Quản Lý Rừng Cộng Đồng ở Việt Nam: Chính Sách và Thực Tiễn

Quản rừng cộng đồng việt nam chính sách thực tiễn

Quản lý rừng cộng đồng ở việt nam chính sách và thực tiễn
... rừng cộng đồng Việt Nam QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Bá Ngãi Thực trạng quản rừng cộng đồng Việt Nam Việt Nam, quản rừng cộng đồng thực tiễn ... từ rừng cộng đồng Những quy định cộng đồng xây dựng dựa vào lợi ích cộng đồng cá nhân cộng đồng Thực tiễn từ mô hình quản rừng cộng đồng cho thấy cộng đồng quản rừng công cụ quản sau: ... này, cộng đồng dân cư thôn tiến tới thực chủ thể đầy đủ quản sử dụng rừng Khuôn khổ pháp sách liên quan đến quản rừng cộng đồng Hiện nay, cộng đồng quản rừng thực tiễn Thực tiễn nhiều...
 • 82
 • 528
 • 3

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản rừng cộng đồng Việt nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam
... cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Chơng II: thực trạng quản rừng cộng đồng Chơng III: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Đây đề tài rộng, trình ... gia đình nằm cộng đồng để đạt đợc hiệu cao công tác quản Sự quản đợc coi quản gián tiếp Các nhân tố ảnh hởng đến hình thức quản rừng cộng đồng Cuộc sống ngời dân vùng rừng núi có nhu ... niên, họi phụ nữ 1.2 Khái niệm quản rừng cộng đồng Quản rừng cộng đồng hình thức quản truyền thống khu vực miền núi Việt Nam từ trớc Các cộng đồng dân tộc Việt Nam với quy mô khác nhau: Bộ...
 • 68
 • 937
 • 3

QUẢN RỪNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM:THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM:THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
... rừng cho rừng cộng đồng giải thích Một số kiến nghị giải pháp thúc đẩy quản rừng cộng đồng Từ phân tích thực trạng vấn đề tồn cho quản rừng cộng đồng Việt Nam, để giải vấn đề thúc đẩy quản ... thúc đẩy quản rừng cộng đồng Việt Nam có hiệu hơn, số kiến nghị giải pháp đề xuất sau: Kiến nghị sách cho quản rừng cộng đồng ▪ Phân nhóm cộng đồng cho quản rừng Mỗi cộng đồng có điều ... hiệu quản rừng cộng đồng để làm sở quy hoạch rừng cộng đồng, hợp hóa diện tích rừng cộng đồng quản sử dụng theo sách đất đai rừng Một số nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm quản rừng cộng...
 • 15
 • 1,427
 • 8

Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản rừng cộng đồng Việt nam ppt

Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam ppt
... khách quan phải nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Chương II: thực trạng quản rừng cộng đồng Chương III: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Đây đề tài rộng, trình độ, ... ích rừng cần thiết phải bảo vệ rừng, hình thành lệ tục quản rừng hướng dẫn, điều chỉnh quan hệ người cộng đồng rừng Chính vậy, đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng ... nằm cộng đồng để đạt hiệu cao công tác quản Sự quản coi quản gián tiếp Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức quản rừng cộng đồng Cuộc sống người dân vùng rừng núi có nhu cầu cần phải giải...
 • 74
 • 348
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Thực trạng quản rừng cộng đồng Việt Nam những vấn đề đặt ra " potx

Nghiên cứu khoa học
... quản rừng cộng đồng, khái quát thành loại ý kiến sau đây: - Loại thứ cho rằng, "quản rừng cộng đồng" quản rừng thực cộng đồng Cộng đồng chủ thể quản rừng cộng đồng tham gia quản ... không Loại ý kiến đồng khái niệm quản rừng cộng đồng với quản rừng dựa vào cộng đồng - Loại thứ hai cho rằng, "quản rừng cộng đồng" cộng đồng quản rừng thuộc sở hữu cộng đồng thuộc quyền ... triển rừng cộng đồng - Đề xuất Nội dung 2.1 Quan niệm cộng đồng quản rừng cộng đồng a Quan niệm "cộng đồng" quản rừng Các nhà xã hội học, dân tộc học đưa nhiều ý kiến khác khái niệm "cộng đồng" ...
 • 21
 • 259
 • 0

Báo cáo thực hiện quản rừng bền vũng việt nam

Báo cáo thực hiện quản lý rừng bền vũng ở việt nam
... Phụ biểu Các sách hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản 19 rừng bền vững BÁO CÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM Tóm tắt Báo cáo phần kết khuôn khổ hoạt động Thỏa thuận hỗ trợ nhỏ ... khăn trở ngại học rút trình thực quản rừng bền vững Theo kiến nghị nhằm thúc đẩy trình thực quản rừng bền vững Phần cuối tài liệu đề cập đến viễn cảnh quản rừng bền vững Việt Nam Giới ... ngữ Quản rừng bền vững Nhưng hỏi là: Những hoạt động để tiến tới quản rừng bền vững gì? có tới 75 % số trả lời (Báo cáo Đánh gía nhu cầu đào tạo quản rừng bền vững Việt Nam ORGUT thực...
 • 21
 • 2,366
 • 11

THỰC TRẠNG QUẢN RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
... quản rừng bền vững sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trở thành thực Kết hoạt động quản rừng bền vững 4.1 cấp Trung ương 4.1.1 Tuyên truyền, tập huấn đào tạo quản rừng bền vững: Việt Nam, ... hành quản rừng bền vững; chưa có diện tích rừng quy hoạch có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững Những khó khăn, trở ngại thực quản rừng bền vững Việc chuyển đổi phương thức quản thông ... rừng Nhận thức rõ điều này, Nhà nước bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế sách thúc đẩy hoạt động thực tiễn để quản rừng bền vững THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM Nhận thức quản lý...
 • 19
 • 4,993
 • 27

thực trạng vấn đề áp dụng chứng chỉ rừng quản rừng bền vững việt nam

thực trạng vấn đề áp dụng chứng chỉ rừng và quản lý rừng bền vững ở việt nam
... VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG 1.1 Khái niệm quản rừng bền vững chứng rừng 1.1.1 Khái niệm quản rừng bền vững: QLRBV trình quản rừng ổn định nhằm đạt nhiều mục tiêu quản ... rừng quản rừng bền vững Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng áp dụng chứng rừng quản rừng bền vững Việt Nam; - Phân tích đánh giá yếu tố tác động đến việc quản rừng bền ... trình thực quản rừng bền vững Theo kiến nghị nhằm thúc đẩy trình thực quản rừng bền vững Phần cuối tài liệu đề cập đến viễn cảnh quản rừng bền vững Việt Nam Như vậy, khái quát quản rừng...
 • 19
 • 1,483
 • 11

Nghiên cứu khoa học " Quan niệm mới về lâm nghiệp quản rừng bền vững Việt Nam " pptx

Nghiên cứu khoa học
... niệm nhà lâm nghiệp; (iii) Quan niệm quản tài nguyên rừng ; (iv) Quan niệm lâm nghiệp môn khoa học Bảng tóm tắt giả thiết quan niệm cũ phạm trù nói Mọi vật trạng thái động Bản thân ngành lâm ... Là khoa học ứng dụng hai sinh học ứng dụng khoa học sinh học khoa học xã hội, thực tiễn lâm nghiệp xây - Thực tiễn lâm nghiệp dựa dựng tảng thuyết tảng thuyết phương pháp khoa học sinh học ... doanh rừng tỏ không phù hợp với nguyên bền vững Coi lâm nghiệp sản xuất gỗ (và lâm sản khác) phiến diện Do đó, quản lý/ kinh doanh rừng, nguyên tắc bền vững phải mở rộng cho chức khác rừng - Rừng...
 • 14
 • 255
 • 2

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " QUẢN RỪNG CỘNG ĐỒNG HÒA BÌNH – CÁC GIẢI PHÁP " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... rừng Quản rừng cộng đồng (QLRCĐ) đươc hiểu tham gia người dân địa phương, nhóm hộ hay hộ gia đình quản lý, bảo vệ sử dụng rừng đất rừng Cộng đồng quản rừng trực tiếp cộng đồng quản rừng ... khăn việc quản rừng cộng đồng 4.3.1 Thuận lợi việc quản rừng cộng đồng Hòa Bình Tổ chức cộng đồng thôn người Mường Hòa Bình chặt chẽ, trưởng thôn bầu cách dân chủ Phần lớn cộng đồng Người ... nguyên rừng 4.3.2 Những trở ngại việc quản rừng cộng đồng Hòa Bình Việc giao rừng cộng đồng Hòa Bình đứng tên số người thôn, mặt pháp chưa chặt chẽ, dẫn đến tượng kiện rừng cộng đồng thôn...
 • 12
 • 454
 • 2

Tiểu luận nghiên cứu một số vấn đề thực hiện chính sách quản rừng bền vững việt nam

Tiểu luận nghiên cứu một số vấn đề thực hiện chính sách quản lý rừng bền vững ở việt nam
... hành quản rừng bền vững; chưa có diện tích rừng quy hoạch có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững 16 III NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Những tồn sách ... hoạch quản rừng bền vững bước ban đầu quan trọng 20 IV ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM 4.1 Bài học kinh nghiệm Trong trình thực quản rừng bền vững Việt ... quản rừng bền vững dựa vào cộng đồng 4.2 Một số kiến nghị thực quản rừng bền vững Việt nam (1) Cần nhà quản rừng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Nhân tố góp phần thành công quản rừng...
 • 28
 • 717
 • 3

Một số kiến nghị đối với thực hiện quản rừng bền vững việt nam

Một số kiến nghị đối với thực hiện quản lý rừng bền vững ở việt nam
... nơi Một số kiến nghị thực quản rừng bền vững Việt nam tiến hành quản rừng bền vững; chưa có diện tích rừng quy hoạch có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững Một số kiến nghị thực quản ... số kiến nghị thực quản rừng bền vững Việt nam IV ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM 4.1 Bài học kinh nghiệm Trong trình thực quản rừng bền vững Việt Nam, ... rừng trồng 3,63 triệu rừng tự nhiên Phấn đấu có 30% diện tích rừng sản xuất có chứng rừng Một số kiến nghị thực quản rừng bền vững Việt nam II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VIỆT...
 • 15
 • 386
 • 0

Nghiên cứu áp dụng chứng chỉ rừng trong quản rừng bền vững Việt Nam

Nghiên cứu áp dụng chứng chỉ rừng trong quản lý rừng bền vững ở Việt Nam
... CCR Việt Nam - Ƣu điểm Chứng rừng việc quản rừng bền vững so với công cụ quản rừng khác - Những khó khăn việc thực chứng rừng Việt Nam hay yếu tố ảnh hƣởng đến việc quản rừng bền vững chứng ... chứng rừng Việt Nam - Đề xuất kiến nghị giải pháp để áp dụng chứng rừng vào quản rừng bền vững Việt Nam :  Về quản nhà nƣớc sách  Cho đơn vị Quốc doanh tƣ nhân 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu ... đạt chứng rừng số doanh nghiệp lâm nghiệp iv) Đề xuất giải pháp để thúc đẩy việc áp dụng chứng rừng vào quản rừng bền vững Việt Nam 2.2 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 2.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu...
 • 122
 • 765
 • 2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản rừng cộng đồng Ngân Sơn - Bắc Kạn

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở Ngân Sơn - Bắc Kạn
... dụng quản - Phân tích SWOT sử dụng quản rừng cộng đồng - Đề xuất giải pháp quản sử dụng hợp rừng cộng đồng Nghiên cứu sở hữu ích cho công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã ... Arnold Quản rừng cộng đồng quản rừng dựa vào cộng đồng Quản rừng cộng đồng (QLRCĐ) QLRCĐ hình thức mà thành viên cộng đồng tham gia quản ăn chia sản phẩm hưởng lợi từ khu rừng thuộc ... thức công tác quản sử dụng rừng địa bàn nghiên cứu; 2.2 Đề xuất giải pháp quản rừng cộng đồng địa phương Địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam tái...
 • 87
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý rừng đặc dụng ở việt namquản lý rừng bền vững ở việt namquản lý rừng cộng đồng ở tây nguyênthực trạng quản lý rừng bền vững ở việt namtiểu luận thực trạng quản lý rừng bền vững ở việt namniệm mới về lâm nghiệp và quản lý rừng bền vững ở việt namnhung giai phap phap ly de to chuc va quan ly cho cong nghe o viet namphần 5 tiêu chí và chỉ số để quản lý rừng bền vững ở việt namquản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở việt namquản lý nhà nước dựa vào cộng đồng ở việt namthực trạng quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở việt namcơ sở của việc áp dụng mô hình quản lý môi trường có sự tham gia của cộng đồng ở việt namnhững thuận lợi trong việc áp dụng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở việt namnhững khó khăn trong việc áp dụng mô quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở việt namnhững tồn tại trong hoạt động quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở việt namĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoPrepare 4 work book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục500 thế võ tự vệ vojtechl levskyThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013