TL quan trọng về chiến dịch tây nguyên lịch sử 12 võ tá táo

TL quan trọng về chiến dịch Tây Nguyên

TL quan trọng về chiến dịch Tây Nguyên
... ngụy Tây Nguyên Giải phóng tỉnh Tây Nguyên: Công Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Bồn, Quảng Đức Hơn 60 vạn nhân dân dân tộc giành quyền làm chủ Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang ... hướng chính, từ ngày 17-3 đến 22-3, ta giải phóng Công Tum, Plây Cu, An Khê, Gia Nghĩa, Kiến Đức Tây Nguyên hòan toàn giải phóng Kết quả: địch bị tiêu diệt 4.500 tên, bị bắt 16.822 tên, hàng phóng...
 • 2
 • 248
 • 0

Phân tích Chiến dịch Tây Nguyên

Phân tích Chiến dịch Tây Nguyên
... lại, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... sánh lực lượng chiến trường Tây Nguyên 2.1.1 Lực lượng chiến trường : Phương án tiến công chiến dịch Tây Nguyên Quân ủy Trung ương Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) rõ: lấynam Tây Nguyên làm trận ... chúng rút khỏi Tây Nguyên .Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi chuyển chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn :từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược toàn chiến trường Miền...
 • 19
 • 909
 • 1

Chiến dịch Tây Nguyên

Chiến dịch Tây Nguyên
... lại, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... sánh lực lượng chiến trường Tây Nguyên 2.1.1 Lực lượng chiến trường : Phương án tiến công chiến dịch Tây Nguyên Quân ủy Trung ương Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) rõ: lấynam Tây Nguyên làm trận ... Tướng Văn Tiến Dũng, nguyên đại diện cho Bộ Tổng Tư Lệnh, chánh thức phê chuẩn kế hoạch Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Tây Nguyên Đến đây, công tác chuẩn bị kỹ Ngày tháng 3, chiến dịch Tây Nguyên thức bắt...
 • 18
 • 713
 • 3

Chiến dịch Tây Nguyên

Chiến dịch Tây Nguyên
... lại, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... sánh lực lượng chiến trường Tây Nguyên 2.1.1 Lực lượng chiến trường : Phương án tiến công chiến dịch Tây Nguyên Quân ủy Trung ương Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) rõ: lấynam Tây Nguyên làm trận ... Tướng Văn Tiến Dũng, nguyên đại diện cho Bộ Tổng Tư Lệnh, chánh thức phê chuẩn kế hoạch Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Tây Nguyên Đến đây, công tác chuẩn bị kỹ Ngày tháng 3, chiến dịch Tây Nguyên thức bắt...
 • 20
 • 380
 • 0

Tiểu luận đề tài "Chiến dịch Tây Nguyên"

Tiểu luận đề tài
... chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... Minh Tiến Khoa Mác Lênin nghiên cứu đề tài nhằm trang bị cho vốn kiến thức lịch sử dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhân dân ta Nội dung đề tài Tây Nguyên địa bàn chiến lược hết ... Đoàn 95B , Trung Đoàn 24 (thiếu tiểu đoàn) , Tiểu Đoàn 21 (thuộc Đoàn 559) Trung Đoàn Đặc Công 198 , Tiểu Đoàn Đặc Công 27 , Trung Đoàn Thiết Giáp 273 (thiếu tiểu đoàn) Trung Đoàn Pháo Binh 40...
 • 20
 • 522
 • 1

Tài liệu Tiểu luận lịch sử: Chiến dịch Tây Nguyên pptx

Tài liệu Tiểu luận lịch sử: Chiến dịch Tây Nguyên pptx
... lại, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... sánh lực lượng chiến trường Tây Nguyên 2.1.1 Lực lượng chiến trường : Phương án tiến công chiến dịch Tây Nguyên Quân ủy Trung ương Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) rõ: lấynam Tây Nguyên làm trận ... Tướng Văn Tiến Dũng, nguyên đại diện cho Bộ Tổng Tư Lệnh, chánh thức phê chuẩn kế hoạch Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Tây Nguyên Đến đây, công tác chuẩn bị kỹ Ngày tháng 3, chiến dịch Tây Nguyên thức bắt...
 • 19
 • 401
 • 0

Tài liệu Tiểu luận " chiến dịch Tây Nguyên" ppt

Tài liệu Tiểu luận
... lại, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... MỤC LỤC Tiểu luận " chiến dịch Tây Nguyên" MỤC LỤC .2 A – PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để có sống độc lập, ấm no, hạnh phúc ... sánh lực lượng chiến trường Tây Nguyên 2.1.1 Lực lượng chiến trường : Phương án tiến công chiến dịch Tây Nguyên Quân ủy Trung ương Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) rõ: lấynam Tây Nguyên làm...
 • 19
 • 1,186
 • 0

chiến dịch Tây Nguyên

chiến dịch Tây Nguyên
... 1975 Tây Nguyên giải phóng • Ý nghĩa: Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi chuyển kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: Từ tiến công chiến lược Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến ... vẹn lãnh thổ Tổ quốc: Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 a Chiến dịch Tây Nguyên (Từ ngày – đến ngày 24 – 3): • • • Địa bàn : Vùng Tây Nguyên Hình thức : Tiến công Lực lượng: Các sư đoàn, trung ... đặc công, tăng – thiết giáp số đơn vị binh chủng chuyên môn, kỹ thuật Lược đồ diễn biến Chiến dịch Tây Nguyên Diễn biến: Thời gian Sự kiện Kết – – 1975 Quân ta đánh nghi binh Thu hút Plâyku Kon...
 • 10
 • 432
 • 2

CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN ( 04/03 – 24/-03/1975) pps

CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN ( 04/03 – 24/-03/1975) pps
... So sánh lực lượng chiến trường Tây Nguyên Phương án tiến công chiến dịch Tây Nguyên Bộ tổng tư lệnh quân Giải phóng miền Nam rõ lấy nam Tây Nguyên làm trận đột phá mà thị xã Ban ... bảo an đồn trú Ưu lực lượng quân GPMN Tây Nguyên 4:1 Sự phối trí quân lực quân đội Ngụy quân Tây Nguyên sơ hở: Hầu hết lực lượng họ bố trí bắc phần Tây Nguyên để bảo vệ thị xã Pleiku Kon Tum ... đoàn 22 Ngụy quân không cho ứng cứu để phục vụ trực tiếp chiến dịch Tại Tây Nguyên lực lượng phòng thủ Ngụy quân có sư đoàn binh số 23 (gồm trung đoàn số 44, 45, 53), sư đoàn không quân số bảy...
 • 7
 • 330
 • 0

Từ chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch Huế- Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh potx

Từ chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch Huế- Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh potx
... với thành phố Đà Lạt Trong chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, từ trung tuần tháng 3, chiến dịch tiến công lớn thứ hai quân ta vào tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên Huế quân liên hợp Đà Nẵng định Thừa ... phóng Đà Nẵng trở nên hoàn toàn cô lập Sau Huế, Nguyễn Văn Thiệu hò hét "tử thủ" Đà Nẵng giá Đà Nẵng quân liên hợp hải, lục không quân đại, mạnh vào bậc miền Nam với 10 vạn tên lính Tàu chiến ... phóng Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Long An, Long Khánh, Bình Tuy nhiều tỉnh đồng sông Cửu Long Với thắng lợi có ý nghĩa chiến lược to lớn chiến dịch Tây Ninh Huế - Đà Nẵng, cục diện chiến tranh có bước...
 • 7
 • 949
 • 2

tiểu luận Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Chiến dịch Tây Nguyên

tiểu luận Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Chiến dịch Tây Nguyên
... lại, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi tạo điều kiện cho quân dân ta thừa thắng xông lên, chiến dịch nối tiếp chiến dịch Sau chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch huế - Đà Nẵng cuối chiến dịch ... kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn 3.3 nghĩa lịch sử Thắng lợi to lớn Tây Nguyên thắng lợi đạo chiến lược, chiến dịch tài tình sáng tạo; thể chất lượng chiến ... khó khăn, bước từ thắng lợi đến thắng lợi khác.Ba mươi năm kháng chiến cho ngày chiến thắng 30/4/1975, thời kỳ quân dân nước quân dân Tây Nguyên chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang, tích lũy...
 • 19
 • 929
 • 0

Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới Lịch sử 5

Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới  Lịch sử 5
... Trỡnh by din bin chin dch Biờn gii thu ụng 1 950 Lợc đồ chiến dịch Biên giới Thu - đông 1 950 Bi c Em hóy nờu ý ngha ca chin thng Biờn gii thu - ụng 1 950 ? thc hin nhim v ú cn cỏc iu kin gỡ ? * Phỏt ... Đại Nghĩa Anh hùng Hoàng Hanh Sau nm 1 950 , hu ph ng ca ta c m rng v xõy dng vng mnh, lm tng thờm sc mnh cho cuc khỏng chin 1 i hi i biu ton quc ln th II ca ng ( 1 951 ) nhim v gỡ ? ỳng ri 2 Em ... mnh thi ua * Chia rung t cho nhõn dõn 2 S ln mnh ca hu phng nhng nm sau chin dch Biờn gii S ln mnh ca hu ph ng nhng nm sau chin dch Biờn gii trờn cỏc mt: Kinh t, hoỏ - giỏo dc th hin nh th...
 • 24
 • 2
 • 0

Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp Lịch sử 12

Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp Lịch sử 12
... đạt to lớn + Công nghiệp : Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới sau Mĩ, đầu giới nhiều ngành công nghiệp : công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân + Nông nghiệp : Trung ... nước Đông Âu - Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, ý chí, thực chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không cải thi n, thi u dân chủ công xã hội - Không ... thông qua hợp tác chung thành viên, tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực * Nguyên tắc quan hệ nước(Được nêu Hội nghi Bali) - Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ - Không can thi p vào công...
 • 15
 • 213
 • 1

Các nước Tây Âu Lịch sử 12

Các nước Tây Âu Lịch sử 12
... nước thành viên lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, trị, đối ngoại an ninh chung Quá trình phát triển Tháng 6/1979: bầu cử Nghị viện châu Âu Năm 1995: bảy nước EU hủy bỏ kiểm soát lại nước (2011: 26 nước) ... cử Nghị viện châu Âu Năm 1995: bảy nước EU hủy bỏ kiểm soát lại nước (2011: 26 nước) Năm 2002: sử dụng đồng tiền chung ơrô (EURO) Hiện nay, liên minh kinh tế - trị lớn hành tinh, chiếm ¼ GDP...
 • 2
 • 420
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hay cho biet chien dich tay nguyen dien ra trong thoi gian naoem hay cho biet chien dich tay nguyen dien ra trong thoi gian naochiến dịch tây nguyênchien dich tay nguyendiễn biến và ý nghĩa của chiến dịch tây nguyêndiễn biến kết quả ý nghĩa chiến dịch tây nguyêndiễn biến và ý nghĩa chiến dịch tây nguyêný nghĩa lịch sử của chiến dịch tây nguyênbản đồ chiến dịch tây nguyên 1975ý nghĩa chiến dịch tây nguyên 1975diễn biến của chiến dịch tây nguyêntai sao ta lai mo chien dich tay nguyen dau tienvai trò tầm quan trọng của chiến dịch hồ chí minh lịch sửvai tro va tam quan trong cua chien dich ho chi minh lich suđòn đột phá chiến lược chiến dịch tây nguyênVấn đề mô hình hoá phần cứngquy chuẩn về chất thải rắn nguy hạithiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậptrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộiQuan hê công chúng (PR)đồ án nền móng 1công nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpCác loại bệnh ,sâu bệnh và cách phòng trừ trên cây khoai mìTìm hiểu mạng bootromgiao dịch quốc tếtiêu chuẩn xây dựng frameworkđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự ánđịnh lý số dư trung hoalý thuyết đồng dưcác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgthông tin trong quản lý hành chính nhà nướcđồ án thi công xây dựng trường học 6 tầngPhân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học online