Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tá tràng có Helicobacter pylori

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tràng helicobacter pylori

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràng có helicobacter pylori
... tác dụng không mong muốn Trên sở đó, Chè dây nghiên cứu tiếp tục [93] Vũ Nam cộng nghiên cứu tác dụng Chè dây điều trị loét hành tràng, kết cho thấy Chè dây tác dụng cắt đau loét hành ... Nghiên cứu độc tính cấp độc tính bán trường diễn chế phẩm HPmax Nghiên cứu tác dụng diệt HP, tác dụng chống loét tràng tác dụng chống viêm, giảm đau, trung hòa acid HPmax thực nghiệm Đánh giá tác ... Myricetin tác dụng ức chế loét tốt [108] • Nghiên cứu tác dụng giảm đau dịch chiết Chè dây, tác giả thấy Chè dây tác dụng giảm đau rõ rệt với tác nhân gây đau acid acetic [108] • Nghiên cứu kháng...
 • 170
 • 447
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tràng Helicobacter pylori

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tá tràng có Helicobacter pylori
... cho người HPmax số tác dụng sinh học theo hƣớng điều trị loét hành tràng, diệt HP động vật thực nghiệm - HPmax tác dụng chống loét tràng mô hình gây loét cysteamin; tác dụng giảm ... thành phần hỗ trợ tác dụng ức chế vi khuẩn HP 4.3.3 Tác dụng chống loét liền sẹo ổ loét HPmax + Tác dụng thực nghiệm Nghiên cứu khả chống loét tràng thực mô hình gây loét tràng cysteamin ... viêm trình bày Do tác dụng giảm đau HPmax góp phần tác dụng giảm đau 4.3.3 Tác dụng diệt HP + Tác dụng thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng diệt HP in vitro HPmax, phương pháp khuếch tán thạch, đo...
 • 48
 • 63
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tràng Helicobacter pylori

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều trị loét hành tá tràng Helicobacter pylori
... HỌC Y HÀ NỘI =========== PHẠM BÁ TUYẾN NGHI£N CøU T¸C DôNG CñA CHÕ PHÈM HPmax TRONG §IÒU TRÞ LOÐT HµNH T¸ TRµNG HELICOBACTER PYLORI (+) CHUYÊN NGÀNH: Y HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 62 72 02 01 LUẬN ÁN TIẾN...
 • 2
 • 165
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều tri loét hành tràngcó Helicobacter pylori

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều tri loét hành tá tràngcó Helicobacter pylori
... tượng tham gia nghiên cứu: Nghiên cứu tác dụng thuốc HPmax điều trị loét hành tràng Helicobacter pylori ( +)” Tôi đồng ý tự nguyện tham gia vào nghiên cứu này, sau tham gia nghiên cứu xin tuân ... SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ HELICOBACTER PYLORI TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ HPmax (NHÓM 1) Chương III.Ảnh Loét thành trước HTT: 1.Ổ loét trước điêu trị Ổ loét liền sẹo sau điều trị (Bệnh nhân Đỗ ... III Ảnh Loét thành trước HTT: 1.Ổ loét trước điều trị Ổ loét thu nhỏ sau điều trị (Bệnh nhân Nguyễn Minh Ch 29 tuổi, nội soi:04/04/2012 Mã số: ĐY31) Chương III.Ảnh Loét HTT trước sau điều trị...
 • 23
 • 472
 • 0

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tràngcó helicobacter pylori bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori bản tóm tắt tiếng anh
... are 23.3%, 60.4% and 16.3% in turn + HPmax disables Helicobacter pylori with result of 59.5% in comparison with control group using OAC with 69.8% + HPmax cicatrizes with results as 68.2%,of good ... indicator and volume of gastric juice, Ardisia Silvestris has capacity to inhibit gastric ulcer on model causing ulcer by pylorus ligation in rats and reducing volume of gastric juice and full acid ... in syndrome of epigastric pain Epigastric pain syndrome relates the diseases which have symptoms of pain in epigastrium under the xiphoid * Causes and pathogenesis of epigastric pain syndrome +...
 • 31
 • 217
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tràngcó helicobacter pylori

tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori
... tác giả thống ý kiến giảm viêm dẫn đến giảm đau, HPmax tác dụng giảm viêm trình bày Do tác dụng giảm đau HPmax có góp phần tác dụng giảm đau 4.3.3 Tác dụng diệt HP + Tác dụng thực nghiệm Nghiên ... cải thiện tri u chứng lâm sàng cận lâm sàng điều trị loét hành tràng lâm sàng 4.3.2 Tác dụng giảm đau + Tác dụng thực nghệm Nghiên cứu tác dụng giảm đau HPmax mô hình gây đau quặn tác nhân ... có tác dụng ức chế vi khuẩn vi khuẩn Gr(+) Bucillus Sub HPmax tác dụng diệt HP nhờ tác dụng diệt khuẩn thành phần vị thuốc chế phẩm, mặt khác HPmax có Alcaloid chất nhầy, thành phần hỗ trợ tác...
 • 34
 • 477
 • 0

nghiên cứu tác dụng của moxifloxacin 0,5% trong điều trị viêm loét giác mạc do vi khuẩn

nghiên cứu tác dụng của moxifloxacin 0,5% trong điều trị viêm loét giác mạc do vi khuẩn
... nhp vin - Khai thỏc tin s bnh ti mt v ton thõn nu cú + Ti mt :Vi m kt mc, vi m loột giỏc mc, c ( Do vi khun, nm, virus), h mi, qum, mng, vi m tc l o + Ton thõn: Cỏc bnh mn tớnh nh tiu ng, Basedow, ... nhõn vi m loột giỏc mc vi khun c nhp vin iu tr ti khoa mt bnh vin Trung ng Hu t ngy 01.01.2006 n ngy 01.01.2007 Bnh nhõn vi m loột giỏc mc c xỏc nh chn oỏn v iu tr theo phỏc vi m loột giỏc mc vi ... mc virus bi nhim vi khun - Bnh nhõn vi m loột giỏc mc vi khun quỏ nng, vo vin nh loột thng giỏc mc, loột nng cú nguy c vi m m ni nhón, ỏp xe giỏc mc ton b cú ch nh mỳc ni nhón - Bnh nhõn d ng vi...
 • 71
 • 399
 • 2

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HN neopast trong phòng và trị bệnh lợn con phân trắng tại trại nguyễn hữu tiên lữ

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HN  neopast trong phòng và trị bệnh lợn con phân trắng tại trại nguyễn hữu cơ  tiên lữ
... nghi p ñ tài: Nghiên c u tác d ng c a ch ph m HN- Neopast phòng tr b nh l n phân tr ng t i tr i Nguy n H u Tiên L - Hưng Yên” 1.2 M c ñích ñ tài ðánh giá trình tr ng b nh L n phân tr ng (LCPT) ... 2.2.1 ch ho t ñ ng cu HN- Neopast HN- Neopast t p h p ch ng probiotic ñư c ch n l c ph i h p ch ng v i t o thành công th c ñáp ng ñư c yêu c u phòng tr b nh cho v t nuôi Trong ch ph m HN Neopast ... 3.3 Nguyên li u nghiên c u Trong trình th c hi n ñ tài s d ng m t s thu c sau: 3.3.1 Thu c HN- Neopast Ch ph m dùng nghiên c u c a ñ tài HN- Neopast dùng tròng phòng, tr b nh l n phân tr ng Trư...
 • 77
 • 462
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm
... V VIT HNG NGHIÊN CứU TáC DụNG CủA chế phẩm "GIáNG CHỉ TIÊU KHáT LINH" ĐIềU TRị RốI LOạN LIPID MáU TRÊN động vật ĐáI THáO ĐƯờNG týp THựC NGHIệM Chuyờn ngnh : Y HC C TRUYN Mó s : 627 2 020 1 LUN N ... 19 1 .2 ỏi thỏo ng v ri lon chuyn hoỏ lipid theo y hc c truyn 22 1 .2. 1 ỏi thỏo ng theo quan nim ca Y hc c truyn 22 1 .2. 2 Quan nim ca YHCT v hi chng ri lon lipid mỏu 24 1 .2. 3 Mi liờn ... tiờu khỏt linh 42 2.1 .2 i tng nghiờn cu 43 2. 2 Phng phỏp nghiờn cu 46 2. 2.1 Nghiờn cu c tớnh cp 46 2. 2 .2 Nghiờn cu c tớnh bỏn trng din 46 2. 2.3 Nghiờn cu tỏc...
 • 163
 • 710
 • 3

tóm tắt luận sn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

tóm tắt luận sn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm
... toàn thuốc “Giáng tiêu khát linh”, đề tài: Nghiên cứu tác dụng chế phẩm “Giáng tiêu khát linh” điều trị RLLPM động vật ĐTĐ týp thực nghiệm thực nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu luận án Nghiên cứu độc ... 10 2. 2.3 Nghiên cứu tác dụng “Giáng tiêu khát linh” thực nghiệm 2. 2.3.1 Khảo sát tác dụng “Giáng tiêu khát linh” mức glucose máu chuột cống trắng * Thử nghiệm 1: Khảo sát tác dụng “Giáng tiêu khát ... viên nang “Giáng tiêu khát linh” động vật thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng viên nang “Giáng tiêu khát linh” số số lipid, glucose hệ thống chống oxy hoá máu động vật ĐTĐ týp thực nghiệm 2 NHỮNG...
 • 27
 • 310
 • 0

luận văn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linh điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm (01)

luận văn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linh điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm (01)
... khát linh điều trị rối loạn lipid máu động vật đái tháo đường týp thực nghiệm thực nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu độc tính cấp bán trường diễn viên nang Giáng tiêu khát linh động vật thực nghiệm ... xét nghiệm vi thể thực Trung tâm nghiên cứu phát sớm ung thư đọc nhận định kết 2. 2.3 Nghiên cứu tác dụng Giáng tiêu khát linh thực nghiệm 2. 2.3.1 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm + Mô hình gây rối ... nghiệm Nghiên cứu tác dụng viên nang Giáng tiêu khát linh số số lipid, glucose hệ thống chống oxy hoá máu động vật đái tháo đường týp thực nghiệm 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID, ...
 • 156
 • 232
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm E.Lac trong phòng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa và ứng dụng phòng, trị

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm E.Lac trong phòng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa và ứng dụng phòng, trị
... cứu đề tài: Nghiên cứu tác dụng chế phẩm E.Lac phòng tiêu chảy lợn sau cai sữa ứng dụng phòng, trị Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn con, tác dụng vi khuẩn ... vi khuẩn Lactobacillus phòng, trị hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vi khuẩn Lactobacillus từ có sở khoa học để phòng, trị tiêu chảy cho lợn Ý nghĩa đề tài - Ý ... lĩnh vực Trong thú y chế phẩm EM sử dụng để phòng, trị tiêu chảy rối loạn tiêu hoá cho kết tốt Theo Tô Thị Phượng (2006) [45], dùng men vi sinh cho lợn uống ăn giảm tỷ lệ tiêu chảy lợn, lợn tiêu...
 • 106
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa lí 9 bài 24 vùng bắc trung bộ ttbài 24 vùng bắc trung bộ ttđịa lý 9 bài 24 vùng bắc trung bộ tttt thiết kế tuyến đườngtuyển tập 24 đề thi tiếng anh ôn thi đại họcsoan bat tap 23 24 bai 4 tinh chat ba duong trung tuyen cua tam giacphương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng pt sp tt hshdịch vụ khách hàng trực tuyến tttổng quan về đoạn tuyến nghiên cứu điểm đầu 24 lê duẩn điểm cuối 354 lê duẩncơ sở lý thuyết 1 hội thảo trực tuyến trên mạng ip ttctđc phải cbtt bất thường trong 24 giờ tthọa thuật toán tìm kiếm tuyến tính tttiêu chuẩn lựa chọn xây dựng cho chương trình sàng tuyển ttmột số ngưỡng và việc chấp nhận cho một phương pháp sàng tuyển tttuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý thanh tra viên cộng tác viên tt và gv về công tác thanh traCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTThong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienThong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 967 cua So GDCKTPHCM ve ngay dang ky cuoi cung du DHDCD thuong nien 2012DXG Ti%e1%ba%bfp t%e1%bb%a5c duy tr%c3%ac m%e1%bb%a9c t%c4%83ng tr%c6%b0%e1%bb%9fng cao Company Visit Note 23 08 2017BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationSonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTLSonHa CorporationFPT MUA (TP 52.000%2c %2b18%25) BSC Company update 06.06.201720170605 BSC Vietnam Company Update VN KDH20170509 BSC Vietnam Company Update VN PVT20160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHRCV so 822 cong bo thong tin ve cham dut HDLD va bo nhiem CBTB giao dich cp TMT cua ong Bui Quoc Cong Pho Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lon