TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN

Tài liệu đào tạo liên tục Chăm sóc người bệnh toàn diện

Tài liệu đào tạo liên tục Chăm sóc người bệnh toàn diện
... dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện - Đào tạo, tập huấn chăm sóc người bệnh toàn diện cho toàn nhân viên bệnh viện bao gồm nội dung chăm sóc nêu - Tuyên truyền, giáo dục người bệnh, người nhà người ... niệm, nội dung chăm sóc người bệnh toàn diện quyền người bệnh Mô tả trách nhiệm cá nhân chăm sóc người bệnh toàn diện Liệt kê điều kiện bảo đảm công tác chăm sóc người bệnh toàn diện Đề xuất giải ... tác chăm sóc toàn diện bệnh viện NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN 1.1 Khái niệm chăm sóc toàn diện Quy chế BV năm 1997 định nghĩa: CSNBTD theo dõi chăm sóc người bệnh...
 • 101
 • 1,227
 • 5

Tài liệu Đào tạo liên tục - An toàn người bệnh

Tài liệu Đào tạo liên tục - An toàn người bệnh
... dựng văn hóa an toàn người bệnh - tập trung giải lỗi hệ thống Nhận thức quan điểm người quản lý văn hóa an toàn người bệnh định kết triển khai chương trình an toàn người bệnh Trước hết, người quản ... giá sai sót liệu an toàn người bệnh để thiết lập hệ thống đảm bảo an toàn cho người bệnh - Mời đại diện hội đồng người bệnh tham gia thảo luận vấn đề an toàn, khuyến khích tham gia - Phổ biến ... bệnh toàn cầu B giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu C giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu D giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu Câu 10 Bộ Y tế Mỹ đề xuất danh sách nhóm cố y khoa nghiêm trọng...
 • 120
 • 631
 • 1

Tài liệu Đào tạo liên tục - Quản lý chất lượng bệnh viện

Tài liệu Đào tạo liên tục - Quản lý chất lượng bệnh viện
... thống quản chất lượng bệnh viện Hệ thống quản chất lượng bệnh viện gồm yếu tố tổ chức: Hội đồng quản chất lượng bệnh viện, phòng tổ quản chất lượng, cán chuyên trách quản chất lượng, ... đồng quản chất lượng bệnh viện Giám đốc bệnh viện thiết lập hệ thống quản chất lượng, xây dựng ban hành văn quản chất lượng bệnh viện 2.2 Tổ chức nhiệm vụ Hội đồng quản chất lượng bệnh ... lượng Mạng lưới quản chất lượng bệnh viện: thiết lập từ bệnh viện đến khoa, phòng, đơn vị bệnh viện Cơ chế hoạt động hệ thống quản chất lượng bệnh viện: a) Hội đồng quản chất lượng bệnh...
 • 133
 • 646
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 1

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 1
... gom, vận chuyển lưu giữ chất thải y tế 16 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho cán chuyên trách quản chất thải y tế 32 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản ... trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho nhân viên vận hành hệ thống xử chất thải y tế 24 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho nhân viên thu gom, ... giảng viên 64 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho nhân viên y tế tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho cán quản 16 tiết Chương trình...
 • 100
 • 3,511
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 2

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 2
... X y dựng quy định quản quy trình thực xử chất thải y tế Quy trình quản chất thải y tế phải chuẩn hóa văn Giám sát việc thực quản chất thải y tế làm giảm đáng kể nguy tai nạn Tất nhân ... nạn Tất nhân viên y tế phải đào tạo cung cấp đ y đủ thông tin quy định quản quy trình thực xử chất thải y tế; - Nhân viên tham gia quản chất thải y tế phải đào tạo mối nguy hiểm, biện ... với chất thải y tế Bởi vì, nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh, nhân viên vận hành thiết bị xử lý, nhân viên sửa chữa thiết bị xử nhân viên liên quan đến xử chất thải y tế có nguy bị lây...
 • 43
 • 250
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 1

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 1
... iv Phần A Chương trình đào tạo liên tục quản chất thải y tế cho cán chuyên trách quản chất thải y tế Phần B Tài liệu đào tạo liên tục quản chất thải y tế cho cán chuyên trách quản chất ... QLCTYT Quản chất thải y tế iv PHẦN A CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHO ... giữ chất thải y tế 16 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho cán chuyên trách quản chất thải y tế 32 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế...
 • 114
 • 290
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 2

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 2
... 43 /20 07/QĐ-BYT ng y 30 tháng 11 năm 20 07 Bộ Y tế việc ban hành quy chế Quản chất thải y tế; Thông tư số 39 /20 10/TT-BTNMT ng y 16 tháng 12 năm 20 10 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành QCVN 28 :20 10/BTNMT ... pháp xử nước thải y tế T y thuộc vào y u cầu môi trường tiếp nhận mà nước thải sở y tế xử bộ, xử bậc hai bậc Xử sơ để khuẩn nước thải chứa mầm bệnh có nguy l y nhiễm cao; xử bậc ... Thành phần nước thải y tế 1.3.1 Các chất rắn nước thải y tế (TS, TSS TDS) Thành phần vật nước thải y tế gồm có: tổng chất rắn (TS); tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS) Chất...
 • 150
 • 206
 • 0

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC AN TOÀN NGƯỜI BỆNH
... dựng văn hóa an toàn người bệnh - tập trung giải lỗi hệ thống Nhận thức quan điểm người quản lý văn hóa an toàn người bệnh định kết triển khai chương trình an toàn người bệnh Trước hết, người quản ... bệnh toàn cầu B giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu C giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu D giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu Câu 10 Bộ Y tế Mỹ đề xuất danh sách nhóm cố y khoa nghiêm trọng ... D Người bệnh chết tự tử, tự sát tự gây hại E B, C D Câu Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh bao gồm: A giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu B giải pháp an toàn...
 • 118
 • 173
 • 0

Chương trình đào tạo Chăm sóc người bệnh toàn diện

Chương trình đào tạo Chăm sóc người bệnh toàn diện
... KHÁM CHỮA BỆNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2013 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Cụm từ Chăm sóc toàn diện xuất ... công tác chăm sóc người bệnh toàn diện bệnh viện, Bộ Y tế, hỗ trợ JICA xây dựng Chương trình đào tạo chăm sóc người bệnh toàn diện nhằm bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người hành ... Phân cấp chăm sóc hỗ trợ người bệnh chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh X X X Tổ chức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh X Phục hồi chức phòng ngừa biến chứng chăm sóc người bệnh toàn diện...
 • 38
 • 319
 • 0

Tài liều đào tạo Nghề Kỹ thuật phòng trừ bệnh cây công nghiệp

Tài liều đào tạo Nghề Kỹ thuật phòng trừ bệnh cây công nghiệp
... đặc trị − Cây bệnh nhẹ chăm sóc bình thường, nhiên suất thấp − Cây bị bệnh nặng nên tiêu hủy sớm để tránh lây lan sang khác BÀI 2: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO CÂY CAO SU I BỆNH PHẤN TRẮNG ... đến suất lạc b Biện pháp phòng trừ + Tổ chức bắt thủ công + Sử dụng thuốc hoá học như: Match 50ND, Sherpa 25 EC Theo liều khuyến cáo Biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại lạc - ... cáo, rắc hoặc tưới vào đất xung quanh gốc II PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI TRÊN CÂY TIÊU Bệnh vàng lá- chết chậm a) Đặc điểm nhận dạng: − Cây tiêu chậm lớn − Cành, lá thưa thớt dần − Lá tiêu...
 • 36
 • 324
 • 2

Tài liệu đào tạo nghề : Kỹ thuật trồng rau an toàn

Tài liệu đào tạo nghề : Kỹ thuật trồng rau an toàn
... loại vườn trồng rau an toàn Nội dung quy hoạch vườn trồng rau an toàn gồm c : * Vườn trồng rau truyền thống: Vườn trồng có khu vườn ươm, khu vườn trồng trồng trời * Vườn trồng rau nhà lưới: Công ... trồng rau an toàn Bộ giáo trình gồm bài: Bài 1: Giới thiệu chung rau Bài 2: Khái niệm chung rau an toàn Bài 3: Hướng dẫn sản xuất rau theo hướng VIET GAP Bài 4: Qui hoạch, thiết kế đất trồng rau ... Nhược điểm: + Cần nhiều vốn Mô hình trồng rau thủy canh 29 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị BÀI QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ LOÀI RAU I/ KỸ THUẬT TRỒNG CẢI XANH, CẢI NGỌT AN TOÀN: Cải xanh Cải...
 • 66
 • 503
 • 8

báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở thực trạng chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại gia đình ở nam định

báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở thực trạng chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại gia đình ở nam định
... DƯỠNG NAM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI GIA ĐÌNH NAM ĐỊNH Chủ nhiệm đề tài: CN Nguyễn Thị Dung Những người tham gia: ... dạy tâm thần, đánh giá đùng thực trạng chăm sóc, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt gia đình Nam Định với mục tiêu: Khảo sát thực trạng chăm sóc người ... nhân chăm sóc người bệnh gia đình CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Qua khảo sát 64 người chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt gia đình Nam Định rút số kết luận sau: 5.1 Thực trạng chăm sóc người bệnh tâm thần...
 • 49
 • 842
 • 7

Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 1

Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 1
... giá sử dụng thuốc Phòng phát thuốc vô trùng Theo dõi sử dụng thuốc lâm sàng Nhận biết - Chỉ định điều trị không điều trị thuốc - Chỉ định hay sai thuốc - Chỉ định hiệu lực Thuốc dới liều Thuốc ... thuc cho ngi bnh c th nh sau: Quỏ trỡnh chm súc bng thuc ca T chc Y t th gii 11 Kê đơn thuốc Dợc sĩ lâm sàng - Theo dõi dùng thuốc Cấp phát thuốc Các vấn đề liên quan đến thuốc T vấn, thông tin thuốc ... (t) % thuc thi ln T1/2 50 ln T1/2 75 ln T1/2 88 ln T1/2 94 27 ln T1/2 97 ln T1/2 98 ln T1/2 99 n v tớnh thi gian t l gi (60 phỳt) Nh vy sau mt khong thi gian (t) bng n ln T1/2 thỡ hu ht lng thuc...
 • 29
 • 209
 • 0

Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 2

Ebook tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong chăm sóc người bệnh (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục điều dưỡng bệnh viện) phần 2
... Aspirin pH8, Adalat LP 20 mg, Adalat LA 30 mg Nh vy cn tra Dc th quc gia hoc c n thuc bit c chớnh xỏc lỳc no cho ngi bnh ung thuc l hp nht 2. 2 Tng tỏc thuc vi ung 62 Cho ngi bnh ung thuc vi ... y tế Ngời đến thăm Tiếp xúc Ngời bệnh (bệnh nặng, giảm miễn dịch) Nhiễm trùng bệnh viện 40 Máy móc, vật liệu, đồ vật, môi trờng (không khí, nớc,) Tạo luồng khí 2. 7 Cỏc bin phỏp phũng chng nhim ... cỏc thuc hay s dng ti khoa phũng Cõu Trng thỏi sinh lý, bnh ca ngi bnh sao? Khi dựng thuc cho ngi bnh, iu dng cn nm c trng thỏi sinh lý, bnh ca ngi bnh phũng tng tỏc cú th xy c im ca ngi...
 • 34
 • 194
 • 0

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê : Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê : Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị
... Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê trồng địa hình cao, dốc Trồng phê đất phẳng có nhiều thuận lợi chăm sóc thu hoạch, trồng phê đất có độ dốc khác phê trồng địa hình ... vetiver, cốt khí) Trồng xen vườn phê V Chăm sóc phê Tưới nước tủ gốc - Muốn có suất cần phải tưới nước cho phê Tuy nhiên, Quảng Trị nguồn nước tưới cho phê chủ yếu từ tự nhiên - Để hạn chế ... trồng - Khi trồng xong, mặt bầu thấp mặt đất chung quanh 10 - 15cm a b 37 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị c d e f Các bước trồng phê a: Cắt đáy bầu b: Loại bỏ túi PE c: Đặt xuống hố d: Lấp hố e:...
 • 59
 • 251
 • 2

Xem thêm