On tap lich s u 12 phan the gioi lịch sử 12 nguyễn ngọc lụa

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx
... đầy đủ => sửa ý HS 2/ HOẠT ĐỘNG : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ  Mục tiêu : - Nắm nội dung lịch sử giới năm 1917 đến 1945  Nội dung : …… Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ kiện nêu ... KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa kiện lịch sử giới hai chiến tranh giới  Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu SGK, không ... BÀI TẬP THỰC HÀNH  Mục tiêu : - Trên sở kiện LSTG nội dung giúp HS thực loại tập, trắc nghiệm khách quan, thực hành, tự luận …  Nội dung : 1/ Trong số kiện LS từ năm 1917 đến 1945 em chọn năm...
 • 6
 • 2,679
 • 8

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx
... - Bảng thống kê kiện LSTG đại  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra cũ: - Em biết tiến khoa học kỹ thuật giới nửa đầu kỷ XX? - Hãy nêu ... theo gợi ý GV …… ……… …… - Dựa vào bảng thống kê SGV trình bày đầy đủ => sửa ý HS 2/ HOẠT ĐỘNG : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ  Mục tiêu : - Nắm nội dung lịch sử giới năm 1917 đến 1945  Nội dung : …… ... viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ kiện nêu rút nội  dung chủ yếu lịch sử Đọc SGK phần - Thắng chủ động trả lời lợi CM T10 Nga TG đại theo năm ý công xây SGK dựng CNXH - Cần nêu rõ nội dung...
 • 6
 • 1,208
 • 2

Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI . pptx

Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI . pptx
.. . dân công xã, nô lệ - Chính trị: chế độ quân chủ chuyên chế Nông nghiệp phương đông b.Phương Tây cổ đại - Điều kiện thiên nhiên: vùng ven biển,… - Kinh tế: thủ công nghiệp, thương nghiệp .. . Đồ đá :mài đục ,khoan đá Dựng lều làm nhà để xã hội cổ đại a Phương Đông cổ đại - Điều kiện thiên nhiên thuận lợi: đất ven sông phì nhiêu, xã hội có giai cấp và .. . Các quốc gia phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến từ những thế kỉ cuối trước Công nguyên, đến thế kỉ XVII-XIX rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng - Tây Âu bước vào...
 • 4
 • 3,089
 • 19

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)
... BÀI CŨ: Trình bày nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 186 2 Vì nhà Nguyễn ký Hiệp ước đó? Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 (tt) Tiết 37:II CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM ... PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều dình công Pháp b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm 185 9 Pháp ... PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều đình công Pháp GIA ĐỊNH b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm...
 • 27
 • 3,873
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 12 ôn tập - lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

bài giảng lịch sử 10 bài 12 ôn tập - lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại
... NT THỜI CÔNG XÃ THỊ TỘC Triệu năm Vạn năm 6000 năm -Ng.Tinh khôn - Ng.Hiện đại -Dao, lao, cung - Liềm, hái - NG.Tối cổ GIAN CÔNG - Đá, cuội CỤ ĐIỀU - Săn bắt, HL KIỆN - Sống - Săn bắn,HL - Sống ... địa Nông nô Xã hội phong kiến phương Tây Nhận xét: XH phương đông THỜI GIAN XÃ HỘI KINH TẾ Đầu CN  XIX XH phương tây TK V  XVII - Địa chủ -nông dân - L chúa - nông nô - Công xã nông thôn - Lãnh ... sông, nóng ẩm nhiên - Đất màu mỡ - Đá, tre, gỗ Kinh tế Xã hội phương Tây Nông nghiệp Giai - Vua, quan, địa chủ cấp xh - Nông dân CX Thể Chuyên chế cổ đại chế 100 0 TCN - Ven biển, Trong lành -...
 • 35
 • 841
 • 0

Tài liệu ôn tập Lịch sử 12 - Phần LSTG (cơ bản)

Tài liệu ôn tập Lịch sử 12 - Phần LSTG (cơ bản)
... evaluation only Tài liệu ôn tập môn Lịch sử 12 Phần Lịch sử giới  Trong thập niên gần đay, Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ bùng nổ phạm vi toàn cầu, hình thành mạng thông tin máy tính ... For evaluation only Tài liệu ôn tập môn Lịch sử 12 Phần Lịch sử giới a Về kinh tế  Giai đoạn 1990 – 1995, tốc độ tăng trưởng bình quân năm GDP số âm (1990 : - 3,6%, 1995: - 4,1%)  Giai đoạn ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tài liệu ôn tập môn Lịch sử 12 Phần Lịch sử giới  Được thành thành lập ngày 14 - - 1955 gồm nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân...
 • 28
 • 300
 • 2

Ôn tập Lịch sử thế giới 12

Ôn tập Lịch sử thế giới 12
... dõn Lo ni dy Ngy TRNG THPT TH X QUNG TR Lấ TH GIANG CNG ễN TP LCH S TH GII LP 12 Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123 doc.org 12/ 10/1945, chớnh ph Lo mt quc dõn v tuyờn b c lp 2/ Thỏng 3/1946 Phỏp tr li xõm ... TH GII LP 12 Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123 doc.org c 1975 1979 - Tp on Kh-me Pụn-Pt cm u ó phn bi cỏch mng, thi hnh chớnh sỏch dit chng v gõy chin tranh biờn gii Tõy Nam Vit Nam - Ngy 3 /12/ 1978, Mt ... cỏch mng xanh nụng nghip nh: Mỏy TRNG THPT TH X QUNG TR Lấ TH GIANG 12 CNG ễN TP LCH S TH GII LP 12 Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123 doc.org tớnh Pụlime ; 1969 M a ngi lờn mt trng 4.V chớnh trxó hi...
 • 21
 • 451
 • 0

Ôn tập lịch sử thế giới 10

Ôn tập lịch sử thế giới 10
... III Xã hội phong kiến trung đại : ) Ở phương Đông : * Thời gian hình thành :………………, thời kỳ khủng hoảng…………………… * Các giai cấp :…………………………………………………...
 • 2
 • 476
 • 2

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại
... Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH ... Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) ... (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Qua việc hệ...
 • 27
 • 4,238
 • 13

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)
... phong kiến nông dân B tư sản công nhân C công nhân nông dân D tư sản nông dân Trong lónh vực công nghiệp Việt Nam, Pháp trọng khai thác ngành A công nghiệp nặng B Khai mỏ (than đá) C công nghiệp ... - Đội ngũ công nhân Việt Nam: công nghiệp thuộc đòa làm nảy sinh tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp …, số lượng ngày đông đảo, tập trung Lực lượng công nhân Việt ... Kết cục Chiến tranh giới II ? Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945) A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) Liên...
 • 33
 • 2,429
 • 16

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... ước hữu nghò hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác đònh nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... nghóa lòch sử học kinh nghiệm a Ý nghóa lòch sử - Khẳng đònh đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành - Là tập dượt ... chủ - Công nhân bãi công, tiêu biểu ngày 23/11/1936 công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả bãi công đòi tăng 25% lương, sau trở thành ngày hội truyền thống công nhân mỏ Năm 1937 có 400 bãi công công nhân,...
 • 73
 • 1,993
 • 36

Bài 20 Nâng cao: Ôn tập lịch sử thế giới từ nguyên thuỷ đến trung đại.

Bài 20 Nâng cao: Ôn tập lịch sử thế giới từ nguyên thuỷ đến trung đại.
... nguyên thuỷ?  Tính cộng đồng cao, lao động tự giác bình đẳng  Không có áp bóc lột 2 – Xã hội cổ đại Banchấp VUA Quý tộc Chủ nô Nông dân công xã Nô lệ Nô lệ Nông nghiệp Thương nghiệp Thủ công ... trị thuỷ công xã nông thôn tồn Nhà nước tổ chức theo thể chế chuyên chế  Phương Tây: thủ công, thương nghiệp phát thành thị đời; Thể chế dân chủ chủ nô  Phương Đông lực lượng sản xuất nông ... 3 – Xã hội phong kiến + Xã hội phong kiến phương Đông Quý tộc Nông dân công xã Quan lại địa chủ Nông dân giàu Nông dân tự canh Nông dân nghèo Nông dân lĩnh canh Xã hội phong kiến + Xã hội phong...
 • 12
 • 656
 • 6

Xem thêm