Bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mĩ xâm lược ( theo chuẩn và giảm tải của bộ giáo án 2013)

bài giảng lịch sử 12 bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

bài giảng lịch sử 12 bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)
... III .Chiến đấu chống chiến lược “VNHCT” “ĐDHCT” Mĩ (196 91973) 1 .Chiến lược “CTVNH” “ĐDHCT” Mĩ: a Bối cảnh lịch sử: Sau thất bại Chiến lược năm 1969,Mĩcục Vì đến chiến tranh bộ” từ ... (Liên Xô) Vậy nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ ? 2 .Chiến đấu chống chiến lược “CTVN hóa” “ĐD hóa CT” Mĩ: a Chính trị: - 6/6/1969,Chính ... kết chống - Ở thành thị,phong trào đấu tranh CT tầng lớp nhân dân diễn sôi - Ở nông thôn phong trào phá ấp chiến lược ,chống bình định góp phần mở rộng vùng giải phóng 2 .Chiến đấu chống chiến...
 • 23
 • 612
 • 0

bài giảng môn lịch sử 12 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc xâm lược. nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)

bài giảng môn lịch sử 12 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mĩ xâm lược. nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)
... BĂC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 1973) Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BĂC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 1973) Bài 22: NHÂN DÂN HAI ... XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BĂC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT(1965 1973) Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BĂC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 ... 1968 Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BĂC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 1973) Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC...
 • 44
 • 2,044
 • 0

slide thuyết trình NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973).PPT

slide thuyết trình NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 – 1973).PPT
... 39, Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 1973) NỘI DUNG BÀI HỌC II - Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh ... 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 1973) II MIỀN BẮC … (1965 1968) Mó tiến hành chiến tranh… phá hoại miền ... 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 1973) II MIỀN BẮC … (1965 1968) Mó tiến hành chiến tranh… phá hoại miền...
 • 24
 • 333
 • 0

Slide sử 12 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT( 1965 - 1973)( Tiết 2) _Thanh Huyền

Slide sử 12 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT( 1965 - 1973)( Tiết 2) _Thanh Huyền
... NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT( 1965 1973)( TIẾP) NHÂN DÂN MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC MIỀN ... thần chiến đấu nhân dân miền NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT( 1965 1973)( TIẾP) II MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN ... – 1973)( TIẾP) Miền Bắc từ 1965 – 1968 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT( 1965 1973)( TIẾP) II MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU...
 • 36
 • 245
 • 0

nhân dan hai miên trược tiếp đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược 1969 - 1973

nhân dan hai miên trược tiếp đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược 1969 - 1973
... giao thông chiến lược chi viện cho chiến trường MN, Lào Cam-pu-chia ( SGK ) - Từ 1 8-1 2-1 972 đến 2 9-1 2-1 972 quân dân MB đánh bại hoàn toàn tập kích chiến lược không quân đại Mỹ làm nên trận “Điện ... Trường THPT Hoàng Quốc Việt - Tổ: Văn - Sử - Địa - GDCD - Lịch sử lớp 12 – Chương trình chuẩn Tiết: .Ngày soạn / ./200 .Ngày giảng: nhằm mục đích gì? - Tháng 1 1-1 972 Nichxơn tái ... Lập trường ta Mỹ xa mâu thuẫn với + Ta: Đòi Mỹ rút hết quân viễn chinh Mỹ đồng minh, đòi Mỹ tôn trọng quyền dân tộc quyền tự nhân dân miền Nam + Mỹ: Thái độ ngoan cố vấn đề rút quân với quan điểm...
 • 3
 • 258
 • 0

hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc xâm lược miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 1973)

hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mĩ xâm lược miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 1973)
... (7/2/1965) cho máy bay ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới (Quảng Bình), đảo Cồn Cỏ (Vĩnh Linh) thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất ... MỸ, VỪA SẢN XUẤT VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƢƠNG (1965 – 1968) tiến hành chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc Hoàn cảnh: Sau thất bại chiến tranh đặc biệt” chiến tranh cục bộ” miền ... đầu 1965, mở rộng chiến tranh miền Bắc Âm mƣu: Phá tiềm lực kinh tế quốc phòng, phá công xây dựng Chủ nghĩa xã hội miền Bắc Ngăn chặn chi viện từ bên vào miền Bắc từ miền Bắc vào miền Nam Uy...
 • 3
 • 181
 • 0

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC (1965 - 1973)_4 ppt

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 - 1973)_4 ppt
... mặt xâm lược tàn bạo ngoan cố đế quốc Với chủ trương "phi hoá " chiến tranh Giônxơn, thực tế, đế quốc phải chấp nhận thất bại hoàn toàn chiến lược "chiến tranh cục bộ" miền Nam chiến ... mạnh vào - ngụy, mở bước ngoặt kháng chiến chống cứu nước, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược quân viễn chinh , buộc chúng phải xuống thang chiến tranh Trong sách "Giải phẫu chiến tranh", ... "quét giữ" Chiến lược Tướng Abram đề Chính phủ chấp nhận Theo nhà chiến lược , chiến lược phòng ngự có "chiều sâu " Giữ" giữ thành thị, quân sự, đường giao thông vị trí chiến lược quan trọng,...
 • 8
 • 145
 • 0

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC (1965 - 1973)_3 pdf

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 - 1973)_3 pdf
... nhà máy điện, nước, hòng dập tắt phong trào, công nhân tiếp tục bãi công Hưởng ứng đấu tranh công nhân điện, nước, ngày 1 2-1 -1 968, công nhân cảng Sài Gòn tổ chức bãi công Ngày 1 3-1 -1 968, ngụy quyền ... chức Nguyễn Chánh Thi (Tư lệnh Quân đoàn I), ngày 1 0-3 - 1966, Đảng địa phương phát động quần chúng đứng lên đấu tranh chống - ngụy Ngày 1 9-3 -1 966, Tổng hội sinh viên Huế cử người vào Đà Nẵng ... kể từ tháng 9-1 967 Phong trào đấu tranh trị nhân dân miền Nam năm 1965 - 1968 không nhằm vào ngụy quân, ngụy quyền, mà trực tiếp chĩa vào quân viễn chinh quân chư hầu Ngày 2 0-1 -1 967, Quảng...
 • 7
 • 155
 • 0

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC (1965 - 1973_2 pps

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 - 1973_2 pps
... khác II- Cả nước trực tiêp chiến đấu chống đế quốc xâm lược (1965 1968) 1- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục " đê quốc Ngay từ quân viễn chinh ạt vào miền Nam trực tiếp ... vào miền Nam trực tiếp tham chiến, Hội nghị lần thứ 12 (l 2-1 965), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta nhận định: Chiến lược "chiến tranh cục bộ" đế quốc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tính ... nhiên, chiến tranh diễn ác liệt hơn, quân ngụy trước, mà phải trực tiếp đương đầu với quân viễn chinh quân chư hầu ngày tăng trang bị đại Đế quốc tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược thua,...
 • 7
 • 191
 • 0

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC (1965 - 1973)_1 docx

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 - 1973)_1 docx
... quân nước ; 6,5 triệu lượt niên trực tiếp tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam, 22.000 xí nghiệp đất nước huy động trực tiếp phục vụ chiến tranh xâm lược Việt Nam với việc phát động "chiến ... nhận chiến lược "Tìm diệt" Oétmolen Với định này, chiến tranh xâm lược đế quốc miền Nam chuyển sang giai đoạn mới: Giai đoạn chiến lược chiến tranh cục " "Chiến tranh cục bộ" loại hình chiến ... Với chiến lược "chiến tranh cục bộ", đế quốc tới bước leo thang chiến tranh cao cố gắng quân lớn Đây lần Mở đưa nhiều quân xâm lược, kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai Trong giai đoạn này, Mĩ...
 • 7
 • 129
 • 0

bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp đương đầu với ĐQ xâm lược... (1965 - 1968)

bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp đương đầu với ĐQ Mĩ xâm lược... (1965 - 1968)
... Logo Bi 22 :nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc m xâm lợc nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) I- Chin u chng chin lc Chin tranh cc b ca M Nam (1965 1968) ... ngha? Bi 22 :nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc m xâm lợc nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) I- Chin u chng chin lc Chin tranh cc b ca M Nam (1965 1968) ... tờn Bi 22 :nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc m xâm lợc nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) I- Chin u chng chin lc Chin tranh cc b ca M Nam (1965 1968)...
 • 23
 • 211
 • 0

Bài 14. Nhân dân hai miền Nam Bắc trực tiếp đương đầu với đế quôc Xâm lược

Bài 14. Nhân dân hai miền Nam Bắc trực tiếp đương đầu với đế quôc Mĩ Xâm lược
... Tiết 54 Bài 14: nhân dân hai miền nam bắc trực tiếp đương đầu với đế quốc xâm lược I Miền nam chiến đấu chống chiến tranh Vì chuyển sang cục chiến lược chiến tranh cục Chiến lược chiến ... bộ?ở miền Nam Hoàn cảnh: Trước nguy phá sản Nhận xét chiến chuyển sang chiến CLCT ĐB lược chiến Lược chiến tranh cục bộvà tranhthang gây chiếnphim phá leo qua đoạn tranh hoại miền Bắc CTCB ... So sánh hai chiến lược chiến tranh ĐB Thực hiện: CTCBcủa Mĩ? dựa vào sức mạnh thực chiến lược gọng kìm dựa vào yếu tố tìm diệt bình định liên tiếp mở phản công chiến để 66, 66 lược thực...
 • 7
 • 333
 • 0

Bài 14: Nhân dân hai miền Nam Bắc trực tiếp đương đầu với đế quốc xâm lược

Bài 14: Nhân dân hai miền Nam Bắc trực tiếp đương đầu với đế quốc Mĩ xâm lược
... ViƯt Nam) dµi hµng ngµn km miỊn Nam rt thÞt “ - 1965- 1968, miỊn B¾c ®· ®­a vµo miỊn Nam h¬n chơc v¹n ng­êi, vµ hµng chơc v¹n tÊn vËt chÊt, gÊp 10 lÇn so víi c¸c thêi kú tr­íc §oµn qu©n Nam tiÕn ... v¨n häc nghƯ tht, còng ®­ỵc chó träng ph¸t triĨn - B¶o ®¶m chi viƯn cho miỊn Nam phÊn ®Êu mçi ng­êi lµm viƯc b»ng hai KÕt qu¶: - Trong chiÕn ®Êu: Tõ 5/8/1964 ®Õn 1/11/1968, b¾n r¬i vµ ph¸ hủ ... cho miỊn Nam, ®Ỉt c¬ së l©u dµi cho viƯc x©y dùng CNXH sau nµy 3 MiỊn B¾c lµm nghÜa vơ hËu ph­¬ng lín HËu ph­¬ng miỊn B¾c ®· chi viƯn nh÷ng g× vµ chi viƯn b»ng c¸ch nµo cho tiỊn tun miỊn Nam ®¸nh...
 • 19
 • 269
 • 0

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu..

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu..
... VA SN XUT (1965 1973) Một đơn vị dân quân đánh trả Chở vũ khí lơng thực chithâp cho mỹ máy bay tầm viện chiến trờng miền nam hình ảnh miền Bắc chiến thắng chiến tranh phá hoại lần thứ đế quốc ... quõn khụng thiu mt ngi + Khai thụng ng H Chớ Minh trờn b v trờn bin + 1965 1968, Bc chi vin v sc ngi v sc ca cho Nam tng 10 ln so vi giai on trc Tit 38 - Bi 22 NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN U CHNG ... HI, CHIN U CHNG CHIN TRANH PH HOI LN TH HAI CA M V LM NGHA V HU PHNG (1969 - 1973) V HIP NH PARI 1973 V CHM DT CHIN TRANH VIT NAM Tit 38 - Bi 22 NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN U CHNG QUC M XM LC...
 • 23
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng nội dung biển đảo vào dạy học tiết 16 ngoại khóa những vấn đề xã hội ở địa phươngGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua các hoạt động ngoại khóa vật líKinh nghiệm dạy hiệu quả tài liệu an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai ở trường THPT cẩm thủy 2Kinh nghiệm giáo dục kĩ năng ứng phó tích cực với lũ lụt cho học sinh trong giảng dạy bài thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai (GDQP an ninh lớp 10)Ảnh hưởng đô thị hóa đến đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 – 2015Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhĐánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninhĐánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa phường quang hanh, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn GDQP AN cho học sinh trường THPT ngọc lặc, tỉnh thanh hóa hiện nayMột số giải pháp năng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh trường PT nguyễn mộng tuânHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICETẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG –TIÊU CHUẨN THIẾT KẾĐỀ Kiểm tra giữa kìi toán 10Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 tại trường thpt thạch thành 3Nâng cao hiểu biết và nhận thức cho học sinh THPT về chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1079 để giảng dạy và giáo dục cho học sinh trường THPT ngọc lặc năm học 2015 2016Ứng dụng công nghệ thông tin dạy bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam (SGK GDQP AN 10)Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn quốc phòng an ninh cho học sinh trường THPT vĩnh lộctieng anh 7 tap 1QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆNHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA ISUOG SỬ DỤNG SIÊU ÂM DOPPER TRONG SẢN KHOA