29789 rember the titans

remember the titans

remember the titans
... together There was two buses outside of the school and the whites get into one bus and the blacks get into the other bus Coach Boone's then responded by asking all the players to get off the ... get the blacks and whites on the team to sit next to each other on there way to Gettysburg The players not obviously get along with one another and they try to keep there distance from each other ... celebrate the teams win As the guys walk in, the Whites turn around and verbally abused them and told the guys that they were not wanted there because they were black This just brought the guys...
 • 3
 • 95
 • 0

Hiệu Ứng Chữ Phim “Clash of the Titans” trong Photoshop (phần 2) ppt

Hiệu Ứng Chữ Phim “Clash of the Titans” trong Photoshop (phần 2) ppt
... Bước 13 Đây hiệu ứng mà bạn tạo bây giờ, ý, ánh sáng từ Titans” xuất từ phía từ “clash of the , ánh sang lại từ lên Bước 14 Nếu bạn xem phim này, bạn biết bạn biết Pegasus có ngựa đen có cánh, ... Bước 11 Tại đây, bạn thấy hiệu ứng bạn có Hãy ý tới ánh sáng xuất phát từ phía hay trung tâm document, lý chia tách từ Bước 12 Copy từ Titans” từ Illustrator paste vào Photoshop Trên layers palette, ... chọn Titans” layer nhấp chuột phải lần nữa, chọn Paste Layer Styles Nhấp đúp lên layer để mở Layer Style dialog box Chọn Bevel Emboss, sau cần thay đổi Direction sang Up Bước 13 Đây hiệu ứng...
 • 10
 • 248
 • 0

Hiệu Ứng Chữ Phim “Clash of the Titans” trong Photoshop (phần 1) ppsx

Hiệu Ứng Chữ Phim “Clash of the Titans” trong Photoshop (phần 1) ppsx
... Tool (A), bắt đầu chỉnh sửa text Đầu tiên, chữ A từ “Clash Sau đó, chữ F từ Of T– E chữ The Sau đó, chỉnh sửa từ Titans” cách thay đổi chữ T chữ A Sử dụng hình ảnh bên để tham khảo Về bản, ... phía trung tâm document Điều tạo nên hiệu ứng Blur thật xinh xắn, nhanh nhiều so với Zoom Blur Photoshop Bước Sao chép từ “Clash of the từ Illustrator sang Photoshop Chúng ta thực từ gắn Layer ... Bước Thay đổi Blend Mode layer đám mây sang Color Dodge Sau đó, vào Layer> Layer Mask> Reveal All Trong layer palette, nhấp chuột lên thumb mask layer vào Filter>Render>Clouds để gắn đám mây lên...
 • 6
 • 231
 • 0

hiệu ứng chữ phim clash of the titans

hiệu ứng chữ phim clash of the titans
... Controller phía trung tâm document Điều tạo nên hiệu ứng Blur thật xinh xắn, nhanh nhiều so với Zoom Blur Photoshop Bước Sao chép từ Clash of the từ Illustrator sang Photoshop Chúng ta thực ... Bước 13 Đây hiệu ứng mà bạn tạo bây giờ, ý, ánh sáng từ Titans xuất từ phía từ clash of the , ánh sang lại từ lên Bước 14 Nếu bạn xem phim này, bạn biết bạn biết Pegasus có ngựa đen có cánh, ... Range lên 50% Bước 11 Tại đây, bạn thấy hiệu ứng bạn có Hãy ý tới ánh sáng xuất phát từ phía hay trung tâm document, lý chia tách từ Bước 12 Copy từ Titans từ Illustrator paste vào Photoshop...
 • 13
 • 295
 • 4

Xem thêm