On thi dai hoc mon lich su (phan viet nam) lịch sử 12 vũ hoàng dương

On thi Dai hoc mon lich su (phan Viet Nam)

On thi Dai hoc mon lich su (phan Viet Nam)
... quần chúng, từ 1925 trở phong trào xẹp xuống bị phong trào quần chúng vợut qua; tóm lại khuy huớng dân tộc t sản VN phong trào ĐTC diễn mạnh mẽ song lực củ họ hạn chế 2.2 Phong tràoTiểu t sản tri ... Phong trào yêu nớc tầng lớp t sản tiểu t sản từ 1919 đến 1925 diễn nh ? Mặt tích cực hạn chế phong trào? Phong trào yêu nớc theo khuynh hớng dân chủ t sản nớc ta giai đoạn 1919 1930 Tại phong ... chế vơn kịp xu thời đại dân tộc - Phong trào công nhân vơn lên với hình thức đấu tranh Phong trà bãi công, có bớc tiến - Phong trào yêu nớc nói chung, có phong trà theo khuynh hớng t sản đóng...
 • 13
 • 603
 • 7

On thi Dai hoc mon lich su (phan Viet Nam bai 1, 2, 3)

On thi Dai hoc mon lich su (phan Viet Nam bai 1, 2, 3)
... phong trào xẹp xuống bị phong trào quần chúng vợut qua; tóm Ngời soạn: Thầy Dơng Văn Duy THPT Nhã Nam lại khuy huớng dân tộc t sản VN phong trào ĐTC diễn mạnh mẽ song lực củ họ hạn chế 2.2 Phong ... Việt Nam Phong trào công nhân bớc trởng thành, sẵn sàng tiếp nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1919-1925) Cùng với phong trào đấu tranh giai cấp t sản tiểu t sản, phong trào ... chế vơn kịp xu thời đại dân tộc - Phong trào công nhân vơn lên với hình thức đấu tranh Phong trà bãi công, có bớc tiến - Phong trào yêu nớc nói chung, có phong trà theo khuynh hớng t sản đóng...
 • 15
 • 523
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG – Ôn thi Đại học môn Lịch sử (Phần LS thế giới 1917 – 2000)

Tài liệu bồi dưỡng HSG – Ôn thi Đại học môn Lịch sử (Phần LS thế giới 1917 – 2000)
... Lịch sử giới 1917 2000 II MỘT SỐ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ - PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1917 2000) LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1917 1945) Chuyên đề 1: HỆ THỐNG VÉC XAI OASINHTƠN Câu ... hành tài liệu chuẩn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử dùng chung cho nước Cơ sở thực tiễn: Xuất phát từ thực tế, để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cần phải có tài liệu bồi dưỡng Tài ... II MỘT SỐ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1917 2000) - Phần kết luận: -2- NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Cơ sở lý luận: Bồi dưỡng học sinh giỏi hoạt...
 • 34
 • 342
 • 0

ôn thi đại học môn lịch sử

ôn thi đại học môn lịch sử
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... n Các ngành s n xu t công, nông, thương nghi p giao thông v n t i gi m sút nghiêm tr ng Các kho n ñ u tư vào nư c Nga b m t tr ng, ñ ng phrăng m t giá… -Cu c kh ng ho ng thi u nư c tư b n sau...
 • 7
 • 688
 • 18

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử
... ta cú thờm thi gian chun b cho cuc chin u lõu di, ng thi cng t rừ thin ho bỡnh tranh th s ng tỡnh ng h ca nhõn dõn Phỏp v th gii + Tip ú ta li kớ tm c 14-9-1946 nhm kộo di thờm thi gian ho ... th gii, nc khỏc mi thi kỡ nờn ch trng sỏch lc, hỡnh thc hp lc lng v hỡnh thc u tranh phi khỏc mi phự hp Nhng ch trng ca ng thi kỡ 1936-1939 ch cú tớnh cht sỏch lc nhng rt kp thi v phự hp vi tỡnh ... ch: mang tớnh t phỏt; ch yu gii hn mc tiờu kinh t; cỏc cuc u tranh thiu liờn h vi Hn ch ln nht ca phong tro thi kỡ ny l cũn thiu mt giai cp lónh o tiờn tin vi mt ng li cỏch mng ỳng n 4/ Nờu nhng...
 • 105
 • 944
 • 69

ÔN THI đại học môn LỊCH sử

ÔN THI đại học môn LỊCH sử
... công - VH-GD: 7/50 cải cách giáo dục phổ thông, móng cho giáo dục VN năm; trường ĐH, trung học chuyên nghiệp xây dựng IV, Hoàn cảnh lịch sử chiến dịch biên giới thu đông 1950 Hoàn cảnh lịch sử ... khắc lịch sử đường đấu tranh thập kỷ đầu TK XX Là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước VN thời đại Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách ... Họ học làm cách mạng ,học cách hoạt động bí mật Phần lớn số học viên học xong bí mật nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc tổ chức nhân dân Một số người cử sang hoc trường đại học Phương đông...
 • 88
 • 464
 • 0

Ôn thi Đại học môn Lịch sử Việt Nam

Ôn thi Đại học môn Lịch sử Việt Nam
... giáo dục nô dòch Hệ thống gíáo dục PhápViệt mở rộng từ tiểu học đến đại học Nhận xét: Tình hình kinh tế Việt Nam có chuyển biến quan trọng, sách biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ hành hóa dư thừa ... đông đảo, chủ lực quân cách mạng Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức giai cấp công nhân lãnh đạo lấy liên minh công nông làm nòng cốt Những mâu thuẫn xã hội Việt Nam: ... xay gạo Nam đònh, Hà Nội, Hải Dương, quan trọng bãi công công nhân Ba Sơn (8/1925) Tôn Đức Thắng lãnh đạo Các đấu tranh công nhân thời gian sử dụng hình thức đấu tranh riêng biệt bãi công có yêu...
 • 80
 • 1,977
 • 2

Ôn thi đại học môn Lịch sử (2)

Ôn thi đại học môn Lịch sử (2)
... 17 - - 1929, đại biểu tổ chức sở cộng sản miền Bắc họp đại hội quốc đònh thành lập Đông Dương cộng sản đảng, thông qua tuyên ngôn, điều lệ đảng, báo Búa liềm làm quan ngôn luận Đông Dương cộng ... công 3.000 công nhân đồn điền Phú Riềng, bãi công 4.000 công nhân nhà máy sợi Nam Đònh kéo dài tuần lễ + Từ tháng 5/1930, phong trào phát triển mạnh mẽ: Có 16 đấu tranh công nhân nước, 34 nông ... công dân nông dân, tiểu tư sản, trí thức phải vận động tranh thủ, trung nông phú nông, trung tiểu đòa chủ tư sản VN chưa lộ rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, làm cho họ trung lập Nghóa công...
 • 89
 • 1,733
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - 1 pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - 1 pot
... Nhờ vậy, ngân sách Đông Dương thu năm 19 30 tăng gấp lần so với năm 19 12 Chính sách trị - xã hội văn hoá – giáo dục thực dân Pháp 2 .1 Chính trị - xã hội Một mặt, thực dân Pháp thi hành sách chuyên ... lần so với trước chiến tranh; diện tích cao su năm 19 30 tăng lên 12 0.000 (năm 19 18: 15 .000 ha) nhiều công ty cao su đời như: Đất Đỏ, Misơlanh, Công ty trồng trọt nhiệt đới * Trong lĩnh vực khai ... Các công ty than có trước đây: tăng cường đầu tư khai thác Lập thêm nhiều công ty than mới: Công ty than Hạ Long - Đồng Đăng; Công ty than kim khí Đông Dương; Công ty than Tuyên Quang; Công ty...
 • 8
 • 441
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 2 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 2 potx
... Công hội đỏ (bí mật) Tôn Đức Thắng đứng đầu + Năm 1 922 : công nhân viên chức sở công thương tư nhân Bắc kỳ đòi trả lương ngày chủ nhật, thợ nhuộm Chợ Lớn bãi công + Năm 1 924 : công nhân dệt, rượu ... thành: + Năm 1919, công nhân nhiều nơi đấu tranh đòi tăng lương, giảm làm, mang tính lẻ tẻ, thi u tổ chức liên kết (25 vụ đấu tranh) + Năm 1 920 , công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội ... Nhưng yêu sách không chấp nhận Tháng 7/1 920 , Người đọc “Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa” Lênin, từ Người tin theo Lênin đứng phía Quốc tế cộng sản Tháng 12/ 1 920 , Đại hội Đảng...
 • 5
 • 408
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 4 docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 4 docx
... (03/02/1930) (Đề thi tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 1999) Tại nói: đời Đảng Cộng Sản Việt Nam bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam? (Đề thi tuyển sinh Đại học mở Hà Nội năm 1999) Nội dung cương lĩnh ... phát triển nào? (Đề thi tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 1999) Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930) (Đề thi tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội năm 1999) Anh (Chị) ... ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam Câu hỏi tập: Trình bày hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm từ 1919 đến 1930 (Đề thi tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 1999) Từ năm 1919 đến năm 1930, phong trào công...
 • 7
 • 314
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 7 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 7 potx
... hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương? [Đại học Luật Hà Nội - 1999] Những nét diễn biến khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì binh biến Đô Lương? Ý nghĩa lịch sử kiện [Đề thi TS Cao Đẳng SP Hà Nội 2001] ... từ tháng 5/1941 đến tháng năm 1945 diễn nào? [Đề thi TS ĐH Luật Hà Nội - 1999] Hãy kể tên mặt trận Đảng ta thành lập từ năm 1930 đến năm 1941 Trình bày hoàn cảnh lịch sử đời, trình phát triển ... phòng thủ chung Đông Dương, cho Nhật có quyền đóng quân toàn cõi Đông Dương Ngày 29 /7/ 1941, Pháp đồng ý cho Nhật sử dụng tất sân bay cửa biển Đông Dương vào mục đích quân Ngày 7/ 12/1941, Nhật...
 • 15
 • 286
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 8 docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 8 docx
... học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám 1945 [Đề thi TS ĐHQG Hà Nội - 2000] Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 Việt Nam [Đề thi tuyển sinh ĐH Công Đoàn năm 1999] ... (1939 1945) [Đề thi TS ĐHSP Hà Nội - 2000] 2 Trình bày khái quát cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng đến tháng 8/ 1945 Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công nào? [Đề thi TS DHDL Đông Đô 2000] ... Nam Từ tối 15 /8/ 1945 đến ngày 19 /8/ 1945, nhân dân Hà Nội giành quyền Ngày 23 /8/ 1945, Huế giải phóng Đến 30 /8/ 1945, vua Bảo Đại thoái vị Ngày 25 /8/ 1945, Sài Gòn giải phóng Đến ngày 28/ 8/1945, Tổng...
 • 8
 • 310
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nội dung ôn thi đại học môn lịch sử 2013tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2013đề cương ôn thi đại học môn lịch sử 2013ôn thi đại học môn lịch sử 2013ôn thi đại học môn lịch sử năm 2013đề cương ôn thi đại học môn lịch sử 12ôn thi đại học môn lịch sử thế giớitài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2012tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2011ôn thi đại học môn lịch sửôn thi đại học môn lịch sử 2012hướng dẫn ôn thi đại học môn lịch sửkiến thức ôn thi đại học môn lịch sửôn thi đại học môn lịch sử việt namôn thi đại học môn lịch sử năm 2012chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả