TỔNG hợp đề THI LỊCH sử 12 THI TN đh lịch sử 12 phan thanh việt

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 12 potx

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 12 potx
... ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối B, D (Đáp án – thang điểm gồm 03 trang) Đáp án Điểm (1.0 điểm) Khảo sát vẽ đồ thị với m = ⇒ y = x − 3x + ▪ Tập xác định: D = ℝ ▪ Sự biến thi n: ... tam giác OAB là: S ∆OAB = OA.OB = x A y B = m − 2 Theo giả thi t: S ∆OAB = ⇔ m − = ⇔ m = ∨ m = −1 (thoả mãn) Vậy giá trị m thỏa mãn đề là: m = −1 m = II (2.0 điểm) 0.25 0.25 0.25 0.25 (1.0 điểm) ... Trang 1/3 II (2.0 điểm) (1.0 điểm) Giải hệ phương trình… Nhận thấy y = không nghiệm hệ ⇒ y ≠ 125 125   3 27x + y3 = 27x − = − y3   ⇔ Khi hệ tương đương  45 x + 75 x = 15 x  3x + ...
 • 4
 • 200
 • 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI TNĐH HAY NHẤT ANH VĂN 12

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN VÀ ĐH HAY NHẤT ANH VĂN  12
... to be discovered D unlikely to be discovered 27 Who _? A was this book written B wrote this book by C was this book written by D this book was written by 28 If it _ fine tomorrow, we'll go ... _ A to talk B at talking C talking D talk How long ago _? A has this house built B was this house built C this house built D this house was built 10 I want you _ me alone A leave B leaving ... angrily C anger D angryly 24 This is Kensington Garden _ every visitor from abroad admires A which B what C from where D where 25 This is a store _ you can buy almost everything from A which B where...
 • 13
 • 170
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN - ĐẠI HỌC NGỮ VĂN 12

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN - ĐẠI HỌC NGỮ VĂN 12
... GD&ĐT THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN : NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM ( Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I Hướng dẫn chung - Đề gồm câu, theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT: câu kiểm tra kiến thức văn học; ... tốt, văn viết trôi chảy, có cảm xúc ; không mắc nhiều lỗi tả, ngữ pháp ( 1-2 lỗi) - Điểm : Đáp ứng yêu cầu mức khá; giải thích từ ngữ, hình ảnh hợp lí, văn viết trôi chảy; mắc 3-4 lỗi tả, ngữ pháp ... luận vấn đề xã hội, biết nêu vấn đề, giải thích, chứng minh, đánh giá vấn đề; từ rút học cho thân - Bài làm có bố cục rõ ràng ; diễn đạt mạch lạc ; mắc lỗi tả, ngữ pháp b/Cho điểm: - Điểm 3:...
 • 4
 • 223
 • 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN - ĐẠI HỌC ANH VĂN 12

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN - ĐẠI HỌC ANH VĂN 12
... 28: My father asked me _ of the film A what you think B what I think C what did you think Câu 29: Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he _ champagne A drinks B will drink ... đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 36 đến 40 TELEVISION Here in Egypt, television has a powerful hold over people's minds It is an instrument of leisure, of information and - to ... comfortable D necessary Câu 45: A accomplished Đọc kĩ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho ô trống từ 46 đến 50 Most people think of computers as very modern inventions, products of our...
 • 4
 • 163
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN MÔN HÓA HỌC 12

TỔNG HỢP ĐỀ THI TN MÔN HÓA HỌC 12
... axetat C etyl axetat D metyl fomiat - - HẾT -Đáp án mã đề thi CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B C D D A A B D C C B B B C D A D A B 153 CÂU 21 22 ... glixerol C phenol D anđehit Câu 31: Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al Fe vào dung dịch HCl (dư), thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp A 2,7 gam 2,8 gam B 2,8 gam 2,7 gam C 2,5 ... tác dụng với lượng nước (dư) sinh 2,24 lit H (đktc) Kim loại M A K B Li C Na D Cs Trang 2/3 - Mã đề thi 153 Câu 33: Những tính chất vật lí chung kim loại tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt,...
 • 3
 • 247
 • 0

Tài liệu Tổng hợp đề thi TN từ 1993-2009

Tài liệu Tổng hợp đề thi TN từ 1993-2009
... Nam (1965 - 1968) - Heỏt - Trang 23 MT S THI ễN TP (Biờn son : Chõu Tin Lc, Trng THPT Th c) Đề thi luyện tập số Kè THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG Thi gian lm bi : 90 phỳt I PHN CHUNG CHO TT ... tranh lnh chm dt Qua ú, em hóy cho bit th no l nhng thi c v nhng thỏch thc i vi cỏc dõn tc Đề thi luyện tập số Kè THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG Thi gian lm bi : 90 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH ... cnh i - Ni dung - í ngha Đề CHíNH THứC Kỡ thi tt nghip THPT - Kỡ I (Nm hc : 1998 1999) Thi gian lm bi : 90 phỳt Hc sinh chn mt hai : I A LCH S VIT NAM (7 im) Cuc Tng tin cụng v ni dy Xuõn...
 • 28
 • 188
 • 0

tong hop de thi dai hoc tu 2007 2013 phan dien

tong hop de thi dai hoc tu 2007 2013 phan dien
... B 25 7V Tài liệu ôn thi Đại học Vật lí 2013- 2014 C 12, 14V D 12,5 7V Trang 15 Tuyển tập đề thi Tuyển sinh Đại học-Cao đẳng năm – Thầy Huy – 0968 64 65 97   Câu 138(ĐH - 2013) : Đặt điện áp u=U0cos ... bằng: Tài liệu ôn thi Đại học Vật lí 2013- 2014 Trang 16 Tuyển tập đề thi Tuyển sinh Đại học-Cao đẳng năm – Thầy Huy – 0968 64 65 97 B 0,99H C 0,86H D 0,70H Câu 152(CAO ĐẲNG 2013) : Đặt điện áp ... trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây Tài liệu ôn thi Đại học Vật lí 2013- 2014 Trang Tuyển tập đề thi Tuyển sinh Đại học-Cao đẳng năm – Thầy Huy – 0968 64 65 97 A 0,27 Wb B...
 • 17
 • 526
 • 23

TỔNG HỢP ĐỀ THI TS ĐH-CĐ TỪ 2007 ĐẾN NAY - PHẦN LKHH

TỔNG HỢP ĐỀ THI TS ĐH-CĐ TỪ 2007 ĐẾN NAY - PHẦN LKHH
... kết A cộng hóa trị không cực.* B cộng hóa trị có cực C ion D hiđro Trang TỔNG HỢP ĐỀ THI TS ĐH – CĐ TỪ 2007 ĐẾN NAY – PHẦN LIÊN KẾT HÓA HỌC Trang ... (0,93) Hợp chất sau hợp chất ion? A NaF.* B CH4 C H2O D CO2 * HD: ∆χ NaF = χ Na − χ F = 3, 05 ∆χC − H = χ C − χ H = 0, 35 ∆χ O − H = χ O − χ H = 1, 24 ∆χ O −C = χ O − χ C = 0,89 Br2 Câu 13: (TSCĐ ... ion: NaCl Câu 11 : (TS H 2013 KHỐI A) Liên kết hóa học nguyên tử phân tử HCl thuộc loại liên kết A cộng hóa trị không cực B ion C cộng hóa trị có cực * D hiđro Câu 12 : (TS H 2013 KHỐI B) Cho...
 • 3
 • 491
 • 2

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 9 pptx

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 9 pptx
... ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2011 Môn thi: TOÁN, khối A+B ( Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) Đáp án Điểm 1.(1.0 điểm)  Tập xác định: D  R \ {1}  Sự biến thi n: 0.25  x  ... Vậy I  3 0.25 * Tính thể tích khối chóp S.HCD: Hai tam giác vuông AMD DAC có AM AD   nên đồng dạng, AD DC   Suy ADH  DCH , mà    ADH  HDC  90   DHC  90  0.25  ADC vuông D: AC  AD ... đồng biến khoảng (;1) (1;) - Chiều biến thi n: y'  - Giới hạn tiệm cận: lim y = 2, lim y = ; tiệm cận ngang y = x  -∞ lim x  +∞ Bảng biến thi n: x y’ y x  (-1)+ -∞ -1 + +∞ + +∞  y =...
 • 6
 • 281
 • 1

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 10 pptx

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 10 pptx
... KKHOSTCHTLNGTHIIHCư CAONGNMHC2012ư2013 Mụn:ToỏnKhi:A+B (ỏpỏnthang im:gm06trang) Cõu I ỏpỏn iờm ồ2,0 1/Khi m =1 hmstrthnh: y= x- x +1 1,00 a) TX D = Ă\ {-1 } b) Sbinthiờn. +Chiubinthiờn.: y , ... + = 13 (1 v + 11 = 18 ( 2).Emhóysosỏnh a,b ) a Gis a > b ị5b < 5a ,11b 13 ị ỗ ữ + ỗ ữ > > + (*) 13 13 ố 13 ứ ố 13 ứ a b a a a a a a a b b b b b 0,25 ... 1) = 1600 3n.2 n-1 + 2.2 n+1 = 1600 2n-1( 3n + )=1600 0,25 0,25 chiahaivcho16 tac n-5 ( 3n + ) =100 (*) nu n 8ị VT*chiahtcho8cũnVP*khụngchiahtcho8(loi) tú Ê n Ê7 thcỏcgiỏtr n =5,6,7vo(*)chcú n...
 • 7
 • 320
 • 1

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 49 pot

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 49 pot
... Kết hợp với giả thi t ta được: AB  BC  CA  18   x1  m    x2  m    x1  x2   18 2 2 0,25   x1  x2   2m  x1  x2   x1 x2  2m  18  2m  8m   18  m  1; m  5 Kết hợp ... 9k , kết hợp với  a, b, c, d  nên k  1, 2,3 Ta xét trường hợp sau : 0,5 TH1 Nếu k  a  b  c  Khi số nghiệm pt với a tùy ý C11 số nghiệm với 2 a  C10 suy số số thỏa mãn trường hợp C11 ... AC nên BH AC   t  2t    t  1, t  , kết hợp với t  ta t  1  B  1;1 , C  3;1 Vậy … 8a(1đ) 0,25 Viết 1 ,  dạng tham số kết hợp với A, B thuộc 1 ,  ta được: A   m;1  2m;1...
 • 5
 • 256
 • 3

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 50 potx

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 50 potx
... 2100  n  50 Theo công thức khai triển Newton ta được: 50 50 50 1  3 50  k k k  x    C50 x   x k   C50 x5k  150  x  k 0 k 0 10 32 Hệ số chứa x tương ứng với 5k  150   k  ... ĐẠI HỌC LẦN MÔN TOÁN KHỐI A NĂM HỌC 2012-2013 Câu 1(1đ) Nội dung trình bày Điểm 1.a(1điểm) Khi m   hàm số có dạng y  x  x +) Tập xác định D  +) Sự biến thi n: - 0,25 Chiều biến thi n: y ' ... 10k , kết hợp với  a, b, c, d  nên k  1, 2,3 Ta xét trường hợp sau : TH1 Nếu k  a  b  c  10 Khi số nghiệm pt với a tùy ý C 12 a  C 11 suy số nghiệm với số số thỏa mãn trường hợp C ...
 • 6
 • 243
 • 1

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 51 potx

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 51 potx
... SGD&TVNHPHC (ỏpỏn cú06trang) PNKSCLTHIIHCLN2NMHC2012ư2013 MễN:TONKHID I.LUíCHUNG: ưHngdnchmchtrỡnhbymtcỏchgiivinhngýcbnphicú.Khichmbihcsinhlm ... ưVibihỡnhhckhụnggiannuthớsinhkhụngvhỡnhphnnothỡkhụngchoimtngngvi phnú. II.PN: CU í NIDUNG IM a Khosỏtsbinthiờn : y = x - x +2 1,00 Tpxỏcnh: D = Ă ộ x= 0,25 Tacú y ' = x -6x y' = ởx = ưHmsngbintrờncỏckhong ... ưCctr:Hmstcciti x =0, yC=2tcctiuti x =2,yCT=ư2. ưGiihn: lim y = +Ơ, lim y = -Ơ x đ+Ơ 0,25 x đ-Ơ Bngbinthiờn: x y' y -Ơ 02 +0 0+ -Ơ thcttrctungti(02). thcttrchonhtibaim ( (10) +Ơ 0,25 +Ơ ư2 y ) f(x)=(x^3)ư3*(x)^2+2...
 • 7
 • 243
 • 1

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 52 doc

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 52 doc
... SGD&TVNHPHC (ỏpỏn cú06trang) PNKSCLTHIIHCLN2NMHC2012ư2013 MễN:TONKHID I.LUíCHUNG: ưHngdnchmchtrỡnhbymtcỏchgiivinhngýcbnphicú.Khichmbihcsinhlm ... ưVibihỡnhhckhụnggiannuthớsinhkhụngvhỡnhphnnothỡkhụngchoimtngngvi phnú. II.PN: CU í NIDUNG IM a Khosỏtsbinthiờn : y = x - x +2 1,00 Tpxỏcnh: D = Ă ộ x= 0,25 Tacú y ' = x -6x y' = ởx = ưHmsngbintrờncỏckhong ... ưCctr:Hmstcciti x =0, yC=2tcctiuti x =2,yCT=ư2. ưGiihn: lim y = +Ơ, lim y = -Ơ x đ+Ơ 0,25 x đ-Ơ Bngbinthiờn: x y' y -Ơ 02 +0 0+ -Ơ thcttrctungti(02). thcttrchonhtibaim ( (10) +Ơ 0,25 +Ơ ư2 y ) f(x)=(x^3)ư3*(x)^2+2...
 • 7
 • 260
 • 2

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 54 pptx

Tài liệu Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Toán các khối Đề 54 pptx
... CÂU I.1 (1 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN – NĂM 2013 NỘI DUNG Tập xác định D = ℝ \ {-1} Sự biến thi n Chiều biến thi n: y ' = (x + 1) ĐIỂM 0,25 > ∀x ≠ −1 Hàm số ... = R S IMA = 3 ⇔ IA.AM = 3 ⇔ R = d M A Giả sử I (1 + 2t;1 + t; −t ), t < − P Từ giả thi t ta có khoảng cách d(I ,(P )) = R ⇔ | 3t − | 0,25 = ⇔ t = −1 v t = (loại) ⇒ I (−1; 0;1) Phương trình ... ln Ta có e dx = 2tdt Do I = ∫ x Do I = I + I = ln − IV (1 điểm) 0,25 2t 2t dt = = 3 0,25 Từ giả thi t ta có tam giác ABD Gọi {O} = AC ∩ BD Ta có AC = 2AO = 3a S Diện tích hình thoi ABCD S ABCD...
 • 5
 • 233
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tong hop de thi thu dh mon hoa 2014tổng hợp đề thi vật lý lớp 12tong hop de thi luat dan sutổng hợp đề thi giải toán casio lớp 12 toàn quốctài liệu tổng hợp đề thi máy tính bỏ túi 12 trung học phổ thông docxtài liệu tổng hợp đề thi máy tính bỏ túi 12 trung học phổ thông mon hoatong hop de thi thu ly 12 nam 2015tổng hợp đề thi tốt nghiệp môn toántong hop de thi dai hoc khoi atong hop de thi dai hoc mon toan khoi atong hop de thi tin hoc tretổng hợp đề thi toán lớp 1tổng hợp đề thi english 9tổng hợp đề thi cao học toántổng hợp đề thi học sinh giỏi tỉnhCTDT ThSy Khi tuong khi hauQuangbadaotaoKT KH 2017 reQuangba daotao HDH 2014 1Thuyet minh BCTC qui 4 (HN) (Gui UBCK)Luận án tiến sĩ bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich lebedev – fourier và ứng dụng (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Công nghệ sản xuất gạch tuynenCông phá vật lí trong thi thpt quốc giaBài tập hình học afin và ơclitBài tập đại số sơ cấpThiết kế hoạt động và báo cáo việc thực hiện trong phát triển cộng đồng.phát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiáo dục giới tính cho học sinh THCSbao cao tai chinh quy 1 2017Giảm stress cho NV CTXHphần lý do chọn đề tài mẫu trong Nghiên cứu khoa học xã hội6 TTr PA su dung von chu so huu 2016Giáo trình hình học họa hình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc dương thọ8 TTr bau bo sung TVHDQT