Đề cương ôn tập lịch sử HKI 12 (trọng tâm) lịch sử 12 nguyễn lê hiếu

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... ước hữu nghò hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác đònh nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... nghóa lòch sử học kinh nghiệm a Ý nghóa lòch sử - Khẳng đònh đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành - Là tập dượt ... chủ - Công nhân bãi công, tiêu biểu ngày 23/11/1936 công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả bãi công đòi tăng 25% lương, sau trở thành ngày hội truyền thống công nhân mỏ Năm 1937 có 400 bãi công công nhân,...
 • 73
 • 1,998
 • 36

Đề cương ôn tập lịch sử 9 HKI

Đề cương ôn tập lịch sử 9 HKI
... ( thời gian gia nhập ASEAN) Trả lời 1/ Việt Nam a/ T1/ 198 4 1+b 2/ Lào b/ T7/ 199 5 2+ c 3/ Campuchia c/ T9/ 199 7 3+d 4/ Brunây d/ T4/ 199 9 4+a V TỰ LUẬN: Hãy nêu nguyên nhân chủ quan khách quan ... 1/ T3/ 195 2 a/ Tấn công pháo đài Môncađa 2/ Ngày 26/7/ 195 3 b/ Chế độ độc tài Batixta bị lật đổ 3/ Cuối 195 8 c/ Thiết lập chế độ độc tài Batixta 4/ 1/1/ 195 9 d/ Quân cách mạng tổng tiến công Trả ... đời thành tựu mà Hội đông tương trợ kinh tế (SEV) năm 195 1 – 197 3 Những thành tựu Liên Xô tử 194 5 đến ? Nội dung đường lối BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ( 12/ 197 8) nhằm giải nhiệm...
 • 3
 • 1,154
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 12

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 12
... cảnh lịch sử chiến dịch biên giới thu đông 1950 Hoàn cảnh lịch sử kháng chiến a Thuận lợi - 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHDCNN Trung Hoa đời - Tháng 1/1950, nước XHCN công ... Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào CM 1930 – 1931 - Khẳng định đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo GCCN CMĐD - Khối liên minh công – nông hình thành - Để lại nhiều học quý báu công tác ... lượng CM: công, nông, TTS, trí thứccòn phú nông, trung tiểu địa chủ TS lợi dụng trung lập, đồng thời liên lạc với dân tộc bị áp VS giới - Lãnh đạo CM: ĐCSVN – đội tiên phong GCVS => Cương lĩnh...
 • 17
 • 3,203
 • 46

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt
... tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư tư doanh, khâu hợp tác hóa nông nghiệp • Trong phong trào vận động xây dựng hợp tác xã, đến cuối 1960, có 85% nông hộ, ... su đời • Trong công nghiệp, Pháp trọng đầu tư khai thác mỏ than, kẽm, thi c, sắt; mở mang ngành công nghiệp chế biến dệt, muối, xay xát… 12 TRỊNH VĂN NAM LỊCH SỬ 12 • Về thương nghiệp, ngoại thương ... lao động không ngừng tăng lên, ngày có nhiều huyện, hợp tác xã đạt thóc/ha o Trong công nghiệp, số sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương công nghiệp quốc...
 • 42
 • 795
 • 1

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... 18 Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954 19 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 20 Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp Nội dung V Cách ... công dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử 26 Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nội dung VI Công ... Quốc xã hội chủ nghĩa (1975-2000) 27 Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương, đường lối đổi Đảng ta thành tựu công đổi nước ta từ 1986 đến năm 2000 II PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Nội dung I Quan hệ quốc tế sau chiến...
 • 3
 • 660
 • 7

Đề cương ôn tập lịch sử 12 pps

Đề cương ôn tập lịch sử 12 pps
... phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, ... phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, ... c- Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm: - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có ý nghĩa lịch sử to lớn, khẳng định đường lối lãnh đạo đắn Đảng cách mạng Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành,...
 • 21
 • 435
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 11-12-13 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 11-12-13 potx
... tranh nông dân chống tô thuế, nạn đất đỏ - 1907 công nhân Ô-xa-ca bải công BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914-19 18 ) I Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh - Do mâu thuẩn nước đế quốc vấn đề ... Nga rút khỏi chiến tranh  7/19 18 phe liên minh phản công công mật trận Các đồng minh Đức đầu hàng  9/11/19 18 cách mạng bùng nổ Đức  11/11/19 18 phủ Đức đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới ... phe liên minh - Đức tập trung lực lượng công Pháp, Pa-ri bị uy hiếp - Nga công Đức, cứu nguy Pháp - Từ 1916 hai khối chuyển sang giai đoạn cầm cự Giai đoạn thứ hai ( 1916 -19 18 ) - Ưu chuyển sang...
 • 7
 • 432
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... quyền địa phương 4.Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm a.Ý nghĩa lịch sử: -Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việtt Nam, giáng ... trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 thế kỷ XX -Đảng đời bước ngoặt lịch sử vĩ đại lịch sử dân tộc Việt Nam, Vì: +Đối với giai cấp công nhân: Chứng tỏ giai cấp công ... ước hữu nghị hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác định nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau;...
 • 53
 • 247
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử 12

Đề cương ôn tập lịch sử 12
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 89
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 9 HK II 12 có đáp án

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 9 HK II 12 có đáp án
... ( 196 9- 197 3)  *MN –chiến tranh phía ( 195 4- 196 0)  -CTĐB ( 196 1- 196 5)  -CTCB ( 196 5- 196 8)  -VNHCT ( 196 9- 197 3)  CÂU 16:nội dung ý nghĩa ls hiệp định pa ri  Nội dung:  – Hoa Kì nước cam kết tôn ... thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp( 194 5- 195 4) *nguyên nhân: -có lãnh đạo sáng suốt Đảng ta với đường lối kháng chiến đắn sáng tạo -có quyền dân chủ nhân dân ,có lực lượng vũ ... đội Pháp Đông Dương vạch kế hoạch Na-va thực vòng 18 tháng chia làm hai bước: B1: Thu Đông 195 3 xuân 195 4 giữ phòng ngự chiến lược miền Bắc thực chiến lược tiến công miền Trung miền Nam Đông Dương...
 • 9
 • 81
 • 0

Đề Cương ôn tập Lịch Sử 12 chi tiết nhất

Đề Cương ôn tập Lịch Sử 12 chi tiết nhất
... nhân dân Đông Nam Á sau chi n tranh giới II Câu Tóm tắt giai đoạn phát triển lịch sử Lào từ năm 1945 đến năm 1975 Nêu điểm giống lịch sử Lào lịch sử Việt Nam thời gian Câu Nêu kiện lịch sử tiêu ... dẫn…) + Công nghệ sinh học (công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ emzim, dẫn tới “cách mạng xanh” nông nghiệp) + Trong lĩnh vực thông tin liên lạc giao thông vận ... gấp lần so với 20 năm trước chi n tranh – Hướng đầu tư: công nghiệp nông nghiệp Trong nông nghiệp: tập trung vào đồn điền (nhất đồn điền cao su) Trong công nghiệp: tập trung khai thác mỏ (chủ...
 • 79
 • 201
 • 0

Xem thêm