ON THI DH cđ (bài 26

ON THI DH - (Bài 26. Đuong loi đổi mới)

ON THI DH - CĐ (Bài 26. Đuong loi đổi mới)
... năm đổi - Tăng cường sức mạnh tổng hợp - Làm thay đổi mặt đất nước đời sống nhân dân - Củng cố vững độc lập chế độ xã hội chủ nghĩa - Nâng cao vị uy tín Việt Nam trường quốc tế * Khó khăn, yếu - ... - Đại hội thong qua Cương lĩnh xây dựng đất nư tời kì độ lên ch nghĩa xã hội Chến lược ổn định phát triển kinh tế - xã h đến nm 2000 -` Mục tiêu : Đẩy lùi kiểm soát ... chặn Kế hoạch năm (1996 – 2000) - Đại hội VII (6/1996) - Đại hội nhấn mạnh “nước ta chuyển sang thời kì phát triển mới, thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa” - Đại hội đề nhiệm vụ, mục tiêu...
 • 2
 • 221
 • 0

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH-

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ
... nhiờu thi ngi o thõ y c anh cua chõn minh gng? 0,8 m b 0,85 m c 0,75 m d 0,6 m 19 I Thi nghiờm Hertz II Thi nghiờm Ruthefrord III Thi nghiờm vi khe Young IV Thi nghiờm vi tờ bao quang in Thi ... Êlectron bứt khỏi kim loại bị nung nóng B Êlectron bật khỏi kim loại có ion đập vào C Êlectron bị bật khỏi kim loại kim loại có điện lớn D Êlectron bật khỏi mặt kim loại chiếu tia tử ngoại vào kim ... lam ụ n inh dong iờn lõ y d a va b ung 63 I Thi nghiờm Hertz II Thi nghiờm Ruthefrord III Thi nghiờm vi khe Young IV Thi nghiờm vi tờ bao quang Thi nghiờm chng to anh sang co tinh chõ t song...
 • 50
 • 552
 • 1

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm Vật lý Ôn thi ĐH

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm Vật lý Ôn thi ĐH CĐ
... góc trông lớn nhất? a Mắt tốt b Mắt cận c Mắt viễn d Các loại mắt có góc trông Câu 267: Câu nói không đúng? a ánh sáng từ nớc tới mặt phân cách với không khí, ló không khí không qua mặt phân cách ... gơng cách bao xa? a (m) b (m) c (m) d Kết khác Câu 243: ảnh vật cho gơng phẳng nh đúng? a ảnh ảo, lớn vật b kích thớc ảnh so với vật phụ thuộc khoảng cách vật đến gơng c ảnh chồng khít lên vật ... sát vật kính thi n văn nói cách ngắm chừng khoảng cách vật kính thị kính bao nhiêu? a 120 (cm) b 125 (cm) c 135 (cm) d Kết khác Câu 227: Vật kính máy ảnh có f = 10 (cm) Máy vừa chụp ảnh vật...
 • 43
 • 608
 • 0

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... hoà về điện d Không có câu nào đúng Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu một công tơ có giá trị không đổi bằng 120v Mắc vào công tơ một bếp điện Sau giờ công tơ chỉ điện ... đa là thi người đó thấy được ảnh của chân mình gương? a 0,8 m b 0,85 m c 0,75 m d 0,6 m 19 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm...
 • 12
 • 343
 • 0

Bài giảng ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 29

Bài giảng ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 29
... thị hàm số * xlim y = xlim y = đờng thẳng y = tiệm cận ngang đồ thị hàm số + b) Bảng biến thi n: Ta có: + y' = < 0, x ( x 2)2 Bảng biến thi n: x y - + - + y - 0,25 0,25 ; ) * Hàm số nghịch ... Hết -Chú ý: Thí sinh dự thi khối B D làm câu V Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: - Câu I Dáp ... danh: - Câu I Dáp án Nội dung Khảo sát hàm số vẽ đồ thị hàm số Điểm 1,00 1) Hàm số có TXĐ: 0,25 R \ { 2} 2) Sự biến thi n hàm số: a) Giới hạn vô cực đờng tiệm cận: lim y = + * xlim...
 • 10
 • 193
 • 0

Bài soạn ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 29

Bài soạn ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 29
... thị hàm số * xlim y = xlim y = đờng thẳng y = tiệm cận ngang đồ thị hàm số + b) Bảng biến thi n: Ta có: + y' = < 0, x ( x 2)2 Bảng biến thi n: x y - + - + y - 0,25 0,25 ; ) * Hàm số nghịch ... Hết -Chú ý: Thí sinh dự thi khối B D làm câu V Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: - Câu I Dáp ... danh: - Câu I Dáp án Nội dung Khảo sát hàm số vẽ đồ thị hàm số Điểm 1,00 1) Hàm số có TXĐ: 0,25 R \ { 2} 2) Sự biến thi n hàm số: a) Giới hạn vô cực đờng tiệm cận: lim y = + * xlim...
 • 10
 • 160
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 26

Tài liệu ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 26
... y=x 3-3 x+1 TXĐ D=R Điểm x = y’=3x 2-3 ; y’=0 ⇔   x = −1 0,25 lim y = ±∞ x →±∞ BBT x y’ y −∞ + -1 - +∞ + +∞ 0,25 -1 −∞ Hs đồng biến khoảng ( −∞ ;-1 ) (1; +∞ ), nghịch biến (-1 ;1) Hs đạt cực đại x =-1 ... tiểu x=1 yct =-1 Đồ thị : cắt Oy điểm A(0;1) qua điểm B (-2 ;-1 ), C(2;3) Đồ thị nhận điểm A(0;1) làm tâm đối xứng 0,25 y -2 -1 0,25 x -1 b (1.0 điểm) Tìm m để … 0,25 Ta có y’= 3x 2-6 mx+3(m 2-1 )  x = ... SỞ GD-ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 07 trang) TRƯỜNG THPT ANH SƠN ĐÁP ÁN...
 • 8
 • 194
 • 3

Bài giảng ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 25

Bài giảng ĐỀ ÔN THI ĐH - CD NĂM 2011 SỐ 25
... 0 .25 yCD = y ( ) = 0, yCT = y ( 1) = Bng bin thi n x - y y -1 0 .25 + + + + + -1 -1 0 .25 th f (x) = x 4-2 x2 -1 0 -5 10 -2 -4 -6 0 .25 -8 x = ' 2 (1 im) y = x 4mx = x ( x m ) = x = m Hm s ó ... ỏn- Thang im gm 04 trang) Ni dung 1.(1 im) Khi m = hm s tr thnh: y = x x TX: D= Ă x = ' S bin thi n: y = x x = x ( x 1) = x = im 0 .25 yCD = y ( ) = 0, yCT = y ( 1) = Bng bin thi n x - ... 0 ,25 0 ,25 + t t = (x + 3)(x + 4) = x + 7x +12 (x + 2)(x + 5) = t , PT (*) tr thnh : t(t-2) = 24 (t 1) = 25 t = t = x = 0 ,25 2 t = : x + 7x +12 = x + 7x + = x = ( tha kin (**)) 2 t = -...
 • 6
 • 165
 • 0

Tài liệu 150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ docx

Tài liệu 150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ docx
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... hoà về điện d Không có câu nào đúng Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu một công tơ có giá trị không đổi bằng 120v Mắc vào công tơ một bếp điện Sau giờ công tơ chỉ điện ... đa là thi người đó thấy được ảnh của chân mình gương? a 0,8 m b 0,85 m c 0,75 m d 0,6 m 19 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm...
 • 12
 • 304
 • 0

Tài liệu 150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ doc

Tài liệu 150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ doc
... tích âm c Tấm kẽm trở nên trung hoà điện d Không có câu 115 Hiệu điện hiệu dụng hai đầu công tơ có giá trị không đổi 120v Mắc vào công tơ bếp điện Sau công tơ điện tiêu thụ kWh Điện trở bếp điện ... tính theo công thức (các ký hiệu dùng sách giáo khoa): a ax/D b λD/ a c λa/ D d λx/ D 41 Hiệu điện hiệu dụng hai đầu công tơ có giá trị không đổi 120V Mắc vào công tơ bếp điện Sau công tơ điện ... trường hợp mắt nhìn thấy vật xa vô cực? I Mắt không tật, không điều tiết II Mắt cận thị, không điều tiết III Mắt viễn thị, không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thị có điều tiết...
 • 27
 • 238
 • 0

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ doc

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ doc
... tích âm c Tấm kẽm trở nên trung hoà điện d Không có câu Hiệu điện hiệu dụng hai đầu công tơ có giá trị không đổi 120v Mắc vào công tơ bếp điện Sau công tơ điện tiêu thụ kWh Điện trở bếp điện là: ... tính theo công thức (các ký hiệu dùng sách giáo khoa): a ax/D b λD/ a c λa/ D d λx/ D 41 Hiệu điện hiệu dụng hai đầu công tơ có giá trị không đổi 120V Mắc vào công tơ bếp điện Sau công tơ điện ... trường hợp mắt nhìn thấy vật xa vô cực? I Mắt không tật, không điều tiết II Mắt cận thị, không điều tiết III Mắt viễn thị, không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thị có điều tiết...
 • 20
 • 206
 • 0

Bài tập điện li Dành cho lớp 11 + Ôn thi ĐH

Bài tập điện li Dành cho lớp 11 + Ôn thi ĐH CĐ
... Hóa học 11 Bài 11: Bài 1: DUNG DỊCH VÀ SỰ ĐIỆN LI Cho 150ml dung dịch NaHCO3 0,1 M vào 250ml dung dịch HCl 0,2M khí A dung dịch ... D? Bài 19: Tính nồng độ mol/lít ion có dung dịch CH3COOH 1,2M, biết độ điện li axit axetic α = 1,4% Bài 20: Dung dịch axit yếu nấc có nồng độ 0,01M độ điện li 31,7% Xác định nồng độ ion H+ dung ... tích dung dịch thay đổi không đáng kể Bài 13: Khi cho 130ml dung dịch AlCl3 0,1M tác dụng với 20ml dung dịch NaOH, thu 0,936g kết tủa Tính nồng độ mol/lít dung dịch NaOH Bài 14: Hoà tan 2,67g AlCl3...
 • 2
 • 1,968
 • 17

TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI - ÔN THI ĐH -CĐ 2012 potx

TÀI LIỆU ÔN TẬP BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI - ÔN THI ĐH -CĐ 2012 potx
... Câu 17: X hợp kim kim loại (kim loại kiềm M kim loại kiềm thổ R) Lấy 28,8 gam X hòa tan hồn tồn vào nước thu 6,72 lít H 2(đktc) Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thu hợp kim Li chiếm 13,29% ... lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y Thi t lập mối quan hệ V, a, b, c để kết tủa thu lớn nhất? A V = a + b - c B V = a - 4b - 10c C V = a - b - c D V = a - b - 2c Câu 45: Tính thể tích dung dịch ... oxit kim loại kiềm oxit kim loại kiềm thổ dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X, lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hồn tồn thu 3,36 lít khí (đktc) anot a gam hỗn hợp kim loại...
 • 18
 • 337
 • 6

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐH- 2012 pptx

BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐH- CĐ 2012 pptx
... 61: Trường hợp sau coi không khí (% theo thể tích) A Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2 HCl B Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp SO2, H2S CO2 C Không khí chứa 78% N2, 20% ... Cu để không C D (b) Cho bột lưu huỳnh + thuỷ ngân (d) HBr đặc + FeCl3 (f) Cl2 + O2 (h) Si + dung dịch NaOH (k) H3PO4 + K2HPO4 C D Câu 58: Có dung dịch không màu chứa lọ riêng biệt không nhãn ... X loãng, đun nóng thu khí Y không màu, nặng không khí dung dịch Z Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Z, đun nóng Sau phản ứng hoàn toàn, thấy thoát khí T (không màu, đổi màu quỳ tím ẩm sang...
 • 11
 • 486
 • 3

25 bài tự luận điện xoay chiều trong đề thi ĐH Chuyên đề ôn thi ĐH Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng

25 bài tự luận điện xoay chiều trong đề thi ĐH Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng
... C Câu 2: Cho mạch điện hình vẽ D Tụ điện điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r, B điện trở R có giá trị thay đổi Mắc hai đấu M, N vào nguồn điện xoay chiều điện áp tức thời UMN ... mạch điện hình vẽ, cuộn dây có điện trở r = 20 Ω độ tự cảm L = 10−3 F điện trở R có giá trị thay đổi 14π Đặt vào hai điểm A, B mạch điện 1điện áp xoay chiều A u AB = 200 cos100πt(V) Bỏ qua điện ... đoạn mạch điện AB (như hình vẽ) điện áp: u=100 2co s ( 100πt ) V 10−4 F Hộp kín X chứa phần tư (điện Tụ điện C có điện dung π trở cuộn dây cảm) Dòng điện xoay chiều mạch sớm pha π so với điện áp...
 • 26
 • 707
 • 3

Xem thêm