Bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 1986)

Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (19761986)

Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986)
... 1976 1980  Trong năm này, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa Company Logo www.themegallery com Lê Duẩn Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng Thủ ... nhất, lên chủ nghĩa hội Thực kế hoạch Nhà nước năm (1976 - 1980)  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội phạm ... cấp (1976 1986)www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Hà Nội (1976) Company Logo II Đấu tranh bảo vệ tổ quốc...
 • 60
 • 759
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa hội đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)
... đầu lên chủ nghĩa hội (1976 - 1986) Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 - 1979) I Đất nước bước đầu lên chủ nghĩa hội: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Việt Nam chuyển - Sau thắng ... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1976 1986) Hà Nội (1976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (197 5-1 979): • Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 /12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... cách mạng hội chủ nghĩa Thực kế hoạch nhà nước năm (1976 - 1986): a • - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV: 14 – 20 /12/ 1976 Đại hội Đảng toàn quốc lần...
 • 24
 • 379
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) - 3 ppt

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) - 3 ppt
... Tây Nam nước ta Quân đội Việt Nam với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công chế độ diệt chủng Pôn Pốt Ngày 7-1 -1 979, thủ đô Phnôm Pênh giải phóng - Bảo vệ biên giới phía Bắc : Sáng 1 7-2 -1 979, ... Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Đến ngày 1 8 -3 -1 979, quân Trung Quốc rút...
 • 2
 • 199
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) - 2 docx

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) - 2 docx
... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1 976 – 1986) Hà Nội (1 976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1 97 5-1 979): Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 / 12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... 7/1/1979 Bảo vệ biến giới phía Bắc: ngày 17 /2/ 1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Xe tăng T 62 TQ Quân ... ( Thảo luận theo nhóm) Tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh, tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng, trang bị thêm máy kéo Nhiều nhà máy xây dựng đưa vào sản xuất… Sản xuất...
 • 3
 • 144
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (19761986) - 3 pot

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) - 3 pot
... Đảng 1 0- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội trí tuệ, đổi mới, đoàn kết phát triển bền vững - họp từ ngày 1 8-4 -2 006 đến ngày 2 5-4 -2 006 Thủ đô Hà Nội Dự Đại hội ... Đảng II ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 197 5-1 979 Bảo vệ biên giới Tây Nam - Tập đoàn Khơ me đỏ Pôn pốt cầm đầu xâm phạm lãnh thổ nước ta - Tháng 5-1 975 chiếm Phú Quốc đảo Thổ Chu - 22/12/1978 : tập ... gia - T Q Tấn công biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979 từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu) - Nhân dân Việt Nam tỉnh phía Bắc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ,Trung Quốc rút quân từ 18 /3/ 1979 - Ý nghĩa...
 • 4
 • 201
 • 0

Bài 25- Xây dựng CNXH đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc 1976-1986

Bài 25- Xây dựng CNXH đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc 1976-1986
... Tiết 47 – Bài 25 VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) Nội dung tiết học Đất nước bước đầu lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1986) Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 ... Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1976 – 1986) Hà Nội (1976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975-1979): • Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22/12/1978 Tập đoàn “Khơme đỏ” Campuchia Pôn Pốt cầm ... 1980 Lê Duẩn – Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng – Thủ Tướng Trường Chinh - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V: - 27 – 31/3/1982 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V...
 • 25
 • 499
 • 0

Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa hội

Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội
... nghiệm với công xây dựng chủ nghĩa hội số nước giới 2.Sự thành lập Liên bang cộng hoà hội chủ nghĩa Viết Câu 1: Liên bang Viết thành lập hoàn cảnh nào? A Nước Nga Viết thành lập ... tiêu chung xây dựng thành công XHCN 2.Sự thành lập Liên bang cộng hoà hội chủ nghĩa Viết -Tháng 12/1922 Đại hội Viết toàn Nga tuyên bố thành lập Liên bang CHXHCN Viết (Liên Xô) - Gồm ... Viết phục hồi phát triển nhanh chóng - hội ổn định, đời sống nhân dân cải thiện, Nhà nước vô sản củng cố Chính sách kinh tế có ý nghĩa với công xây dựng chủ nghĩa hội Liên Xô? d ý nghĩa...
 • 31
 • 2,458
 • 9

BÀI 2: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI Ở MIỀN BẮC (1954-1965)

BÀI 2: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC (1954-1965)
... lên chủ nghĩa hội, đề đường lối cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc Đại hội thông qua kế hoạch năm lần thứ nhất, nhiệm vụ kế hoạch bước đầu xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa hội ... bị cho miền Bắc bước vào thời kỳ Thời kì cải tạo hội chủ nghĩa (1958-1960) Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng )tháng 11-1958) vạch chủ trương thực cải tạo hội chủ nghĩa thành ... hoạch nói nhân dân miền Bắc dấy lên phong trào thi lao động hội chủ nghĩa phong trào thi đua đạt danh hiệu “ tổ, đội lao động hội chủ nghĩa “ Các phong trào thi đua miền Bắc phong trào thi...
 • 5
 • 1,360
 • 5

bài 11: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa hội

bài 11: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội
... thành công khôi phục kinh tến nhân dân Liên bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa hội với nhiệm vụ trọng tâm công nghiệp hóa hội chủ nghĩa Liên thực công nghiệp hóa theo đường lối ưu ... thổ viết phải liên minh chặt chẽ với nhằm tăng cường sức mạnh mặt - Tháng 12/1922 đạo Lê-nin, Đại hội lần 1các viết toàn liên bang diễn ra, tuyên bố thành lập liên bang Cộng hòa hội chủ ... dụng: -Giúp nhân dân viết phấn khởi sản xuất hoàn công khôi phục kinh tế - Để lại nhiều kinh nghiệm công xây dựng chủ nghĩa hội số nước giới - Nguyên nhân: Công xây dựng bảo vệ đất nước...
 • 30
 • 579
 • 4

Tài liệu LUẬN VĂN: BàI học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa hội trong thời kì đổi mới pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: BàI học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì đổi mới pdf
... để lại bàI học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa hội thời đổi Tuy ý nghĩa thời sách kinh tế không bàI học phương pháp xây dựng chủ nghĩa hội B nội dung: CHƯƠNG 1:NHững vấn đề sách kinh tế ... buôn lậu… kết luận Nghiên cứu sách kinh tế giúp cho ta rút bàI học kinh nghiệm bàI học xây dựng chủ nghĩa hội thời kỳ đổi Chính sách kinh tế giúp cho Nga thoát khỏi tình trạng kinh tế bất ổn ... đ áp ứng yêu cầu xây dựng sở kinh tế bước đ ầu Chủ Nghĩa Hội, ổn định sản xuất thành phần kinh tế, vân dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào thực tiễn xây dựng Chủ Nghĩa Hội Chủ chuyển đ ổi chế...
 • 48
 • 302
 • 0

giáo án bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... dân Liên bắt tay vào công xây dựng hội chủ xây dựng cảnh số nước hội chủ nghĩa nghĩa (1925 - 1941) * Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên dẫn dắt: Liên nhiệm vụ mở đầu cho công xây dựng ... nghiệp hóa? Liên Bang Viết thành lập - Mục đích công nghiệp hóa hội chủ nghĩa Liên - 12 - 1922 Đại hội Viết toàn Nga thành lập Liên Bang - Kết đạt cộng hòa hội chủ nghĩa - Học sinh ... thực thắng lợi cách mạng hội chủ nghĩa giới, nhân dân Viết bắt tay vào công xây dựng chủ nghĩa hội Công xây dựng chủ nghĩa hội đầy mẻ diễn Liên nghiên cứu 10 Tổ chức hoạt động dạy...
 • 11
 • 1,903
 • 38

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx
... hóa … hội chủ nghĩa - PV : hay nêu thành tựu văn hóa giáo dục Liên thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa hội? Thanh toán nạn mù chữ, thực phổ cập giáo dục tiểu học cho người, phổ cập giáo dục ... phố hội : hai giai cấp lao động công nhân, nông dân tầng lớp trí thức hội chủ nghĩa - Văn hóa giáo dục: toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục - hội : công nhân, nông dân trí thức hội chủ ... nghĩa hội Liên (1925 1941), đạt nhiều thành tựu IV CỦNG CỐ DẶN DÒ: CỦNG CỐ : - Nêu nội dung sách kinh tế mới? - Trình bày biến đổi mặt Liên công xây dựng chủ nghĩa hội từ 1925 1941?...
 • 4
 • 2,115
 • 2

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 – 1944) pot

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) pot
... bang Cộng hòa chiến tranh hội chủ Liên nghĩa Viết bang Cộng hòa hội (Liên Xô) chủ nghĩa Viết (Liên Xô) thành lập gồm nước nào? thành lập Học SGK sinh đọc - GV sử dụng đồ nước Gồm bốn ... Bài cũ: - Trình bày diễn biến khởi nghĩa vũ trang Pêtơrôgrat? - Việc xây dựng bảo vệ quyền Viết diễn nào? - Nêu ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng 10 Nga 1917 Bài : HOẠT ĐỘNG : I/ CHÍNH SÁCH KINH ... kiện lịch sử để nhìn nhận, đánh giá chất vật, tượng (từ sách, việc làm phủ đến việc hiểu rõ tính ưu việt, chất chế độ hội chủ nghĩa. ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ Liên Xô...
 • 6
 • 4,435
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mục đích cuối cùng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên nước việt nam xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân xác lập sự liên minh công nhân nông dân và trí thứcbài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hộibai 16 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hộixây dựng chủ nghĩa xã hội việt namquá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội việt namquá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt namnội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong thời kỳ quá độvan dung tu tuong ho chi minh ve xay dung chu nghia xa hoi o viet nam hien nay cua dang cong san viet namquá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong thực tiễnxây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nambiện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt namnội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt namthực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ quá độ ở việt namthành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt namsu van dung sang tao hoc thuyet kinh te xa hoi vao cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi o viet namCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáoLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMKien truc thoi lyVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT1 GioiThieuVeLTHDT5 kethuaGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)