HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ VÀ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ VÀ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN
... Chỳng ta bit gỡ v hen? Chn oỏn hen Tiờu chun chn oỏn hen .6 Chn oỏn hen nhúm dõn s c bit ỏnh giỏ bnh nhõn hen Lm th no ỏnh giỏ kim soỏt hen .9 Lm ... lm vic x trớ hen phc hn NH GI VIC KIM SOT HEN NH TH NO D IS TR IB U TE Kim soỏt hen ngha l mc nh hng ca hen cú th quan sỏt thy c trờn bnh nhõn, hoc gim i, hoc mt i iu tr Kim soỏt hen gm cú hai ... ca hen th no? Mc nng ca hen cú th c ỏnh giỏ hi cu da vo cỏc mc iu tr (trang 14), s cn thit kim soỏt cỏc triu chng v cn kch phỏt Hen ph qun nh l bnh hen cú th c kim soỏt vi Bc iu tr hoc Hen...
 • 28
 • 172
 • 0

Tài liệu SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHÒNG NGỪA HEN SUYỄN pptx

Tài liệu SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ VÀ PHÒNG NGỪA HEN SUYỄN pptx
... V HEN SUYN? CHN ON HEN SUYN Bng Cú phi hen suyn khụng? PHN LOI HEN SUYN THEO MC KIM SOT Bng Mc Kim soỏt Hen suyn BN PHN TRONG CHM SểC HEN ... dừi chm súc hen suyn 17 Phn X trớ t kch phỏt hen suyn 18 Bng nng ca t kch phỏt hen suyn 20 LU í C BIT TRONG X TR HEN SUYN 22 Ph lc A Danh mc thuc hen suyn - ... Chin lc Ton cu v Hen suyn gm cú: + Chin lc Ton cu v X trớ v Phũng nga Hen suyn (2006) Thụng tin v khuyn cỏo khoa hc v cỏc chng trỡnh hen suyn + S tay Hng dn v X trớ v Phũng nga Hen suyn (2006)...
 • 16
 • 349
 • 0

Sổ tay hướng dẫn xử trí phòng trừ hen suyễn

Sổ tay hướng dẫn xử trí và phòng trừ hen suyễn
... HEN SUY N? CH N ON HEN SUY N B ng Cú ph i hen suy n khụng? PHN LO I HEN SUY N THEO M C KI M SOT B ng M c Ki m soỏt Hen suy n B N PH N TRONG CHM SểC HEN ... dừi chm súc hen suy n 17 Ph n X trớ t k ch phỏt hen suy n 18 B ng n ng c a t k ch phỏt hen suy n 20 LU í C BI T TRONG X TR HEN SUY N 22 Ph l c A Danh m c thu c hen suy n ... Ton c u v Hen suy n g m cú: + Chi n l c Ton c u v X trớ v Phũng ng a Hen suy n (2006) Thụng tin v khuy n cỏo khoa h c v cỏc chng trỡnh hen suy n + S tay H ng d n v X trớ v Phũng ng a Hen suy n...
 • 22
 • 87
 • 0

hướng dẫn xử trí chẩn đoán ngộ độc cấp hàng loạt nh3

hướng dẫn xử trí và chẩn đoán ngộ độc cấp hàng loạt nh3
... phần II) 1.3 Xét nghiệm (xem phần III) 2. Chẩn đoán phânưbiệt: 2.1 Ngộ độc CO 2.2 Ngộ độc hỗn hợp khí Nitơ điềuưtrị Thuốc giải độc: Tổ chức cấp cứu hàng loạt: Thông báo cho: quyền, công an, đội ... xúc với độc chất, thời gian xuất triệu chứng Ngộ độc cấp mãn tính với hệ hô hấp (phù phổi cấp, viêm phổi, viêm PQ, xơ PQ, khí phế thũng, ) phụ thuộc tình trạng nhiễm độc NH3 hít chẩn đoán 1.2.Triệu ... dịch sản phẩm dùng gia đình có nồng độ thấp - Xác định NH3 ống dò độc chẩn đoán Chẩn đoán xác định 1.1 Hỏi bệnh: Tìm nguyên nhân gây ngộ độc (công nhân làm việc sở s/x phân bón, thuốc nhuộm,...
 • 17
 • 2,551
 • 5

Đánh giá kiến thức, thực hành của bệnh nhi bố, mẹ bệnh nhi trong điều trị dự phòng hen phế quản ở trẻ em

Đánh giá kiến thức, thực hành của bệnh nhi và bố, mẹ bệnh nhi trong điều trị dự phòng hen phế quản ở trẻ em
... giá kiến thức bệnh nhi v bố (mẹ) bệnh nhi bệnh hen trớc v sau t vấn 30 Chơng 4: Dự kiến b n luận 37 Chơng 5: Dự kiến kết luận 38 Chơng 6: Dự kiến kiến nghị ... đoán hen phế quản 25 2.10 Khía cạnh đạo đức nghiên cứu 27 2.11 Tính khả thi đề t i 28 Chơng 3: Dự kiến kết 29 3.1 Thông tin chung 29 3.2 Đánh giá kiến ... for Asthma (Chơng trình khởi động to n cầu phòng chống hen) PEF: Lu lợng đỉnh PH: Phòng hen TSGĐ: Tiền sử gia đình VMT: Viêm mạn tính YTXH Yếu tố xuất HPQ ARIAP Hen phế Quản Asthma insights and...
 • 103
 • 487
 • 5

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị dự phòng hen phế quản bằng seretide ở trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện thanh nhàn

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị dự phòng hen phế quản bằng seretide ở trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện thanh nhàn
... BNH VIN THANH NHN CNG NGHIấN CU CP C S NM 2013 NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG HIệU QUả ĐIềU TRị Dự PHòNG HEN PHế QUảN BằNG SERETIDE TRẻ EM TạI PHòNG KHáM CHUYÊN KHOA NHI BệNH VIệN THANH NHàN C ... Bỏc s khoa nhi Bnh viờn Thanh Nhn BS Trn Ngc Anh: Bỏc s khoa nhi Bnh viờn Thanh Nhn BS Nguyn Vn Ton: Bỏc s khoa nhi Bnh viờn Thanh Nhn BS Nghiờm Th Mai Sang: Bỏc s khoa nhi Bnh viờn Thanh ... chuyờn khoa II Chuyờn mụn: Bỏc s chuyờn khoa nhi Chc v: Trng khoa nhi a ch: Khoa Nhi - Bnh vin Thanh Nhn in thoi: c nh: 0438219320 Di ng: 0912907110 Email: khoanhithanhnhan@yahoo.com Cỏc cỏn b tham...
 • 22
 • 459
 • 0

đánh giá kiến thức, thực hành của bệnh nhi bố, mẹ bệnh nhi trong điều trị dự phòng hen phế quản

đánh giá kiến thức, thực hành của bệnh nhi và bố, mẹ bệnh nhi trong điều trị dự phòng hen phế quản ở
... bệnh nhi điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em” với mục tiêu: Đánh giá kiến thức bệnh nhi bố, mẹ bệnh nhi bị bệnh hen bệnh, cách điều trị, dự phòng hen phế quản trước sau tư vấn Đánh giá kỹ thực ... Trẻ chẩn đoán hen đâu  Tìm hiểu kiến thức bố, mẹ bệnh nhi bị bệnh hen bệnh hen phế quản, cách điều trị dự phòng hen Kiến thức bố, mẹ bệnh nhi bệnh hen phế quản:  Định nghĩa bệnh hen  Các yếu ... rệt kiến thức bệnh hen phế quản biểu hen phế quản bố, mẹ bệnh nhi sau tư vấn 3.2.2 Kiến thức bố mẹ bệnh nhi điều trị hen phế quản trước sau tư vấn Bảng 3.9: Kiến thức bố mẹ bệnh nhi điều trị hen...
 • 70
 • 627
 • 6

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ DỰ PHÒNG SỐC PHẢN VỆ, TS.BS. Vũ Văn Giáp-Giảng viên Bộ môn Nội Đại học y Hà Nội

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ VÀ DỰ PHÒNG SỐC PHẢN VỆ, TS.BS. Vũ Văn Giáp-Giảng viên Bộ môn Nội Đại học y Hà Nội
... cấp cứu ngừng tuần hoàn PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ VÀ DỰ PHÒNG SỐC PHẢN VỆ TS.BS Văn Giáp Trung tâm Hô hấp- Bệnh viện Bạch Mai Giảng viên Bộ môn Nội Đại học y Nội ... trùng D y ga-rô Phác đồ chẩn đoán & cấp cứu ban đầu sốc phản vệ ống lọ PHÁC ĐỒ TÓM TẮT PHÁC ĐỒ TÓM TẮT PHÁC ĐỒ TÓM TẮT CẤP CỨU MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỐC PHẢN VỆ ĐẶC BIỆT ĐẠI CƯƠNG • Phản ứng phản vệ ... thu XỬ TRÍ CẤP CỨU SỐC PHẢN VỆ  Nguyên tắc: Khẩn cấp, Tại chỗ, Dùng adrenalin A Xử trí cấp cứu: đồng thời, linh hoạt XỬ TRÍ CẤP CỨU SỐC PHẢN VỆ Ngừng tiếp xúc với dị nguyên: theo đường vào...
 • 44
 • 449
 • 0

đánh giá hiệu quả của seretide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em tại bệnh viện thanh nhàn

đánh giá hiệu quả của seretide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em tại bệnh viện thanh nhàn
... SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN THANH NHÀN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SERETIDE TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: BÁC SĨ ... trò quan trọng hen phế quản dẫn đến tình trạng co thắt phế quản, tăng tính phản ứng phế quản từ đố có bước cải tiến việc phòng điều trị hen phế quản 1.2 DỊCH TỄ HỌC HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM 1.2.1 Tỷ ... phòng hen phế quản trẻ em bệnh viên Thanh Nhàn với mục tiêu: Đánh giá hiệu lâm sàng Seretide điều trị dự phòng HPQ trẻ em Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị dự phòng Seretide Chương...
 • 38
 • 471
 • 0

đánh giá hiệu quả của seretide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện thanh nhàn

đánh giá hiệu quả của seretide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện thanh nhàn
... S NM 2013 ĐáNH GIá HIệU QUả CủA SERETIDE TRONG ĐIềU TRị Dự PHòNG HEN PHế QUảN TRẻ EM TạI PHòNG KHáM CHUYÊN KHOA NHI BệNH VIệN THANH NHàN C quan qun lý ti: BNH VIN THANH NHN H NI CH NHIM TI: ... 0912907110 Email: khoanhithanhnhan@gmail.com Cỏc cỏn b tham gia nghiờn cu: BS Lờ Thu H: Bỏc s khoa nhi Bnh viờn Thanh Nhn BS Trn Ngc Anh: Bỏc s khoa nhi Bnh viờn Thanh Nhn BS Nguyn Vn Ton: Bỏc s khoa ... thỏng: nm 2013 H tờn ch nhim ti: Nguyn Thu Hng Hc v: Bỏc s chuyờn khoa II Chuyờn mụn: Bỏc s chuyờn khoa nhi Chc v: Phú khoa ph trỏch khoa nhi a ch: Khoa Nhi - Bnh vin Thanh Nhn in thoi: c nh:...
 • 30
 • 280
 • 1

đánh giá hiệu quả của flixotide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em

đánh giá hiệu quả của flixotide trong điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em
... I HC Y H NI -*** - V Lấ THU đánh giá hiệu flixotide điều trị dự phòng hen phế quản trẻ em luận văn thạc sỹ y học H nội - 2010 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thin ... chng hen nm 2009 l ó xõy dng c phỏc chn oỏn v iu tr hen cho tr di tui Cho dự cú nhiu thuc mi iu tr d phũng hen vic s dng corticoid dng hớt l nn tng ca kim soỏt hen, nht l tr em tr em hen ph ... bc hen .41 3.1.9 Liờn quan gia gii tớnh v bc hen 42 3.2 NH GI HIU QU CA FLIXOTIDE TRONG D PHềNG HEN. 43 3.2.1 Nhng thay i triu chng ban ngy v triu chng ban ờm ca hen trc v sau iu tr flixotide...
 • 89
 • 539
 • 2

BDA huong dan dieu tri va theo doi vo bang quang

BDA huong dan dieu tri va theo doi vo bang quang
... th n, ni u qu n, bàng quang, ni u đ o T n th ng bàng quang đ c g i ý b i qu đ o c a dao ho c đ n T t c nh ng b nh nhân ti u máu nghi t bàng quang ph i đ c ch p X quang bàng quang ho c thám sát ... n quang ch p s th y:Thu c đ ng hai h c ch u.Ho c thu c đ ng túi Douglas − V bàng quang d l i i phúc m c: Bàng quang có hình gi t n hai h c ch u bàng quang. Thu c đ ng l i − B m h i vào bàng quang ... ng, lòng bàng quang d ch.Ngoài có th th y nh ng ng kèm b) X .Quang:  B ng không chu n b : Có th th y gãy x  UCR: ng ch u, n c gi a quai ru t − V bàng quang phúc m c:Th y thu c c n quang lan to...
 • 4
 • 47
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn tạo file Ghost dự phòng cho Window pptx

Tài liệu Hướng dẫn tạo file Ghost dự phòng cho Window pptx
... Hướng dẫn tạo file Ghost vào chương trình Ghost - Vào Menu Local, chọn Partition Chọn From Image - Sau tìm tập tin file *.GHO ổ đĩa mà bạn lưu vào Rồi nhấn Open - Sau chọn phân vùng muốn bung file ... Khi Window bạn bị lỗi hệ thống làm cho tình trạng treo máy, phát sinh nhiều lỗi không mong muốn Bạn muốn phục hồi Window trạng thái ban đầu, bạn tiến hành bung file Ghost - Bạn thực thao tác Hướng ... bạn chọn Restart Công việc bung file Ghost hoàn tất Lưu ý: Khi bạn lưu Window trạng thái bung Ghost phục hồi trạng thái cũ Những chương trình cài đặt sau lưu file Ghost biến Vì vậy, trước lưu,...
 • 2
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử trí và dự phòng hạ đường máu trên bệnh nhân đái tháo đườngthuốc điều trị dự phòng hen phế quảnđiều trị dự phòng hen phế quản ở trẻ emphác đồ điều trị dự phòng hen phế quảncác biện pháp dự phòng hen phế quảnbiện pháp dự phòng hen phế quảnhướng dẫn xử trí hen suyễnhướng dẫn lập chi phí dự phònghướng dẫn điều trị và sử dụng thuốchướng dẫn sử dụng pin dự phòng yoobaosách hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốchướng dẫn trích lập quỹ dự phòng tiền lươnghướng dẫn sử dụng pin dự phònghướng dẫn sử dụng pin dự phòng sskhướng dẫn sử dụng pin dự phòng iphoneĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học