chien tranh dong duong II lịch sử 12 hoàng đức nhân

Lập trường quan điểm của một số nước lớn trong việc giải quyết cuộc chiến tranh đông dương tại hội nghị giơnevơ năm 1954

Lập trường quan điểm của một số nước lớn trong việc giải quyết cuộc chiến tranh đông dương tại hội nghị giơnevơ năm 1954
... định Giơnevơ Đông Dơng 43 chơng 2: lập trờng quan điểm số nớc lớn Hội nghị Giơnevơ vấn đề Đông Dơng 2.1 Lập trờng quan điểm số nớc lớn Hội nghị Giơnevơ vấn đề Đông Dơng 2.1.1 Lập trờng quan điểm ... làm bật lập trờng quan điểm nớc lớn Hội nghị Giơnevơ, qua thấy rõ tác động lập trờng quan điểm Hội nghị Giơnevơ Từ việc phân tích, đánh giá lập trờng quan điểm nớc lớn Hội nghị Giơnevơ luận văn ... nghiên cứu luận văn là: Lập trờng quan điểm số nớc lớn việc giải chiến tranh Đông Dơng Hội nghị Giơnevơ năm 1954 Vì vậy, giới hạn nội dung đề tài tìm hiểu quan điểm số nớc lớn bao gồm: Anh, Mỹ,...
 • 146
 • 308
 • 0

trận điện biên phủ một phần của chiến tranh đông dương lần thứ nhất

trận điện biên phủ một phần của chiến tranh đông dương lần thứ nhất
... xanh) Trận Điện Biên Phủ trận đánh lớn Chiến tranh Đông Dương lần thứ diễn lòng chảo Mường Thanh, châu Điện Biên (nay thành phố Điện Biên Phủ) , tỉnh Lai Châu (hiện tách thành tỉnh Điện Biên) ... nhận trận Điện Biên Phủ hội đánh tiêu diệt lớn, tạo chiến thắng vang dội để từ chấm dứt kháng chiến trường kỳ, chấp nhận thách thức quân Pháp để tiến công tập đoàn điểm Điện Biên Phủ Đây trận chiến ... không thoát Gần 10.000 số quân Pháp lại Điện Biên Phủ bị bắt làm tù binh Kết trận đánh 18 Đài tưởng niệm chiến thắng Điện Biên Phủ Toàn quân Pháp Điện Biên Phủ bị tiêu diệt bị bắt làm tù binh Thiệt...
 • 20
 • 250
 • 0

Chiến tranh Đông dương 3 Phần Kết pdf

Chiến tranh Đông dương 3 Phần Kết pdf
... 567: phòng thủ Cao Bằng chiến tranh biên giới ¤ Sư đoàn 711: chiến tranh Đông dương II, hoạt động Quảng Tín, Tam Kỳ ¤ Sư đoàn 968: hoạt động Kontum, Pleiku trận chiến Đông dương II Sau 1975, trú ... Trong chiến tranh Đông dương I, gọi sư đoàn Thái, nhiên sau không thấy nhắc đến ¤ Sư đoàn 33 7: sau 1975, thuộc quân khu IV tăng cường phòng thủ Lạng Sơn, biên chế vào quân đoàn 14 ¤ Sư đoàn 33 8: ... đoàn 32 7: thuộc quân đoàn 14, bị tràn ngập thị xã Lạng Sơn trận chiến Việt Hoa ¤ Sư đoàn 33 0: Thành lập miền Nam tập kết Bắc (lúc tư lệnh Đồng Văn Cống) Sau 1975, chủ lực quân khu IX ¤ Sư đoàn 33 5:...
 • 4
 • 267
 • 1

bài giảng lịch sử 12 bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

bài giảng lịch sử 12 bài 22 nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)
... III .Chiến đấu chống chiến lược “VNHCT” “ĐDHCT” Mĩ (196 91973) 1 .Chiến lược “CTVNH” “ĐDHCT” Mĩ: a Bối cảnh lịch sử: Sau thất bại Chiến lược năm 1969,Mĩcục Vì đến chiến tranh bộ” từ ... (Liên Xô) Vậy nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ ? 2 .Chiến đấu chống chiến lược “CTVN hóa” “ĐD hóa CT” Mĩ: a Chính trị: - 6/6/1969,Chính ... kết chống - Ở thành thị,phong trào đấu tranh CT tầng lớp nhân dân diễn sôi - Ở nông thôn phong trào phá ấp chiến lược ,chống bình định góp phần mở rộng vùng giải phóng 2 .Chiến đấu chống chiến...
 • 23
 • 615
 • 0

Trường từ vựng ngữ nghĩa về tôn giáo và chiến tranh trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Trường từ vựng ngữ nghĩa về tôn giáo và chiến tranh trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Các tiểu trường từ vựng - ngữ nghĩa Tôn giáo tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Trường từ vựng Tôn giáo trường từ vựng lớn nhất, tiêu biểu hai tiểu thuyết ... CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 75 3.1 Các tiểu trường từ vựng ngữ nghĩa chiến tranh tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 75 3.1.1 Trường từ vựng đối ... Nguyễn Xuân Khánh Một đặc trưng ngôn ngữ tạo nên dấu ấn riêng nhà văn qua tiểu thuyết lịch sử trường từ vựng ngữ nghĩa Trong trường từ vựng tôn giáo trường từ vựng chiến tranh hai trường từ vựng...
 • 110
 • 220
 • 1

Các nước Đông Bắc Á Lịch sử 12

Các nước Đông Bắc Á Lịch sử 12
... dân tộc giới Công cải cách – mở cửa (từ năm 1978) a Đường lối cải cách Tháng 12/ 1978: Đảng Cộng sản Trung Quốc đề đường lối cải cách Đặng Tiểu Bình khởi xướng Nội dung: Phát triển kinh tế làm ... cải cách mở cửa Chuyển sang kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa Hiện đại hóa nhằm biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ văn minh b Thành tựu Kinh tế: Sau 20 năm (1979 – 1998), phát ... Ý nghĩa: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc hoàn thành, chấm dứt 100 năm nô dịch thống trị đế quốc Xóa...
 • 2
 • 844
 • 0

VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH CỘNG ĐỒNG PHÒNG THỦ CHÂU ÂU

VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH CỘNG ĐỒNG PHÒNG THỦ CHÂU ÂU
... cudc da'u tranh, gianh dpc lap dupc b i t dau tfl nam 1946, dudi su lanh dao cua Ho Chi Minh Sau nhflng thang lpi cua quan dpi Viet Minh Chie'n dich bien gidi nam 1950 va sU no cua Chid'n tranh Trie"u ... nhflng kho khan hoach dinh chien lUdc, la mdt mat Mi van mud'n Paris tie'p tuc tie'n hanh cuoc chien tranh (fly thac eua phUdng Tay) chd'ng sU lan rdng cua chu nghia edng san b chau A tren chie'n trUdng ... dUa de quan If nfldc Dflc thdi hau chie'n Tuy nhien, cue dien the gidi thay doi nhanh chdng Chien tranh Trieu Tien Vephia Phdp, dflng trfldc nhflng de" nghi cua Hoa Ki, Thu tudng Phap luc dd la...
 • 15
 • 168
 • 0

Xem thêm