BÀI 6 CUỘC vận ĐỘNG dân CHỦ (1936 1939)

Bài 6: Cuộc vận động Dân chủ ( 1936- 1939)

Bài 6: Cuộc vận động Dân chủ ( 1936- 1939)
... qua sách báo hoạt động khác phong trào dân chủ Đặc biệt, Đảng tập hợp lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân làm sở cho phát triển cách mạng Việt Nam sau Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ... tuyên truyền, cổ động thông qua báo chí nghị trường: Nhiều tờ báo Đảng, Mặt trận dân chủ công khai ủng hộ phong trào dòi tự dân chủ đời như: Tiền phong, Dân chúng, Bạn dân, Lao động, Tin tức… ... nhân Pháp hạn chế dần sách tự dân chủ => Thực dân Pháp Đông Dương trở lại sách ngăn cấm hoạt động dân chủ đàn áp phong trào đấu tranh Đảng nhanh chóng rút vào hoạt động bí mật, thu hẹp phong trào...
 • 3
 • 75
 • 0

Bài 20 Tiết 25 Sử 9 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 1939

Bài 20 Tiết 25 Sử 9 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 1939
... hai ngày 24 tháng năm 201 1 KIỂM TRA MIỆNG Thứ hai ngày 24 tháng năm 201 1 Bài 20, Tiết 25 Cuộc vận động dân chủ Trong năm 193 6- 193 9 Tiết 25 Cuộc vận động dân chủ Trong năm 193 6- 193 9 I Tình hình giới ... nhận xét thay đổi chủ trương đấu tranh Đảng thời kì 193 6- 193 9? Tiết 25 Cuộc vận động dân chủ Trong năm II Mặt 193 6- 193 9 chủ Đông trận dân Dương phong trào đấu tranh đòi tự dân chủ : Diễn biến: ... trận dân chủ Đông Dương phong trào đấu tranh đòi tự dân chủ : Chủ trương Đảng : Tiết 25 Cuộc vận động dân chủ Trong năm II Mặt 193 6- 193 9 chủ Đông trận dân Dương phong trào đấu tranh đòi tự dân chủ...
 • 25
 • 3,775
 • 0

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở việt nam, giai đoạn 1904 1945

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở việt nam, giai đoạn 1904 1945
... lịch sử vận động dân chủ trình phi thực dân hóa Việt Nam từ 1904 đến 1945 Trên sở nhiệm vụ nghiên cứu Luận án phải làm rõ khái niệm dân chủ , các vận động dân chủ , quá trình phi thực dân hoá ... YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH 2.1.Khái niệm dân chủ , các vận động dân chủ Việt Nam”, quá trình phi thực dân hoá số khía cạnh vấn đề dân chủ 2.1.1 Khái niệm dân chủ , các vận động dân chủ Việt Nam” ... toàn vận động dân chủ Việt Nam giai đoạn 1904 1945 nhìn tổng thể hệ quy chiếu trình phi thực dân hóa để phân tích luận giải CHƯƠNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1904 - 1945: MỘT...
 • 48
 • 259
 • 0

Bài 7: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám

Bài 7: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám
... phóng dân tộc – Cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ : thời kỳ trực tiếp chuẩn bò mở đường tới thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 II Những phát súng báo hiệu thời kì đấu tranh • Cuộc khởi nghóa ... giành quyền – Hội nghò TW có tác dụng đònh thắng lợi Cách mạng tháng 8/1945 • *Hoạt động mặt trận Việt minh :( Sự phát triển lực lượng cách mạng) • - Lực lượng trò: ngày 19/5/1941, thành lập Mặt ... nhiều míttinh, biểu tình, diễn thuyết có vũ trang Cách mạng tháng Tám thành công nước • 1) Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng • • • • • Tám 1945: - Khách quan: - 5/1945 Đức đầu hàng đồng minh -...
 • 56
 • 333
 • 1

Bài 7: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám1939-1945

Bài 7: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám1939-1945
... VII Cách mạng tháng tám thành công nước Phát xít nhật đầu hàng đồng minh , lệnh tổng khởi nghĩa ban bố a ... dân đứng dậy giành quyền Quần chúng hát vang ca cách mạng , hô vang hiệu Đã đảo xâm lăng, Đã dảo phủ bù nhìn trần trọng kim, Việt nam độc lập Bài hát tiến quân ca lần vang lên trời thu lộng ... hăng hai gia nhập đoàn thể cứu quốc - Nhiều nhà tư sản mua tín phiếu ủng hộ Việt Minh - Báo chí cách mạng xuất công sở -Các đội danh dự Việt Minh thẳng tay trừ khử tên tay sai đắc lực Nhật - Ngày...
 • 12
 • 291
 • 0

Bài 7: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám1939-1945

Bài 7: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám1939-1945
... vững cờ độc lập dân tộc chủ nghóa xã hội - Tập hợp tổ chức lực lượng cách mạng - Vận dụng sáng tạo quan điểm đấu tranh cách mạng ... khủng bố cách mạng • Cao trào kháng Nhậât cứu nước tiến tới Tổng khởi nghóa tháng Tám - Sau Nhật đảo Pháp, BTV TW Đảng họp, đưa thò: + Kẻ thù nhân dân Đông Dương Phát xít Nhật + Phát động cao ... lệch bò động - Thể tinh thần đấu tranh anh dũng nhân dân Việt Nam chống Pháp - Để lại nhiều học kinh nghiệm q báu xây dựng lực lượng, khởi nghóa vũ trang, chiến tranh du kích cho cách mạng tháng...
 • 11
 • 391
 • 5

BAI 20 Cuôc vân đong 36-39 ( Hay)

BAI 20 Cuôc vân đong 36-39 ( Hay)
... TIẾT 25 BÀI 20 : CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 BÀI 20 : CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 I.Tình hình ... Quảng Ninh Công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh) công nhân xe lửa Miền Nam phối hợp Ngày Quốc tế lao động – – 1938 mít tinh khổng lồ 2,5 vạn người Khu Đấu Xảo (Hà Nội) Tháng 11 năm 1936 – - 1938 - ... Nội) Tháng 11 năm 1936 – - 1938 - 1937 Lược đồ đấu tranh năm đòi tự dân chủ (1 936 – 1939) Cuộc mít tinh khu đấu xảo (Hà Nội) BT 1: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Nguyên nhân dẫn đến...
 • 7
 • 795
 • 0

Gián án BÁO CÁO TỔNG KẾT 5NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " D.CHỦ- K.CƯƠNG-T.THƯƠNG-T.NHIỆM "

Gián án BÁO CÁO TỔNG KẾT 5NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
... chủ, công khai, đánh giá kết cá nhân tổ chức - Phối hợp kiểm tra, rà soát việc thực chế độ sách CBGV, CNV trờng đảm bảo chế độ CBGV đợc trả đầy đủ Trên báo cáo đánh giá năm thực vận động Dân chủ, ... tác thực kịp thời chế độ sách, quy định, chủ trơng cấp đến tận CBGV III Phơng hớng giảI pháp thực vận động Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm thời gian tới Để tiếp tục thực tốt vận động ... khai Xác định vận động đợc thực lâu dài, xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm học Hàng năm phải biết vận dụng, lồng ghép nhiều phong trào thi đua, nhiều vận động khác để tạo nên sức mạnh tổng hợp Lấy...
 • 6
 • 244
 • 0

bài giảng hẹp van động mạch chủ

bài giảng hẹp van động mạch chủ
... Cắt TM dòng hở van Động mạch chủ ( Doppler màu) (A) Độ rộng dòng gốc đo 8mm(B) 20 B A Mặt cắt cạnh ức trục ngang-ngang van Động mạch chủ : siêu âm 2D ghi nhận van Động mạch chủ có mảnh,dầy, ... dãn lớn hở van ĐMC (B) 21 A B Mặt cắt buồng từ mỏm : Độ lan dòng hở van động mạch chủ vượt vùng van Khảo sát Doppler liên tục dòng máu qua van động mạch chủ Thời gian nửa áp lực dòng hở van 369,6ms ... tổn thương xảy van lẫn ĐMC lên HỞ VAN ĐMC GIẢI PHẪU HỌC HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC ĐMC SINH LÝ BỆNH HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC SINH LÝ BỆNH HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG - Hở van ĐMC mạn: có...
 • 26
 • 492
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 15 phong trào dân chủ 1936 - 1939

bài giảng lịch sử 12 bài 15 phong trào dân chủ 1936 - 1939
... – 1931, chủ trương Đảng thời kỳ 1936 1939 có mới? Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 Những phong trào đấu tranh tiêu biểu a Đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ: - Phong trào tiêu ... kinh nghiệm phong trào dân chủ 1936 1939 - Cuộc vận động dân chủ 1936 1939 phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức lãnh đạo Đảng - Buộc quyền thực dân nhượng số yêu sách nhân dân - Đông đảo ... lãnh đạo nhân dân đấu tranh hợp pháp, công khai Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 Những phong trào đấu tranh tiêu biểu b Đấu tranh nghị trường: - Khái niệm: - Biện pháp: - Mục tiêu: Đưa...
 • 15
 • 1,316
 • 0

bài 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

bài 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939
... sỏnh phong tro CM 193 0-1 931 v 193 6- 1939 Ni dung K thự Mc tiờu, nhim v Lc lng tham gia Hỡnh thc mt trn Phng phỏp u tranh Phong tro CM 193 0-1 931 Phong tro CM 193 6- 1939 ỏnh quc, phong kin Thc dõn ... II/ Phong tro dõn ch 193 6- 1939 Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng Cng sn ụng Dng thỏng 7 -1 936 Thỏng 7- 1936 Hi ngh hp ti Thng Hi (Trung Quc) Lờ Hng Phong ch trỡ Thng Hi nhng nm 30 th k XX Lờ Hng Phong ... - Gia nm 1936: phong tro ụng Dng i hi - Nm 1937 : phong tro ún rc Gụa v Brờviờ - 1-5 -1 938: cuc u tranh nhõn ngy Quc t Lao ng Mớt tinh k nim Ngy Quc t Lao ng 1.5.1938 Ti khu u Xo (H Ni) Nhng phong...
 • 22
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng chung hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam hiện nay và một số giải phápTìm hiểu cơ cấu, phạm vi nợ công theo quy định việt nam và so sánh với thông lệ quốc tế nêu các chỉ tiêu giám sát nợ công do các tổ chức quốc tế khuyến nghị và các chỉ tiêu giám sát của việt namkỹ thuật giải quyết mâu thuẫnhệ thống cung cấp điện trên ôtô máy kéoTrả lời các câu hỏi lý thuyết tàu thủytổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngTÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naithực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdQuy trình nuôi ếch thương phẩmTổ chức công tác đào lò xây dựng cơ bàn DV7 cánh tây – khu vực vàng danhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetTiểu luận môn mạng NGN IPv6triển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộp