BÀI GIẢNG TÂM LÍ TRONG QUẢN LÍ

Bài giảng Tâm học quản

Bài giảng Tâm lí học quản lí
... chức, hệ thống quản lý, Giám sát, luơng thấp quan hệ quản lý điều kiện làm việc tồi Không bất mãn Công việc với sách tốt tổ chức, hệ thống quản lý, giám sát lương cao, quan hệ quản lý tốt, điều ... việc ứng dụng cho người quản lý việc hình thành Tự hiệu cho cấp dưới: +Tuyển lựa/chỉ định nhiệm vụ, công việc +Thiết kế công việc,nhiệm vụ +Huấn luyện phát triển +Tự -quản lý (hình thành kì vọng ... thoải mái; yên tâm; không lo âu, hồi hộp 5.Tính cởi mở -Có trí thông minh, có óc tưởng tượng trải nghiệm ham hiểu biết; tư thoáng 12 4.Thái độ hành vi Thái độ : thiên hướng/bẩm chất có (học được)...
 • 134
 • 288
 • 7

Bài giảng Tâm giáo dục đại học

Bài giảng Tâm lí giáo dục đại học
... điểm tâm sinh viên : học tập SV Đặc điểm học tập Cấu trúc họat động học tập Mang tính nghề - nghiệp rõ ràng 2.Mang tính chất nghiên cứu 3.Dựa kỉ luật tự giác cao Tính độc lập trí tuệ cao.Tự học ... độc lập trí tuệ cao.Tự học 5 .Học phương pháp nguyên tắc Hoạt động Động học Hành động Mục đích học Thao tác Phương tiện Sản phẩm + Điều Nhiệm = kiện vụ HT Đặc điểm tâm sinh viên: ý thức SV ý thức ... giới hạn tuổi sV - Về Tuổi sinh học Giới hạn tuổi sinh viên Hoạt động Vị xã hội tuổi: Từ 16 tuổi trở lên - Sức khoẻ sinh lí: Trưởng thành sung mãn Giải Phẫu sinh - Học tập NCKH Chính trị- xã...
 • 95
 • 729
 • 17

BAI GIANG TAM LI HOC DAI CUONG

BAI GIANG TAM LI HOC DAI CUONG
... tâm lí tâmlà “ linh hồn”- lực lượng người siêu nhiên Thượng Đế, Trời, Phật tạo “Linh hồn” có trước, giới vật chất thứ hai, có sau  Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn),Bec li (1685-1753),Hium ... nghĩa tâm lí học 18 Tâm lí tâm lí học Tâm lí: Là tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn li n điều hành hành động, hoạt động ngừơi (Hiện tượng tâm lí tượng có sở tự nhiên hoạt động thần ... lí người hệ đại diện triết học  Cáctư tưởngtiêu biểu: vật  - Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn li n với thể xác có ba loại:  + Tâm hồn thực vật: có chung người động vật làm chức dinh dưỡng (tâm...
 • 348
 • 1,280
 • 9

Bài giảng tâm học trẻ em 3

Bài giảng tâm lí học trẻ em 3
... Kéo léo, tế nhị, linh hoạt trường hợp tâm  Củng cố tình cảm qua hoạt động cụ thể Giải tình 21 1/16/15 Trong học lớp 1A, em Hùng em Tuấn Anh ngồi bàn Em Hùng mách cô giáo bạn Tuấn Anh: Cô ... thu mai , 2004 ) Khả Lớp Số học sinh Trung bình Nhớ từ (7 tuổi) (9 tuổi) (11 tuổi) 130 156 140 3. 8 4.9 5.2 Nhớ câu (7 tuổi) (9 tuổi) (11 tuổi) 130 156 140 2.1 2.9 3. 2 T ưở ng t ượ ng  Có tình ... khác biệt sống nhà trường tiểu học sống trẻ năm đầu đời năm đầu đời Nhận Tuổi tiểu học thức mang tính kinh nghiệm từ: Hoạt động thường nhật Nhận thức xây dựng sở luận: Hoạt Hoạt động trực...
 • 24
 • 203
 • 0

Bài giảng tâm học trẻ em

Bài giảng tâm lí học trẻ em
... đến tâm Tác động môi trường dạy học 09/21/16 LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 09/21/16 QUAN NIỆM VỀ TRẺ EM Trẻ em người 18 tuổi (theo Công ước LHQ quyền trẻ em – 1989)  Trẻ em công ... PHÁT TRIểN TÂM LÍ NÀO? Khi chức tâm phát triển yếu thiếu chức khác phát triển mạnh bình thường Sự phát triển tâm biến dần trạng thái tâm thành đặc điểm tâm cá nhân Trẻ em nhỏ phát ... (điều kiện) 09/21/16 15 QUAN NIỆM TÂM LÍ HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 09/21/16 16   Tâm = trình lĩnh hội kinh nghiệm loài người   Tâm = trình hình thành hệ thống...
 • 148
 • 414
 • 0

BÀI GIẢNG TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG TRI NHO

BÀI GIẢNG TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG TRI NHO
... giản  Khi ghi nhớ dựa vào mối liên hệ bề phần tài liệu ghi nhớ Học vẹt học mà không hiểu bài, không nắm rõ kiến thức mà cố học thuộc lòng câu, chữ cách máy móc Rắn loài bò… rắn loài bò … sát ... thiếu để người có đời sống tâm lý bình thường, ổn định, lành mạnh Là phần tạo nên nhân cách người Là công cụ để giữ lại kết trình nhận thức con người học tập phát tri n trí tuệ 4 Các loại trí ... NIỆM TRÍ NHỚ Khái niệm: Trí nhớ trình tâm phản ánh kinh nghiệm cá nhân hình thức biểu tượng, bao gồm ghi nhớ, giữ gìn tái tạo lại sau óc mà người cảm giác, tri giác, rung động, hành động hay...
 • 37
 • 220
 • 4

Slide bài giảng Hoạch định trong quản trị

Slide bài giảng Hoạch định trong quản trị
... Đó kế hoạch  Hoạt động quản trò dạng hoạt động chung người => cần Hoạch đònh Đònh nghóa hoạch đònh?  Kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể; Hoạch đònh trình tổ chức soạn thảo thực kế hoạch ... dung phương pháp việc hoạch đònh  Nhận thức chức việc hoạch đònh: Với quản trò học, hoạch đònh chức phủ nhận Nếu xét hoạch đònh góc độ riêng hoạch đònh có chức riêng Chức hoạch đònh giữ vai trò ... 25 Các hình thức hoạch đònh  Hoạch đònh ngắn hạn  Hoạch đònh trung hạn  Hoạch đònh dài hạn  Hoạch đònh chiến lược  Hoạch đònh tác nghiệp  Hoach đònh tập trung phân tán  Hoạch đònh thủ công...
 • 28
 • 5,499
 • 32

Bài giảng GIAO TIẾP TRONG QUẢN

Bài giảng GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ
... giao tiếp quản 1.1 Giao tiếp hoạt động sống người Không có giao tiếp tổ chức xã hội, hình thành hệ thống quản 1.2 Trong quản thời gian dành cho giao tiếp trung bình từ 69 đến 70% Nhà quản ... Giao tiếp quản Những nội dung Tầm quan trọng giao tiếp Định nghĩa loại hình giao tiếp Yêu cầu rèn luyện kỹ giao tiếp TS Pham Hong Quy I Tầm quan trọng giao tiếp Tầm quan trọng hoạt động giao ... ứng + Giao tiếp trình - Nhấn mạnh đến tính động, diễn tiến giao tiếp - Có mở đầu, diễn biến kết thúc + Khái niệm chia sẻ - Giao tiếp đối thoại chiều, làm thay đổi chủ thể giao tiếp - Giao tiếp...
 • 26
 • 182
 • 0

Bài Giảng TâmTrong Giao Tiếp

Bài Giảng Tâm Lý Trong Giao Tiếp
... LOẠI: A PHƯƠNG THỨC GIAO TiẾP B PHƯƠNG TiỆN GIAO TiẾP C QUI CÁCH & NỘI DUNG GIAO TiẾP A PHƯƠNG THỨC GT:  TRỰC DIỆN  GIÁN TIẾP  GIAO TIẾP TRUNG GIAN B PHƯƠNG TiỆN GIAO TiẾP:  NGÔN NGỮ  PHI ... c.việc VAI TRÒ CỦA GIAO TiẾP:  Hình thành, phát triển & vận hành mối q/hệ người-người ⇒ đặc trưng cho tlý người  Hình thành & phát triển nhân cách  Những nét đặc trưng/ tlý: ngôn ngữ, ý thức, ... phát triển/ GT VAI TRÒ CỦA GIAO TiẾP:  Cơ chế bên tồn & phát triển  Thầy thuốc → phận cấu thành/ HĐ nghề nghiệp → lực NN  Phương thức tồn / XH loài người CHỨC NĂNG GIAO TiẾP:  CN nhận thức ...
 • 27
 • 150
 • 0

Bài Giảng Giao Tiếp Trong Quản

Bài Giảng Giao Tiếp Trong Quản Lý
... qua lại lẫn Giao tiếp quản tiếp xúc nhà quản với người khác có liên quan hoạt động quản nhằm đạt tới mục tiêu quản đề II Các loại giao tiếp quản lý: Giao tiếp giao giao tiếp mang ... ) Giao tiếp đa phương giao tiếp nhà quản với nhiều người khác lúc * Ngoài có loại giao tiếp khác giao tiếp thức, giao tiếp không thức, giao tiếp gián tiếp   III Các nguyên tắc giao tiếp quản ... CHƯƠNG V: GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ I Khái niệm giao tiếp giao tiếp quản lý: : Giao tiếp hình thức đặc trưng cho mối quan hệ người với người, qua nảy sinh tiếp xúc tâm lý, thể trao đổi thông...
 • 34
 • 535
 • 7

Bài giảng đánh giá trong quan lý giáo dục đại học

Bài giảng đánh giá trong quan lý giáo dục đại học
... Chất Đánh giá Lượng Đào Chương trình đào tạo Tạo Chất Lượng Mơn học/ Mơn học/ Mơn học/ Học phần Học phần Học phần Mơn học/ Học phần xem đơn vị CTĐT Dạy (G) ? Chất Đánhlượng giá kết học tập ? học ... khảo QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác giả: Phạm Thành Nghị Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội-2000 Ngơn ngữ: Việt Chun ngành: Quản Giáo dục Khổ: 14,5x20,5 cm 287 trang Giá bìa: 34,000 ... Liên hệ thực tế đánh giá kết học tập để đối chiếu khái niệm bài/ hoạt động kiểm tra cụ thể Nhắc lại Q trình Đầu vào CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Sản phẩm Đánh giá- Kiểm sốt- Quản ĐẢM BẢO CHẤT...
 • 96
 • 283
 • 1

BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN

BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
... không cần thiết - Các lónh vực quản Quản tự nhiên Quản khoa học kỹ thuật Quản xã hội 1.3 Tâm học quản - Tâm học lãnh đạo, quản môn khoa học nghiên cứu nguồn gốc, chất, ... môn Tâm học lãnh đạo -quản - Thứ nhất, Tâm học lãnh đạo -quản giúp người lãnh đạo -quản nắm vững hệ thống tri thức khoa học tâm qua để vận dụng, ứng dụng vào việc chuẩn đoán tâm ... lãnh đạo -quản có môn Tâm học lãnh đạo -quản có sức sống-mãi ý nghóa với thực tiễn xã hội, góp phần nâng cao hiệu hoạt động lãnh đạo -quản xã hội BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ GVHD: TS...
 • 47
 • 117
 • 0

Bài giảng tâm lý học quản lý TS trần minh hằng

Bài giảng tâm lý học quản lý  TS trần minh hằng
... Mc tiờu mụn hc Tõm hc qun cung cp nhng tri thc k nng v ph ph ng ng phỏp tõm c bn phõn tớch tớch,, tỏc ng tõm i vi ng ng i v cỏc nhúm xó hi khỏc nhm tng ... hiu qu cụng tỏc lónh o o,, qun Phõn tớch nhõn cỏh ca ng ng i cỏn b lónh o o,, qun lý, , uy tớn v xõy dng nhõn cỏh ca ng ng i cỏn b giai on hin Nhng yu t tõm cụng tỏc t tng v f chc cỏn ... Nhng hin t ng ng TL H qun lónh o Ch Ch ng ng 3: Nhõn cỏch ng ng i lónh o o,, qun Ch Ch ng4: ng4: Uy tớn ng ng i lónh o o,, qun Ch Ch ng5: ng5: Nhng yu t tõm cụng tỏc t tng v t chc...
 • 134
 • 175
 • 1

Bài giảng tin học trong quản lý xây dựng giới thiệu ths đỗ thị xuân lan

Bài giảng tin học trong quản lý xây dựng giới thiệu  ths đỗ thị xuân lan
... hoạch động, thuyết tồn trữ dùng quản xây dựng ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Tài liệu tham khảo: • Phương pháp định lượng công cụ tin học ứng dụng quản xây dựng, Đỗ Thị Xuân Lan, Nhà ... for Windows) giới thiệu hướng dẫn sử dụng nhằm giúp người học tiếp cận với phần mềm sử dụng hiệu quản xây dựng tổ chức thi công ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Mô tả môn học: thuyết định, ... ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Chương Mô hình mạng lưới đường • Bài toán tìm đường ngắn Phương pháp vị • Bài toán đường dây loa • Bài toán tìm luồng cực đại ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Chương...
 • 14
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tâm lí học ở học sinh tiểu họcbài giảng hoạch định trong quản trịbài giảng tâm lý học quản lýbài giảng điện tử trong quán ăn ba cá bốngbài giảng tâm lý học quản trị kinh doanhbài giảng thông tin trong quản trịtập bài giảng tâm lý học quản lýslide bài giảng hoạch định trong quản trịbài giang thong ke trong quan ly tai nguyen rungbài giảng định lí talet trong tam giácbài giảng địa lí ngành trồng trọtbai giang nguyen li dong co dot trongtính hệ thống trong bài giảng địa lí có ứng dụng cnttthiết kế bài giảng vật líbài giảng địa líTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về thanh niênThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhVan hoa dog bang bac boVan hoa nam boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiVăn hoá mặc việt nam truyền thống1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc8 IO9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ, PHỤC VỤ VÀ CẤP DƯỠNG Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNGskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10skkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