ĐỀ THI THỬ sử 12 có đáp án lịch sử 12 trần lê văn

De thi thu DH 2008 (co dap an)

De thi thu DH 2008 (co dap an)
... hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trò 2, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dòch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu sau phản ứng (cho H = 1, C = 12, O = 16, ... tạo thu gọn X (cho C =12, O = 16) A HOCH2C6H4COOH B C6H4(OH)2 C C2H5C6H4OH D HOC6H4CH2OH Câu 20: X este no đơn chức, có tỉ khối CH 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dòch NaOH (dư), thu ... C4H8O2 Câu 29: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A HCOOCH2CH2CH3...
 • 4
 • 415
 • 6

Đề thi thử TN THPT (Có đáp án)

Đề thi thử TN THPT (Có đáp án)
... sinh chế di truyền biến dị c Đánh giá sai nguồn gốc lòai tự nhiên d Đánh giá chưa đầy đủ vai trò CLTN trình tiến hóa Kết chọn lọc tự nhiên theo quan niệm đại a sống sót cá thể thích nghi b sống sót ... hình thích nghi với điều kiện địa lí khác Quá trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN cách: a Làm cho đột biến phát tán quần thể b Trung hòa tính có hại đột biến c Tạo vô số biến ... hóa không nhóm b tổ chức thể đơn giản hay phức tạp thích nghi với hoàn cảnh sống tồn c cường độ CLTN không giống hoàn cảnh sống nhóm d b c Theo nội dung định luật Hacđi – Vanbec, yếu tố sau có khuynh...
 • 5
 • 284
 • 1

ĐỀ THI THỬ SỐ 2( ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI THỬ SỐ 2( CÓ ĐÁP ÁN)
... K2Cr2O7 - HẾT - ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Câu số 10 11 12 13 14 15 16 B B D B D B D B A D A B B B C C Câu số 33 34 35 36 B D D B Câu số 41 42 43 44 Đáp án Đáp án Đáp án C B B C Câu số 17 18 19 20 21 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Câu số 37 38 39 40 Câu số 45 46 47 48 Đáp án B C C A D B C B C C C A A A C C Đáp án D D B B Đáp án A D B A ... A.CrO3 oxít axít B.Cr2O3 oxít lưỡng tính C.Muối cromat tính oxihoa mạnh D.Muối đicromat tính khử mạnh Câu 35: Phản ứng chứng tỏ glucozơ cấu tạo dạng mạch vòng A phản ứng với Cu(OH)2 B phản...
 • 5
 • 345
 • 6

Đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)

Đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)
... điện trờng tụ điện A biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kì 2T B biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kì T C biến thi n tuần hoàn với chu kì T/2 D không biến thi n điều hoà theo thời ... Sao chắt trắng B Sao nơtron C Sao khổng lồ ( hay kềnh đỏ ) D Sao trung bình chắt trắng khổng lồ Đáp án 1A 11D 21B 31C 41C 2C 12B 22B 32C 42C 3C 13C 23B 33B 43B 4A 14A 24D 34B 44D 5C 15C 25B 35B...
 • 4
 • 276
 • 1

Đề thi thử Tốt nghiệp (có đáp án)

Đề thi thử Tốt nghiệp (có đáp án)
... NH Kè CHT LNG HC Kè II NM HC 2008-2009 MễN : TON LP : 12 TUN THC HIN : 33 THI GIAN : 120 PHT (khụng k thi gian phỏt ) ĐáP áN Và Hớng dẫn chấm Câu I ý Nội dung Điểm a I = + sin x cos x dx...
 • 3
 • 243
 • 0

17 đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)

17 đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)
... 2x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 219
 • 1

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)
... 2x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 515
 • 6

DE THI THU VAO THPT ( CO DAP AN)

DE THI THU VAO THPT ( CO DAP AN)
... a (0 ,5đ) a b/ M= (2 đ) a Câu 3: a /(1 đ) Khi m=0 (1 ) x2 -2x -3 =0 Phơng trình có dạng : a-b+c=0 nên theo hệ vi ét ta có x1= -1 ; x2=3 b /(1 ,5đ) Phơng trình (1 ) có nghiệm với m 2 = (m +1) (- 2m-3)=m ... +4m+4= (m+2)2 M Vì (m+2)2 nên (1 ) có nghiệm với m N Câu 4: Vẽ hình 0,5đ a/ (0 ,5đ) I Tứ giác BOIM nội tiếp đợc : ã Vì OIM =1v ( I trung điểm dây cung AN) A B H O ã =1v ( Bx tiếp tuyến ) OBM b/ (1 đ) ... IBN OBM.vì có: V V V V V ã ã INB = OBM =1v ã ã BOM = NIB ( Hai góc nôI tiếp chắn BM c /(1 đ) Ta kẻ IH vuông góc với AB Ta thấy SAIO= AO.IH ( AO =R cố định) SAIO Lớn IH lớn Do I chạy đờng tròn đờng...
 • 2
 • 247
 • 0

De thi thu Toan 2009 co dap an

De thi thu Toan 2009 co dap an
... nghiệm  Câu 3: π 2 1) Tính tích phân I = ∫ sin x × sin x + π π 2 dx − cos x ×d (cos x) Giải: I = − ∫ π §Æt cos x = 3 ×cos u π 2 ⇒ I = ⋅ ∫ sin udu = π 16 ( π + 2) 2) Tìm giá trị tham số thực ... (m–3)t+(2-m)t2 +3-m = ⇔ m = (2) t − t +1 Xét hàm số f(t) = 2t − 3t + (t ≥ 0) t − t +1 Lập bảng biến thi n (1) có nghiệm ⇔ (2) có nghiệm t ≥ ⇔ ≤ m ≤ Câu 4: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn abc ... trình (∆ ) 2x +y –1 =0; khoảng cách từ C đến (∆ ) lần khoảng cách từ B đến (∆) Tìm A, C biết C thu c trục tung Giải: Gọi H, I hình chiếu B, C lên (∆) M đối xứng B qua ∆ ⇒ M ∈ AC M trung điểm...
 • 4
 • 273
 • 1

16 đề thi thử vào 10 đáp án chi tiết

16 đề thi thử vào 10 có đáp án chi tiết
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 101 01 10 +165 27 198 + B= 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... y + z 16 x y z Cộng vế bất đẳng thức ta có: 1 1 1 1 1 1 + + + + ữ+ + + ữ+ + + ữ x + y + z x + y + z x + y + z 16 x y z 16 x y z 16 x y z 4 4 1 1 + + ữ + + ữ = 16 x y z 16 x ... tìm m để phơng trình hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 f ( x) = 10 x = 10 c) A= x = 12...
 • 41
 • 473
 • 6

De thi thu so 1 (co dap an)

De thi thu so 1 (co dap an)
... trị u ≥ 11 0 V Tỉ số thời gian đèn sáng tắt chu kì A B C D 0,5 14 Mạch điện có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây cảm Hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch hai đầu cuộn dây U = 10 0 2V ;U L = 10 0V ... mạch I=1A, công suất tiêu thụ có giá trị A P = 50W B P = 10 0W C P = 10 0 2W D P = 200W 15 Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm C R L điện trở R = 40 3Ω , cuộn dây có độ tự cảm M N L = 1/ π ... cường độ hoạ âm khác 10 Tại hai điểm A B mặt nước có nguồn sóng giống với biên độ a, bước sóng 10 cm Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm dao động với biên độ A 2a B a C -2a D 11 Đặt hiệu điện xoay...
 • 2
 • 333
 • 3

De thi thu so 2 (co dap an)

De thi thu so 2 (co dap an)
... hai mặt song song B Tăng sau đặt sau khe S1 mỏng hai mặt song song C Không đổi đặt sau khe S1 mỏng hai mặt song song D Không có giao thoa ánh sáng đặt sau khe S1 mỏng hai mặt song song 27 Quang ... đuôi 42 Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần 4s tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút đến 360vòng/phút Gia tốc tiếp tuyến điểm vành bánh xe là: A 025 π m/s2 B 05 π m/s2 C 0,75 π m/s2 D π m/s2 ... ứng chuyển động 21 Dòng điện mạch dao động LC có biểu thức: i = 0,02cos (20 00t + π /2) (A) Tụ điện mạch có điện dung µ F Độ tự cảm cuộn cảm là: A 50mH B 50H C 5.10-6H D 5.10-8H 22 Mạch dao động...
 • 7
 • 230
 • 0

De thi thu so 3 (co dap an)

De thi thu so 3 (co dap an)
... qua xạ nhiệt Cho me=9,1.10 -31 kg; khối lượng riêng nhiệt dung riêng bạch kim là: D=21.103kg/m3 C=120J/kg.K, nhiệt đô phòng to=200C A 53, 1 s B 5 ,31 s C 51 ,3 s D 3, 51 s 35 Chọn câu đúng: Đồng vị ... 6,28.10 - 6s D 2.10 - 3s 23 Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L mạch thu sóng có λ1 = 60 m; mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L mạch thu λ2 = 80 m Khi mắc song song C1 C2 với cuộn L mạch thu sóng có bước sóng ... đỏ, gần thấu kính so với ánh sáng tím D Tiêu điểm thấu kính phân kì, ánh sáng đỏ, gần thấu kính so với ánh sáng tím 30 Điều SAI nói loại Thi n Hà: A Thi n Hà không định hình Thi n Hà hình dạng...
 • 7
 • 319
 • 1

De thi thu so 5 (co dap an)

De thi thu so 5 (co dap an)
... Be đứng yên, prôtôn có động Wp = 5, 45MeV Ht He có vận tốc vuông góc với vận tốc prôtôn có động WHe = 4MeV Động Li: A 4 ,56 3MeV B 3, 156 MeV C 2,979MeV D 3 ,57 5MeV 50 Nng lng liờn kt riờng A ging vi ... t nng cun cm mt 1 ,50 às Chu k dao ng ca mch l: A 1 ,5 s B 3,0às C 0, 75 s D 6,0às 23 Phỏt biu no sau õy sai A Cú th dựng Ampe k o trc tip dũng in dn B Dũng in dch l in trng bin thi n sinh C Cú th ... 3 ,55 eV Ngi ta ln lt chiu vo catt ny cỏc bc x cú bc súng = 0,39 m v = 0, 27 m Vi bc x no thỡ hin tng quang in xy ra? Tớnh ln ca hiu in th hóm trng hp ny A bc x v U h 1, 05V B bc x v U h 1 ,50 V...
 • 7
 • 226
 • 0

De thi thu so 6 (co dap an)

De thi thu so 6 (co dap an)
... 5000C D Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy 30 Ngân Hà thu c kiểu Thi n Hà A Thi n Hà xoắn ốc B Thi n Hà elip C Thi n Hà hỗn hợp D Thi n Hà không 31 Hạt phản hạt A đôi với lúc (huỷ cặp) B hạt ... kính tia đỏ n ñ = 1,50, tia tím n t = 1,54 Trên M đặt song song cách mặt phân giác đoạn 1,5m, ta thu giải màu có bề rộng: A 4mm B 4,236mm C 5,236mm D 3mm 27 Phát biểu sau không đúng? A Quang phổ ... 0,4µm ánh sáng có bước sóng 0 ,6 m thấy vân sáng thứ ánh sáng 0,4µm trùng với vân sáng thứ ánh sáng 0 ,6 m? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc 26 Chiếu chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính...
 • 5
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 210 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 290 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 226 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 272 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 292 2016 TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDự thảo Thông tư quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 289 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 27 2016 TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công ThươngThông tư 12 2016 TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 28 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 305 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm tỉnh Cao BằngThông tư 30 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 38 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhDe thi speaking t9 12 2017Thông tư 42 2016 TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 39 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 43 2016 TT-BTTTT Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 331 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 256 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 36 2016 TT-BTTTT quy định về cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành