Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc và TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG tám (1939 1945) lịch sử 12 lê ngọc đảm

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
... tháng Tám năm 1945 a) Nguyên nhân thắng lợi - Nguyên nhân chủ quan: + Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc ; vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi dân tộc ... Dân tộc giải phóng cấp (4-1945) - Khu giải phóng Việt Bắc Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng thành lập (6-1945) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban ... Tiếp đó, từ ngày 16 đến 17-8-1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch + Thời...
 • 9
 • 7,035
 • 61

Slide sử 12 bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP) _Thị Thanh

Slide sử 12 bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP) _Thị Thanh
... CHÍNH III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 IV NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945) V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LICH SỬ, BÀI HỌC KINH ... SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CM THÁNG NĂM 1945 III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố - Ngày 15/8/1945, ... Đình Tân Trào nơi diễn “Đại hội Quốc dân Tân Trào từ n gày 16 đến ngày 17/ 08/ 1945 Lán Nà Lừa : Nơi làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam tuyên truyền giải phóng...
 • 25
 • 539
 • 0

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời
... CHÍNH III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 IV NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945) V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LICH SỬ, BÀI HỌC KINH ... SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CM THÁNG NĂM 1945 III KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố - Ngày 15/8/1945, ... LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Nguyên nhân thắng lợi a/Nguyên nhân chủ quan: -Truyền thống yêu nước , tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất dân...
 • 25
 • 2,322
 • 0

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_4 pdf

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_4 pdf
... hết cách mạng dân tộc dân chủ, sau chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đường lối gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội Trong cách mạng dân tộc dân ... dựng, củng cố qua ba cao trào cách mạng lớn mạnh vượt bậc tổng khởi nghĩa Dựa đạo quân chủ lực làm tảng, Đảng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, động viên toàn dân tổng khởi nghĩa thắng lợi Ba ... nhằm tập trung giải yêu cầu chủ yếu cấp bách cách mạng giải phóng dân tộc Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám thắng lợi kết hợp đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến Hai là: Toàn dân dậy tảng...
 • 9
 • 518
 • 2

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_3 pps

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_3 pps
... ban khởi nghĩa toàn quốc lệnh tổng khởi nghĩa Ngày 16-8-1945 Tân Trào, Đại hội quốc dân họp, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa Đảng 10 sách Việt Minh: định thành lậpUỷ ban giải phóng dân tộcViệt ... 16-4-1945, Tổng Việt Minh thị tổ chứcUỷ ban dân tộc giải phóng cấp, chuẩn bị thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ cách mạng lâm thời Đầu tháng 5-1945 đồng chí Hồ Chí Minh từ Cao ... Kim Cao trào chống Nhật, cứu nước phát triển tới đỉnh cao sau phát xít Đức ký văn đầu hàng Liên Xô Đồng minh đầu tháng 5-1945 phát xít Nhật đầu hàng tháng 8-1945 4 Tổng khởi nghĩa Tháng Tám...
 • 8
 • 441
 • 0

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_2 pot

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_2 pot
... Minh Đầu tháng 5-1944, Tổng Việt Minh thị "Sửa soạn khởi nghĩa" Cuối năm 1944 phong trào cách mạng sôi sục nhiều địa phương Ở địa cách mạng, quần chúng sẵn sàng dậy Tháng 10-1944, thực dân Pháp ... Campuchia Hội nghị xác định hình thái khởi nghĩa nước ta từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa kết luận:chuẩn bị khởi nghĩa nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân Hội nghị đưa dự báo: Nếu chiến ... Nghị Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, Nghị Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 có ý nghĩa định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành quyền Ngày 6-6-1941,...
 • 7
 • 348
 • 0

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_1 ppt

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_1 ppt
... đàn áp Mặc dù khởi nghĩa Bắc Sơn diễn tháng huyện có ý nghĩa lịch sử vô to lớn Đó tín hiệu mở đầu cao trào giải phóng dân tộc Đông Dương, mở đầu thời kỳ cách mạng nước ta kết hợp đấu tranh vũ trang ... trung mũi nhọn cách mạng vào đế quốc tay sai, chuẩn bị điều kiện giành quyền, đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng đạo chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ Sau Hội nghị, phong trào đấu tranh ... Chính quyền cách mạng thành lập, thực số cải cách dân chủ, dân sinh, bảo vệ trị an, xét xử bọn phản động Lần đầu tiên, cờ đỏ vàng xuất số vùng Mỹ Tho Vĩnh Long Cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn...
 • 7
 • 572
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)
... tay sai Giải phóng dân tộc lên hàng đầu Khẩu hiệu Tịch thu ruộng đất đế quốc địa chủ phản bội Mặt trận Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương Hình thức đấu tranh í ngha Khởi nghĩa vũ trang giành ... chin tranh - Thỏng 9/1940, quõn Nht tin vo Bc nc ta nhanh chúng u Phỏp hng Phỏp Nht cu kt vi thng tr nhõn dõn ta Lớnh Phỏp bo v i Nam Quan u hng quõn Nht (2 5-9 -1 940) I TèNH HèNH VIT NAM TRONG ... thỏng 11 1939: * Ni dung Hi ngh: - Xỏc nh nhim v, mc tiờu: trc mt l ỏnh quc v tay sai - khu hiu tch thu rung t ca quc v a ch phn bi - Mc tiờu, phng phỏp u tranh: - Ch trng thnh lp Mt trn Thng...
 • 26
 • 282
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)
... Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (193 9- 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời ( TIếT ) III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH QUYềN Bài tập nhận thức: Vì Đảng ta định tổng khởi ... cuối trước ngày tổng khởi nghĩa - 1 5- 20/4/1945 - 16/4/1945 - 15/5/1945 - 4/6/1945 Tân Trào - Quan sát lược đồ: + kể tên tỉnh khu giải phóng Việt Bắc - nhận xét: + Phạm vi ? + ý nghĩa ? Tại Nhật ... định tổng khởi nghĩa tháng 8? Nhận xét trình tổng khởi nghĩa tháng 8/1945? Bài tập nhà: Câu 1: Tìm hiểu khởi nghĩa giành quyền tháng 8/1945 Lạng Sơn Câu 2: Lập niên biểu diễn biến tổng khởi nghĩa...
 • 19
 • 262
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)
... ginh chớnh quyn ca Nguyn i Quc Tân Trào - Quan sát lợc đồ: + kể tên tỉnh khu giải phóng Việt Bắc - nhận xét: + Phạm vi ? + ý nghĩa ? Em có nhận xét gi tổng khởi nghĩa? Nhng thắng lợi định? Em nhận ... KIM TRA BI C Cõu hi Nờu ni dung v ý nghió Hi nghTrung ng VIII ca ng cng sn ụng Dng? Tit 26 Bi 16 PHONG TRO GII PHểNG DN TC V TNG KHI NGHA THNG TM (1939 1945) NC VIT NAM DN CH CNG HềA RA I ( ... lợi định? Em nhận xét không khí cách mạng nhân dân Sài Gòn? hình 41 Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai ( Hà Nội) Giành quyền Cách mạng tháng Tám - 1945 Vua Bo i 1945 Thanh gm quc truyn v n...
 • 18
 • 358
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)
... Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam III CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Khởi nghĩa phần: (3/1945 -> 8/1945) a Hoàn cảnh lịch sử: * ĐêmVậy khởi ... lệnh Tổng khởi nghĩa nước - Các ngày 14, 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào, định phát động Tổng khởi nghĩa nước III CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Tổng khởi nghĩa tháng ... minh lệnh tổng khởi nghĩa ban bố: * Chủ quan: - Từ ngày 16 đến 17/8/1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử UB dân tộc giải phóng VN...
 • 63
 • 320
 • 0

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)
... c Xin-ga-po -n ê - MA-LAI-XI-A Cu-a-la Lam-pơ Đ.Xi-ma-tơ -ra Uây-cơ Q.đ Ma-ri-an Sài Gòn Cô-lôm-bô Đ Mít-uây Ô-ki-na-oa Đài Loan NG ĐÔ MIẾN ĐIỆN Thượng Hải IN-ĐÔ-NÊ-XI-A Tân Ghi-nê Đ.Gia-va Q ... TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 II PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG ... GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 II PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG...
 • 41
 • 337
 • 0

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG tám 1938 1945 nước VIỆT NAM dân CHỦ CỘNG hòa RA đời

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc và TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG tám 1938 1945 nước VIỆT NAM dân CHỦ CỘNG hòa RA đời
... 16/4 /1945, Tổng Việt Minh thị thành lập uỷ ban dân tộc giải phóng việt Nam uỷ ban dân tộc giải phóng cấp - Ngày 15/5 /1945, cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thống thành Việt Nam ... tạo thời cho Tổng khởi nghĩa nhanh chóng chín muồi - Cao trào chuẩn bị toàn diện trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa, tập dợt toàn diện cuối cho Tổng khởi nghĩa IV Tổng khởi nghĩa tháng 8- 1945 1.Hoàn ... tự vệ chiến đấu - Tháng 5 /1945, đội VNTTGPQ Cứu quốc quân thống thành Việt Nam giải phóng quân, tiền thân quân đội nhân dân Việt Nam sau - Ngày 16/8 /1945, đội Việt Nam giải phóng quân, dới huy...
 • 34
 • 281
 • 0

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM pptx

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM pptx
... Cộng sản Đông Dương ( tháng 5- 1941) Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành quyền BÀI 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939-1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI ... hợp BÀI 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC … II Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 11-1939 Hội nghị Ban chấp hành ĐCS Đông Dương tháng 11-1939 - Thời gian- Địa điểm : tháng 11-1939- ... PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC … II Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9- 1939 đến tháng – 1945 Hội nghị BCH Trung ương ĐCS Đông Dương tháng 11-1939 Những đấu tranh mở đầu thời kì a khởi nghĩa...
 • 25
 • 922
 • 3

Xem thêm