UMLkhái quát và tổng quan về các khái niệm

Tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)
... cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ Đây lý em lựa chọn đề tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ... .68 4.3 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG BICC 70 Chương 72 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 72 5.1 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN MGCP ... VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chương Các...
 • 99
 • 924
 • 13

Tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển trong mạng ngn

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng ngn
... tài TổNG QUAN Về CáC GIAO THứC BáO HIệU ĐIềU KHIểN TRONG MạNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chơng Tổng quan mạng hệ sau NGN Chơng Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chơng Truyền tải báo hiệu ... Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển ngang hàng Phm V Huy, 2001VT ỏn tt nghip i hc Li núi u Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển chủ tớ Do nhiều ... kiến trúc mạng Kiến trúc phân tán kết hợp mạng hệ cũ mạng hệ đặt cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ...
 • 99
 • 519
 • 1

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam” người viết muốn nói lên cái nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ đa dạng mà Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phát triển giải phá

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam” người viết muốn nói lên cái nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ đa dạng mà Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phát triển và giải phá
... hình dịch vụ ngân hàng Chơng 1: Các loại hình dịch vụ Ngân hàng phải đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Chơng 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam Chơng 3: Giải pháp ... Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng thực đợc đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng cần phải có biện pháp để bớc vợt qua thách thức nói 3.2 Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ... pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thị Hơng Giang - 842A Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng Phần II: Nội dung Chơng Các loại hình dịch vụ Ngân hàng phải đa dạng hoá...
 • 27
 • 412
 • 0

Tổng quan về các dự án FDI phân tích các rủi ro trong các dự án FDI tại Việt Nam từ năm 1987 đến nay

Tổng quan về các dự án FDI và phân tích các rủi ro trong các dự án FDI tại Việt Nam từ năm 1987 đến nay
... xin cam oan ti Mt S Gii Phỏp Qun Lý Ca Nh Nc Nhm Hn Ch Nhng Ri Ro Trong Hot ng Ca Cỏc D ỏn u T Trc Tip Nc Ngoi ( FDI ) Vo Vit Nam Trong Thi k Hi Nhp Kinh T Quc T l chớnh tụi vit Tt c nhng trớch ... Theo kh nng bo him ri ro - Ri ro khụng th bo him: gm cú ri ro c bc v suy tớnh.Cỏc ri ro ny khụng tn ti trc ú bo him cú tỏc dng lm gim ri ro - Ri ro cú th bo him c: nhng ri ro nu xy cú th dn n cỏc ... cỏc t chc n v, cỏc phong tro thi ua, tm gng ca cỏc doanh nghip Nh Nc lm n cú hiu qu Chng II Tng quan v cỏc d ỏn FDI v phõn tớch cỏc ri ro cỏc d ỏn FDI ti Vit Nam t nm 1987 n Xem: Bi ging mụn Qun...
 • 75
 • 455
 • 3

Các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp tổng quan về tín dụng thương mại

Các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp và tổng quan về tín dụng thương mại
... động tín dụng thương mại Quan hệ tín dụng thương mại hoạt động nguyên tắc chủ yếu sau: Quan hệ tín dụng thương mại quan hệ mua bán chịu hàng hóa dựa tin tưởng tín nhiệm Tín dụng thương mại hoạt ... soát rủi ro tín dụng thương mại nước giới 1.4.1 Rủi ro tín dụng thương mại Khái niệm: Rủi ro tín dụng thương mại khả tổn thất xảy cấp tín dụng cho khách hàng Rủi ro tín dụng thương mại biểu hiện: ... tài sản lưu động doanh nghiệp thương mại Do vậy, việc quản trị tín dụng thương mại doanh nghiệp thường tập trung vào vấn đề sau: Điều kiện bán hàng Các công cụ tín dụng thương mại Phân tích tín...
 • 73
 • 234
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN

TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN
... tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu ... ATM, xDSL, di động,… 1.5 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN Kiến trúc mạng NGN kiến trúc phân tán mà chức báo hiệu xử lý báo hiệu, chuyển mạch, điều khiển gọi,…được thực thiết ... qua mạng báo hiệu từ điểm báo hiệu nguồn đến điểm báo hiệu đích Nó gồm chuỗi SP/STP đấu nối với kênh báo hiệu Nhóm tuyến báo hiệu tất tuyến báo hiệu mà thông tin báo hiệu sử dụng để qua mạng báo...
 • 98
 • 316
 • 1

Tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển trong mạng NGN

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN
... tài TổNG QUAN Về CáC GIAO THứC BáO HIệU ĐIềU KHIểN TRONG MạNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chơng Tổng quan mạng hệ sau NGN Chơng Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chơng Truyền tải báo hiệu ... báo hiệu số Chơng Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển ngang hàng Chơng Các giao thức báo hiệu điều khiển chủ tớ Phm V Huy, 2001VT ỏn tt nghip i ... kiến trúc mạng Kiến trúc phân tán kết hợp mạng hệ cũ mạng hệ đặt cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ...
 • 100
 • 389
 • 2

Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi trên thế giới ở Việt Nam

Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi trên thế giới và ở Việt Nam
... chăn ni Thế Giới Việt Nam: Nước thải chăn ni chứa hàm lượng chấ hữu cao, giàu N, P nên dùng phương pháp sinh học để xử thích hợp Xử sinh học gồm hai phương pháp: Phương pháp xử sinh ... xử nước thải trung tâm: II.1.Cơ sở khoa học lựa chọn phương án xử lý: Để xử nước thải áp dụng nhiều cơng nghệ xử sinh học khác nhau:  Xử sinh học với tham gia vi khuẩn kị khí (xử ... NGHỆ XỬ LÝ I.Phân tích thành phần tính chất nước thải trung tâm: Nước thải trung tâm bao gồm: nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt nước thải từ hoạt động chăn ni Nước mưa chảy tràn có đường nước...
 • 56
 • 1,163
 • 6

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP VÀ TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
... Xuất sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ màu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Thứ nhất, xuất sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ màu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ... cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có hội tìm hiểu thị trường bạn hàng nước 1.3 Tổng quan Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 1.3.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ... thành Công ty Lắp máy Hà Nội, đơn vị tiền thân Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) Công ty đời từ ba công trường lắp máy lớn miền bắc: Công trường lắp máy Hải Phòng, Công trường lắp máy Việt...
 • 22
 • 289
 • 0

tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển, chương 1

tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 1
... pháp chuyển giao thông tin dạng gói tin theo phương thức hướng kết nối hay phi kết nối kênh ảo Mạng chuyển mạch gói xây dựng theo giao thức khác nhau: X25, IP, giao thức IP giao thức quan tâm nhiều ... hơn, nâng cấp cách hiệu phần mềm nút điều khiển mạng, giảm chi phí khai thác hệ thống b Xu đổi viễn thông Khác với khía cạnh kỹ thuật, trình giải thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thức hoạt động ... Generation Network Như mạng hệ sau (NGN: Next Generation Network) hình thành, cách mạng mà bước phát triển 1. 1.2 Các động lực thúc đẩy phát triển mạng NGN Yếu tố hàng đầu tốc độ phát triển theo...
 • 5
 • 248
 • 0

tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển, chương 2

tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 2
... điều khiển  Lớp quản lý Trong lớp trên, lớp điều khiển phức tạp với nhiều loại giao thức, khả tương thích thiết bị hãng vấn đề nhà khai thác quan tâm Mô hình phân lớp chức mạng NGN: Hình 1 .2 ... chức tương ứng phát triển cách độc lập Giao diện giao thức phận phải dựa tiêu chuẩn tương ứng Việc phân tách làm cho mạng viễn thông vốn có theo hướng mới, nhà kinh doanh vào nhu cầu dịch vụ để ... mạch kênh nay, là: lớp ứng dụng, lớp điều khiển, lớp truyền thông, lớp truy nhập truyền tải Các giao diện mở có tách biệt dịch vụ truyền dẫn cho phép dịch vụ đưa vào nhanh chóng, dễ dàng Đồng thời...
 • 9
 • 378
 • 2

tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển, chương 3

tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 3
... Record)  Điều khiển quản lý băng thông Hình 1.9 Các chức MGC b Các giao thức MGC sử dụng  Giao thức thiết lập gọi: H .32 3, SIP  Giao thức điều khiển MG: MGCP, MEGACO/H.248  Giao thức điều khiển ... chuyển mạch mềm giống nút SS7 mạng báo hiệu SS7 Nhiệm vụ SG xử lý thông tin báo hiệu SG có chức sau:  Cung cấp kết nối vật lý đến mạng báo hiệu  Truyền thông tin báo hiệu MGC SG thông qua mạng IP ... mềm a Các chức MGC (Hình 1.9)  Điều khiển gọi, trì trạng thái gọi MG  Điều khiển hỗ trợ hoạt động MG, SG  Trao đổi tin MG-F  Xử lý tin báo hiệu SS7 (khi sử dụng SIGTRAN)  Xử lý tin liên quan...
 • 5
 • 876
 • 3

tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển, chương 4

tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 4
... Cách thức trao đổi thông tin báo hiệu điều khiển quy định giao thức báo hiệu điều khiển sử dụng mạng Về bản, mạng NGN có giao thức báo hiệu điều khiển sau:  H.323  ... Trong chương sau trình bày cách chi tiết giao thức báo hiệu điều khiển Lưu đồ tiến trình gọi NGN trình bày phần phụ lục Bảng 1.1 So sánh giao thức chủ/tớ ngang hàng Hình 1.11 Các giao thức báo hiệu ...  SIGTRAN  MGCP, MEGACO/H. 248 Các giao thức phân thành loại: giao thức ngang hàng (H.323, SIP, BICC) giao thức chủ tớ (MGCP, MEGACO/H. 248 ) hình 1.11 Sự khác hai cách tiếp cận chỗ “khả thông...
 • 5
 • 230
 • 0

tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển, chương 5

tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển, chương 5
... Tuyến báo hiệu/ nhóm tuyến báo hiệu: Tuyến báo hiệu đường xác định trước để tin qua mạng báo hiệu từ điểm báo hiệu nguồn đến điểm báo hiệu đích Nó gồm chuỗi SP/STP đấu nối với kênh báo hiệu Nhóm ... hiệu phải tổng đài điều khiển chương trình lưu trữ SPC báo hiệu số dạng thông tin số vi xử lý SP điểm kết cuối báo hiệu có khả xử lý tin báo hiệu có liên quan  Điểm chuyển tiếp báo hiệu (STP: ... Transfer Point): điểm báo hiệu có khả định tuyến cho tin, chuyển tin CCS7 tới tuyến báo hiệu cách xác dựa thông tin chứa trường địa tin  Kênh báo hiệu/ chùm kênh báo hiệu: Kênh báo hiệu đường truyền...
 • 5
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng ngnmô tả lịch sử hình thành và phát triển của công ty đến thời điểm hiện tại đưa ra bức tranh tổng quan về các hoạt động kinh doanh chính quy mô và mục tiêu kinh doanh cơ bản của công tytổng quan về các mô hình xử lý dữ liệu trong ado net mô hình kết nối connected model và mô hình ngắt kết nối disconnected modeltổng quan về các công cụ quản lý của nhà nước và các chính sách kinh tế xã hội1 tổng quan về các mô hình và những nghiên cứu trước đâytổng quan về các công cụ và kỹ thuật kiểm toántổng quan về các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namtổng quan về các phương pháp xác định giá dự thầu và giá hợp đồng xây dựngi tổng quan về các giải pháp bảo vệ mái hố móng các công trình vùng triều trong nước và trên thế giớitổng quan về các giải pháp bảo vệ mái hố móng các công trình vùng triều trong nước và trên thế giớitổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừatổng quan về các thuật ngữ và kiểu dữ liệu trừu tượng câytổng quan về các phương pháp tính chỉ số chất lượng không khí trên thế giới và việt namtổng quan về nghề khai thác và chế tác đátổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nướcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018