Giáo trình Tế bào học

giáo trình Tế bào học

giáo trình Tế bào học
... phình thành tế bào lông hút .Tế bào tầng phát sinh có hình khối chữ nhật,thành mỏng,nhân lớn ,tế bào chất nhiều .Tế bào mô thịt gần trứng .Tế bào mô thịt chứa nhiều lục lạp hạt tinh bột .Tế bào mạch ... trừ tế bào khuẩn lam V.Sinh sản tế bào nhân sơ: Sự sinh sản tế bào vi khuẩn thường theo đường sinh sản vô tính-phân đôi tế bào. Trong tình có phân đôi thể nhiễm sắc phân chia phần lại tế bào. tế ... bào. tế bào thường có bốn nhiều số lượng miền nhân.Ở số loài tế bào mẹ kéo dài phân chia.Trong số tế bào khác hai tế bào tách lớn lên.Sự phân chia tế bào xảy nhanh vi khuẩn.Ở số lớn ,tế bào vi...
 • 31
 • 249
 • 1

giáo trình Tế bào học và ứng dụng

giáo trình Tế bào học và ứng dụng
... thể đơn bào có cấu tạo gồm tế bào sản phẩm tế bào Học thuyết tế bào tổng kết vĩ đại sinh học Học thuyết tế bào đời có ảnh hưởng lớn đến tất hướng nghiên cứu sinh học Sinh học tế bào học bắt ... Hình dạng Tế bào thường có hình dạng tương đối cố định đặc trưng cho loại tế bào Ví dụ: tinh trùng, tế bào trứng, tế bào thần kinh, tế bào hồng cầu, loại tế bào biểu mô Tuy vậy, có số tế bào luôn ... lượng tế bào thể khác khác Sinh vật đơn bào, thể có tế bào Các sinh vật đa bào, thể có từ vài trăm tế bào (như nhóm trùng bánh xe có 400 tế bào) đến hàng tỉ tế bào Ví dụ: thể người có 6.1014 tế bào...
 • 166
 • 480
 • 4

Giáo trình tế bào học part 2 ppsx

Giáo trình tế bào học part 2 ppsx
... béo tự do, glycerin tự O CH2 - O - C - R1 CHOH CH2OH O CH2 - O - C - R1 O CH2 - O - C - R1 O CH - O - C - R2 CH - O - C - R2 O CH2OH Mono - glyceric O Di - glyceric CH2 - O - C - R3 Tri - glyceric ... 10,9 91/3 12, 0 Đường kính vòng xoắn 20 Ao 23 Ao 19Ao 18Ao Khoảng cách 2n 3,4Ao 2, 9Ao 3,3Ao 3,4Ao Chiều dài vòng xoắn 34Ao 32Ao 31Ao 45Ao Góc bazơ nitơ với trục 90o 20 o 18o Góc hai bazơ 36o 32, 7o 38,6o ... (micro fibrin) cấu trúc màng cellulose tế bào thực vật Các sợi không tan nước, bền học nên tạo nên lớp màng cellulose bền CH2OH O O CH2OH O O CH2OH O O O 3 .2 Lipid So với gluxit, lipid hợp chất...
 • 17
 • 280
 • 0

Giáo trình tế bào học part 10 docx

Giáo trình tế bào học part 10 docx
... thấm cao với màng tế bào nên dễ dàng chuyển từ tế bào mezophyll vào tế bào bao bó mạch để tiếp tục biến đổi giai đoạn hai - Ở tế bào bao bó mạch, sau tiếp nhận acid malic từ tế bào thịt chuyển ... vật có hai loại tế bào tiến hành quang hợp, với chức khác Tế bào thịt (mezophyll) nằm sát lớp biểu bì Lục lạp dạng hạt Tế bào bao bó mạch nằm sâu lá, sát bó mạch kích thước tế bào lớn hơn, lục ... Áng (1992), Hoá sinh học, Nxb Giáo dục Hà Nội Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Bá Lộc (2000), Hô hấp thực vật, Nxb Giáo dục Hà Nội Vũ Văn...
 • 12
 • 229
 • 0

Giáo trình tế bào học part 8 ppt

Giáo trình tế bào học part 8 ppt
... thấu tế bào Ví dụ: cho tế bào thực vật vào dung dịch nước vào tế bào, tế bào trương lên c) Dung dịch ưu trương (hypertonic): có áp suất thẩm thấu cao áp suất thẩm thấu tế bào Ví dụ: cho tế bào ... Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Thành Hổ (2000), Sinh học đại cương - Tế bào học, Di truyền học, Học thuyết tiến hoá, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Phan Cự ... (2001), Di truyền học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Chương 13 TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG Nghiên cứu trình trao đổi chất tế bào môi trường nghiên cứu trình trao đổi chất qua màng tế bào, nói cách khác...
 • 17
 • 214
 • 0

Giáo trình tế bào học part 6 ppt

Giáo trình tế bào học part 6 ppt
... Mô học, Phôi sinh học, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Thành Hổ (1995), Sinh học đại cương - Tế bào học, Di truyền học, Học ... Các tế bào sinh vật eukaryote trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp kết thúc phân chia tạo tế bào Toàn trình từ tế bào đến tế bào hệ gọi chu trình tế bào, gồm giai đoạn: M, G1, S, G2 Sự phân chia tế ... thường nằm phần Tuy nhiên, tế bào phân hóa nhân vị trí bao tế bào chất 10.1.5 Cấu trúc nhân tế bào sống tế bào tiêu Trong đa số tế bào sống, nhân có đặc tính đồng quang học Người ta phân biệt màng...
 • 17
 • 307
 • 3

Giáo trình tế bào học part 9 ppsx

Giáo trình tế bào học part 9 ppsx
... Kính ( 198 4) Tế bào học, học, Phôi sinh học, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Thành Hổ ( 199 9), Di truyền học, Nxb Giáo dục ... hình chén vào sâu tế bào chất bóng uống bào hình thành Sau đó, vách màng tế bào bóng uống bào khép kín tách khỏi màng tế bào Trong tế bào, bóng uống bào thải bớt nước, bóng uống bào bé dính lại ... đa bào bậc cao, chức thực bào tế bào bạch cầu, tế bào khác có nguồn gốc trung bì mô bào mô liên kết, tế bào liên vùng quan tạo máu, tế bào nội mô gan, tuyến thận tuyến yên đảm nhiệm Về chức trình...
 • 17
 • 432
 • 0

Giáo trình tế bào học part 7 pptx

Giáo trình tế bào học part 7 pptx
... tế bào soma tế bào sinh dục non Xảy tế bào sinh dục chín Một lần phân bào tạo tế bào Hai lần phân bào tạo tế bào Số NST giữ nguyên: tế bào 2n cho tế bào 2n Số NST giảm nửa: tế bào 2n cho tế bào ... (1984), Tế bào học, học, Phôi sinh học, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Thành Hổ (1995), Sinh học đại cương - Tế bào học, ... sinh lưỡng bội phân chia cho tế bào lưỡng bội (2n), số tế bào sau ADN NST tăng đôi mà không xảy phân bào trở thành đa bội Kết tế bào gan chuột cống trưởng thành có tế bào lưỡng bội (2n) đa số 4n,...
 • 17
 • 287
 • 0

Giáo trình tế bào học part 1 potx

Giáo trình tế bào học part 1 potx
... chung quang hợp 15 .2 Cơ chế quang hợp Tài liệu tham khảo 12 5 12 6 12 6 12 8 13 1 13 6 14 4 14 6 14 6 15 2 15 9 16 0 16 0 16 0 16 5 17 1 17 2 17 2 17 3 18 2 Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc: NGUYỄN XUÂN KHOÁT ... Chương 10 NHÂN TẾ BÀO (NUCLEUS) 10 .1 Cấu tạo nhân 10 .2 Thành phần hoá học nhân 10 .3 Cấu trúc hiển vi siêu hiển vi 10 .4 Chức nhân Tài liệu tham khảo Chương 11 DI TRUYỀN TẾ BÀO 11 .1 Nhiễm sắc thể 11 .2 ... Chức màng tế bào Tài liệu tham khảo Chương TẾ BÀO CHẤT VÀ MẠNG LƯỚI NỘI CHẤT 6 .1 Tế bào chất (Cytoplasma) 5 10 16 17 17 17 17 20 20 20 21 22 22 26 28 33 40 41 41 41 42 48 49 49 49 60 61 62 62 6.2...
 • 17
 • 247
 • 1

Giáo trình tế bào học part 3 ppt

Giáo trình tế bào học part 3 ppt
... 4.1 .3 Số lượng tế bào Số lượng tế bào thể khác khác Sinh vật đơn bào, thể có tế bào Các sinh vật đa bào, thể có từ vài trăm tế bào (như nhóm trùng bánh xe có 400 tế bào) đến hàng tỉ tế bào Ví dụ: ... 4.2 .3 Tế bào thực vật động vật 4.2 .3. 1 Tế bào thực vật Tế bào thực vật có lớp vỏ bao ngoài: polysaccharide (cellulose), tế bào chất có chứa không bào Bộ máy phân bào thường thiếu trung tử Đa số tế ... Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Thành Hổ (1995), Sinh học đại cương - Tế bào học, Di truyền học, Học thuyết tiến hoá, Tủ sách Đại học tổng hợp Tp Hồ Chí Minh...
 • 17
 • 208
 • 0

