THIẾT LẬP QUI TRÌNH PHÁT HIỆN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG

thiết lập qui trình phát hiện vibrio parahaemolyticus trong thực phẩm bằng phương pháp pcr (polymerase chain reaction) thử nghiệm ứng dụng

thiết lập qui trình phát hiện vibrio parahaemolyticus trong thực phẩm bằng phương pháp pcr (polymerase chain reaction) và thử nghiệm ứng dụng
... thiện qui trình phát V parahaemolyticus thực phẩm phương pháp PCR, áp dụng qui trình số loại thực phẩm nhằm đánh giá hiệu lực qui trình tạo sở để góp phần đưa qui trình áp dụng vào thực tế Thiết ... 62°C 2.2.23 .Ứng dụng qui trình phát V parahaemolyticus phương pháp PCR vào thực tế Nhằm kiểm tra hiệu qui trình thiết lập, tiến hành khảo sát 100 mẫu thực tế đại diện cho nhóm mẫu thực phẩm khác ... nhạy phản ứng PCR 51 T T 3.2.7 .Qui trình phát V parahaemolyticus thực phẩm phản T ứng PCR 52 T 3.3.Xác nhận hiệu lực phương pháp PCR phát V parahaemolyticus T thực phẩm ...
 • 85
 • 440
 • 0

THIẾT LẬP QUI TRÌNH PHÁT HIỆN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG

THIẾT LẬP QUI TRÌNH PHÁT HIỆN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG
... thiện qui trình phát V parahaemolyticus thực phẩm phương pháp PCR, áp dụng qui trình số loại thực phẩm nhằm đánh giá hiệu lực qui trình tạo sở để góp phần đưa qui trình áp dụng vào thực tế Thiết ... 62°C 2.2.23 .Ứng dụng qui trình phát V parahaemolyticus phương pháp PCR vào thực tế Nhằm kiểm tra hiệu qui trình thiết lập, tiến hành khảo sát 100 mẫu thực tế đại diện cho nhóm mẫu thực phẩm khác ... nhạy phản ứng PCR 51 T T 3.2.7 .Qui trình phát V parahaemolyticus thực phẩm phản T ứng PCR 52 T 3.3.Xác nhận hiệu lực phương pháp PCR phát V parahaemolyticus T thực phẩm ...
 • 85
 • 821
 • 0

Xây dựng Quy trình phát hiện Escherichia Coli trong thực phẩm bằng phương pháp PCR(Polumerase Chain Reaction) thử nghiệm ứng dụng

Xây dựng Quy trình phát hiện Escherichia Coli trong thực phẩm bằng phương pháp PCR(Polumerase Chain Reaction) và thử nghiệm ứng dụng
... phản ứng PCR cho phép phát 2.7 Quy trình mật E 103 CFU/ml hay 3CFU/ ng phươngPCR PCR E coli phát độ x coli thực phẩm bằ phản ứng pháp Căn vào kết thí nghiệm trên, đề nghò qui trình PCR để phát ... TSB Gây nhiễm E coli mật độ Ủ 370C 24 Phát E coli Phát E coli phương pháp truyền thống phươngpháp PCR Hình Sơ đồ khảo sát giới hạn phát E coli mẫu thực phẩm gây nhiễm theo phương pháp truyền thống ... lây nhiễm dẫn đến biến chứng CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN E COLI TRONG THỰC PHẨM 3.1 Phương pháp nuôi cấy truyền thống [6,10] Phương pháp nuôi cấy truyền thống để phát E coli gồm ba bước: (1) tăng...
 • 67
 • 923
 • 6

xây dựng quy trình phát hiện clostridium perfringens trong thực phẩm bằng kĩ thuật pcr (polymerase chain reaction) thử nghiệm ứng dụng

xây dựng quy trình phát hiện clostridium perfringens trong thực phẩm bằng kĩ thuật pcr (polymerase chain reaction) và thử nghiệm ứng dụng
... 41 T 2.2.18 .Ứng dụng quy trình PCR để phát C perfringens mẫu T thực phẩm 42 T CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 43 T T 3.1.XÂY T ĐỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ... thiết đề phát C perfringens thực T phẩm phản ứng PCR 47 T 3.1.4.Khảo sát độ nhạy phản ứng PCR phát C perfringens 48 T T 3.1.5 .Quy trình PCR phát C perfringens mẫu thực phẩm 49 ... rãi việc phát C perfringens thực phẩm 1.6.KĨ THUÂT PCR TRONG PHÁT HIỆN VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG THỰC PHẨM 1.6.1.Nguyên tắc thuật PCR [3], [4] PCR (Polymerase Chain Reaction) phương pháp in...
 • 66
 • 455
 • 0

phát hiện vi sinh vật trong thực phẩm bằng phương pháp pcr

phát hiện vi sinh vật trong thực phẩm bằng phương pháp pcr
... phân biệt tế bào sống tế bào chết 13 CÁC VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM ĐÃ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR Vi sinh vật E coli E coli (ETEC) E coli O157:H7 Loại thực phẩm Thòt heo, sữa, rau, cá Thòt heo, sữa ... 10 Các ứng dụng nghiên cứu triển khai ĐH KHTN14 TPHCM PHÁT HIỆN SALMONELLA TRONG THỰC PHẨM BẰNG PCR 15 THIẾT BỊ, VẬT DỤNG  Tủ ấm 37oC: tăng sinh Salmonella  Máy luân nhiệt (thermocycler): khuếch ... KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP PCR Khái niệm  PCR phương pháp khuếch đại in vitro (trong ống nghiệm) trình tự DNA dựa trình tự DNA đích ban đầu cặp...
 • 24
 • 131
 • 2

PHÁT HIỆN MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY Ô NHIỄM THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR pps

PHÁT HIỆN MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY Ô NHIỄM THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR pps
... phương pháp PCR có độ nhạy cao phương pháp nuôi cấy nên cho kết phát cao Bảng thể kết kiểm tra vi khuẩn E coli thực phẩm phương pháp nuôi cấy PCR: nuôi cấy cho số mẫu dương tính 44 (44%), PCR (bộ ... sau: số vi khuẩn S aureus bị chết trình chế biến nên không phát qua nuôi cấy độ nhạy phương pháp PCR cao phương pháp nuôi cấy Bảng thể kết kiểm tra Listeria monocytogenes thực phẩm phương pháp ... ta, mẫu ban đầu nhiễm, qua xử lý vi khuẩn bị chết phát phương pháp nuôi cấy phát PCR Khi kết PCR dương tính xác định chắn mẫu thực phẩm không bị nhiễm trước chế biến (các mẫu PCR âm tính) Để...
 • 21
 • 453
 • 5

Phát hiện dioxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ

Phát hiện dioxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ
... kết .10 d Sắc khí ghép khối phổ 11 Các ứng dụng kĩ thuật sắc khí ghép khối phổ 11 IV Phát dioxin thực phẩm kĩ thuật sắc khí ghép khối phổ 12 Vật liệu ... nguy thực phẩm không an toàn toàn giới cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn thận trình lựa chọn thực phẩm Vấn đề phát dioxin thực phẩm cần thiết Phương pháp sắc khí ghép khối phổ để phát dioxin phương ... ứng) Hình 1: sắc đồ sắc khí d Sắc khí ghép khối phổ (GC/MS_Gas Chromatography Mass Spectometry) Sắc khí ghép khối phổ (GC/MS) phân tích hỗn hợp hóa chất phức tạp không khí, nước…Nếu...
 • 19
 • 890
 • 4

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) TRONG PHÁT HIỆN NHANH LISTERIA MONOCYTOGENES

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) TRONG PHÁT HIỆN NHANH LISTERIA MONOCYTOGENES
... cặp mồi thiết kế với khuôn DNA vi khuẩn L monocytogenes L monocytogenes phản ứng PCR Phản ứng PCR DNA khuôn từ L monocytogenes 0704 thu nhận cho phản ứng PCR cách tách làm DNA với chloroform [4] ... đó, phương pháp xử lý nhiệt để trích ly DNA làm khuôn cho phản ứng PCR đơn giản, tốn thời gian rẻ tiền, cho kết tương đương Do vậy, để tiến đến khả áp dụng cho phân tích thông dụng, phương pháp ... bp, tương ứng với PCR nồng độ mồi 0,4 pmol, 0,5 pmol Vậy nồng độ 0,4 pmol /mồi chọn cho phản ứng PCR dương tính Như vậy, điều kiện phù hợp cho phản ứng PCR với quy trình chọn để phát L monocytogenes...
 • 8
 • 118
 • 1

Xác định các loại có độc tính trong thực phẩm bằng phương pháp phân tích hiện đại

Xác định các loại có độc tính trong thực phẩm bằng phương pháp phân tích hiện đại
... NGHIÊN c ứ u KH-CN Tên dề tài: XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI CĨ ĐỘC TÍNH TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI Mã số: QT 05-20 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN ... XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KIM LOẠI Đ ộ c HẠI TRONG THỤC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI I Mở đầu Ngày nay, với phát triển mặt xã hội nhu cầu vệ sinh an tồn ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cao Vì việc xác định ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN ^l* ị f#t»1» *Ị» t ka>*** f 1i »y» *Ị» «Y »ị» »p «ị» » TÊN ĐỂ TÀI: XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI CĨ ĐỘC TÍNH • • • TRONG THỰC PHẨM phư...
 • 31
 • 193
 • 0

Các phương pháp phát hiện E.Coli trong thực phẩm

Các phương pháp phát hiện E.Coli trong thực phẩm
... Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN E.COLI I Phương pháp truyền thống Định lượng E.coli phương pháp MPN 1.1 Nguyên tắc Số lương E.coli mẫu nước, thực phẩm chứa mật độ thấp xác định phương pháp MPN ... 1.6 Ưu nhược điểm phương pháp PCR 24 Phương pháp ELISA 25 2.1 Nguyên tắc 25 2.2 Các phương pháp ELISA 26 2.3 Phát E.coli O157:H7 phương pháp Elisa ... 13 4.2 Phòng bệnh 13 Chương II : Các phương pháp phát E.coli 14 I Phương pháp truyền thống 14 Định lượng E.coli phương pháp MPN 14 1.1 Nguyên tắc ...
 • 53
 • 4,945
 • 113

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic
... k Trong phõn tớch nh lng DNA ca sinh vt bin i gen v cỏc sn phm cú ngun gc bin i gen, cn thit phi xỏc nh mt gen chun gen tham chiu (l gen ni sinh ca sinh vt chuyn gen) chun hoỏ phng phỏp Gen ... NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc NH MC KINH T - K THUT TRONG PHT HIN SINH VT BIN I GEN BNG PHNG PHP PHN TCH NH TNH, NH LNG AXIT DEOXYRIBO NUCLEIC (Ban hnh kốm theo Thụng t s /2012/TT-BTNMT ... bin i gen i vi mt mu cn thit phi xỏc nh c giỏ tr l s bn ca gen ớch v s bn ca gen chun Mun vy phi xõy dng ng chun, mt ng chun cho gen chun v ng chun cho gen ớch Trong c hai trng hp, s bn ca gen...
 • 25
 • 582
 • 0

PHÁT HIỆN NHANHSALMONELLA SPP., SALMONELLA ENTERICA HIỆN DIỆN TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI (MULTIPLEX PCR)

PHÁT HIỆN NHANHSALMONELLA SPP., SALMONELLA ENTERICA HIỆN DIỆN TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI (MULTIPLEX PCR)
... dụng kỹ thuật PCR đa mồi để phát diện vi khuẩn Salmonella thực phẩm Trong nghiên cứu có 260 mẫu thực phẩm mua chợ địa bàn thành phố Cần Thơ để kiểm tra diện vi khuẩn Salmonella kỹ thuật PCR đa mồi ... Mục tiêu nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp phát nhanh diện vi khuẩn Salmonella spp., S enterica với kiểu huyết S enteritidis S typhimurium thực phẩm kỹ thuật PCR đa mồi 199 Tạp chí Khoa học ... reaction PCR) kỹ thuật dùng để khuếch đại đoạn DNA chuyên biệt cách sử dụng cặp mồi chuyên biệt PCR sử dụng để phát lượng nhỏ DNA mục tiêu bị pha lẫn mẫu DNA khác Nhiều kỹ thuật PCR sử dụng để phát Salmonella...
 • 11
 • 296
 • 0

ứng dụng phương pháp phân tích nhanh rapid'l.mono để phát hiện listeria monocytogenes trong thực phẩm thủy sản

ứng dụng phương pháp phân tích nhanh rapid'l.mono để phát hiện listeria monocytogenes trong thực phẩm thủy sản
... phõn lp Listeria monocytogenes Trong ú trờn mụi trng ALOA khụng cú kh nng phõn bit Listeria monocytogenes hay Listeria ivanovii cỏc khun lc ny u cú mu xanh da tri Do vy tỡm Listeria monocytogenes ... nhim Listeria spp cựng vi cỏc chng vi sinh vt khỏc thỡ mụi trng RAPIDL.mono ch c hiu phỏt hin Listeria spp Do khỏc v mu sc khun lc ca Listeria monocytogenes v Listeria spp khụng l Listeria monocytogenes ... ca phng phỏp phõn tớch nhanh nh tớnh ch tiờu Listeria monocytogenes trờn RAPIDL.mono a) Mc ớch Xỏc nh c hiu ca phng phỏp phõn tớch nhanh RAPIDL.mono vi vi khun Listeria monocytogenes v cỏc chng...
 • 50
 • 461
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu thu nghiem qui trinh san xuat muc dau tay sây deo bang phuong phap tham thauphương pháp thử nghiệm phát hiện ăn đồng của mỡ nhờn bằng phương pháp kiểm tra màu của tấm đồng astm d 4048thiết lập qui trình southern blot phần 2nghiên cứu qui trình phát hiện salmonella trong thủy sản đông lạnhqui trình phát hiện salmonella trong thủy sản đông lạnhthiet lap qui trinh cong nghe gach chiu lua mcmột số qui trình phát hiện bệnh ở thủy sảnluận văn công nghệ sinh học tìm hiểu quy trình phát hiện vi khuẩn lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửphát hiện vi khuẩn erwinia carotovora subsp carotovora trên cây địa lan cymbidium bằng phương pháp pcrphát hiện salmonella bằng phương pháp pcrqua trinh phat trien nganh cong nghe thuc phamkết quả tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định đạm bằng phương pháp pcr phát hiện vi khuẩn nội sinh mang gen nifhlập chương trình xác định đồng thời các cấu tử theo phương pháp lọc kalmanphần hai vận dụng lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học vào bài toán ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo vào phát hiện khuôn mặt người trong ảnh sốkỹ thuật pcr polymerase chain reaction là một trong những kỹ thuật được sử dụng để phát hiện nhanh các gen đặc hiệu gen kháng nguyên của nhiều loại virus gây ung thưThông tư 39 2015 TT-BCT quy định hệ thống điện phân phốiThông tư 47 2015 TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môiThông tư 49 2015 TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạcThông tư số: 39 2015 TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầuChương I. §4. Hệ trục toạ độChương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpchuong4 tu tuong Ho chi Minhchuong5 tu tuong Ho Chi MinhKiểm tra chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại koreabankĐề thi tiếng Anh vào 10 có đáp ánPhân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Nêu giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KUĐịnh hướng phương pháp nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và hạ tầng thông tin ngân hàngTìm hiểu văn hóa công sở tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chứcChương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dâyThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư 27 2016 TT-BTNMT quy định bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 21 2016 TT-BTTTT quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư liên tịch 51 2015 TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế