lich sử thế giới 12 ban cơ bản lịch sử 12 trần thị thực

Sự biến đổi trong hệ thống kinh tế thế giớibản chủ nghĩa ngày nay

Sự biến đổi trong hệ thống kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày nay
... với biến đổi mặt quan hệ sở hữu tạo biến đổi to lớn quan hệ sản xuất TBCN Sự biến đổi hệ thống kinh tế giới t chủ nghĩa ngày Hệ thống kinh tế t chủ nghĩa giới toàn quan hệ kinh tế quốc tế chủ nghĩa ... hệ kinh tế kinh tế quốc dân nớc t chủ nghĩa nớc phụ thuộc Trong hệ thông kinh tế quốc gia có mối liên hệ với phân công lao động quốc tế, thơng mại, tài chính, tiền tệ Hệ thống kinh tế t chủ nghĩa ... cách chế kinh tế thay đổi mô hình kinh tế 18 4.5 Tiến hành cải cách thể chế kinh tế 19 4.6 Nhà nớc thực điều tiết lĩnh vực xã hội 20 Sự biến đổi hệ thống kinh tế giới t chủ nghĩa ngày 20 Sự phát...
 • 29
 • 341
 • 0

LICH SU THE GIOI 12

LICH SU THE GIOI 12
... dung cụ thể giai đoạn? - HS: theo dõi sgk, suy nghĩ trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận - GV u cầu HS: Lập bảng thống kê vể giai đoạn phát triển CM CPC (1945-1975) theo mẫu sau: Các giai Thời ... Đức sau chiến tranh thực nào? Tại Đức hình thành hai nhà nước riêng biệt theo hai chế độ trị đối lập? - HS dựa vào SGK, suy nghĩ trả lời - GV dựa vào lược đồ nước Đức sau CTTG nhận xét, phân tích, ... Đức, Mĩ, Anh, Pháp lập nước Cộng hòa liên bang Đức theo chế độ TBCN - 10/1949 Đơng Đức giúp đỡ Liên Xơ, nước Cộng hòa dân chủ Đức thành lập, theo đường XHCN CNXH trở thành hệ thống giới - 1945-1949:...
 • 38
 • 342
 • 0

Phối ghép với thế giới II động bước , bàn phím và các bộ DAC

Phối ghép với thế giới II động cơ bước , bàn phím và các bộ DAC
... thấu hiểu cách chúng phần trước hết ta giới thiệu kiến thức bàn phím với cấu ấn phím tách phím, sau giới thiệu giao tiếp 8051 với bàn phìm 13.2.1 Phối ghép bàn phím với 8051 mức thấp bàn phím tổ ... mạch bước, chuỗi bước gọi chuỗi nửa bước (half - stepping ), chuỗi bước bước nửa góc bước bình thường Ví d , động có góc bước 20 sử dụng góc bước 10 áp dụng chuỗi bảng 13.3 Bảng 13.3: Chuỗi xung bước ... hồ Bước Cuộn dây A 0 Cuộn dây B 0 Cuộn dây C 0 Cuộn dây D 0 Chiều quay đếm Hình 13.4: Sử dụng bóng bán dẫn để điều khiển động bước 13.2 Phối ghép 8051 với bàn phím Các bàn phím LCD thiết bị vào/...
 • 10
 • 381
 • 0

Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả nhằm tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trugn đại (lịch sử lớp 10 chương trình chuẩn) luận văn tốt nghiệp đại học

Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả nhằm tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trugn đại (lịch sử lớp 10  chương trình chuẩn) luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng Đại học Vinh Khoa LịCH Sử - Sử DụNG TRANH ảNH KếT HợP VớI MIÊU Tả NHằM TạO BIểU Tợng văn hóa vật chất dạy học lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử lớp 10 - ... 10 - chơng trình chuẩn) Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên Ngành: phơng pháp dạy học lịch sử Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS Trần viết thụ Sinh viên thực : ngô thị thìn Lớp : 48A - lịch sử Vinh - ... DNG TRANH NH KT HP VI MIấU T TRONG VIC TO BIU TNG V VN HểA VT CHT TRONG DY HC KHểA TRèNH LCH S TH GII THI NGUYấN THY, C I V TRUNG I (LCH S LP 10, BAN C BN) 41 3.1 Phng phỏp miờu t v s dng tranh...
 • 74
 • 918
 • 0

Lập bảng hệ thống kiến thức để nâng cao hiệu quả dạy học phần "Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại"

Lập bảng hệ thống kiến thức để nâng cao hiệu quả dạy học phần
... Thi gian Ngi ti c Ngi tinh khụn triu nm trc - Trỏn thp v bt sau nm trc - Trỏn cao - U my ni cao - Mt phng - Hỡnh thnh trung tõm phỏt - Th tớch nóo phỏt trin hn c im c ting núi th ngi ti c - Cũn ... phong phỳ thỡ kt qu giỏo dc, giỏo dng v phỏt trin cng cao 4/ Cỏc bng h thng kin thc cú th s dng dy hc phn lch s th gii thi nguyờn thy, c i v trung i (lch s 10 ban c bn) (Cn c vo yờu cu lp bng niờn ... nghim ca mỡnh vi cỏc ng nghip thụng qua ti sỏng kin kinh nghim: Nõng cao hiu qu dy hc phn Lch s th gii thi nguyờn thy, c i v trung i qua phng phỏp lp bng h thng kin thc B/ Nội dung I/ C s lý lun...
 • 17
 • 667
 • 3

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT
... tài: Khai thác kênh hình sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh, dạy học phần lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại lớp 10 THPT , làm khoá luận tốt nghiệp đại học Lịch sử nghiên ... biện pháp khai thác kênh hình dạy học phần Lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại, lớp 10 THPT Thực nghiệm việc khai thác kênh hình dạy học Lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại Đối tƣợng, ... dung phần lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại, lớp 10 THPT yêu cầu đổi phƣơng pháp dạy học Lịch sử Chƣơng khai thác kênh hình theo hƣớng phát triển lực học sinh dạy học phần Lịch sử giới nguyên...
 • 62
 • 886
 • 1

Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức
... triển cao 4/ Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy ... việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học 1 1 3 phần lịch sử giới ... phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức B/ Nội dung I/ Cơ sở lý luận thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử 1-Cơ sở lý luận Thực chất lập bảng hệ thống kiến lập bảng kiến thức...
 • 18
 • 405
 • 2

Tiểu luận môn Lịch sử giáo dục thế giới GIÁO DỤC CỔ ĐẠI LA MÃ

Tiểu luận môn Lịch sử giáo dục thế giới GIÁO DỤC CỔ ĐẠI LA MÃ
... II Sơ lược lịch sử giáo dục Lịch sử giáo dục cộng hòa Sec bắt đầu năm 863 Một bước tiến lớn giáo dục xảy 7/4/1348 Charles IV thành lập trường đại học trug tâm Châu âu prague, thứ hai đại học cộng ... Theo dõi Chương trình khung giáo dục cho giáo dục mầm non tạo thành sở cho chương trình khung giáo dục cho giáo dục trung học b Nguyên tắc khung giáo dục cho giáo dục - Quy định cụ thể mức độ ... Karlova) Ngày trường đại học lớn dẫn đầu chất lượng giáo dục nước III Mục đích giáo dục - Tạo hệ thống giáo dục để đảm bảo tiếp cận bình đẳng giáo dục cho tất người, loại bỏ phân biệt đối xử với...
 • 10
 • 191
 • 0

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức
... cao 4/ Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy ... sở thực tiễn 3- Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức 4- Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) II Kết ... phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức B/ Nội dung I/ Cơ sở lý luận thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử 1-Cơ sở lý luận Thực chất lập bảng hệ thống kiến lập bảng kiến thức...
 • 17
 • 352
 • 1

Sử dụng kênh hình trong SGK theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại ở lớp 10

Sử dụng kênh hình trong SGK theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại ở lớp 10
... KÊNH HÌNH TRONG SGK THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LÍP 10 II.1 Nội dung kờnh hình phần lịch sử giới thời nguyên ... phần lịch sử giới thời nguyên thuỷ, cổ đại trung đại lớp 10 PHẦN NỘI DUNG Chương I VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SGK THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ... phát huy tớnh tích cực học sinh dạy học lịch sử trường phổ thông – sở lý luận va fthực tiễn Chương II: Phương pháp sử dụng kênh hình SGK theo hướng phát huy tớnh tích cực học sinh dạy học phần lịch...
 • 133
 • 280
 • 0

Lịch sử kiến trúc thế giới la mã cổ đại

Lịch sử kiến trúc thế giới la mã cổ đại
... đất, theo đường đồng mức Cầu Cầu La Mã, xây dựng người La cổ đại , cầu lớn lâu dài xây dựng Cầu La xây dựng đá có vòm cấu trúc Nói chung, cầu La đặc trưng sử dụng đá hình nêm làm nên vòm ... tông La cổ đại hỗn hợp vữa vôi , cát vụn đá, pozzolana , nước đá , so với bê tông trước sử dụng Các nhà xây dựng cổ đại đặt thành phần khung gỗ đợi cứng lại Loại nhà Theatre Nhà hát La xây ... dù bê tông sử dụng quy mô nhỏ vùng Lưỡng Hà, kiến trúc La hoàn thiện bê tông La sử dụng tòa nhà, chịu sức nặng tự thân hỗ trợ nhiều trọng lượng Ứng dụng bê tông người La thị trấn...
 • 10
 • 143
 • 1

Ôn tập Lịch sử thế giới 12

Ôn tập Lịch sử thế giới 12
... dõn Lo ni dy Ngy TRNG THPT TH X QUNG TR Lấ TH GIANG CNG ễN TP LCH S TH GII LP 12 Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123 doc.org 12/ 10/1945, chớnh ph Lo mt quc dõn v tuyờn b c lp 2/ Thỏng 3/1946 Phỏp tr li xõm ... TH GII LP 12 Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123 doc.org c 1975 1979 - Tp on Kh-me Pụn-Pt cm u ó phn bi cỏch mng, thi hnh chớnh sỏch dit chng v gõy chin tranh biờn gii Tõy Nam Vit Nam - Ngy 3 /12/ 1978, Mt ... cỏch mng xanh nụng nghip nh: Mỏy TRNG THPT TH X QUNG TR Lấ TH GIANG 12 CNG ễN TP LCH S TH GII LP 12 Thnh Viờn Tui Hc Trũ 123 doc.org tớnh Pụlime ; 1969 M a ngi lờn mt trng 4.V chớnh trxó hi...
 • 21
 • 451
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử thế giới thời trung cổlịch sử mỹ thuật thế giới thời trung cổtài liệu lịch sử thế giới 12lịch sử văn minh thế giới hy lạp cổ đạiđề cương ôn tập lịch sử thế giới 12ôn tập lịch sử thế giới 12lịch sử nhà nước và văn minh thế giới lưỡng hà cổ đạikiem tra lich su the gioi 12sơ đồ tư duy lịch sử thế giới 12một là chủ thể phân chia thị trường thế giới khơng chỉ có các tổ chức độc quyền quốc gia mà bên cạnh đó còn có các nhà nước tư bản phát triển và đang phát triểnvề mặt kinh tế xã hội dân cư giàu truyền thống lịch sử cần cù chịu khó di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng di sản văn hoá thế giới di tích cố đô huếcó mặt tại 10 quốc gia trên thế giới nhật bản singapore malaysia thái lan philippin pháp úc mỹ lào và campuchia tiêu biểu nhưkết thúc phần 1 lịch sử thế giới nguyên thủy cổ đại trung đạichủ thể phân chia thị trường thế giới khơng chỉ có các tổ chức độc quyền quốc gia mà bên cạnh đó còn có các nhà nước tư bản phát triển và đang phát triểnthế giới của bạnNâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh nhờ vận dụng những quan điểm tích cực của phật giáo trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT ngọc lặcNhững biện pháp giáo dục học sinh cá biệt trong trường trung học phổ thông sầm sơnXây dựng tập thể lớp tự quản dựa trên những điểm tích cực của mô hình trường học mới việt nam tại lớp 10a2 trường THPT ngọc lặcMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia môn giáo dục công dân ở trường THPT hậu lộc 4Một số kinh nghiệm dạy tích hợp giáo dục kỹ năng sống, môn giáo dục công dân lớp 10Điều kiện được mang thai hộ vì mục đích nhân đạoMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTPhương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnSử dụng chuyện kể, thơ, tục ngữ, kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 13 công dân với cộng đồng, sách GDCD 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinhĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGGiải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iKinh nghiệm giáo dục kĩ năng ứng phó tích cực với lũ lụt cho học sinh trong giảng dạy bài thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai (GDQP an ninh lớp 10)Ảnh hưởng đô thị hóa đến đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 – 2015Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhNghiên cứu sự biến động giá đất ở đô thị tại thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Đánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn phường cẩm thủy, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2004 2015Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICEHỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG, ĐỊNH NGHĨAđề kiểm tra 45 phút hình học 10 chương 1 – 2 (vector)