Giáo trình tế bào học part 5 pot

Giáo trình tế bào học part 5 pot
... nhiều không bào nhỏ Trong trình lớn lên, tế bào hút thêm nước to nhập lại với thành không bào lớn chiếm hầu hết thể tích tế bào trưởng thành Không bào lớn đẩy tế bào chất vách tế bào thành lớp ... Ở tế bào thượng bì, tơ nâng đỡ xếp thẳng góc với màng tế bào không xuyên qua màng sang tế bào bên cạnh Tơ nâng đỡ có chức nâng đỡ (ví dụ tế bào đơn bào) có vai trò tăng cường mối liên hệ tế bào ... tạo Trung thể gọi trung tâm tế bào (cytocentrom), bào quan có tất tế bào động vật đa bào, đơn bào tế bào số thực vật (tảo, nấm, rêu, dương xỉ số hạt trần) Trong tế bào thực vật hạt kín, người...
 • 17
 • 156
 • 0

Giáo trình tế bào học part 3 doc

Giáo trình tế bào học part 3 doc
... cao tế bào (được trì cách thu hồi tế bào) làm tăng hiệu suất tế bào tốc độ sinh trưởng tỷ lệ tương ứng với nồng độ tế Công nghệ tế bào 49 bào Tuy nhiên, phải có giới hạn việc tăng hiệu suất tế bào ... độ tế bào nồng độ tế bào điểm phối trộn dòng chảy vào dòng chảy thu hồi C X0 nồng độ tế bào thời điểm t0 CX f nồng độ tế bào sau khỏi hệ lên men C Xi nồng độ tế bào đưa vào CX L nồng độ tế bào ... thoát tế bào thông qua dòng chảy vượt sinh trưởng tế bào hệ lên men F CXi Csi V, CX , CS CX F C s Hình 4.4 Sơ đồ hệ lên men thùng khuấy liên tục (CSTF) Công nghệ tế bào 38 Cân nguyên liệu cho tế bào...
 • 21
 • 173
 • 0

Giáo trình tế bào học part 2 ppt

Giáo trình tế bào học part 2 ppt
... nồng độ tế bào, trọng lượng khô tế bào đơn vị thể tích CN: mật độ số lượng tế bào, số lượng tế bào đơn vị thể tích ρ: mật độ tế bào, trọng lượng tươi tế bào đơn vị thể tích khối lượng tế bào Từ ... nuôi 27 oC, chiếu sáng 8giờ/ngày cường độ 2. 000 lux - Chúng ta xác định nồng độ tế bào khô ẩm tế bào tự dịch huyền phù tế bào bất động suốt trình nuôi cấy mẻ Để xác định nồng độ tế bào tế bào bất ... Design, and Equipment) 2nd ed Noyes Publications New Jersey, USA Công nghệ tế bào 22 Chương Động học sinh trưởng tế bào I Mở đầu Hiểu biết đầy đủ động học sinh trưởng tế bào thực vật, động vật...
 • 21
 • 207
 • 0

Giao trinh Te bao hoc cua Nguyen Nhu Hien

Giao trinh Te bao hoc cua Nguyen Nhu Hien
... nm mt ngoi (protein ngoi biờn) thỡ khỏc vi protein nm mt trong, mt s mng hon ton khụng cú protein ngoi biờn - Cỏc protein nh v mt phn hoc hon ton nm lp kộp phospholipid (ni protein), cú nhng ... gian Protein dng cu trỳc bc II cha hỡnh thnh cỏc tõm hot ng nờn cha cú hot tớnh sinh hc Bi vy, cỏc protein chc nng (protein enzyme, protein chuyn ) khụng tn ti dng bc II ny Ch cú mt s protein ... cỏc protein c lp cu trỳc bc III 3.3.3 Tớnh cht, vai trũ protein 3.3.3.1 Tớnh cht protein * Tớnh cht lng tớnh Do thnh phn protein l cỏc phõn t acid amin, m acid amin l cht lng tớnh nờn protein...
 • 165
 • 161
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình tế bào họcgiáo trình tế bào học nguyễn như hiềngiao trinh te bao hocgiáo trình tế bàogiáo trình tế bào thần kinhgiáo trình tế bào gốcgiáo trình điều khiển học kinh tếgiáo trình lịch sử học thuyết kinh tếdownload giáo trình lịch sử học thuyết kinh tếgiáo trình quản trị học kinh tế quốc dângiáo trình quản trị học đại học kinh tế quốc dângiáo trình marketing đại học kinh tế quốc dângiáo trình trường đại học kinh tế quốc dângiáo trình thuế đại học kinh tế quốc dângiáo trình thuế đại học kinh tếĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học