi m c) (m2 + m + 1)x2 + (2m 3)x + m =...
 • 6
 • 181
 • 2

Bài tâp hình học chương 2 - lớp 11

Bài tâp hình học chương 2 - lớp 11
... số Bài tập ôn tập chương Hình học 11 11 Cho hình chóp SABCD có AD // BC, AD = 2BC= 2a M điểm bên tam giác SCD a) Hãy xác định thiết diện ABEF mặt phẳng(ABM) cắt hình chóp SE b) Giả thiết thêm: ... trung bình tam giác , định lí Talét đảo .) b) Sử dung định lí 2, hệ violet.vn/phamdohai Trang số Bài tập ôn tập chương Hình học 11 Ví dụ: Cho tứ diện ABCD Gọi I,J,K,L theo thứ tự trung điểm ... Tìm thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (ABM) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm AB, AD, SC Xác định thiết diện hình chóp với mặt phẳng (MNP) Cho hình chóp tứ...
 • 5
 • 8,473
 • 236

ÔN TẬP HÌNH HỌC KỲ II -2010

ÔN TẬP HÌNH HỌC KỲ II -2010
... Bi Cho tam giác ABC vuông đỉnh A Có AB = cm AC = 12 cm Tia phân giác góc A cắt cạnh BC D Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC) a Chng minh CA.CD = CB.CE b ... a Chng minh CA.CD = CB.CE b Tớnh CD, DB, DE c Tính diện tích tam giác ABD ACD Bi 3: Cho ABC vuông A Đờng cao AH cắt đờng phân giác BD I Chứng minh: a) IA.BH = IH.BA Bi 4: Bi 5: b) AB2 = BH.BC...
 • 3
 • 138
 • 0

đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 (chuẩn) giải tích hình học

đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 (chuẩn) giải tích hình học
... ( 2x + 3) Bài 3: (1,5 điểm) Trong năm học 20 07 -20 08, trường THPT Phạm Phú Thứ có em học sinh lớp 10, em học sinh lớp 11 em học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi thành phố BCH Đoàn trường cần ... hàng Đề tham khảo : Đề thi học kỳ I năm 20 09 -20 10 (Phạm Phú Thứ) Thời gian : 90 phút (không tính thời gian giao đề) Bài 1: (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = + 2cos x − Bài 2: ... cạnh SC cho SN = 2NC , Q điểm cạnh AB ( Q không trùng với A B ) Tìm thiết diện hình chóp S ABCD với mặt phẳng ( MNQ ) Hết Chúc em thi tốt! Đề thi học kỳ I năm 20 10 -20 11 (Phạm Phú Thứ)...
 • 5
 • 142
 • 0

Ôn tập thi học kỳ 2

Ôn tập thi học kỳ 2
... chèn thêm xâu S1 vào xâu S2 vị trí vt ta ghi nào? A Insert (S1 , S2 , vt)B C Insert (vt , S1 , S2) Insert (S2 , S1 , vt)D Insert (vt , S2 , S1) Câu Hàm Copy(S , vt , n) có công dụng gì? A Xóa n kí ... thêm xâu S1 vào xâu S2 vị trí vt ta ghi nào? A Insert (vt , S1 , S2) B Insert (S2 , S1 , vt) C Insert (S1 , S2 , vt) D Insert (vt , S2 , S1) CâU 10 Hàm Copy(S , vt , n) có công dụng gì? A Sao chép ... Vơí khai báo mảng chiều sau : Var a :array[1 10,1 25 ] of real ; khai báo hàng, cột ? A 20 hàng, 10 cột 20 hàng, 10 cột B 10 hàng, 20 cột 10 hàng, 20 cột C Cả a b Cả a b D D Cả a b sai Cả a b sai...
 • 42
 • 233
 • 0

ON TAP SINH HOC KY II LOP 12

ON TAP SINH HOC KY II LOP 12
... c Sinh sản d Giao phối Tổ hợp đáp án chọn là: a Ib, IId, IIIa b Ia, IIb, IIIc c Ia, IIc, IIIb d Ib, IIc, IIIa 14/ Hai mặt chọn lọc nhân tạo là: a Vừa ... Ie, IIc, IIId, IVb, Va If, IIc, IIId, IVa, Vb Ie, IId, IIIc, IVb, Va If, IId, IIIc, IVb, Va 17/ Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: Chọn lọc tự nhiên không tác động (I) mà tác động (II) ... hướng a b c d b cá thể d gen riên lẽ f định hướng Id, IIc, IIIb, IVa, Vf, VIe Id, IIc, IIIa, IVb, Ve, VIf Ic, IId, IIIb, IVa, Ve, VIf Id, IIc, IIIb, IVa, Ve, VIf 18/ Quá trình phân ly tính trạng...
 • 12
 • 414
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11ôn tập hóa học kỳ 2 lớp 11ôn tập cuối học kỳ 2 lớp 2đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 7đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 2ôn tập toán học kỳ 2 lớp 2ôn tập toán học kỳ 2 lớp 5ôn tập toán học kỳ 2 lớp 6ôn tập hình học chương 2 lớp 7đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 1ôn tập toán học kỳ 2 lớp 7ôn tập toán học kỳ 2 lớp 10ôn tập toán học kỳ 1 lớp 11ôn tập hình học chương 2 lớp 9đề cương ôn tập toán học kỳ 1 lớp 11TB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich co phieu cua ong Le Tien PhanSonHa CorporationSonHa CorporationBC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012Báo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonCông bo thông tin so 125Cong bo thong tin so 126 ve bau Truong ban kiem soat nhiem ky 2012 2016Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienThong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012BCKQGD co phieu TMT so 132 Cty TNHH quan ly quy SSI (SSIAM)BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMSonHa CorporationFPT MUA (TP 52.000%2c %2b18%25) BSC Company update 06.06.201720170508 BSC Vietnam Company AGM Note VN RAL ICB372220160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHR20160224 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN Bank%2c VCB%2c CTG%2c BIDBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2016.01.12 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c VIC v%c3%a0 HAG