NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN KẾT QUẢ DÀI HẠN CỦA NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE

Nghiên cứu các yếu tố tiên đoán kết quả dài hạn của nong van hai bằng bóng inoue

Nghiên cứu các yếu tố tiên đoán kết quả dài hạn của nong van hai là bằng bóng inoue
... tiên đoán kết tức nong van hai bóng Inoue Còn kết dài hạn yếu tố tiên đoán kết dài hạn chưa nhiều Xác định kết dài hạn yếu tố tiên đoán kết dài hạn phương pháp nong van hai bóng Inoue số lượng lớn ... dõi thời gian dài mục đích nghiên cứu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 1- Đánh giá kết dài hạn nong van hai bóng Inoue 2- Xác định yếu tố tiên đoán kết dài hạn nong van hai bóng Inoue 4 Chương ... nghiên cứu yếu tố tiên đoán kết tức [11],[14],[18],[20],[36], yếu tố tiên đoán kết dài hạn thủ thuật nong van hai bóng Inoue [11] Như vậy, Việt nam có nhiều nghiên cứu kết tức yếu tố tiên đoán kết...
 • 129
 • 224
 • 0

NGHIÊN cứu các yếu tố TIÊN đoán kết QUẢ dài hạn của NONG VAN HAI BẰNG BÓNG INOUE (TT)

NGHIÊN cứu các yếu tố TIÊN đoán kết QUẢ dài hạn của NONG VAN HAI lá BẰNG BÓNG INOUE (TT)
... hạn yếu tố tiên đoán kết dài hạn phương pháp NVHLBB Inoue mục đích nghiên cứu nghiên cứu 4 Mục tiêu cụ thể: 1- Đánh giá kết dài hạn nong van hai bóng Inoue 2- Xác định yếu tố tiên đoán kết dài ... 1.3.2 Các nghiên cứu yếu tố tiên đoán kết dài hạn NVHLBB Inoue Các nghiên cứu nước ngoài: Tuổi bệnh nhân yếu tố tiên đoán kết dài hạn[ Palacios IF/2002], [Dean LS/1996]; Hình thái van yếu tố tiên đoán ... kết dài hạn sau nong van Hơn 10 năm nay, Việt Nam có nghiên cứu kết tức yếu tố tiên đoán kết tức phương pháp NVHLBB Inoue; nghiên cứu kết trung hạnvà kết dài hạn, chưa nhiều Xác định kết dài...
 • 27
 • 169
 • 0

Nghiên cứu kết quả sớm và trung hạn của nong van hai bằng bóng inoue trong điều trị bệnh hẹp van hai khít

Nghiên cứu kết quả sớm và trung hạn của nong van hai lá bằng bóng inoue trong điều trị bệnh hẹp van hai lá khít
... án Mục đích nghiên cứu: Đánh giá kết sớm trung hạn (qua theo dõi năm) kỹ thuật nong van hai (NVHL) bóng Inoue điều trị bệnh Hẹp van hai (HHL) khít Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến kết NVHL, ... (2002) Nong van hai bóng Inoue điều trị bệnh nhân bị hẹp van hai lá: kết sớm theo dõi trung hạn Tạp chí Tim Mạch Học Việt nam; 32: 27-35 , Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Quang Tuấn CS (2003) Nong van hai ... giá kết sớm trung hạn (qua theo dõi năm) kỹ thuật NVHL bóng Inoue điều trị bệnh Hẹp van hai khít 2 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến kết NVHL, từ rút kiến nghị định NVHL cho bệnh nhân bị Hẹp van...
 • 30
 • 283
 • 0

CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN KẾT QUẢ NONG VAN HAI BẰNG BÓNG QUA DA pdf

CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN KẾT QUẢ NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG QUA DA pdf
... trước nong van ảnh hưởng lên kết nong van Hay nói cách khác biến số áp lực ĐM phổi trước nong van không tiên đoán kết nong van BÀN LUẬN Các yếu tố ảnh hưởng đến kết nong van hai bóng qua da Tuổi ... Kết luận: Tuổi, điểm số Wilkins ( từ đến 9), áp lực động mạch phổi yếu tố tiên đoán kết nong van hai bóng qua da Chỉ có diện tích lổ van hai trước nong yếu tố tiên đoán kết nong van ABSTRACT ... diện tích van hai trước nong tiên đoán kết nong van Liên quan áp lực động mạch phổi trước nong kết nong Liên quan áp lực ĐM phổi trước nong kết nong Kết nong Áp lực động mạch phổi trước nong( mmHg)...
 • 23
 • 224
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu diazinon bằng tác nhân (fenton uv) fe2+h2o2uv

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu diazinon bằng tác nhân (fenton uv) fe2+h2o2uv
... NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên : Trần Thị Kim Cúc Lớp : 08CHP 1.Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình phân hủy thuốc trừ sâu Diazinon tác nhân (fenton UV) Fe2+/H2O2/UV ... nghiên cứu: - Tổng quan Diazinon - Nghiên cứu hệ oxi hóa Fenton UV - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình phân hủy Diazinon - Xác định hiệu suất tách COD hiệu suất chuyển hóa Diazinon theo yếu ... trừ sâu Diazinon tác nhân (fenton UV) Fe2+/H2O2/UV” với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc xử lí nước thải thuốc trừ sâu nước ta 2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm thông số tối ưu cho trình phân hủy Diazinon...
 • 54
 • 497
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân fe2+h2o2, UVH2O2 và Fe2+UVH2O2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân fe2+h2o2, UVH2O2 và Fe2+UVH2O2
... t i ưu ñ trình phân h y methyl blue ñ t hi u qu cao nh t b i tác nhân Fe /H2O2, UV/H2O2 2+ Fe /UV/H2O2 So sánh m c ñ phân h y methyl blue b i tác nhân Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ tài ñư c th ... hư ng ñ n trình phân h y thu c nhu m methyl nhóm phương pháp hóa lí, phương pháp sinh h c phương pháp y u t oxi hóa nâng cao Quá trình x lí sinh h c di n nh s phân h y blue b ng tác nhân Fe2+/H2O2, ... hu methyl blue b ng tác nhân Fe2+/H2O2 - Kh o sát y u t nh hư ng ñ n trình phân hu methyl blue b ng tác nhân UV/H2O2 - Kh o sát y u t B c c lu n văn N i dung c a ñ tài ñư c trình bày chương 2+...
 • 15
 • 153
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu diazion bằng các tác nhân (FENTON UV)Fe2 UVH2O2, Fe(IIIOxalatH2O2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu diazion bằng các tác nhân (FENTON UV)Fe2 UVH2O2, Fe(IIIOxalatH2O2
... tr i ñ ñ c khó phân hu Quá trình nghiên c u ñ tài Nghiên c u y u t r t kh thi nh hư ng ñ n trình phân h y thu c tr sâu diazinon b ng tác ng d ng x lí nư c th i KI N NGH 2+ nhân (fenton UV) Fe ... ng thu c b o v th c v t thu c tr sâu nông nghi p m t cách không ki m soát nư c ta hi n Diazinon b ng nh hư ng ñ n trình phân h y thu c tr tác nhân (fenton UV) sâu 2+ Fe /UV/H2O2, Fe(III)oxalate/H2O2” ... 100 150 Th i gian (phút) 3.3 So sánh hi u qu phân h y diazinon c a h tác nhân B ng 3.17 Hi u su t chuy n hóa diazinon (%) c a hai h tác nhân H tác nhân 10 phút 30 phút 60 phút 90 phút 120 phút...
 • 13
 • 237
 • 0

Nghiên cứu kết quả nong van hai bằng bóng inoue qua da ở bệnh nhân HHL có rung nhĩ

Nghiên cứu kết quả nong van hai lá bằng bóng inoue qua da ở bệnh nhân HHL có rung nhĩ
... qu nong van hai lỏ bng búng Inoue qua da bnh nhõn HHL rung nh, vi hai mc tiờu c th sau õy: ỏnh giỏ kt qu sm v ngn hn(6 thỏng) ca nong van hai lỏ bng búng Inoue qua da bnh nhõn HHL rung ... tớch l van hai lỏ ...
 • 117
 • 288
 • 0

