Ôn thi đh CD môn sử new lịch sử 12 nguyễn mạnh hùng

Tài liệu ôn thi ĐH-CD môn Sử

Tài liệu ôn thi ĐH-CD môn Sử
... công nhân đồn điền Phú Riềng, 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công Sau bãi công công nhân nhà máy diêm - cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng, dầu Nhà Bè, đồn điền Dầu Tiếng Đồng thời, nông ... dân chủ, cải thi n đời sống (ở nông thôn thành thị) Bên cạnh hoạt động trên, phong trào bãi công, bãi thị, bãi khoá nổ mạnh mẽ thành phố, khu mỏ đồn điền: + Năm 1936, tổng bãi công công ty than ... chúng tâm cướp nước ta lần Không! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ … Bất kì đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc...
 • 71
 • 270
 • 1

ĐỀ ÔN THI ĐH & MÔN VẬT LÍ ĐỀ SỐ 12 pdf

ĐỀ ÔN THI ĐH & CĐ MÔN VẬT LÍ ĐỀ SỐ 12 pdf
... : A Nhỏ vật B Bằng vật C Lớn vật D Anh gương – Phát biểu sau xác? Điểm cực cận mắt là: A Điểm gần mắt B Điểm gần trục mắt mà vật đặt đó, ảnh vật nằm võng mạc mắt C Điểm gần trục mắt mà vật đặt ... phân biệt rõ hai điểm vật D Điểm gần trục mắt mà vật đặt đó, mắt nhìn vật góc trông lớn – Chọn phát biểu xác câu sau : Kính hiển vi gồm vật kính thị kính thấu kính hội tụ: A Vật kính thị kính có ... 30cm C 15cm ; – 12cm D 12cm ; – 15cm B CHƯƠNG TRÌNH PHN BAN – Chọn câu : A Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến thẳng đều, momen động lượng trục quay không đổi B Momen quán tính vật trục lớn momen...
 • 8
 • 120
 • 0

Trong tam on thi DH-CD mon lich su 2009

Trong tam on thi DH-CD mon lich su 2009
... kinh t - xó hi Bc, gii phúng hon ton Nam (1973-1975) - Cuc u tranh chng bỡnh nh - ln chim, to th v lc tin ti gii phúng hon ton Nam - Ch trng, k hoch gii phúng hon ton Nam - Din bin, kt qu, ca cuc ... Hon cnh lch s, nhng ch trng ln v nhng phong tro u tranh tiờu biu thi kỡ 1936-1939 - í ngha lch s v bi hc kinh nghim ca phong tro dõn ch 1936-1939 18 Phong tro gii phúng dõn tc 1939-1945 - S chuyn ... ca phong tro ng (1959-1960) 25 Xõy dng ch ngha xó hi Bc, chin u chng chin lc "Chin tranh c bit" ca quc M Nam (1961-1965) - Ni dung i hi i biu ton quc ln th III ca ng (9/1960) - m mu v th on...
 • 2
 • 158
 • 0

Đề cương ôn thi ĐH,CĐ môn Lịch Sử (nên xem)

Đề cương ôn thi ĐH,CĐ môn Lịch Sử (nên xem)
... cm Trung Quõn ta ỏnh thng vo Hu (ngy 25/3), ngy 26/3, gii phúng thnh ph Hu v ton tnh Tha Thi n Cng thi gian ny, quõn ta tin vo gii phúng cỏc th xó Nam trung b, cụ lp thnh ph Nng Quõn Ngu hn ... quyt nh vỡ: Nu hon cnh thun li ca quc t m nhõn dõn ta khụng chun b y lc lng, khụng vựng lờn kp thi thỡ khụng cú thng li kỡ diu ca cỏch mng Thỏng Tỏm.( 0,5) Trn in Biờn Ph trờn khụng din t: 18-12-1972 ... tro cỏch mng th gii nht l i vi phong tro gii phúng dõn tc- cú tm quan trng quc t to ln v cú tớnh thi i sõu sc Câu9 (25) Dit gic úi: H go cu , ngy ng tõm, khụng dựng go nu ru(0,5) + y mnh sn xut,...
 • 5
 • 292
 • 6

Tài liệu ôn thi ĐH & Môn Lịch sử

Tài liệu ôn thi ĐH & CĐ Môn Lịch sử
... động của quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh thể chất cách mạng quyền công nông 2.4 Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Đây kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việt Nam, giáng đòn mạnh mẽ liệt vào bè lũ đế ... 1945 [Đề thi TS ĐHVH H Nội 1999] Nguyên nhân thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 [Đề TS ĐH Luật H.Nội 1999] Phân tích ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám 1945 [Đề thi TS ĐHQG Hà ... dân chủ, cải thi n đời sống (ở nông thôn thành thị) Bên cạnh hoạt động trên, phong trào bãi công, bãi thị, bãi khoá nổ mạnh mẽ thành phố, khu mỏ đồn điền: + Năm 1936, tổng bãi công công ty than...
 • 71
 • 244
 • 2

Đề cương ôn thi đh, môn lịch sử 12

Đề cương ôn thi đh, cđ môn lịch sử 12
... tình trạng thi u thống nhất, đẩy phong trào cách mạng VN đứng trước nguy bị chia rẽ Câu 10: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN ( hồn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa ) * Hồn cảnh lịch sử - Năm ... phận cách mạng vơ sản giới => Đây cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh * Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng Sản ... giành quyền bảo vệ quyền Câu 17: Trình bày hồn cảnh lịch sử hội nghị trị tháng 10/1930; nội dung hạn chế Luận cương tháng 10 /1930? * Hồn cảnh lịch sử : Giữa lúc phong trào cách mạng quần chúng diễn...
 • 71
 • 263
 • 0

Tài liệu ôn thi đh môn lịch sử

Tài liệu ôn thi đh cđ môn lịch sử
... động của quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh thể chất cách mạng quyền công nông 2.4 Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Đây kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việt Nam, giáng đòn mạnh mẽ liệt vào bè lũ đế ... 1945 [Đề thi TS ĐHVH H Nội 1999] Nguyên nhân thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 [Đề TS ĐH Luật H.Nội 1999] Phân tích ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám 1945 [Đề thi TS ĐHQG Hà ... dân chủ, cải thi n đời sống (ở nông thôn thành thị) Bên cạnh hoạt động trên, phong trào bãi công, bãi thị, bãi khoá nổ mạnh mẽ thành phố, khu mỏ đồn điền: + Năm 1936, tổng bãi công công ty than...
 • 70
 • 1,704
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH, MÔN HÓA HỌC 5: SỰ ĐIỆN LI doc

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN HÓA HỌC 5: SỰ ĐIỆN LI doc
... chất điện li yếu Khi thay đổi nồng độ dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) A Độ điện li số điện li thay đổi B Độ điện li số điện li không thay đổi C Độ điện li thay đổi số điện li không đổi D Độ điện ... nóng chảy C Sự điện li chất điện li yếu thuận nghịch D Nước dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trình điện li Câu 9: Độ điện li phụ thuộc vào A chất ion tạo thành chất điện li B nhiệt độ, ... nồng độ, chất chất tan C độ tan chất điện li nước D tính bão hòa dung dịch chất điện li Câu 10: Độ điện li tỉ số số phân tử chất tan điện li A chưa điện li B số phân tử dung môi C số mol cation...
 • 59
 • 351
 • 3

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1
... bố D ông nội Câu 33: Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN prôtêin dạng histôn D ADN, prôtêin dạng histôn lượng ... người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng ... cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 37: Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài gen không đổi, số liên kết hyđrô thay đổi liên kết Đột...
 • 4
 • 630
 • 24

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2
... Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN D ADN prôtêin dạng histôn Câu 26: Mục ... thường gặp A vi sinh vật B động vật bậc cao C thực vật D thực vật động vật Câu 15: Phương pháp không sử dụng nghiên cứu di truyền người? A Gây đột biến lai tạo B Nghiên cứu trẻ đồng sinh C Nghiên ... tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 31: Cho hai dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh cụt thân đen, cánh dài...
 • 4
 • 393
 • 14

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3
... Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN prôtêin dạng histôn C ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN D ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn AB ab x (tần ... người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng ... thường, bố bị mù màu trai mù màu họ nhận Xm từ A bà nội B mẹ C bố D ông nội Câu 25: Chức tARN A truyền thông tin di truyền B lưu giữ thông tin di truyền C cấu tạo riboxôm D vận chuyển axit amin Câu...
 • 4
 • 388
 • 19

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4
... Câu 35: Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN prôtêin dạng histôn C ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn D ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN Câu ... axit amin mêtiônin A AUG B AUA C AUU D AUX Câu 32: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình ... pháp không sử dụng nghiên cứu di truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Nghiên cứu phả hệ C Gây đột biến lai tạo D Nghiên cứu tế bào Câu 29: Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác nhiễm sắc thể sinh...
 • 4
 • 223
 • 10

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5
... vi sinh vật Câu 27: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông ... nuclêôtit ba mã hoá cuối D Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối Câu 22: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không đổi qua hệ tế bào hệ thể nhờ trình A giảm phân B nguyên phân giảm phân ... gen, kiểu hình D kiểu gen, kiểu hình Câu 32: Chức tARN A cấu tạo riboxôm B truyền thông tin di truyền C lưu giữ thông tin di truyền D vận chuyển axit amin Câu 33: Khác với liên kết gen, hoán vị gen...
 • 4
 • 330
 • 9

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6
... đầu dịch mã qui định mã hóa axit amin mêtiônin A AUX B AUA C AUG D AUU - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 104 ... 3/4 - đề thi 104 Câu 38: Trong bệnh sau người, bệnh đột biến gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Câu 39: Thành phần hóa học ... phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN prôtêin dạng histôn C ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN D ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn Câu 40: Bộ ba mở đầu...
 • 4
 • 315
 • 11

Giải pháp tự ôn thi ĐH-CĐ môn toán

Giải pháp tự ôn thi ĐH-CĐ môn toán
... n i 14 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán III Các phương trình, b t phương trình không b n • Ph i ñ t ñi u ki n • Nh ng toán có tham s , ñ t n ph ph i tìm t p xác ñ nh c a n m i • Nh ng toán phương ... i Hà n i 12 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán b)Các công th c ý: b > log a b có nghĩa ⇔  0 < a ≠ • log c b log c a • log a b = • log a n b m = • log a b k = 2k log a | b | ( Công th c ñ i s ... α < x Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i T ôn luy n thi ñ i h c môn toán IV ng d ng ði u ki n ñ f(x) = ax2 + bx + c không ñ i d u v i m i x a = b = a = b =   c ≥ c >...
 • 24
 • 274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn sinh họccẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn vật lýcẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn hóa họchướng dẫn ôn thi đại học môn sửđề cương ôn thi đại học môn sửôn thi dh cd01 2010 DHDCD TienLenGroup FinalTàu hàng vỏ thép kết cấu hàn trọng tải 2399 DWTTo trinh 05 2010 cua HDQTvechutruongdautuduan 2010ảo vệ quyền con người bằng chế định miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự việt namBài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạchBM 03.Giay xac nhan tham du dai hoi dong co dong nam 2014Unit 3. A trip to the countrysideUnit 5. Work and playchuy n s ng xu n qu nhTạo tài khoản google drive không giới hạn dung lượng WTBM 10.Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2014BM 11.To trinh 03 Lua chon cong ty kiem toan nam 2014BM 11.To trinh 04 Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan 2013 và ke hoach 2014BM 11.To trinh 08 Thong qua noi dung miem nhiem HĐQT BKS nhiem ky 2009 201407 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao13 Quy Che Bau Cu Thanh vien BKS Tien len Group Du thaoDanh sach hdqt hdcd thuong nien tlh 2017 du thaoTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu Dai hoi co dong thuong nien 2017 []BC cua BKS TienlenGroup Suadoi01TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao ban Tong giam doc nam 2011