47457 im merlins web

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 1 doc

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 1 doc
... chọn Web server để giao phó công việc cho - Phần mềm trả tiền hay đươc miễn phí - Dễ cài đặt - Dễ cấu hình - Dễ mở rộng tuỳbiến vài diện mạo server - Các đặc trưng - Sự phát triển liên tục - Hỗ ... thành phần sau: - Hệ thống quản trị sở liệu Microsoft SOL Server Client /Server - Hệ thống thông báo Microsoft Exchange Server Client /Server - Microsoft Proy Server - Microsoft SNA Server kết nối ... xa, sản phẩm Windows NT server cung cấp chức bổ sung nhu cầu , khả kết nối với máy tính lớn máy Macintosh III TỔNG QUAN VỀ WEB SERVER : Web Server: Web server phần mềm server đằng sau WWW Nó lắng...
 • 39
 • 105
 • 0

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 2 docx

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 2 docx
... apxs -g [ -S variable=value ] -n name apxs -q [ -S variable=value ] query apxs -i [ -S variable=value ] [ -n name ] [ -a ] [ -A ] dsofile apxs -e [ -S variable=value ] [ -n name ] [ -a ] [ -A ... Example-People R: 25 0-Jon Postel R: 25 0-Fred Fonebone R: 25 0-Sam Q Smith R: 25 0-Quincy Smith ... : 22 0 BBN-UNIX.ARPA Simple Mail Transfer Service Ready S : HELO USC-ISIF.ARPA R: 25 0 BBN-UNIX.ARPA * Ví dụ đóng kết nối : Closing S: QUIT R :22 1 BBN-UNIX.ARPA Service transmission channel 6-...
 • 39
 • 116
 • 0

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 3 doc

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 3 doc
... Dũng ny c gi l mt unique-id listing cho message ú Hp l n gin hoỏ vic phõn tớch cỳ phỏp Tt c cỏc server c yờu cu dựng mt nh dng cho cỏc unique-id-listing Mt unique-id-listing bao gm message number ... gch ni - (du tr) theo sau l text dũng cui cựng s bt u vi mó reply theo sau ú l , cỏc text v Cho vớ d: 1 2 3- First line 1 2 3- Second line 12 3- 2 34 text beginning with numbers 1 23 The last ... frood C: USER frated S: -ERR sorry, no mailbox for frated here PASS string - i s: Mt password cho mailbox hay server (c yờu cu) a server/ mailbox-specific password (required) - Gii hn : Ch cú th...
 • 39
 • 138
 • 0

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 4 ppt

Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 4 ppt
... làm đồ án tốt nghiệp: Từ ngày 21 /4/ 2002 đến 25/9/2002 Tên đồ án: - Tìm hiểu Web Server thông dụng - Tìm hiểu Mailing list Mail system - Xây dựng chương trình Internet mail Đề cương viết đồ án: ... trình chuyển phát mail Có vài mailer agent gửi mail đến chương trình Sendmail thay rmail Như vậy, mail nhận mail gửi điều khiển liên kết Smail, rmail Sendmail Chương trình xử lý Smail chia thành ... 1995 20 :48 : 04 -0 40 0 Received: by biggernet.com (4. 1/SMI -4 . 1) id AA00266; Thu, 21 Sep 95 17:39:03 PDT Date: Thu, 21 Sep 1995 20:39:03 -0 40 0 From: Yvonne Message-Id: ...
 • 38
 • 77
 • 0

Bai toan nhan dang van tay va ung dung tren moi truong Web-Internet.doc

Bai toan nhan dang van tay va ung dung tren moi truong Web-Internet.doc
... ảnh vân tay thu đợc Sơ đồ khối giải thuật trích chi tiết điểm Phân loại vân tay Hệ thống xác thực ngời dùng vân tay yêu cầu phải so sánh mẫu vân tay cần nhận dạng với số lợng lớn mẫu vân tay đợc ... vân tay Việc đối sánh, kiểm tra sau cần đợc thực tập vân tay sở liệu Phân loại vân tay phân mẫu vân tay vào số kiểu đợc xác định trớc Hiện nay, hệ thống phân loại thờng sử dụng kiểu vân tay Whorl, ... Kiến trúc hệ nhận dạng vân tay tự động (AFIS) Thu nhận vân tay Tăng cường ảnh Trích đặc điểm Phân loại Đối sánh Sơ đồ chức hệ nhận dạng vân tay tự động Tăng cờng ảnh vân tay Đây giai đoạn quan trọng...
 • 7
 • 1,120
 • 14

Tài liệu quản trị web

Tài liệu quản trị web
... Website chọn Empty Web Website Template + Mở Website (Một thư mục coi Website): Trên công cụ vào: File > Open Web Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1 29 Giáo trình đào tạo Xây dựng quản trị ... Vấn đề quản lý mạng Internet Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1 Giáo trình đào tạo Xây dựng quản trị Website, Portal - Thực chất Internet không thuộc quyền quản lý Nó giám đốc, ban quản trị ... toán Truyền số liệu KV1 10 Giáo trình đào tạo Xây dựng quản trị Website, Portal Web client Chương trình bắt đầu vào tháng 12 năm 1990 CERN quảng bá vào mùa hè năm 1991 "WorldWideWeb" trình duyệt...
 • 300
 • 467
 • 13

Có gì trên thế giới web

Có gì trên thế giới web
... dịch vụ Web Web server: cài máy chủ với chức tiếp nhận cung cấp yêu cấu dạng http từ máy trạm Web client: cài máy trạm tiếp nhân thông tin phản hồi từ máy server lên hình I.3 Khảo sát Web Browser ... Email III.3 Sử dụng webmail Đăng ký tài khoản III.3 Sử dụng webmail Đăng nhập vào Mail server III.3 Sử dụng webmail III.4 Sử dụng Outlook Express Cấu hình outlook express bạn cần • Account mail ... Các Dịch Vụ Trên Internet I Dịch vụ Web II Dịch vụ FTP III Dịch vụ MAIL I Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp trang liệu HTML cho phép kết nối,...
 • 25
 • 411
 • 2

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,263
 • 25

Bài giảng các đối tượng trong lập trình web Asp

Bài giảng các đối tượng trong lập trình web Asp
... Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP ASP cung cấp đối tượng: Đối tượng Request Đối tượng Response Đối tượng Session Đối tượng Application Đối tượng Server Đối tượng Dictionary Đối tượng ASPError Nguyễn ... thi trang ASP đường dẫn HTMLEncode(string) URLEncode(string) Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP Đối tượng Dictionary: Dùng để lưu trữ mục thông tin dựa khóa Đối tượng ASPError Chứa ... Minh Đức - Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP Đối tượng Server: Được dùng thực thao tác đặc biệt tác động lên trình chủ Cung cấp phương thức: CreateObject(objectname): tạo đối tượng dạng COM Windows...
 • 27
 • 729
 • 14

Cấu hình bảo mật cho Web Site

Cấu hình bảo mật cho Web Site
... 3.34) Hình 3.34: lưu cấu hình Web site - Sau ta định tập tin cấu hình, đường dẫn thư mục lưu trữ thông tin cấu hình, mật mã hóa cho tập tin cấu hình Hình 3.35: Sao lưu cấu hình Web Site Phục hồi cấu ... Web site SiteName Mô tả tên Web site /b Port Chỉ định TCP Port cho Web Site /I IPAddress Chỉ định địa ip cho Web Site /d HostHeader Chỉ định hostheader name cho Web Site /dontstart Chỉ định cho ... chọn nút OK để hoàn tất trình (tham khảo Hình 3.37) Hình 3.37: Phục hồi cấu hình cho Web Site IV.2.10 Cấu hình Forum cho Web Site Trong phần ta cấu hình Web diễn đàn thảo luận SnitzTM Forums 2000...
 • 11
 • 2,365
 • 15

Giáo trình thiết kế và lập trình web

Giáo trình thiết kế và lập trình web
... hyperlinks, web page, web browser, web server Câu 5: Phân biệt Internet World Wide Web Câu 6: Cách thức xây dựng website Câu 7: Phân biệt loại web http://www.ebook.edu.vn 11 Chơng Lập trình Web với ... vừa thiết kế cách kỹ trớc đa lên Web Server: Thử kiểm tra site trình duyệt Web, hệ điều hành khác chế độ kích thớc cửa sổ khác để đảm bảo site thông suốt 1.7 Phân loại Web Dựa vào đặc trng, kết ... hay chơng trình cho phép truy xuất xem thông tin Web Có nhiều Web Browser để truy xuất Web, trình duyệt có đặc điểm khác chúng hiển thị trang Web không hoàn toàn giống Các trình duyệt web bao gồm...
 • 122
 • 5,699
 • 47

Tự xây dưng web server

Tự xây dưng web server
... cập Website từ máy Web Server Sau hoàn thành Website, bạn đứng máy Web Server để truy cập vào Website đặt máy thông qua tên domain NO-IP Home-IP cung cấp tên domain thật Bởi lý đơn giản: bạn tự ... cho việc chạy Web server, game server, ftp server, chí video conferencing Việc tạo tunnel gọi Port Forwarding Một số máy tính bạn chạy web server (port 80) máy tính khác chạy ftp server (port ... Apply để ghi lại cấu hình Cấu hình máy chủ Web Server Do bạn đặt địa Web Server modem ADSL 10.0.0.10 nên cần phải thay đổi địa IP động máy dùng làm Web Server thành địa IP tĩnh 10.0.0.10 Bạn vào...
 • 42
 • 887
 • 6

Xem thêm