Nghiên cứu kết quả sớm của phương pháp nong van hai bằng bóng Inoue trong điều trị bệnh hẹp van hai khít ở bệnh nhân có điểm Wilkins ≥ 9

Nghiên cứu kết quả sớm của phương pháp nong van hai lá bằng bóng Inoue trong điều trị bệnh hẹp van hai lá khít ở bệnh nhân có điểm Wilkins ≥ 9
... TRNG I HC Y H NI NGUYN HNG CNG NGHIÊN CứU KếT QUả SớM CủA PHƯƠNG PHáP NONG VAN HAI BằNG BóNG INOUE TRONG ĐIềU TRị BệNH HẹP VAN HAI KHíT BệNH NHÂN ĐIểM WILKINS Chuyờn ngnh : Tim mch ... kốm theo 1.2.5.3 Nong van hai lỏ qua da a C ch Dựng búng hoc dng c tỏch hai mộp van b dớnh, lm l van hai lỏ rng v chờnh ỏp qua van gim b Cỏc phng phỏp nong van hai lỏ o Nong van hai lỏ qua ng tnh ... 1.2 BNH HP VAN HAI L 1.2.1 Cu to van hai lỏ Van hai lỏ ni lin nh trỏi v tht trỏi giỳp mỏu di chuyn theo mt hng t nh xung tht, bao gm lỏ van: lỏ van ln (hay lỏ van trc) v lỏ van nh (lỏ van sau)...
 • 121
 • 304
 • 1

đánh giá kết quả sớm của phương pháp nong van hai bằng bóng inoue trong điều trị bệnh hẹp van hai khít tái phát sau nong

đánh giá kết quả sớm của phương pháp nong van hai lá bằng bóng inoue trong điều trị bệnh hẹp van hai lá khít tái phát sau nong
... phng phỏp nong van hai lỏ bng búng Inoue iu tr bnh hp van hai lỏ khớt tỏi phỏt sau nong vi hai mc tiờu sau: 1.ỏnh giỏ kt qu sm ca phng phỏp nong van hai lỏ bng búng Inoue iu tr hp van hai lỏ khớt ... tn ti trc nong van v kt qu t c sau nong van hai lỏ cha tt (din tớch van t c sau nong nh, chờnh ỏp ti a qua van hai lỏ cao) c xem nh l yu t d bỏo c lp tỏi hp T l tỏi hp xut hin l 2,4% sau khong ... bnh nhõn b tỏi hp cú mộp van sau nong van tỏch u bờn cú kt qu nong van li tt hn nhng bnh nhõn cú mộp v t chc di van khụng cõn i, mộp van tỏch khụng u hoc b rỏch sau sau nong [86] * Nguyờn nhõn...
 • 100
 • 474
 • 0

Kết quả thảo luận nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng

Kết quả thảo luận nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng
... Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ, chất bảo quản, bao bì đến chất lượng sản phẩm rượu nếp than theo thời gian Sau trình lên men chính, muốn biết chất lượng sản phẩm có thay đổi trình lên men phụ tiến ... phẩm nhanh Sau số hình ảnh màu sắc sản phẩm rượu nếp than: Hình 7: Sản phẩm rượu nếp than Chuyên ngành công nghệ thực phẩm – Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng 29 Luận văn tốt nghiệp khóa 29 – ... thời gian Trong trình bảo quản lượng ester không ổn định So sánh với trình bảo quản rượu qua chưng cất lượng ester không đổi điều kiện nhiệt độ bao bì sau thời gian bảo quản tuần Một vài lý để giải...
 • 47
 • 533
 • 0

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNHHUẾ

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNHHUẾ
... trị lòng trung thành khách hàng thương hiệu .16 1.1.4.Đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng 18 1.1.4.1 .Nghiên cứu ... TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁC NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC SÔNG HƯƠNG - THỪA ... thực tiễn Chương 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng nhân dịch vụ gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc sông Hương - Thừa...
 • 129
 • 510
 • 5

Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông tại An Giang của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT pot

Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông tại An Giang của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT pot
... tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng dịch vụ viễn thông An Giang Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam VNPT. Thông tin từ anh (chị) quan trọng để giúp hoàn thành tốt chủ đề Rất mong anh (chị) ... VIỆT NAM Tổng quan Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam VNPT: Giới thiệu VNPT: Tên đầy đủ: Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) ... tỉnh, thành phố tách từ Bưu điện tỉnh, thành thành Viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam VNPT - 05 17 phút ngày 19/4/2008, Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam VNPT, ...
 • 27
 • 611
 • 1

NGHIÊN cứu các yếu tố TIÊN LƯỢNG THẤT bại của nội SOI gây DÍNH MÀNG PHỔI điều TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ác TÍNH

NGHIÊN cứu các yếu tố TIÊN LƯỢNG THẤT bại của nội SOI gây DÍNH MÀNG PHỔI điều TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ác TÍNH
... lệ thất bại nội soi gây dính màng phổi 2,96% - Các yếu tố tiên lượng thất bại nội soi gây dính màng phổi talc gồm nồng độ glucose dịch màng phổi ...
 • 3
 • 112
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng biến chứng, tử vong trong chấn thương và vết thương tá tràng

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng biến chứng, tử vong trong chấn thương và vết thương tá tràng
... Những yếu tố làm gia tăng biến chứng tử vong bệnh nhân? Đây lý tiến hành thực đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TIÊN LƢỢNG BIẾN CHỨNG, TỬ VONG TRONG CHẤN THƢƠNG VÀ VẾT THƢƠNG TÁ TRÀNG” 3 MỤC TIÊU NGHIÊN ... ĐIỂM SINH LÝ TÁ TRÀNG 10 1.3 CHẨN ĐOÁN CHẤN THƢƠNG VÀ VẾT THƢƠNG TÁ TRÀNG 11 1.3.1 VẾT THƢƠNG TÁ TRÀNG 11 1.3.2 CHẤN THƢƠNG TÁ TRÀNG 11 1.3.3 PHÂN ĐỘ TỔN THƢƠNG TÁ TRÀNG THEO ... áp lòng tràng, tạo điều kiện cho vết khâu dễ lành giảm nguy bục, rò 1.3 CHẨN ĐOÁN CHẤN THƢƠNG VÀ VẾT THƢƠNG TÁ TRÀNG 1.3.1 VẾT THƢƠNG TÁ TRÀNG CƠ CHẾ Vết thƣơng tràng trƣờng hợp vết thƣơng...
 • 109
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiềunghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình lên men rượu vang chanh dâynghiên cứu các yếu tố tác động đến sự trung thành của nhân viênnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tháo của công trình xả lũ thủy điện bắc hàphương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên mennghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hoá trong điều kiện bãi thải đuôi quặng nghèo ngập nướcnghien cuu cac yeu to anh huong den ket qua chup anh ronghen ky thuat socác đối tượng nghiên cứu là các yếu tố phản ánh kết quả kinh doanh như doanh thu chi phí lợi nhuận và các chỉ số tài chính của công tycác mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả công việcnghiên cứu các yếu tố môi trường vĩ mônghiên cứu các yếu tố ảnh hưởngnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đếnnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đấtnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huếnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmartthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcthực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt namthực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinatrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốTrình bày thực trạng chính sách sản phẩm của doanh nghiệp với khách hàng b2b và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tớiTìm hiểu về chế định thừa kế, cho các ví dụ về tranh chấp quyền thừa kế và các quy định của pháp luậttìm hiểu về ngân hàng thụy sĩtìm hiểu về sàn cme grouptính toán và kiểm nghiệm ly hợp trục các đăng và hộp sốTÍNH TOÁN XE HUYNDAI HD65 2t5ứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở việt namXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩPhân lập và thiết kế vector mang promoter liên quan đến quá trình phát triển phôi ở cây arabidopsisPhát hiện người mang gen bệnh tăng sản thượng thận thể thiếu enzym 21 hyroxylase bằng kỹ thuật MLPAcác phương tiện thanh toán quốc tế thường dùng trong du lịchđánh giá tác động môi trường (environmental impacts assessment eia)hô hấp ở thực vậtCông nghiệp du lịch và các hợp phầnHow to arrange your living room furniture