Hướng dẫn ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử lịch sử 12 nguyễn mạnh hùng

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử potx

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử potx
... kỳ Chiến tranh lạnh - Cách mạng khoa học - công nghệ xu hướng toàn cầu hóa nửa sau kỷ XX - Tổng kết lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000 II Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Phong ... đường đổi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000 Học sinh học theo chương trình nâng cao I Lịch sử giới từ năm 1945 đến năm 2000 - Sự hình thành trật ... thứ hai (1945-1949) - Liên Xô nước Đông Âu (1945-1991) Liên bang Nga (19912000) - Trung Quốc bán đảo Triều Tiên - Các nước Đông Nam Á - Ấn Độ khu vực Trung Đông - Các nước châu Phi Mỹ Latinh -...
 • 4
 • 261
 • 0

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch Sử 12

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch Sử 12
... thắng lợi, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 Hướng dẫn trả lời Ý nghĩa lịch sử : a Đối với dân tộc Việt Nam : Trang 20 • Mở bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc ta, phá tan ... biết hồn cảnh lịch sử diễn biến khởi nghĩa phần từ tháng đến tháng 8/1945 Tác dụng cao trào kháng Nhật cứu nước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? Hướng dẫn trả lời Hồn cảnh lịch sử diễn biến ... trào dân chủ 1936 - 1939 diễn hồn cảnh lịch sử ? Hãy trình bày chủ trương Đảng Cộng sản Đơng Dương hình thức đấu tranh thời kì Hướng dẫn trả lời Hồn cảnh lịch sử phong trào 1936 – 1939 : a Tình hình...
 • 72
 • 354
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG pptx

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG pptx
... nguyên sinh Thành ph n ch c c u t o c a enzim hoocmôn trì thông tin quy ñ nh tính tr ng c a th A B ñúng -D Trong th s ng axítnuclêic ñóng vai trò quan tr ng Ho t ñ ng di truy n sinh s Ho t ñ ng sinh ... ng xuyên t ñ i m i thành ph n c a t ch c Tích lu thông tin trì thông qua s thay ñ i c u trúc c a AND t nhân ñôi c a AND C Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr ... thông tin di trưy n K, PN K, P M, N M, PN D Phát bi u dư i ñây không ñúng t ñi u ch nh kh t ñ ng trì gi v ng s n ñ nh v thành ph n tính ch t AND luôn t ñúng m u c a nó, ñó c u trúc c a AND luôn...
 • 7
 • 182
 • 1

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppsx

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppsx
... ñây nói v s phát sinh s s ng không ñúng: Trong trình r t dài, t côa xecva hình thành d ng s ng chưa có c u t o t bào r i ñ n th ñơn bào sau ñó xu t hi n th ña bào Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 ... ch t chép A Phát bi u dư i ñây v côaxecva dư i ñây ñúng: Côa xecva chưa ph i sinh v t, ñó ch giai ño n trư c phát sinh nh ng th sinh v t dư i tác ñ ng c a enzim, c u trúc th th c phát tri n c ... sinh s n B nh ng ñ c tính sơ khai c a hi n tư ng trao ñô ch t, sinh trư ng sinh s n c a côaxecva th hi n ch : Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n A) B)...
 • 6
 • 182
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT TRIỂN LOÀI NGƯỜI potx

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT TRIỂN LOÀI NGƯỜI potx
... t s phát tri n trìn bào thai C Nh ng quan thoái hoá th ngư i S tái hi n m t s ñ c tính c a t tiên Di tích c a nh ng quan xưa phát tri n ñ ng v t có xương s ng S phát tri n b t thư ng trình phát ... c ñi m dư i ñây c a vư n ngư i không ñúng: ði lom khom, v n ph i tì hai chi trư c xu ng m t ñ t, di chuy n b ng cách quăng ho c b ng hai chi sau Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... không ph i t tiên c a loài ngư i Ngư i vư n ngư i ñã ti n hoá theo hai hư ng khác Ngư i vư n ngư i phát sinh t m t ngu n g c chung vư n ngư i hoá th ch A B ñ u ñúng -D vư n ngư i, b thô, lanh phát...
 • 6
 • 189
 • 1

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học
... giai cấp công nhân : A 2838 biểu tình B 2388 bãi công C 2833 biểu tình D 2308 bãi công Công nghiệp ngọai thương Nhật khủng hoảng 1929 nổ : A Công nghiệp ngọai thương giảm 32,5% B Công nghiệp ... cương vấn đề dân tộc thuộc đòa thông qua đâu, soạn thảo : A Đại hội lần (1924), Ăng – ghen B Đại hội lần (1924), Lê – nin C Đại hội lần (1920), Lê – nin D Đại hội lần (1935), Xta – lin Để ... 11.Sau công lần thứ (1934) Tưởng Giới Thạch, tình hình Đảng cộng sản : A Tiến hành Vạn Lí Trường Chinh B Lực lượng tổn thất không đáng kể C Phá tan công, lực lượng phát triển D Chuyển nông thôn...
 • 43
 • 433
 • 1

Tài liệu hướng dẫn ôn tập TRẮC NGHIỆM (Có đáp án) MÔN: THUẾ NHÀ NƯỚC

Tài liệu hướng dẫn ôn tập TRẮC NGHIỆM (Có đáp án) MÔN: THUẾ NHÀ NƯỚC
... thành: a) Thuế thực thuế cá nhân b) Thuế tiêu dùng thuế thu nhập c) Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập thuế tài sản d) Thuế trực thu thuế gián thu Câu Yếu tố sau coi “linh hồn” sắc thuế a) Cơ sở thuế b) ... = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB b Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB+ Thuế GTGT c Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập d Đáp án khác Câu 94: Giá tính thuế TTĐB hàng ... Căn tính thuế TTĐB gì? a Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB thuế suất thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ b Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB c Thuế suất thuế TTĐB d Đáp án khác...
 • 31
 • 279
 • 0

Giáo án: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Toán

 Giáo án: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Toán
... vẽ hình không chuẩn vẽ hình sai Lu ý: Ngoài ví dụ cụ thể trên, ta cần hớng dẫn cho học sinh phơng pháp giải tập(HD ôn thi TN môn Toán -2010) *** Trên số quan điểm vấn đề ôn thi tốt nghiệp dành ... lỗi sau khảo sát : - Làm không đủ bớc ; - Tính giới hạn không đủ, hay tính gộp - Vẽ hình : không cân đối, không điền số cần thi t trục toạ độ, đồ thị trục toạ độ không hợp lí, +) Hàm số đơn điệu ... xuống cá nhân Rất mong đợc đóng góp quý thầy cô giáo tham luận đợc hoàn thi n Cuối xin chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ-hạnh phúc thành công nghiệp giáo dục Xin trân trọng cảm ơn! ...
 • 30
 • 1,627
 • 18

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-1
... sơ (6-3) Tạm ước (14-9) năm 1946? A Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Tạm ước B Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước C Chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định D Ngang nhiên xé ... (11/1940) D Sau ngày Nhật đảo Pháp (9/3/1945) [] Sự kiện lịch sử chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” nước lớn? A Quan hệ Xô-Mĩ ngày cải thi n B Cuộc gặp gỡ không thức tổng thống George Bus ... việc chuyển hướng đạo chiến lược đề hội nghị TW (11/1939) B Nó định thành lập mặt trận Việt Minh C Nó đánh dấu thời điểm Nguyễn Quốc nước D Tất lý [] Vấn đề khởi nghĩa vũ trang đưa bàn bạc...
 • 13
 • 3,331
 • 161

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2
... 19/5/1941 Bà Điểm – Hóc Môn B Ngày 15/9/1939 Pắc Bó – Cao Bằng C Ngày 6/11/1939 Bà Điểm – Hóc Môn D Ngày 10/5/1940 Đình Bảng – Bắc Ninh [] Ngày 23/11/1940 gắn liền với kiện lịch sử phát súng báo ... Đông Dương D Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương [] Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn kiện lịch sử tiêu biểu nào? A Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri thành lập B Đất nước Angiêri bước vào ... công nhân A Có 34 đấu tranh B Có 16 đấu tranh C Có 25 đấu tranh D Có 18 đấu tranh [] Sự kiện lịch sử năm 1930 chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đến A Cuộc đấu tranh 3000 nông dân Thanh Chương...
 • 13
 • 2,250
 • 56

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-3

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-3
... sản Việt Nam gì? A Là kết trình đấu tranh giai cấp dân tộc Việt Nam B Mở bước ngoặt lịch sử vô quan trọng lịch sử dân tộc Việt Nam C Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam D ... vụ cách mạng Việt Nam đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau? D Câu A B [] Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền nước ta đánh đổ bọn đế quốc ... gì? A Đánh đuổi thực dân Pháp xóa bỏ vua B Đánh đuổi thực dân Pháp, thi t lập dân quyền C Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ vua, thi t lập dân quyền D Đánh đổ vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước...
 • 13
 • 603
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-4

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-4
... thắng lợi đánh “một mốc lịch sử vàng “ Dó câu nói ? A Võ Nguyên Giáp B Hồ Chí Minh C Phạm Văn Đồng D Trường Trinh [] “Chín năm làm môt Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thi ng sử vàng” Hai câu thơ ... văn cuối hiệp định Giơnevơ vấn đề Đông Dương kí kết vào thơi gian nào? A 12/7/1954 B 21/7/1954 C 27/5/1954 D 5/7/1954 [] Ngày 16-5-1955, gắn với kiện lịch sử sau miền Bắc Việt Nam A Quân ... 01-5 đến 5-7-1954 D Tất niên đại [] Lấy thân lấp lỗ châu mai hành động anh hùng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ? A Bế Văn Đàn B Phan Đình Giót C Tô Vĩnh Diện D La Văn Cầu [] Thắng...
 • 11
 • 661
 • 13

Hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp Môn Văn học

Hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp Môn Văn học
... trình (Không có đề riêng lý luận văn học) - Đề thi ghi rõ điểm tối đa cho câu Dưới xin giới thi u đề thi tốt nghiệp THPT môn Làm văn để làm ví dụ: Đề Câu (2 điểm): Enxa Tơriôlê có vai trò đời nghiệp ... (Trích Nhật ký tù Theo Văn học 12, NXB Giáo dục 2002) III Về yêu cầu ôn tập Phần văn học Việt Nam: - Đối với khái quát giai đoạn văn học, học sinh cần lưu ý thành tựu văn học qua thời kỳ phát triển ... Việt Nam văn học nước chương trình khoá - Trong năm học này, Đọc thêm bắt buộc hạn chế chương trình thi II Về số lượng dạng thức đề thi - Theo quy định hành, môn Làm văn có hai đề thi Học sinh...
 • 9
 • 267
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn thi đại học môn lịch sửhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 2012video hướng dẫn ôn thi đại học môn lịch sửhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12hướng dẫn ôn thi đại học môn sửôn thi trắc nghiệm môn lýôn thi trắc nghiệm môn anhhướng dẫn ôn thi đại học môn toánhướng dẫn ôn thi đại học môn lýhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn hóahướng dẫn ôn thi đại học môn hóahướng dẫn ôn thi đại học môn địa líhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn địa lý 2012hướng dẫn ôn thi đại học môn địa lýhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn địa lý 2013Điều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả