Cách mạng tháng tám1945 lịch sử 12 đào thị tươi

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và Hồ Chủ tịch

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và Hồ Chủ tịch
... luận Cách mạng tháng tám - 1945 đợc biên soạn dới đạo giảng viên Phạm Nguyên Phơng -Trờng ĐHBK Hà Nội A Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử, học kinh Nghiệm cánh mạng tháng - 1945 I Nguyên nhân thắng ... chu n bị chu đáo, chọn thời Đảng chủ tịch Hồ Chí minh: Cùng với chu n bị chu đáo suốt 15 năm ( 1930 - 1945 ) lực lợng tinh thần cách mạng Đảng chớp thời tạo nên chiến thắng cho cách mạng Thời kết ... công cách mạng tháng tám Cách mạng tháng thành công khẳng định sáng tạo cánh mạng thành công cách mạng Sáng tạo cánh mạng phải kết hợp với chiến lợc,sách lợc phơng pháp cách mạng IV .Sự chu n bị chu...
 • 13
 • 15,613
 • 5

giáo án bài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... cách mạng ta khẳng định cách mạng tháng 191 7 Nga mang tính chất - Tính chất : Cách mạng cách mạng dân chủ tư sản kiểu Giáo viên so sánh cách mạng tháng - tháng - 191 7 Nga 191 7 Nga với cách mạng cách ... chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn khắp nơi Từ cách mạng tháng đến cách mạng tháng Mười Giáo viên tiểu kết: Như 191 7 * Cách mạng dân chủ tư nước Nga tiến sát tới cách sản tháng - 191 7: mạng ... bức, mở kỷ nguyên cho lịch sử loài người cách mạng tháng Mười Nga Để hiểu 191 7 nước Nga lại diễn cách mạng xã hội chủ nghĩa, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cách mạng Nga 191 7 tìm hiểu Tổ chức hoạt...
 • 15
 • 7,239
 • 61

Các cuộc cách mạng KHKT trong lịch sử

Các cuộc cách mạng KHKT trong lịch sử
... chinh phục tự nhiên ngời $2 Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đại Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật cách mạng tiến vầ kĩ thuật gắn liền với tiến khoa học Trào lu cách mạng kỉ XIX kéo dài đến chia ... gọi cách mạng khoa học kĩ thuật lần hay cách mạng khoa học công nghệ) 2.1 Nội dung Nhằm khắc phục vấn đề nảy sinh, cách mạng KHKT hớng vào nội dung mới: - Nghiên cứu sử dụng dạng lợng mới, tìm cách ... Trào lu cách mạng kỉ XIX kéo dài đến chia thành thời kì: - Từ nửa kỉ XX đến gọi cách mạng khoa học đại Cuộc cách mạng khoa học đại chia thành giai đoạn: Từ sau chiến tranh giới II đến năm 1970...
 • 9
 • 238
 • 0

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9-1945 - 12-1946)

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9-1945 - 12-1946)
... nước Việt Nam Độc lập Thống - Dân chủ - Phú cường Một số đoàn thể quần chúng đời như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2 7-5 1946), Đảng Xã hội Việt Nam (2 2-7 -1 946), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ... nhân dân Việt Nam Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, dân tộc Việt Nam bước vào kỉ nguyên - kỉ nguyên độc lập tự Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội bước đầu hưởng ... biểu Việt Quốc, Việt Cách không qua bầu cử, theo thoả thuận Việt Minh, Việt Quốc Việt Cách ngày 2 3-1 2-1 945 Quốc hội khẳng định thành tích Chính phủ lâm thời thời gian đầu xây dựng nước Việt Nam...
 • 53
 • 782
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Cách mạng tháng Tám cho sự nghiệp đổi mới hôm nay" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tộc Thứ năm, đạo đức cách mạng gốc người cách mạng Mọi thành bại cách mạng liên quan tới việc cán bộ, đảng viên có giữ đạo đức cách mạng không Trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám, phẩm chất đạo đức ... tranh trước Cách mạng tháng Tám tám, chín năm kháng chiến, đảng viên ưu tú quần chúng cách mạng dân Đảng mà hy sinh cách oanh liệt Máu đào liệt sĩ làm cho cờ cách mạng thêm đỏ chói Sự hy sinh ... Tuy nhiên, kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám, tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội xuất nhiều gam màu sáng GDP ước đạt đến 6,5 % Bài học lớn từ tinh thần Cách mạng tháng Tám với việc chủ động kiềm...
 • 7
 • 110
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ SỰ KẾT HỢP MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... - 1975) Việt Nam theo đường Cách mạng Tháng Mười Nga Kết hợp độc lập dân tộc chủ nghĩa hội ý nghĩa to lớn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà công xây dựng chủ nghĩa hội nhân dân ta sau ... để cách mạng dân tộc dân chủ Cách mạng dân tộc dân chủ phải tiến lên chủ nghĩa hội nhằm đem lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc tự do, bình đẳng thật cho người dân 142 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG ... Sau Cách mạng Tháng Mười, cách mạng nước ý nghĩa dân tộc mà có ý nghĩa quốc tế Việc đặt phương hướng tiến lên cách mạng Việt Nam 143 lên hội chủ nghĩa, chứng tỏ cách mạng Việt Nam phận cách mạng...
 • 7
 • 228
 • 0

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_5 ppt

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_5 ppt
... nước Việt Nam Mọi tuỳ thuộc vấn đề Nam Kì: tình hữu nghị Pháp - Việt, hoà bình trật tự Việt Nam, tương lai quan hệ Phải giải vấn đề sớm hay" Cuộc đàm phán kéo dài hai tháng (từ 6-7 đến 1 0-9 - 1946), ... Dương Bạch Mai - thành viên phái đoàn Việt Nam - công khai phát biểu: "Số phận Hội nghị phụ thuộc chặt chẽ vào vấn đề ba kì Chừng mà Nam Kì, cách hay cách khác, bị tách khỏi Việt Nam, việc thoả ... quyền tự dân chủ, quyền lợi kinh tế - văn hoá người Pháp Việt Nam - Chính phủ Pháp đình xung đột Nam Bộ, Nam Trung Bộ, bảo đảm quyền tự dân chủ cho nhân dân - Việt Nam Pháp thả hết tù trị, chấm dứt...
 • 15
 • 231
 • 1

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_4 ppt

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_4 ppt
... Pháp (từ 6-3 đến 1 9-1 2-1 946) a) Pháp Tưởng cấu kết với chống lại cách mạng Việt Nam Đầu năm 1946, bản, thực dân Pháp chiếm cácđô thị, đường giao thông chiến lược quan trọng Nam Bộ Nam Trung Bộ, ... "ủng hộ Việt Nam độc lập đồng minh", "Việt Nam độc lập muôn năm" Trước khí sức mạnh quần chúng, Hà Ứng Khâm tự thực ý định lật đổ Chính phủ cách mạng, mà dùng bọn tay sai (Việt Quốc Việt Cách) ... dương lực lượng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Quần chúng diễu qua Phủ Toàn quyền hô vang hiệu: "Nước việt Nam người Việt Nam" , "Hoa - Việt thân thiện", "ủng hộ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ...
 • 14
 • 303
 • 0

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_2 docx

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_2 docx
... Việt Nam Độc lập - Thống - Dân chủ - Phú cường Một số đoàn thể quần chúng đời như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2 7-5 - 1946), Đảng Xã hội Việt Nam (2 2-7 -1 946), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ... biểu Việt Quốc, Việt Cách không qua bầu cử, theo thoả thuận Việt Minh, Việt Quốc Việt Cách ngày 2 3-1 2-1 945 Quốc hội khẳng định thành tích Chính phủ lâm thời thời gian đầu xây dựng nước Việt Nam ... ban nhân dân cách mạng máy quyền với lãnh đạo Hầu hết quan, ngành giữ nguyên, hoạt động điều hành Uỷ ban nhân dân cách mạng Ngoài sở có sẵn hệ thống nhà nước cũ, sau Cách mạng tháng Tám, yêu cầu...
 • 14
 • 170
 • 0

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_1 doc

VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)_1 doc
... nhân dân Việt Nam Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, dân tộc Việt Nam bước vào kỉ nguyên - kỉ nguyên độc lập tự Nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội bước đầu hưởng ... Hồng Khanh cầm đầu Việt Nam cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) Nguyễn Hải Thần cầm đầu Quân Tưởng buộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thực chế độ trưng thu lương thực để tháng phải cung ... dân Việt Nam Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú với uy tín rộng lớn Người cờ tập hợp tầng lớp nhân dân xung quanh Đảng Chính phủ Bên cạnh thuận lợi nêu trên, Nhà nước cách mạng Việt Nam, sau...
 • 14
 • 187
 • 0

Cách mạng mùa thu ( lịch sử 5)

Cách mạng mùa thu ( lịch sử 5)
... 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: Tháng năm 1945 diễn kiện gì? Nhật hất cẳng Pháp dành quyền đô hộ nớc ta Th hai, ngy 17 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: ... nhiều Th hai, ngy 17 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: Th hai, ngy 17 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: - Cui nm 1940, quõn Nht kộo vo xõm ... Lịch sử: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: - Gia thỏng 1945, Nht u hng Đng minh, chp thi c ng v Bỏc H lnh ton dõn ngha Th hai, ngy 17 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: ...
 • 39
 • 293
 • 2

Lịch sử 12: Đề thi HS giỏi_2

Lịch sử 12: Đề thi HS giỏi_2
... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn biểu điểm Chấm đề thức (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm trang) Môn: Lịch sử- THPT - bảng B Câu Câu1 Câu2 ... Ianta sụp đổ (1991), Mĩ tiếp tục thực tham vọng làm bá chủ giới với ý đồ thi t lập trật tự " đơn cực" Mĩ chi phối lãnh đạo + Đề thực chiến lợc toàn cầu với điều chỉnh bật Đó Tổng thống B Clintơn ... quân mạnh - Tăng cờng khôi phục phát triển tính động sức mạnh kinh tế Mĩ - Sử dụng hiệu " dân chủ" nh công cụ can thi p vào công việc nội nớc khác + Sau vụ khủng bố 11-9-2001 Mĩ lôi kéo nớc...
 • 5
 • 136
 • 0

Xem thêm