PHIẾU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT CẠNH TRANH

PHIẾU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT CẠNH TRANH

PHIẾU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT CẠNH TRANH
... chấm dứt hành vi cạnh tranh trên, với lý không cạnh tranh so sánh với kết giám định độ tin cậy Hỏi: Cơ sở đơn khởi kiện? Phiếu số Ý nghĩa cạnh tranh kinh tế? Phí xử lí vụ việc cạnh tranh? Sau thời ... bù thi t hại cho nghiệp đoàn Hỏi: Thỏa thuận có vi phạm không? xử lí nào? Phiếu số 13 Khái niệm nhận dạng hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật cạnh tranh 2004 Mối quan hệ Luật ... Đại lí thường thông báo hết hàng Hỏi: Theo Anh (Chị) có dấu hiệu việc vi phạm quy định Luật cạnh tranh tình kể trên? Phiếu số 18 Mối quan hệ Luật cạnh tranh với Luật sở hữu trí tuệ? Hành vi xâm...
 • 11
 • 323
 • 0

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật tài chính

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật tài chính
... trị gia tăng? Câu 11: Có loại thuế suất thuế nhập khẩu? lại có phân biệt vậy? Câu 12: Thuế môn gì? Hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế môn không? Đối tượng miễn, giảm thuế môn bài? Câu 13: Doanh ... c Bộ trưởng Bộ tài có quyền định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương trường hợp có nhiệm vụ phát sinh Câu 23 : Phân tích vai trò thuế thu nhập cá nhân sách kinh tế - xã hội Việt Nam nay? Câu ... nhà nước? Câu 16 : Cho biết chi phí xem chi phí hợp lý để khấu trừ trước tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Câu 17: Phân tích vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp kinh tế Việt Nam nay? Câu 18: Doanh...
 • 5
 • 1,179
 • 14

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật thương mại quốc tế

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật thương mại quốc tế
... chỉnh Luật quốc tế? So sánh với tư pháp quốc tế? Chủ thể Luật quốc tế? So sánh với chủ thể tư pháp quốc tế? Nguồn Luật quốc tế? So sánh nguồn pháp luật quốc gia? Có nguyên tắc Luật quốc tế Tuyên ... Hợp Quốc? Chứng minh Quốc gia chủ thể Luật quốc tế? Vì Tổ chức quốc tế liên phủ chủ thể hạn chế luật quốc tế? Như công nhận Luật quốc tế? Có thể loại công nhận luật quốc tế? Ý nghĩa pháp lý vấn ... tranh chấp thương nhân phương pháp trung gian hòa giải? 50 Giải tranh chấp thương nhân Tòa án? 51 Giải tranh chấp thương nhân Trọng tài thương mại? CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT QUỐC TẾ Nguyễn...
 • 6
 • 474
 • 3

Câu hỏi thi vấn đáp môn luật thương mại 1 ths lê thị hải ngọc ths cao đình lành

Câu hỏi thi vấn đáp môn luật thương mại 1  ths lê thị hải ngọc ths cao đình lành
... Câu 12 Trách nhiệm vô hạn gì? Cho ví dụ Câu 13 Trách nhiệm hữu hạn gì? Cho ví dụ Câu 14 Vốn Pháp định, vốn điều lệ gì? Cho ví dụ Câu 15 Tại nói: “Doanh nghiệp tư nhân tư cách pháp nhân”? Câu ... Câu 16 Khái niệm đặc điểm Hộ kinh doanh Câu 17 Phân biệt DNTN với Hộ Kinh doanh Câu 18 Phân tích quyền DNTN Câu 19 Phân tích nghĩa vụ DNTN Câu 20 Chủ DNTN quản lý, điều hành doanh nghiệp nào? Câu ... phần Câu 39 Các quy định Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị? Câu 40 So sánh công ty cổ phần với công ty TNHH thành viên trở lên Câu 41 Khái niệm đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên Câu...
 • 5
 • 236
 • 2

Câu hỏi thi vấn đáp môn luật quốc tế nguyễn thị

Câu hỏi thi vấn đáp môn luật quốc tế  nguyễn thị hà
... HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Thương mại quốc tế? Luật thương mại quốc tế? Chủ thể Luật thương mại quốc tế? Tại nói quốc gia chủ thể đặc biệt quan hệ thương mại quốc tế? Nguồn Luật ... ước quốc tế? 12 Điều kiện có hiệu lực điều ước quốc tế? 13 Điều ước quốc tế hết hiệu lực? 14 Các quốc gia thực điều ước quốc tế nào? 15 Khái niệm dân cư luật quốc tế? 16 Khái niệm quốc tịch luật ... Luật thương mại quốc tế? Trường hợp luật quốc gia áp dụng thương mại quốc tế? Cho ví dụ? Trường hợp Điều ước quốc tế áp dụng thương mại quốc tế? Cho ví dụ? Tập quán thương mại quốc tế gì? Cho ví...
 • 7
 • 209
 • 0

Câu hỏi thi vấn đáp môn luật thương mại 2

Câu hỏi thi vấn đáp môn luật thương mại 2
... nhiệm vật chất thương mại Câu 19 Căn áp dụng chế độ trách nhiệm vật chất Câu 20 Nêu loại trách nhiệm vật chất thương mại Câu 21 Phạt vi phạm áp dụng trường hợp nào? Câu 22 Bồi thường thi t hại áp ... giải tranh chấp thương lượng, hòa giải Câu 34 Nêu điểm Luật Trọng tài thương mại 20 10 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 20 03 Câu 35 Khái niệm đặc điểm trọng tài thương mại Câu 36 Các nguyên ... nào? Câu 23 Tạm ngường hợp đồng trường hợp nào? Câu 24 Căn pháp lý huỷ bỏ hợp đồng? Câu 25 Nguyên tắc giao kết hợp đồng Câu 26 Các trường hợp miễn trách nhiệm hành vi vi phạm HĐ thương mại Câu 27 ...
 • 6
 • 439
 • 5

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
... đến tượng xung đột pháp luật mua bán quốc tế gì? 41 Hãy nêu điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 42 Theo quy định pháp luật Việt Nam, hàng hóa xem đối tượng hợp pháp hợp đồng mua ... hóa quốc tế thương nhân hai nước, bên lựa chọn khác? Giải thích 34 Phát biểu sau hay sai: hệ thống pháp luật nước chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế luật chuyên ngành luật liên ... hợp đồng Bộ luật dân sự? Giải thích 35 Trình bày khác biệt tập quán quốc tế thương mại hai nguồn luật: điều ước quốc tế thương mại luật quốc gia 36 Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử...
 • 8
 • 888
 • 6

Bộ câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn Luật thương mại module 1

Bộ câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn Luật thương mại module 1
... h i thi có th h i thêm câu h i toàn b n i dung chương trình c a h c ph n không n m danh m c câu h i ôn t p - Sinh viên không c s d ng tài li u thi ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI- BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ... nghi p ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI- BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Page Câu 34: Trình bày trư ng h p gi i th doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p (2 014 ) Câu 35: B ng quy nh c a Lu t Phá s n (2 014 ), anh (ch ) ... doanh Câu 17 : Trình bày nh ng i u ki n ăng ký doanh nghi p theo quy thành l p doanh nghi p Nêu trình t , th t c nh c a Lu t Doanh nghi p (2 014 ) ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI- BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Page Câu...
 • 5
 • 829
 • 10

Câu hỏi thi vân đáp môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Câu hỏi thi vân đáp môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... lực nhà nước vào nhà vua 14 Trình bày khái quát thành lập pháp nhà nước phong kiến Việt Nam 15 Trình bày chất pháp luật phong kiến Việt Nam 16 Trình bày đặc điểm khái quát pháp luật phong kiến Việt ... thống pháp luật phong kiến Việt Nam 30 Phân tích nội dung chế định hôn nhân không tự pháp luật phong kiến Việt Nam 31 Phân tích chế định hôn nhân bất bình đẳng pháp luật phong kiến Việt Nam 32 ... trưởng pháp luật phong kiến Việt Nam 33 Trình bày điểm đặc sắc lĩnh vực hôn nhân gia đình pháp luật phong kiến Việt Nam 34 Trình bày đặc điểm chế định quyền sở hữu pháp luật phong kiến Việt Nam...
 • 8
 • 405
 • 2

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ
... kỹ thuật vận tải hàng không Câu 53: Giới thi u tổ chức vận tải hàng không dân dụng quốc tế Việt Nam Câu 54: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam Câu 55: Vận đơn hàng ... hình thức tổ chức VTĐPT Câu 74: Vận tải đa phương thức gì? Hiệu VTĐPT Câu 75: Nêu nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức giới Việt Nam Câu 76: Định nghĩa phân loại MTO Câu 77: Quy định thời ... định thông báo tổn thất khiếu nại người kinh doanh vận tải đa phương thức Câu 82: Định nghĩa, loại chứng từ vận tải đa phương thức Câu 83: Vận tải đa phương thức theo quy định Incoterms UCP HẾT...
 • 4
 • 1,959
 • 53

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự
... nhiệm hình tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình việc định hình phạt giải nh nào? Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: ... định hình phạt b Đối với tội phạm, Toà án đợc tuyên hình phạt Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 30 Câu Phân tích hình ... trờng hợp phạm tội cha đạt bị áp dụng hình phạt tử hình Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 13 Câu Thế ngời giúp sức?...
 • 11
 • 4,905
 • 99

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG
... hóa XNK Câu 91: Khái niệm giao nhận người giao nhận Câu 92: Phạm vi dịch vụ giao nhận Câu 93: Vai trò người giao nhận Câu 94: Cơ sở pháp lý giao nhận hàng hóa XNK Câu 95: Nguyên tắc giao nhận hàng ... CPT Câu 77: Nhược điểm hệ thống vận tải container V Chương Vận chuyển hàng hóa XNK vận tải đa phương thức Câu 78: Định nghĩa đặc điểm VTĐPT Câu 79: Các hình thức tổ chức VTĐPT Câu 80: Vận tải ... sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế Việt Nam Câu 58: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam Câu 59: Trình bày trách...
 • 4
 • 789
 • 10

câu hỏi thi vấn đáp môn chính sách thương mại quốc tế

câu hỏi thi vấn đáp môn chính sách thương mại quốc tế
... thương mại? 76 Trình bày thực trạng xu hướng áp dụng biện pháp bảo hộ thương mại tạm thời (phòng vệ thương mại) Việt Nam? 77 Khái niệm sách thương mại quốc tế? Mục tiêu sách thương mại quốc tế ... tham gia hoạt động thương mại quốc tế 24 Phân tích lợi ích quốc gia tham gia hoạt động thương mại quốc tế CHƯƠNG + 25 Nói rằng: “Không có ngoại thương không tồn quan hệ kinh tế đối ngoại” có không? ... ngoại thương 17 Hãy nêu mặt hạn chế lý thuyết cổ điển thương mại quốc tế 18 Trình bày nội dung lý thuyết thương mại quốc tế dựa quy mô 19 Trình bày nội dung lý thuyết vòng đời sản phẩm quốc tế 20...
 • 7
 • 667
 • 5

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn triết học mac lênin

Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn triết học mac lênin
... Maynard Keynes, Phái trọng cầu Câu 387 Ông người chia triết học thành Triết học tự nhiên” Triết học thông thường” Ông ai? Trả lời : HOBBES Câu 388 ? Câu 389 Ông suy tôn "Thi thánh" làng thơ Trung ... II Đảng (2/1951) Câu 332 Khi đề cập đến vấn đề xã hội, học thuyết triết học thường đưa quan điểm người lý tưởng Con người lý tưởng triết học Nho gia gọi ? Đáp án : Quân tử Câu 333 Ai người nêu ... Là thầy trò Câu 338 Tư tưởng triết học trung tâm ông “Phi thi n mệnh” Ông ai? Trả lời: MẶC TỬ Câu 339 Tác giả câu nói tiếng “tôi tư duy, tồn tại” Ông ai? Trả lời: Đề Các Câu 340 ? Câu 341 “Tôi...
 • 36
 • 1,572
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi thi vấn đáp môn luật dân sựcâu hỏi thi vấn đáp môn luật hành chínhbộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật đất đaibo cau hoi thi van dap mon luat lao dongbộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật hành chínhđề thi vấn đáp môn luật thương mạiđề thi vấn đáp môn luật hình sựđề thi vấn đáp môn luật dân sự 1đề thi vấn đáp môn luật hành chínhđề thi vấn đáp môn luật hình sự 1câu hỏi thi vấn đáp môn công pháp quốc tếcâu hỏi thi vấn đáp pháp luật đại cươngcâu hỏi thi vấn đáp môn lịch sử đảngbộ đề thi vấn đáp môn luật thương mại 1cau hoi thi van dap mon triet hocchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây