Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt nam

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam
... chức cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn) trí thành lập đảng cộng sản nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp tổ chức cộng sản có ... cộng sản tuyên bố thành lập Điều phản ánh xu tất yếu phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam vai trò lớn Nguyễn Ái Quốc 10 IV Hội nghị thành lập Đảng vai trò Nguyễn Ái Quốc đến thành lập Đảng ... vô sản Chính Người có vai trò đầu tàu suốt trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Đường lối mà Nguyễn Ái Quốc vạch kim nam soi đường cho cách mạng Việt Nam hết từ thành công đến thành...
 • 22
 • 5,118
 • 22

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
... ĐỀ Vai trò lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Bài thảo luận gồm: Phần I Giới thiệu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Phần II Vai trò lãnh tụ việc chuẩn bị thành lập Đảng ... mạng Việt Nam III Nguyễn Ái Quốc đứng đầu hội nghị thành lập đảng Việt Nam thành lập tổ chức Cộng sản  Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929)  An Nam Cộng sản Đảng (1929)  Đông Dương Cộng sản ... vô sản Truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam Thống tổ chức Đảng, thành lập Đảng CS Việt Nam I.Tìm đường giải phóng Việt Nam...
 • 25
 • 377
 • 0

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP ĐẢNG

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP ĐẢNG
... bước chuẩn bị chu đáo trị , tổ chức đội ngũ cán cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau - Giữa năm 1927-1930 : Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm (Thái Lan ) Trung Quốc, với danh nghĩa đại diện Quốc ... sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ ngày đến 7-2-1930, Hội nghị hợp ba tổ chức cộng sản họp Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) chủ trì đồng chí Nguyễn Ái Quốc Hội nghị trí thành lập đảng ... Đảng Cộng sản - Tháng 6-1925 :Người thành lập " Hội Việt Nam Cách mạng niên" cho xuất tuần báo " Thanh niên" làm quan ngôn luận Hội - Tháng 7-1925 : Nguyễn Ái Quốc số nhà cách mạng Quốc tế, lập...
 • 2
 • 2,083
 • 35

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng
... trì hội nghị thống Đảng Từ Đảng Cộng sản Việt Nam đời => Như đến đầu 1930 trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị trị - tư tưởng tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành Đó thành tất yếu kết hợp ... Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng: Đảng có vững cách mạng thành công Trong đó, Bác nhấn mạnh vai trò lí luận Mác- Lenin, Bác cho học thuyết sáng tạo => Cốt lõi hệ thống quan điểm là: độc lập dân ... đến thành lập Đảng Cộng Sản nước ta: - Ngày 17/6/1929,đại biểu tổ chức cộng sản miền bắc định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng - Ngày 25/7/1929, đồng chí HVNCMTN hoạt động TQ Nam Kỳ thành lập...
 • 2
 • 585
 • 0

Vai tròcủa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng CSVN

Vai tròcủa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng CSVN
... lực góp phần xây dựng Tổ quốc Trong nghiên cứu chủ yếu tập trung tìm hiểu vai trò lãnh đạo, chuẩn bị trị tư tưởng tổ chức trước thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1917-1930 ... Nguyễn Ái Quốc tìm đường đắn cho cách mạng Việt Nam B- Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị mặt cho đời Đảng vô sản Việt Nam Chuẩn bị trị - tư tưởng Chuẩn bị tổ chức C- Soạn thảo cương lĩnh Đảng +Phần ... qua việc tìm hiểu đề tài cho thấy vai trò Người việc sáng lập Đảng CSVN vị mà Người tạo cho Đảng Mặt khác giúp hiểu thêm quy luật hình thành Đảng cộng sản giai cấp công nhân lãnh đạo có vai trò...
 • 13
 • 388
 • 1

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng
... lệ vắn tắt Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Nhân dịp thành lập Đảng Nguyễn Ái Quốc viết lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, học sinh, anh chị em bị áp bóc lột gia nhập Đảng, theo Đảng để đánh ... Pháp họp Tua xảy tranh luận gay gắt việc gia nhập Quốc tế thứ hay lại Quốc tế thứ Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gai nhập quốc tế thứ ba tham gia thành lập Đảng cộng sản PHáp Sự kiện đánh dấu ... tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19-5-1890, quê làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Lúc nhỏ có tên Nguyễn Sinh Cung, học lấy tên Nguyễn Tất Thành Lớn lên lúc nước...
 • 12
 • 12,305
 • 27

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
... đường lối cứu nước từ 1919 – 1920 II VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC CHUẨN BỊ VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC ĐỂ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chuẩn bị tư tưởng, trị Nguyễn Ái Quốc tố ... VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC SOẠN THẢO CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Đảng Nguyễn Ái ... Nam, đường giải phóng dân tộc với giải phóng người lao động Do đó, công lao to lớn Người xác định xác định đường cứu nước đắn cho nhân dân Việt Nam, mở đường giải tình trạng khủng hoảng đường...
 • 7
 • 5,881
 • 39

Tài liệu Đề tài " Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng" pptx

Tài liệu Đề tài
... Sheet1 ỵºARÙ@${âG6Ë¥ZÄ0Œµmõ-ưúzßÔK7–ỉw'dõÞ5Ơ}úàrjn\Tð«{ú ZÏ¿¿{ " " đ©Ï†YÜ3)²/b×¾ªÛ|6ü>áâĨÈUDy¬´nºw[ " )½uÜzb©ỊĐ‘®s§å›q¯†ðŒ»È'•š0X¤ƒCqþúbž¢¨÷#qơ=±ơỴe#‚V$lvfó $ƒÐ·]°é”ø›ä^ỈåYIßb+®-kÉ—‹ð¬Fžr{ơé‡o†Ì¹IgđJ4$ÿ ... :ŸĨ“³ÉLŨ;0°/Øơß|sÈO-ÀƠ}ÙºóÅx " ›Câ^=K#ÙcỊỈÿ À ŠƯçø€?·®8ỉƠ‘vµƠ»¿÷Ĩ¢“óUˆ°¦ý/~˜...
 • 24
 • 1,044
 • 5

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (3- 2- 1930)

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (3- 2- 1930)
... (1919-1925) PHẦN II: NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03- 02-1 930) • TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TỪ 1925 –1930 VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC • SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ... lập Đảng vô sản nước ta giai đoạn PHẦN II: NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03- 02-1 930 • TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TỪ 1925 –1930 VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ... đứng quốc tế thứ ba -Tại đại hội Đảng xã hội Pháp họp “Tua”, ( 12-1 920), Nguyễn Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba lập Đảng cộng sản Pháp Sự kiện Nguyễn Quốc tham gia Đảng...
 • 11
 • 784
 • 2

Vai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng CS VN

Vai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng CS VN
... đầu kỷ XX Vai trò lành tụ Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: Trong lúc hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng sâu sắc Hồ Chí Minh với tên gọi Nguyễn Tất thành rời tổ quốc từ ... 12-1920 đại hội Đảng xã hội Pháp Tours Hồ chí minh đứng phía đại đa số đại hội bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng cộng sản Pháp việc gia nhập Quốc tế cộng sản Từ Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến ... chức Đảng cộng sản nhận thức cần thiết cấp bách phải thành lập Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt chia rẽ phong trào Đảng cộng sản Việt Nam Nhận tin chia rẽ người cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc...
 • 4
 • 198
 • 3

Vai trò của Nguyễn Ái quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Vai trò của Nguyễn Ái quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
... sản Đó đòi hỏi tất yếu cách mạng Việt Nam đầu kỷ XX II Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc: Trước yêu cầu cấp bách phải ... Đảng lập Ban chấp hành Trung ương Đảng Sự đời Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng tác động mạnh mẽ đến phân hoá Tân Việt Những đảng viên tiên tiến Tân Việt tách thành lập chi cộng sản ... Lênin, tán thành Quốc tế thứ ba, đặt cách mạng giài phóng dân tộc quỹ đạo cách mạng vô sản, trở thành nhà sáng lập Đảng Cộng sản Pháp người Cộng sản Việt Nam Và từ đây, Nguyễn Ái Quốc nhận ra:...
 • 10
 • 1,275
 • 27

Hãy làm rõ vai trò của nguyễn ái quốc trong việc sáng lập ra đảng cộng sản việt nam

Hãy làm rõ vai trò của nguyễn ái quốc trong việc sáng lập ra đảng cộng sản việt nam
... có vai trò hàng đầu, có tác động lớn đến việc sáng lập Đảng lầ lãnh tụ Hồ CHí Minh Bài tập lớn em đề tài: Hãy làm vai trò Nguyễn Ái Quốc việc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam Trong làm nhiều ... Trung Quốc vào năm 1927 Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc có tác dụng định việc chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho việc thành lập đảng giai cấp vô sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt ... lập đảng Mác xít bắt đầu diễn gay gắt nội người cách mạng Việt Nam Đó lí để dẫn tới đời ba tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, ĐôngDương Cộng sản...
 • 14
 • 254
 • 0

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI VIỆC CHUẨN BỊ LÝ LUẬN CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUA BA TÁC PHẨM

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI VIỆC CHUẨN BỊ LÝ LUẬN CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUA BA TÁC PHẨM
... chiến lược cho cách mạng Việt Nam mục tiêu đấu tranh, lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng tác phẩm Sự đời tác phẩm có ý nghĩa vô lớn lao, nhờ mà cách mạng Việt Nam tìm đường cách mạng đắn để ... đường lối đắn cho cách mạng Việt Nam, trả lời câu hỏi thiết mà cách mạng Việt Nam đặt Nguyễn Quốc chưa đủ đảm bảo đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi mà không đào tạo đội ngũ cán cách mạng ưu tú ... Mác- Lênin vào Việt Nam Nguyễn Quốc Với tác phẩm này, ánh sáng chân cách mạng thời đại soi rọi vào tâm trí nhân dân ta dân tộc bị áp bức .Tác phẩm rõ đường cách mạng đắn làm cho người thấy...
 • 39
 • 479
 • 0

Nguyễn Ái Quốc với việc chuẩn bị lý luận cho cách mạng Việt Nam qua ba tác phẩm “Bản án chế

Nguyễn Ái Quốc với việc chuẩn bị lý luận cho cách mạng Việt Nam qua ba tác phẩm “Bản án chế
... Mác- Lênin vào Việt Nam Nguyễn Quốc Với tác phẩm này, ánh sáng chân cách mạng thời đại soi rọi vào tâm trí nhân dân ta dân tộc bị áp bức .Tác phẩm rõ đường cách mạng đắn làm cho người thấy ... lối đắn cho cách mạng Việt Nam, trả lời câu hỏi thiết mà cách mạng Việt Nam đặt KI L Nguyễn Quốc chưa đủ đảm bảo đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi mà khơng đào tạo đội ngũ cán cách mạng ưu ... lược cho cách mạng Việt Nam mục tiêu đấu tranh, lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng tác phẩm Sự đời tác phẩm có ý nghĩa vơ lớn lao, nhờ mà cách mạng Việt Nam tìm đường cách mạng đắn để giảiphóng...
 • 38
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai tro cua nguyen ai quoc trong viec chuan bi ve tu tuongvai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đcsvnvai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng 21930tài liệu lịch sử llivớp 9 vwe phan tich vai tro cua nguyen ai quoc trong viec thanh lap dangnguyễn i quốc xc tiến qu trình thnh lập đảng cộng sản việt namvai trò của lãnh tụ nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng cộng sản việt namvai trò của nguyễn ái quốc trong thành lập đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong hội nghị thành lập đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong sự ra đời của đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong hội việt nam cách mạng thanh niênvai trò của nguyenx ái quốc trong việc thành lập đảng và ý nghĩatrinh bay tom tat hoan canh ra doi va vai tro cua lanh tu nguyen ai quoc voi viec thanh lap dang cong san viet namvai trò của lãnh tụ nguyễn ái quốc trong quá trình thành lập đảng cộng sản việt namtrò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng 3 2 1930chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây