Bộ đề thi thử TN theo giảm tải lịch sử 12 ngô hoài sơn

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (có đáp án)

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (có đáp án)
... CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ THI THỬ SỐ Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I PHẦN ... CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ THI THỬ SỐ Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I PHẦN ... không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Trang 9/21 Biên soạn : Châu Tiến Lộc CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ THI THỬ SỐ Môn thi: LỊCH SỬ -...
 • 21
 • 1,934
 • 1

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử có đáp án hay

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử có đáp án hay
... ngoài, 0,25 0,25 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Ngày thi: … tháng… năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (3,0 ... KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử định ... HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đáp án Điểm Trình bày hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm...
 • 112
 • 3,524
 • 6

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 1

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 1
... án đề thi: 02 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] d 6[ 1] a 7[ 1] b 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] c 15 [ 1] a 16 [ 1] b 17 [ 1] c 18 [ 1] d 19 [ 1] a 20[ 1] c 21[ 1] b ... 21[ 1] b 22[ 1] d 23[ 1] b 24[ 1] d 25[ 1] a 26[ 1] b 27[ 1] c 28[ 1] b 29[ 1] b 30[ 1] b 31[ 1] d 32[ 1] a 33[ 1] c 34[ 1] a 35[ 1] b 36[ 1] d 37[ 1] a 38[ 1] c 39[ 1] c 40[ 1] b ... nuclêôtit 13 , 14 , 15 c cặp nuclêôtit 4, 5, d cặp nuclêôtit 10 , 11 , 12 36/ Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn d gây ra, gen D qui định bình thường Những người bạch tạng gặp với tần số 0.09% Cấu trúc di...
 • 3
 • 269
 • 1

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 2

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 2
... nói, tư Đáp án đề thi: 03 1[ 1]b 2[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]a 17[ 1]a 18[ 1]c 25 [ 1]d 26 [ 1]d 33[ 1]b 34[ 1]a 3[ 1]d 11[ 1]b 19[ 1]a 27 [ 1]a 35[ 1]b 4[ 1]d 12[ 1]b 20 [ 1]b 28 [ 1]b 36[ ... 36[ 1]a 5[ 1]c 13[ 1]b 21 [ 1]a 29 [ 1]d 37[ 1]c 6[ 1]d 14[ 1]c 22 [ 1]b 30[ 1]d 38[ 1]a 7[ 1]d 15[ 1]c 23 [ 1]d 31[ 1]c 39[ 1]c 8[ 1]d 16[ 1]c 24 [ 1]c 32[ 1]b 40[ 1]c ... tương đối alen A phần quần thể : 0,9 Cấu trúc di truyền quần thể cân là: a 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa b 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa c 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa d 0 ,27 AA : 0,66Aa : 0,07aa 39/ Nguyên nhân...
 • 3
 • 252
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)
... d 0,25 28/ Phát biểu chọn lọc tự nhiên(CLTN) không đúng: a tác dụng CLTN quần thể có vốn gen thích nghi thay quần thể thích nghi b quần thể đa hình CLTN đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang ... gen quần thể c CLTN không tác động gen riêng rẽ mà tác động với toàn kiểu gen, không tác động với cá thể riêng rẽ mà quần thể d CLTN làm cho tần số tương đối alen gen biến đổi theo hướng xác định ... Bào tử, hạt phấn d Bầu noãn 21/ Sự hình thành loài theo Lamac là: a loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung...
 • 4
 • 200
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)01

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)01
... tổng hợp prôtêin gen qui định d phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST ¤ Đáp án đề thi: 02 1[ 1]c 2[ 1]c 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]c 18[ 1]d 25[ 1]b 26[ 1]c 33[ 1]a ... người phương pháp di truyền tế bào phương pháp a sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen b nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng c tìm hiểu chế hoạt động gen ... trồng d chọn lọc nhân tạo 22/ Sự hình thành loài theo Lamac là: a loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung...
 • 3
 • 184
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)02

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)02
... 1971) đề xuất quan niệm đại đa số đột biến cấp độ phân tử trung tính dựa nghiên cứu: a biến đổi cấu trúc axit nuclêic b biến đổi cấu trúc ADN c biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin d biến đổi cấu trúc ... để nghiên cứu cấu trúc gen c phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST d tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình mã tổng hợp prôtêin gen qui định ¤ Đáp án đề thi: 03 1[ 1]a ... thích nghi giữ lại ngững dạng thích nghi 29/ Dạng cách li điều kiện cần thi t để nhóm cá thể phân hoá tích luỹ đột biến theo hướng khác dẫn đến sai khác ngày lớn kiểu gen a cách li sinh thái b...
 • 3
 • 178
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)03

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)03
... loài thi n nhiên 31/ Điều kiện để đột biến alen lặn biểu thành kiểu hình: a trình giao phối thời gian cần thi t để alen lặn có điều kiện xuất trạng thái đồng hợp b trình giao phối thời gian cần thi t ... kiểu gen khác 24/ Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên có alen A a, tần số tương đối alen A 0,2, cấu trúc di truyền quần thể là: a 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa b 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa c 0,32AA : 0,64Aa ... làm thay đổi tần số alen từ hình thành loài d xoá nhoà khác biệt vốn gen quần thể phân li 23/ Cấu trúc di truyền quần thể tự phối: a tăng thể dị hợp giảm thể đồng hợp b chủ yếu trạng thái dị hợp...
 • 3
 • 220
 • 1

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)04

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)04
... thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động 23/ Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu sau: 36AA : 16aa Nếu quần thể giao phối ngẫu nhiên cấu trúc di truyền quần thể sau 10 hệ là: a 0,25AA : 0,50Aa ... 4%aa b 64%A-:32%Aa : 4%aa c 80%A-: 20%aa d 98%A-: 2%aa 26/ Một quần thể có cấu trúc ban đầu sau: 21AA : 10Aa : 10aa Cấu trúc di truyền quần thể sau hệ giao phối ngẫu nhiên, giả sử tác động chọn ... 3/8 d 1/ 19/ Các tia phóng xạ có khả gây ra: a Đột biến gen b Đột biến số lượng NST c Đột biến cấu trúc NST d Tất 20/ Bằng phương pháp gây đột biến chọn lọc tạo chủng: a vi sinh vật không gây bệnh...
 • 3
 • 175
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)05

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)05
... học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST b nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng c sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen d tìm hiểu chế hoạt động gen ... tử di truyền sinh sản, đảm bảo cho sống sinh sôi, nảy nở trì liên tục c ADN có khả tự mẫu nó, cấu trúc ADN trì tính đặc trưng, ổn định bền vững qua hệ d tổ chức sống hệ mở, thường xuyên trao đổi ... hợp kiểu gen 27/ Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên có alen A a, tần số tương đối alen A 0,2, cấu trúc di truyền quần thể là: a 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa b 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa c 0,32AA : 0,64Aa...
 • 4
 • 174
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)06

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)06
... loài bố mẹ 21/ Theo Lamac, tiến hoá là: a kết trình chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật b phát triển có tính kế thừa lịch sử, theo hướng ngày hoàn thi n, từ đơn giản ... nghi c đề xuất khái niệm biến dị cá thể, nêu lên tính vô hướng loại đột biến d phát vai rò chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo tiến hoá vật nuôi, trồng loài hoang dại 23/ Một quần thể có cấu trúc ... đồng hợp 28/ Phát biểu chọn lọc tự nhiên(CLTN) không đúng: a tác dụng CLTN quần thể có vốn gen thích nghi thay quần thể thích nghi b quần thể đa hình CLTN đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang...
 • 3
 • 194
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)07

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)07
... Sinh trưởng, phát triển chậm c Chống chịu d Cả câu a b c 16/ Một quần thể có cấu trúc ban đầu sau: 21AA : 10Aa : 10aa Cấu trúc di truyền quần thể sau hệ tự thụ là: a 0,347AA : 0,466Aa : 0,137aa b ... mẹ c tế bào thể lai xa chứa NST tăng gấp bội so với loài bố mẹ d tế bào thể lai xa không mang cặp NST tương đồng 19/ Tại chăn nuôi trồng trọt để cải thi n suất ưu tiên phải chọn giống? a Vì biến ... đến phức tạp 22/ Sự hình thành loài theo Lamac là: a kết cách li dịa lí sinh học b loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân li tính trạng từ nguồn...
 • 4
 • 202
 • 0

Đề thi thử TN theo cấu trúc của Bộ

Đề thi thử TN theo cấu trúc của Bộ
... Câu 11: Thường biến dẫn đến: A Làm biến đổi cấu trúc số lượng NST tế bào B Làm biến đổi kiểu gen thể C Làm biến đổi kiểu hình thể D Làm biến đổi cấu trúc số lượng NST tế bào, làm biến đổi kiểu ... biến đổi kiểu gen thể, làm biến đổi kiểu hình thể Câu 12: Một quần thể có cấu trúc ban đầu sau: 21AA : 10Aa : 10aa Cấu trúc di truyền quần thể sau hệ tự thụ là: A 0,634AA : 0,00076Aa : 0,0354aa ... là: A Cho tự thụ phấn bắt buộc B Lai tế bào sinh dưỡng loài khác C Tứ bội hóa tế bào thu lai xa D Lưỡng bội hóa tế bào đơn bội hạt phấn Câu 19: Hoocmon insulin sử dụng để điều trị bệnh A Rối loạn...
 • 4
 • 178
 • 0

Đề thi thử TN - Theo cấu trúc của

Đề thi thử TN - Theo cấu trúc của Bô
... Cách li thời gian - HẾT - ÁP ÁN CÂU – 10 11 – 20 21 – 30 31 - 40 C C A C A C B C B B D B C C D C A C D A A D A B C D B D A B D C A A D A D D B B Trang 4/4 - đề thi 132 ... tái ADN xảy theo nguyên tắc bán bảo tồn nguyên tắc bổ sung B Enzim ADN - polimeraza tổng hợp mạch ADN theo chiều 5’ → 3’ C Từng đoạn Okazaki tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ D Nhờ enzim ADN - polimeraza, ... plasmit là: A làm thể truyền gen từ tế bào cho sang tế bào nhận B có cấu trúc chuỗi xoắn kép dạng vòng C nằm tế bào chất tế bào D cấu trúc từ đơn phân nuclêôtit có khả tự nhân đôi Câu 18: Về trình...
 • 4
 • 250
 • 0

Xem thêm