bài 9 cách mạng tháng mười 1917

Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917
... đế quốc III ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng mười ( học SGK) Củng cố Bài tập - Nét tình hình nước Nga trước cách mạng - Diễn biến CM tháng Hai Cách mạng tháng Mười 1917 - Những việc làm Chính ... I Cách mạng Tháng mười Nga năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng - Chính trị- quân sự: + Nga n-ớc QCCC (Nga hoàng có quyền lực tuyệt đối) + Nga hoàng tham gia chiến ... dân Nga cực khổ Những người nông dân Nga đầu kỉ XX + Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng diễn khắp nơi Nước Nga đứng trước cách mạng 2.Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng...
 • 24
 • 597
 • 3

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
... chất: Cách mạng tháng Hai năm 1917 Nga cách mạng dân chủ tư sản kiểu I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười b) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Cục ... đổ Nga hoàng diễn khắp nơi Nước Nga đứng trước cách mạng I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 - Tháng ... - Tháng 4 /1917, Lênin nước  Đọc luận cương tháng - Đầu tháng 10 /1917 không khí cách mạng bao trùm nước I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười b) Cách...
 • 39
 • 516
 • 3

Bài 9:Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và...

Bài 9:Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và...
... năm 1917 đến năm 1945) Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô ( 1921-1941) Tiết 10 Bài Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đấu tranh bảo vệ cách mạng ... cách mạng tháng Mười Nga 1917 Nhớ kiện mạng, địa danh nhân vật lịch sử liên quan Nắm nội dung đấu tranh xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tính chất, ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga I Cách mạng tháng ... mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười a) Cách mạng tháng Hai 1917 Phiờu hoc tõp sụ Yờu cõu hoc sinh: Da vao SGK va nhng phõn kiờn thc a hoc tra li cac cõu hoi sau vờ cuục Tháng thang Hai Nga...
 • 11
 • 554
 • 2

tiết 12 bài 9. Cách mạng tháng Mười nga 1917

tiết 12 bài 9. Cách mạng tháng Mười nga 1917
... lập sau cách mạng? Tính chất cách mạng tháng Mười? So sánh cách mạng tháng Hai với cách mạng tháng Mười rút tính chất cách mạng tháng Mười Nội Dung Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười Nhiệm ... BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) I- CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng ... MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) I- CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Tình Hình Nước Nga Trước Cách Mạng Từ Cách Mạng Tháng Hai Đến Các Mạng Tháng Mười...
 • 25
 • 1,102
 • 1

giáo án bài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... cách mạng ta khẳng định cách mạng tháng 191 7 Nga mang tính chất - Tính chất : Cách mạng cách mạng dân chủ tư sản kiểu Giáo viên so sánh cách mạng tháng - tháng - 191 7 Nga 191 7 Nga với cách mạng cách ... chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn khắp nơi Từ cách mạng tháng đến cách mạng tháng Mười Giáo viên tiểu kết: Như 191 7 * Cách mạng dân chủ tư nước Nga tiến sát tới cách sản tháng - 191 7: mạng ... bức, mở kỷ nguyên cho lịch sử loài người cách mạng tháng Mười Nga Để hiểu 191 7 nước Nga lại diễn cách mạng xã hội chủ nghĩa, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cách mạng Nga 191 7 tìm hiểu Tổ chức hoạt...
 • 15
 • 7,204
 • 61

Bai 9 Cach mang thang Muoi Nga nam 1917.ppt

Bai 9 Cach mang thang Muoi Nga nam 1917.ppt
... quyền Xô viết Hoàn cảnh nước Nga cách mạng cuối năm 191 8? Chính quyền xô viết thực biện pháp gì? Kết quả? Hoàn cảnh: cuối năm 191 8, 14 đế quốc công Nga - Biện pháp: Đầu 191 9 thực sách Cộng sản thời ... (SGK) - Kết quả: Cuối năm 192 0, nước Nga thắng lợi PHIM III Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga nước Nga giới? - Với nước Nga: (SGK) - Với giới: (SGK) ... song song tồn tại) -Tính chất: Cách mạng dân chủ TS kiểu b Cách mạng tháng Mười Nga năm 191 7: Đặc điểm tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai? Chủ trương đảng Bôn-sê-vích trước tình hình mới?...
 • 12
 • 353
 • 3

bài giảng lịch sử 11 bài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

bài giảng lịch sử 11 bài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
... CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 191 7 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 191 7 – 192 1) I Cách mạng tháng Mười Nga năm 191 7 Nước Nga trước cách mạng Cách mạng bùng nổ: Từ cách mạng tháng Hai đến cách ... đặt cho nước Nga vào đầu năm 191 7 gì? Bài 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 191 7 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 191 7- 192 1) - So sánh giống khác cách mạng tháng Hai với cách mạng tư sản đầu ... đâu? (A.Nê-na-rô-cốp, Lịch sử cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại, NXB Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 198 7, tr.35) BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 191 7 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 191 7 – 192 1) ?...
 • 27
 • 1,404
 • 0

Bài 9: Cách mạng tháng Mươi Nga

Bài 9: Cách mạng tháng Mươi Nga
... Cỏch mng thỏng Mi Nga 1917 1.Tỡnh hỡnh nc Nga trc CM - Chớnh tr: SGK - Kinh t: - Xó hi: Bi 9: CM THNG MI NGA NM 1917 V CUC U TRANH BO V CM 1917-1921 Em cú nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh nc Nga trc CM? Chớnh ... Phi lt chớnh ph Nga hong t chc nc cng ho B CC BI HC I Cỏch mng thỏng Mi Nga 1917 1.Tỡnh hỡnh nc Nga trc CM 2.T CM thỏng Hai n CM thỏng Mi a CM thỏng Hai Bi 9: CM THNG MI NGA NM 1917 V CUC ... Mi Nga 1917 1.Tỡnh hỡnh nc Nga trc CM 2.T CM thỏng Hai n CM thỏng Mi a CM thỏng Hai b CM thỏng Mi * Hon cnh Bi 9: CM THNG MI NGA NM 1917 V CUC U TRANH BO V CM 1917-1921 - Sau CM thỏng Hai Nga...
 • 29
 • 218
 • 0

Bài 9. Cách mạng Tháng Mười

Bài 9. Cách mạng Tháng Mười
... phản đối chiến tranh, Tù binh Nga sau trận đánh Đơng Nga,1915 2/ TỪ CÁCN MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI March 1917 - 01 Jan 1917 BÃI CÔNG Ở PÊTƠRÔGRAT- 2.1917 CÔNG NHÂN DỰNG CHIẾN ... khơng khéo họ lại bị hết cả"[ Alexander Kerensky (mặc qn phục trắng) trực tiếp đạo cách mạng  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI + Diễn biến : -Pê-tơ-rô-grát : * Khởi nghóa bắt đầu 24/10/1917, chiếm vò trí ... Lenin 1916 Lenin 7/1917 ► Ngày 24 tháng 10 (6-11), Lenin viết cho ban chấp hành Trung ương Đảng: " vơ luận cách khơng để quyền nằm tay Kerensky bè lũ đến ngày 25 tháng 10 Việc phải tuyệt đối định...
 • 33
 • 116
 • 0

bai 9. Cach mang thang Muoi Nga

bai 9. Cach mang thang Muoi Nga
... trào phản đối chiến tranh, thủ tiêu Nga hoàng bùng lên khắp nơi Nước Nga tiến tới cách mạng Tình hình nước Nga trước cách mạng nào? BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO ... (1917 – 1921) BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) I- CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng a Chính trị: + Quân ... chủ nghĩa BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) I- CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Tình Hình Nước Nga Trước Cách Mạng Từ Cách Mạng Tháng...
 • 25
 • 427
 • 1

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga
... chế độ Nga hoàng I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười a Cách mạng tháng Hai a Cách mạng tháng Hai: - Diễn biến: ... nước Nga tiến hành hai cách mạng, trình chuyển từ Cách mạng tháng Hai sang Cách mạng tháng Mười Công xây dựng bảo vệ quyền Xô viết Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 I CÁCH MẠNG THÁNG ... Cách mạng dân chủ tư sản kiểu a Cách mạng tháng Hai: CHÍNH PHỦ TƯ SẢN LÂM THỜI XÔ VIẾT ĐẠI BIỂU a Cách mạng tháng Mười: - “Luận cương tháng Tư”: chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng...
 • 31
 • 311
 • 0

Bai 15 Cach mang thang Muoi Nga nam 1917 va cuoc dau tranh bao ve cach mang

Bai 15 Cach mang thang Muoi Nga nam 1917 va cuoc dau tranh bao ve cach mang
... TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) Chương I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO ... CÁCH MẠNG (1917 - 1921) Tiết 22: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 Cách mạng tháng Mười năm 1917 Tình hình nước Nga trước ... - Đảng CNXHDC Nga kêu gọi đấu (Trích truyền đơn kêu gọi đấu tranh Ban chấp hành Đảng Pê-tơ-rô-grát, ngày 14-2 -1917) tranh Nước Nga đứng trước cách mạng! Cách mạng tháng Hai năm 1917 - Diễn biến...
 • 19
 • 2,644
 • 21

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng
... TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) Chương I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO ... BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) Tiết 22: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 Cách mạng tháng Mười năm 1917 Tình hình nước Nga ... VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 - Việc xây dựng bảo vệ quyền Xô viết diễn nào? - Nêu ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga? Chúc thầy cô giáo...
 • 19
 • 3,517
 • 5

Xem thêm