GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
... CỦA MÔN HỌC - Khái quát nghề nhân giống sản xuất nấm môn học nghề Nhân giống sản xuất nấm Môn học bố trí học trước mô đun chương trình đào tạo; - Khái quát nghề nhân giống sản xuất nấm môn học ... có nghề từ sở phân tích nghề thành môn học/ mô đun (1 môn học, mô đun) - Biên soạn giáo trình mô đun /môn học Chương trình ngắn hạn Nhân giống sản xuất nấm gồm quyển: 1) Giáo trình môn học Khái ... thành giáo trình Bộ giáo trình sở cho giáo viên soạn giảng để giảng dạy, tài liệu nghiên cứu học tập học viên học nghề Nhân giống sản xuất nấm Các thông tin giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo...
 • 55
 • 204
 • 1

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM
... CỦA MÔN HỌC - Khái quát nghề nhân giống sản xuất nấm môn học nghề Nhân giống sản xuất nấm Môn học bố trí học trước mô đun chương trình đào tạo; - Khái quát nghề nhân giống sản xuất nấm môn học ... có nghề từ sở phân tích nghề thành môn học/ mô đun (1 môn học, mô đun) - Biên soạn giáo trình mô đun /môn học Chương trình ngắn hạn Nhân giống sản xuất nấm gồm quyển: 1) Giáo trình môn học Khái ... thành giáo trình Bộ giáo trình sở cho giáo viên soạn giảng để giảng dạy, tài liệu nghiên cứu học tập học viên học nghề Nhân giống sản xuất nấm Các thông tin giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo...
 • 55
 • 337
 • 0

KHÁI QUÁT về NGHỀ NHÂN GIỐNG sản XUẤT nấm bài 3

KHÁI QUÁT về NGHỀ NHÂN GIỐNG và sản XUẤT nấm bài 3
... - Sản xuất nấm rơm rơm rạ (Hình 3. 4) - Sản xuất nấm rơm phế thải (Hình 3. 5) - Sản xuất nấm rơm mạt cưa thải nấm mèo PDF by http://www.ebook.edu.vn 35 Giống gốc Chọn địa điểm trồng Meo giống ... hái xong xử lý trước sản xuất đợt b) Quy trình sản xuất nấm rơm phế thải Bông phế thải nhà máy dệt kéo sợi nguồn nguyên liệu quý để sản xuất nấm rơm Năng suất nấm rơm sản xuất thường cao sử dụng ... bệnh nấm để thu suất cao 2.2 Quy trình nuôi trồng nấm rơm 2.2.1 Sơ đồ quy trình Sơ đồ quy trình nuôi trồng nấm rơm trình bày hình 3. 3 Hiện xu hướng sản xuất nấm rơm thường theo phương pháp: - Sản...
 • 16
 • 390
 • 2

KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM - BÀI 4 pot

KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM - BÀI 4 pot
... tươi: 1 .44 0.000đ - 1.000.000đ = 44 0.000đ - Nấm muối: 1.120.000đ - 1.000.000đ = 120.000đ 3.2 Nấm sò 3.2.1 Chi phí Tính 1tấn nguyên liệu khô đưa vào sản xuất (bảng 4. 3) Bảng 4. 3 Chi phí sản xuất nấm ... 3.600.000đ 3 .4. 3 Lợi nhuận Nấm sấy khô: 3.600.000 - 3. 040 .000 = 560.000đ 3.5 Nấm hương 3.5.1 Chi phí Tính 1tấn nguyên liệu khô đưa vào sản xuất (bảng 4. 6) Bảng 4. 6 Chi phí sản xuất nấm hương, tính ... trồng nấm thu hoạch 120kg nấm tươi 80kg nấm muối - Nấm tươi: 120kg x 12.000đ/kg = 1 .44 0.000đ PDF by http://www.ebook.edu.vn 51 - Nấm muối: 80kg x 14. 000đ/kg = 1.120.000đ 3.1.3 Lợi nhuận - Nấm tươi:...
 • 8
 • 191
 • 3

KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM - BÀI 2 pps

KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM - BÀI 2 pps
... hỏi kỹ thuật cao, vấn đề sản xuất giống nấm người nuôi trồng gặp nhiều hạn chế - Người trồng nấm khó tìm nguyên nhân gây bệnh nấm, chưa có biện pháp phòng trừ khắc phục - Nấm tươi cần phải tiêu ... dụng vài nguyên liệu có sẵn tới vài trăm sở để sản xuất nấm Tiềm điều kiện thuận lợi nghề trồng nấm ăn nấm dược liệu phù hợp với người nông dân nước ta vì: PDF by http://www.ebook.edu.vn 31 - Nguyên ... trồng só tỉnh, thành phố, sản lượng mõi năm đạt khoảng 150 - Một số loại nấm khác như: Trân châu, Kim châm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, sản lượng chưa đáng kể Nghề trồng nấm Việt Nam phát triển...
 • 3
 • 148
 • 1

KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM - BÀI MỞ ĐẦU docx

KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM - BÀI MỞ ĐẦU docx
... CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ PDF by http://www.ebook.edu.vn GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC - Khái quát nghề nhân giống sản xuất nấm môn học nghề Nhân giống sản xuất nấm Môn học bố ... chương trình Nhân giống sản xuất nấm Thực nhiệm vụ Bộ giao, Ban chủ nhiệm thực công việc sau: - Tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo nghề sở sản xuất giống nấm trồng nấm ăn, nấm dược liệu, ... loại nấm trồng phổ biến; - Mô tả đặc điểm nghề nuôi trồng nấm, quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm; - Tính toán lượng nguyên, nhiên, vật liệu cần cho sản xuất; số tiền thu từ sản xuất nấm sau...
 • 6
 • 704
 • 6

GIÁO TRÌNH MÔN HỌCKHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG SẢN XUẤT NẤM

GIÁO TRÌNH MÔN HỌCKHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT NẤM
... CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC - Khái quát nghề nhân giống sản xuất nấm môn học nghề Nhân giống sản xuất nấm Môn học bố trí học trước mô đun chương trình ... tích nghề thành môn học/mô đun (1 môn học, mô đun) - Biên soạn giáo trình mô đun /môn học Chương trình ngắn hạn Nhân giống sản xuất nấm gồm quyển: 1) Giáo trình môn học Khái quát nghề nhân giống ... giống sản xuất nấm 2) Giáo trình mô đun Chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu, hóa chất chuyên dùng nhân giống nuôi trồng nấm 3) Giáo trình mô đun Nhân giống nấm 4) Giáo trình...
 • 54
 • 122
 • 0

Giáo trình môn học mạng máy tính nghề quản trị mạng máy tính trình độ cao đẳng nghề (phần 2)

Giáo trình môn học mạng máy tính  nghề quản trị mạng máy tính  trình độ cao đẳng nghề (phần 2)
... tác quản trị mạng lưới quản trị hệ thống Có thể khái quát công tác quản trị mạng bao gồm công việc sau: Quản trị cấu hình, tài nguyên mạng : Bao gồm công tác quản lý kiểm soát cấu hình, quản ... NÂNG CAO VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tài liệu tham khảo [1] Giáo trình quản trị mạng – từ website www ebook4you.org [2] Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi , Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ, NXB Giáo ... tài liệu, giáo trình hệ thống quản trị mạng NMS, HP Openview, Sunet Manager, hay giáo trình nâng cao hiệu hoạt động hệ thống (performance tuning) Trang 83 Quản trị an ninh, an toàn mạng: Bao...
 • 39
 • 203
 • 0

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành phát triển của Việt ngữ học (Phần 4) ppsx

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 4) ppsx
... ông, nhà khoa học Việt Nam xây dựng hệ thống thuật ngữ cho tất ngành khoa học, có ngành Việt ngữ học Sự phong phú hệ thống thuật ngữ Việt ngữ học thước đo phát triển ngành khoa học mà xem xét ... người vào phát triển ngôn ngữ, đặc biệt vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt Về văn hoá–ngôn ngữ học, nhà Việt ngữ học khảo sát mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá, phản ánh đặc trưng văn hoá dân tộc ngôn ngữ, ... ngôn ngữ, ; tâm lí–ngôn ngữ học, Việt ngữ học quan tâm đến chất tâm lí trình thụ đắc ngôn ngữ, đến phát triển ngôn ngữ trẻ em Việt Nam, Mảng ngôn ngữ học ứng dụng số học giả quan tâm, lên hai...
 • 9
 • 203
 • 0

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành phát triển của Việt ngữ học (Phần 3) pdf

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 3) pdf
... tiếp Trước hết, sách lí luận người Việt Việt Nam viết thể phần thâm nhập lí luận ngôn ngữ học giới vào Việt Nam Cuốn Khái luận ngôn ngữ học, tổ Ngôn ngữ học, Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn nhà ... giới thiệu khái niệm quan trọng ngôn ngữ học, cố gắng phản ánh thành tựu ngôn ngữ học giới nhiều người thừa nhận * Sử dụng dẫn liệu nhiều ngôn ngữ thuộc loại hình khác nhau, đặc biệt ngôn ngữ Đông ... Đại cương ngôn ngữ học, tập dành cho hai vấn đề: vấn đề đại cương ngữ pháp trường phái cấu trúc luận cổ điển, ngữ pháp tạo sinh; Đại cương ngôn ngữ học, tập hai dành cho Ngữ dụng học Năm 1994,...
 • 7
 • 290
 • 1

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành phát triển của Việt ngữ học (Phần 2) doc

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 2) doc
... cận đại là: * Việt ngữ học nghiên cứu theo tinh thần ngôn ngữ học phương Tây ngôn ngữ học đại giới * Tiếng Việt vươn lên làm phương tiện diễn đạt thành tựu Việt ngữ học, dần trở thành phương tiện ... đạo nên chữ quốc ngữ phát triển, truyền bá rộng rãi Thứ ba, Việt Nam Trung Quốc nước đồng văn mà truyền thống ngôn ngữ học Trung Hoa xoay quanh âm vận học, huấn hỗ học, tự thư học phông lí thuyết ... Latin từ thời Đô-na-tut ảnh hưởng lớn Những người châu Âu tới Việt Nam đem quan điểm học thuật vốn có vào miêu tả tiếng Việt Những người Việt Nam tiếp thu truyền thống ngôn ngữ học châu Âu làm...
 • 12
 • 160
 • 0

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành phát triển của Việt ngữ học (Phần 1) ppt

LƯỢC SỬ VIỆT NGỮ HỌC - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 1) ppt
... vào lịch sử Việt ngữ học Trong trình lịch sử, trí thức ưu tú phát triển kiến thức lẻ tẻ, chưa hệ thống tiếng Việt, xây dựng bổ sung khung khái niệm, qua thiết lập nhận định có giá trị tiếng Việt ... giải thích tiếng Việt từ điển đối chiếu tiếng Việt với ngoại ngữ biên soạn vào thời cận đại vận dụng lí luận từ điển học mà ngôn ngữ học giới dày công tích luỹ Khi tiếng Việt chưa sử dụng giáo dục ... khoa học nghiên cứu tiếng Việt Việt ngữ học hình thành gần thời cận đại, đạt thành tựu rực rỡ từ sau Cách mạng Tháng Tám tới Nhưng quan niệm, tất suy tư, khám phá, nghiên cứu khía cạnh tiếng Việt...
 • 6
 • 277
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KHÁI QUÁT VỀ THANH THỰC LỤC SÁCH THANH THỰC LỤC: QUAN HỆ THANH-TÂY SƠN (Cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX) " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Tông thực lục Bản dòch tiếng Việt Thanh thực lục: Quan hệ Thanh- Tây Sơn (Cuối kỷ XVIII- đầu kỷ XIX) chỉ trích dòch phần cuối Cao Tông thực lục phần đầu Nhân Tông thực lục, nên bảng tóm tắt 13 thực ... soạn thông sử nghiên cứu chuyên đề Cuốn sách Thanh thực lục: Quan hệ Thanh- Tây Sơn (Cuối kỷ XVIII- đầu kỷ XIX) dòch từ sưu tập sử liệu, tập sử liệu trích lục từ nguồn Thanh thực lục, gồm hầu hết ... dụng cho đề tài liên quan, xem chúng nguồn có tính có giá trò tiêu biểu IV Đôi nét sách Thanh thực lục: Quan hệ Thanh- Tây Sơn (Cuối kỷ XVIII- đầu kỷ XIX)*   Cũng trường hợp thực lục triều vua Minh,...
 • 12
 • 155
 • 0

Giáo trình môn học sáng kiến cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu sự cố

Giáo trình môn học sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kế hoạch thủ tiêu sự cố
... mại hóa 1.2.1.4 Các tiêu đánh giá Chương trình: a Chỉ tiêu trình độ khoa học: 80% đề tài/dự án có kết công bố Giáo trình môn học: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu cố 15 TẬP ĐOÀN CÔNG ... thác, xây dựng mỏ cải tạo mỏ) phải lập chung kế hoạch thủ tiêu cố thống Giám đốc mỏ đội trưởng đội cấp cứu mỏ Giáo trình môn học: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu cố 24 TẬP ĐOÀN CÔNG ... cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu cố 48 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT 3.1 Khái niệm Sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất (gọi tắt sáng...
 • 55
 • 573
 • 3

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH
... chốt công ty • Giám đốc công ty Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước nhà nước trước cổ đông mặt hoạt động Công ty theo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất thương mại Đại Thanh ... nhiệm vụ công ty 1.2.1.Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần sản xuất thương mại Đại Thanh tách từ tổng công ty gốm sứ thủy tinh trước đây, hoạt động sản xuất kinh doanh sở độc lập tự chủ nên công ty luôn ... bị dâ chuyền sản xuất Công tác quản lý, công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm điểm trọng tâm công tác điều hành sản xuất Công ty, Công ty quan tâm đến việc hoàn thiện sản phẩm, cải...
 • 18
 • 1,342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần ii khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công tygiới thiệu khái quát về xí nghiệp liên doanh sản xuất ôtô hoà bình vmckhái quát về công ty cổ phần sản xuất và chế biến chè minh hảikhái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty vàng agribank ctcpkhái quát về thị trường bất động sản việt nam và đặc điểm của ngành bất động sảnkhái quát về thị trường bất động sản việt namkhái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và năm 2011hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất một số giống hoa lan hồ điệp theo quy mô công nghiệpgiáo trình môn học công nghệ may 3giáo trình môn học công nghệ may 1giáo trình môn học công nghệ may 4giáo trình môn học công nghệ may 2giáo trình môn họcgiáo trình môn học thủy cônggiáo trình môn học phpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học