XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC

XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC

XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC
... di mao quản F- Xét nghiệm gen 32 XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM G- Xét nghiệm di truyền muộn H- Xét nghiệm di truyền sẩy thai liên tiếp I- Xét nghiệm gen bệnh huyết học K- Xét nghiệm ... gai nhau, dây rốn, máu dây rốn Kết xét nghiệm QF-PCR sau: 18 XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM 19 XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM Xét nghiệm FISH FISH viết tắt từ lai chỗ ... làm xét nghiệm Mẫu máu để khô tự nhiên gởi đến phòng xét nghiệm Nhân viên y tế thực xét nghiệm để phát bệnh: thiếu men G6PD suy giáp bẩm sinh XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM Kết xét...
 • 39
 • 174
 • 0

xét nghiệm di truyền y học

xét nghiệm di truyền y học
... di mao quản F- Xét nghiệm gen 32 XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM G- Xét nghiệm di truyền muộn H- Xét nghiệm di truyền s y thai liên tiếp I- Xét nghiệm gen bệnh huyết học K- Xét nghiệm ... XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM 19 XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC - BENHVATHUOC.COM Xét nghiệm FISH FISH viết tắt từ lai chỗ phát huỳnh quang (fluorescence in situ hybridization) Đ y ... gen g y dị tật ống thần kinh cho thai nhi Tuy nhiên, tất nguyên nhân di truyền nguyên nhân rối loạn di truyền đoạn nhiễm sắc thể Y nguyên nhân đặc biệt quan trọng chuyển bất thường di truyền cho...
 • 39
 • 213
 • 0

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể
... biết quần thể có tỷ lệ kiểu gen sau : Quần thể : 36% AA + 48% Aa + 16% aa ; Quần thể : 45% AA + 40% Aa + 15% aa Quần thể : 49% AA + 42% Aa + 9% aa ; Quần thể : 42,25% AA + 45,5% Aa + 12,5% aa Quần ... C.0.25AA:0.05Aa:0.25aa D.0.402AA:0.464Aa:0.134aa Bài tập di truyền học quần thể Chuyên đề luyện thi Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 38 : Một quần thể người trạng thái cân di truyền có tỷ lệ nhóm máu sau : Nhóm ... 0,25 D A = 0,45; a = 0,55 Câu 31 : Cho quần thể hệ xuất phát sau: P : 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Nếu cho cá thể quần thể ngẫu phối sau hệ cấu trúc di truyền quần thể ? A 42,25% AA : 45,5% Aa : 9% aa...
 • 4
 • 7,651
 • 587

Trắc nghiệm Di truyền học Người

Trắc nghiệm Di truyền học Người
... nơron não người B Sự trưởng thành người C Chất lượng não người D Sự di truyền khả trí tuệ người LTĐH: Trang thị Bích Ngọc (ĐT: 0972656090) Môn: sinh học Câu 55: Phêninkêto niệu (PKU) bệnh di truyền ... thường A Gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục B Gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C Gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D Gen lặn không di truyền chúng xuất ... 12: Trong Luật hôn nhân gia đình có điều luật cấm kết hôn người có quan hệ huyết thống gần gũi Cơ sở di truyền học điều luật là: Khi người có quan hệ huyết thống kết hôn với A gen lặn có hại...
 • 5
 • 544
 • 21

Trắc nghiệm di truyền học

Trắc nghiệm di truyền học
... TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC Theo di truyền học đại vật chất di truyền phải có tiêu chuẩn sau: Mang thông tin di truyền đặc trưng cho loài Có thể truyền từ hệ sang hệ khác ... trị lớn Di truyền học thí nghiệm A D Hershey - M Chase (1952) chứng minh được: A Chỉ có lõi ADN xâm nhập vào E.Coli B Lõi phage ADN vỏ protein C ADN phage nhân lên E.Coli D Vật chất di truyền ... kiểu B Đóng góp lớn di truyền học thí nghiệm chứng minh được: A Cấu trúc TMV gồm lõi ARN vỏ bọc protein B Vỏ virut gắn lõi virut C ARN nhân tố quy định vết khảm D Vật chất di truyền TMV ARN Sự...
 • 47
 • 1,048
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC pptx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC pptx
... y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế bệnh, tật di truyền điều trị số trường hợp bệnh lí gọi A Di truyền học B Di truyền học Người C Di truyền Y học D Di truyền Y học tư vấn Câu ... V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI DI TRUYỀN Y HỌC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Bệnh sau người đột biến gen gây ra? A Ung thư máu B Đao C Claiphentơ D Thiếu máu hình liềm Câu 2: Bệnh phênikitô niệu bệnh di truyền ... chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính thoái hóa D Mã di truyền mã ba C Mã di truyền có tính phổ biến Câu 8:...
 • 64
 • 3,305
 • 98

Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot

Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot
... a) Di truyền chéo ? A Bố truyền cho gái, mẹ truyền cho trai B Bố truyền cho trai, mẹ truyền cho gái C Bố mẹ truyền cho gái D Bố truyền cho gái, trai mẹ truyền b) Di truyền thẳng gì? A Bố mẹ truyền ... lai nghịch C Di truyền thẳng, kết lai thuận giống lai nghịch D Di truyền chéo, kết lai thuận giống lai nghịch 26/ Chứng động kinh người di truyền theo qui luật A di truyền liên kết B di truyên kiên ... Đột biến gen xảy gen nhân gen tế bào chất C Di truyền nhân tuân theo qui luật di truyền chặt chẻ di truyền tế bào chất D Gen tế bào chất có vai trò di truyền 11/ Hiện tượng có đốm xanh trắng vạn...
 • 14
 • 2,214
 • 77

Trắc nghiệm di truyền học chương II: CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC (ADN, ARN và PROTEIN)

Trắc nghiệm di truyền học chương II: CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC (ADN, ARN và PROTEIN)
... nucleotide giống Tất yếu tố Câu 18: ADN ARN khác đặc điểm đây? Liên kết phophodieste tạo nên khung phân tử Chức vật chất mang thông tin di truyền Liên kết hydro nội phân tử kết cặp bổ sung bazơ nitơ Thành ... ARN ribose Câu 13: ARN tìm thấy có chức đây? Là vật chất mang thông tin di truyền Xúc tác phản ứng Tham gia tổng hợp protein Tất chức Câu 14: Phân tử ADN sợi kép theo mô hình Watson – Crick đặc ... dạng sợi kép ARN luôn dạng mạch đơn Một mạch phân tử ADN không mang nghĩa (không phiên mã dịch mã), tất mạch phân tử ARN có nghĩa (được dịch mã biểu chức năng) ADN có uracil (U), ARN có thymin...
 • 12
 • 867
 • 2

trắc nghiệm di truyền học quần thể

trắc nghiệm di truyền học quần thể
... đối alen quần thể sau:  Quần thể I: 0,26 D 0,74 d  Quần thể II: 0,38 D 0,62 d  Quần thể III: 0,65 D 0,35 d  Quần thể IV: 0,62 D 0,38 d Trong quần thể trên, hai quần thể có tỉ lệ thể dị hợp ... alen tương ứng quần thể giống B Quần thể I cân di truyền C Nếu tiếp tục cho cá thể quần thể giao phối cấu trúc di truyền quần thể kông thay Di truyền học quần thể Box Sinh https://boxsinh.wordpress.com/ ... cân Di truyền học quần thể Box Sinh https://boxsinh.wordpress.com/ C Chỉ có quần thể III cân D Tần số alen tương ứng quần thể giống Bài 7: Một quần thể P: 100% Aa Sau hệ tự phối, cấu trúc di truyền...
 • 6
 • 777
 • 15

trắc nghiệm di truyền học người

trắc nghiệm di truyền học người
... bệnh di truyền đời gia đình có bệnh này, từ cho lời khun việc kết hơn, sinh đẻ, đề phòng hạn chế hậu xấu cho đời sau, nhiệm vụ ngành A Di truyền Y học B Di truyền học tư vấn C Di truyền Y học ... vấn.D Di truyền học Người Câu 19: Mục đích liệu pháp gen nhằm A khắc phục sai hỏng di truyền B phục hồi chức bình thường tế bào hay mơ C thêm chức cho tế bào D A, B C Câu 20: Di truyền Y học tư ... cập đến vai trò di truyền Y học? A Dự đốn khả xuất bệnh, tật di truyền hệ cháu B Hạn chế tác hại bệnh C Hạn chế phát tán bệnh hạn chế sinh đẻ, khơng cho kết gần D Chữa số bệnh di truyền đái đường,...
 • 3
 • 745
 • 13

Bài Tập Trắc Nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx

Bài Tập Trắc Nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx
... quần thể có cấu trúc di truyền sau: Quần thể 1: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa Quần thể 2: 0,49AA : 0,42 Aa : 0,09 aa Nội dung sau đúng: A Cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân B Cấu trúc di truyền ... trúc di truyền quần thể có tính ổn định cao nhờ có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội lớn quần thể C Cấu trúc di truyền quần thể khác nhau, tần số alen khác D Cấu trúc di truyền quần thể giống lúc chúng ... tổ hợp kiểu gen D tổ hợp kiểu gen Câu 5: Một quần thể bao gồm 120 cá thể có KG AA, 400 cá thể có KG Aa, 680 cá thể có KG aa Tần số elen A a quần thể bao nhiêu? A 0,266 0,734 B 0,27 0,73 C 0,25...
 • 9
 • 650
 • 24

Trắc nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx

Trắc nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx
... C Quần thể tập hợp ngẫu nhiên thời D Về mặt di truyền học quần thể phân làm hai loại: quần thể giao phối quần thể tự phối E Quần thể tập hợp cá thể loài Câu hỏi 3: Thành phần kiểu gen quần thể ... tổ hợp gen quần thể tạo nên: A Vốn gen quần thể B Kiểu gen quần thể C Kiểu hình quần thể D Tính đặc trưng vật chất di truyền loài E Tính ổn định kiểu hình loài Câu hỏi 12: Trong quần thể giao phối ... alen quần thể B Sự ổn định tần số tương đối alen quần thể C Sự cân di truyền quần thể D Trạng thái động quần thể E B C Câu hỏi 24: Ý nghĩa định luật Hacdi – Vanbec: A Giải thích thiên nhiên có quần...
 • 12
 • 367
 • 5

trắc nghiệm di truyền học qt

trắc nghiệm di truyền học qt
... mang alen QT B Tỷ lệ phần trăm số giao tử mang alen QT C Tỷ lệ phần trăm kiểu hình alen quần thể D Tỷ lệ phần trăm kiểu gen alen QT 19 Điều kiện điều kiện để định luật Hacdi-Vanbec nghiệm A Quần ... B Định luật phản ánh trạng thái cân di truyền quần thể C Từ tỷ lệ kiểu hình suy tỷ lệ loại gen tần số tương đối alen ngược lại D tất 22 Hạn chế định luật Hacdi-Vanbec xảy do: A Các kiểu gen khác ... trưng ổn định B Tần số tương đối alen gen không đặc trưng cho quần thể C Quá trình tiến hoá nhỏ di n sở biến đổi thành phần kiểu gen quần thể D Quần thể đơn vị tổ chức sở đơn vị sinh sản loài...
 • 4
 • 231
 • 0

Những bệnh biết được qua xét nghiệm di truyền doc

Những bệnh biết được qua xét nghiệm di truyền doc
... lần Bệnh celiac Bệnh celiac công mô ruột non, gây tiêu chảy đau bụng Chỉ tính riêng Mỹ, khoảng triệu người bị bệnh Tuy nhiên, nhiều người bị bệnh celiac triệu chứng Theo công ty xét nghiệm di truyền ... có liên quan đến phát triển bệnh béo phì, 23andMe cho tính di truyền gây béo phì ghi nhận 84% trường hợp Bệnh Parkinson Hầu hết trường hợp bệnh Parkinson người 50 tuổi nguy phát triển bệnh đời ... chứng Theo công ty xét nghiệm di truyền 23andMe, 87% bệnh celiac di truyền Khoảng số 22 người có cha mẹ, anh chị em ruột bị bệnh celiac tự mắc bệnh Những người có người thân (dì, cậu, cháu gái, cháu...
 • 7
 • 184
 • 0

Xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán trước khi sinh doc

Xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán trước khi sinh doc
... ối Chẩn đoán trước sinh bệnh Teo tủy (SMA) Chẩn đoán trước sinh bệnh Loạn dưỡng Duchenne (DMD) Chẩn đoán trước sinh bệnh Beta Thalassemia Chẩn đoán trước sinh bệnh Tăng sản thượng thận bẩm sinh ... thượng thận bẩm sinh kỹ thuật di truyền đại MLPA giải trình tự gen Đây sở vững để tiến hành chẩn đoán trước sinh bệnh lý Dựa sở đó, tiến đến thực xét nghiệm di truyền cho chẩn đoán trước sinh nhu cầu ... (4) Trong thời gian gần đây, Khoa triển khai thành công xét nghiệm di truyền chẩn đoán bệnh thiếu máu huyết tán di truyền beta Thalassemia, bệnh di truyền thường gặp trẻ em Cũng như, chẩn đoán...
 • 11
 • 507
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu về khoa xét nghiệm di truyền y học bệnh viện từ dũbài tập trắc nghiệm di truyền học quần thểtrắc nghiệm di truyền học quần thể có đáp ántrắc nghiệm di truyền học quần thểtrắc nghiệm di truyền học ngườitrắc nghiệm di truyền học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm di truyền học quần thểcâu hỏi trắc nghiệm di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm di truyền học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm di truyền học ngườibài tập trắc nghiệm di truyền học ngườitrac nghiem di truyen hoc nguoi gddhtrac nghiem di truyen hoctrac nghiem di truyen hoc va sinh hoc phan tukết quả xét nghiệm di truyền nhiễm sắc thểuftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh25995[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe ky thuat moi truong26433Để cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được khôngHỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhật0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinh2015 USFS Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Le6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 20167451c Noiqui hocduong uttCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong