Ôn đh việt nam xây dựng lại đất nước (1975 1986) lịch sử 12 lê kim tường

Ôn ĐH-Việt Nam xây dựng lại đất nước (1975-1986)

Ôn ĐH-Việt Nam xây dựng lại đất nước (1975-1986)
... kỹ thuật cho CNXH tiếp tục xây dựng Công tác đầu tư xây dựng kế hoạch năm liền đưa lại kết nhiều công trình công nghiệp tương đối lớn xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại, thủy điện Hòa Bình, Trị ... Mặt khác, công xây dựng CNXH phạm vi nước tiến hành có hiệu đất nước thống mặt Nhà nước Đây sở pháp lý để thống mặt kinh tế - xã hội, công cụ đắc lực để tổ chức thực nhiệm vụ xây dựng CNXH hai ... trồng Ngành giao thông vận tải khôi phục xây dựng tuyến đư¬ờng sắt Bắc- Nam với chiều dài 1.700 km, làm thêm 3.800 km đường ô tô, xây dựng lại cầu đường bị chiến tranh tàn phá xây dựng số cầu đường...
 • 9
 • 222
 • 0

Việt Nam xây dựng lại đất nước (1975-1986)I pot

Việt Nam xây dựng lại đất nước (1975-1986)I pot
... thống đất nước mặt Nhà nước Ngày 24 - - 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, gọi Quốc hội khóa VI với ý nghĩa kế tục nghiệp khóa Quốc hội trước, họp kỳ Hà Nội Quốc hội định đặt tên nước Việt Nam ... Mặt khác, công xây dựng CNXH phạm vi nước tiến hành có hiệu đất nước thống mặt Nhà nước Đây sở pháp lý để thống mặt kinh tế - xã hội, công cụ đắc lực để tổ chức thực nhiệm vụ xây dựng CNXH hai ... vừa phải tổ chức lại kinh tế, xây dựng bước sản xuất lớn XHCN, đặt móng cho nghiệp công nghiệp hóa nước nhà Kế hoạch năm sau đất nước thống nhằm hại mục tiêu cấp bách : xây dựng bước sở vật chất...
 • 9
 • 75
 • 0

Ôn ĐH-Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới (1986-1990)

Ôn ĐH-Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới (1986-1990)
... vốn đầu tư ngân sách trung ương, 75%-80% vốn đầu tư địa phương Ngoài ra, phần đầu tư nhân dân lớn, đồng thời thu hút số vốn đầu tư nước Nhiều công trình công nghiệp nặng quan trọng khởi công ... tế, tạo môi trường thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ đất nước Những thành tựu, ưu điểm tiến nói chứng tỏ đường lối đổi Đảng đúng, bước công đổi phù hợp Công đổi thực chất cách mạng, có thành tựu, ... sống nhân dân thay đổi cán cân xuất - nhập Đó kết tổng hợp việc phát triển sản xuất, thực sách khoán nông nghiệp, xóa bỏ chế độ bao cấp, tự lưu thông điều hòa cung cầu lương thực thực phẩm phạm vi...
 • 4
 • 196
 • 0

Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học khoá trình lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945 [ sách giáo khoa lịch sử 12]

Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học khoá trình lịch sử việt nam giai đoạn 1930  1945 [ sách giáo khoa lịch sử 12]
... hiểu vấn đề nh tài liệu học tập, tài liệu tham khảo. Thứ hai, tài liệu sử liệu Xét theo nghĩa đó, tài liệu tham khảo dạy học khoá trình lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 nguồn sử liệu giúp cho ... sau: - Tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nh tài liệu Tâm lý học, Giáo dục học, tài liệu lý luận dạy học môn, phơng pháp luận sử học, phơng pháp dạy học lịch sử Tham khảo tài liệu sử học ... Namgiai đoạn 1930 1945 (lớp 12) 2.1 Cơ sở khoa học để xác định loại tàI liệu tham khảo dạy học khoá trình lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 1945 (lớp 12) 2.1.1 Mục đích, yêu cầu khoá trình lịch sử Việt...
 • 99
 • 658
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai cho sản xuất gỗ xẻ ở việt nam xây dựng đường cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp  phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai cho sản xuất gỗ xẻ ở việt nam  xây dựng đường cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế
... liệu đường sở liên quan đến sinh trưởng rừng trồng sản xuất gỗ xẻ loài Keo miền trung miền bắc Việt Nam, khải thác vận chuyển trình sản xuất ván xẻ nhà máy chế biến gỗ, xưởng xẻ Trồng rừng Keo cho ... kiện trồng rừng cung cấp gỗ giấy, rừng trồng Keo sản xuất lượng nhỏ gỗ dung cho gỗ xẻ chí điều kiện tỉa thưa tỉa cành Nghiên cứu tiến hành rừng trồng Keo lai tuổi miền trung Việt Nam Kết cho thấy ... cho trồng rừng cung cấp gỗ xẻ loài Keo Các giống Keo tốt cho sản xuất gỗ xẻ đề cập tóm lược báo cáo loài giống Keo Trong đó, dòng Keo lai qua tuyển chọn giống có suất cao cho trồng rừng, giống...
 • 17
 • 72
 • 0

kinh doanh đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm

kinh doanh đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm
... TRONG XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH CAVICO VIỆT NAM XÂY DỰNG CẦU HẦM 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cavico Việt Nam xây dựng cầu Hầm mười lăm công ty thành viên Tổng công ty Cavico Việt Nam, ... sở hữu Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm Công ty cổ phần xây dựng đầu Việt Nam Đây đơn vị đầu trực thuộc Công ty Cavico Việt Nam Trải qua gần năm họat động sản xuất kinh doanh, công ty không ... hoạch đầu Hà Nội cấp ngày 30/05/2003, với số vốn điều lệ Công ty 6.5 tỷ đồng Việt Nam Hình thức công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm công ty TNHH thành viên (dưới gọi tắt công ty) Công...
 • 99
 • 235
 • 0

qui chế pháp lý chung về đấu thầu trong xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn cavico việt nam xây dựng cầu hầm

qui chế pháp lý chung về đấu thầu trong xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn cavico việt nam xây dựng cầu hầm
... đầu thầu CHƯƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH CAVICO VIỆT NAM XÂY DỰNG CẦU HẦM 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cavico Việt Nam xây dựng ... đấu thầu xây lắp Chương 2: Thực tiễn áp dụng quy chế pháp đấu thầu xây lắp công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy chế pháp đấu ... nghiệp Qui chế pháp chung đấu thầu xây lắp thực tiễn áp dụng công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm  Mục tiêu chọn đề tài: Khi chọn đề tài này, dựa tảng hệ thống pháp luật đấu thầu Việt...
 • 101
 • 174
 • 0

Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986)

Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986)
... 1976 1980  Trong năm này, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa Company Logo www.themegallery com Lê Duẩn Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng Thủ ... nhất, lên chủ nghĩa hội Thực kế hoạch Nhà nước năm (1976 - 1980)  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội phạm ... cấp (1976 1986)www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Hà Nội (1976) Company Logo II Đấu tranh bảo vệ tổ quốc...
 • 60
 • 775
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) - 3 ppt

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) - 3 ppt
... Tây Nam nước ta Quân đội Việt Nam với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công chế độ diệt chủng Pôn Pốt Ngày 7-1 -1 979, thủ đô Phnôm Pênh giải phóng - Bảo vệ biên giới phía Bắc : Sáng 1 7-2 -1 979, ... Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Đến ngày 1 8 -3 -1 979, quân Trung Quốc rút...
 • 2
 • 207
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) - 2 docx

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) - 2 docx
... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1 976 – 1986) Hà Nội (1 976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1 97 5-1 979): Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 / 12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... 7/1/1979 Bảo vệ biến giới phía Bắc: ngày 17 /2/ 1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Xe tăng T 62 TQ Quân ... ( Thảo luận theo nhóm) Tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh, tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng, trang bị thêm máy kéo Nhiều nhà máy xây dựng đưa vào sản xuất… Sản xuất...
 • 3
 • 149
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) - 3 pot

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) - 3 pot
... Đảng 1 0- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội trí tuệ, đổi mới, đoàn kết phát triển bền vững - họp từ ngày 1 8-4 -2 006 đến ngày 2 5-4 -2 006 Thủ đô Hà Nội Dự Đại hội ... Đảng II ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 197 5-1 979 Bảo vệ biên giới Tây Nam - Tập đoàn Khơ me đỏ Pôn pốt cầm đầu xâm phạm lãnh thổ nước ta - Tháng 5-1 975 chiếm Phú Quốc đảo Thổ Chu - 22/12/1978 : tập ... gia - T Q Tấn công biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979 từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu) - Nhân dân Việt Nam tỉnh phía Bắc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ,Trung Quốc rút quân từ 18 /3/ 1979 - Ý nghĩa...
 • 4
 • 207
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)
... đầu lên chủ nghĩa hội (1976 - 1986) Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 - 1979) I Đất nước bước đầu lên chủ nghĩa hội: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Việt Nam chuyển - Sau thắng ... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1976 1986) Hà Nội (1976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (197 5-1 979): • Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 /12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... cách mạng hội chủ nghĩa Thực kế hoạch nhà nước năm (1976 - 1986): a • - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV: 14 – 20 /12/ 1976 Đại hội Đảng toàn quốc lần...
 • 24
 • 393
 • 0

Đánh giá tiềm năng nguồn năng lượng than tại việt nam xây dựng sơ đồ nguyên lý hoạt động của nhà máy điện chạy than sử dụng tua bin ngưng hơi

Đánh giá tiềm năng nguồn năng lượng than tại việt nam xây dựng sơ đồ nguyên lý hoạt động của nhà máy điện chạy than sử dụng tua bin ngưng hơi
... Đề Tài:” Đánh Giá Tiềm Năng Nguồn Năng Lượng Than Tại Việt Nam Xây Dựng Đồ Nguyên Hoạt Động Của Nhà Máy Điện Chạy Than Sử Dụng Tua Bin Ngưng Hơi Giảng Viên Hướng Dẫn: ... thầy giáo, nhóm chúng em xin tìm hiểu làm đồ án với đề tài : Phần I : Đánh giá tiềm nguồn lượng than Việt Nam Phần II : Xây dựng đồ nguyên hoạt động NMĐ chạy than sử dụng tua bin ngưng Đồ ... sử dụng nguồn nhiên liệu thiên nhiên Tùy theo dạng lượng ta chia thành nhà máy điện chính: nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện nhà máy điện nguyên tử Hiện phổ biến nhà máy nhiệt điện, nhà máy...
 • 22
 • 452
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việt nam xây dựng đất nước sau chiến tranhthanh niên việt nam xây dựng đất nướcphần iii việt nam xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 1975 1995bài 30 việt nam xây dựng đất nướcviệt nam xây dựng nhà máy sản xuất tên lửaviệt nam xây dựng sân bay tại trường sadoanh nghiệp việt nam xây dựng thương hiệuviệt nam xây dựng sân bay ở trường sahội nông dân việt nam xây dựng nông thôn mớinhân dân việt nam xây dựng thi hành và bảo vệ hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minhviệt nam xây dựng thủy điện tại làođể chổ điện thoại việt nam phát triển có đất sống thì phải có sự hợp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùngbài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1976 1986tiết 47 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1976 1986lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1976 1986PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học